ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Geodesi, LBT131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 9%
Godkänt»7 31%
Gott»10 45%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- + Bra att låta "kunniga" studenter leda övningar + Lära sig instrument och använda dem i praktiken - Hade önskat mer fördjupande teori/föreläsningar och eventuellt en tentamen - Kompendiet är mycket dåligt skriven - Instrumenten för gamla och fungerar inte alltid » (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45


Lärandemål

- använda avvägningsinstrument, laserinstrument, totalstationer och fältdatorer
- tillämpa fältdatorprogrammet Geodos och cadprogrammet Topocad alt. Civil 3D
- planera en inmätning resp. en utsättning och från digital information skapa erforderliga utgångspunkter för mätning.
- verkställa stationsetableringar, mäta in och överföra mätdata digitalt till Topocad och i programmet skapa ett projekteringsunderlag
- rita in utsättningsobjekt och framställa ett digitalt utsättningsunderlag
- föra över utsättningsdata till fältdator/mätinstrument och verkställa en utsättning
- beskriva olika system för GPS-mätning


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 63%

Genomsnitt: 3.31

- Vi har ej använt civil 3D» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»15 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Under den muntliga duggan var det OACCEPTABELT lätt att få godkänt. Jag var en av de få som läst på ordentligt (endast två andra jag pratat med hade pluggat ordentligt och ansåg sig kunna alla svar på duggafrågorna)och det känns mycket ORÄTTVIST att de som knappt kunde något också kunde få godkänt! En person i min grupp svarade helt fel (exempelvis "får man skruva på fotskruvarna vid stationsetablering över fix punkt? - ja") och fick ändå godkänt efter att övningsledaren frågat på nytt tills hansvarade rätt. Sedan fick han frågan vilka tre saker en totalstation innehåller. Han kunde säga två saker men den tredje fick övningsledaren säga. Därefter fick person nr 2 SAMMA fråga och kunde då inte heller svara på den! Det känns mycket orättvist för mig som hade läst infrågorna ordentligt och kunde redogöra för alla svaren. Dessutom kändes det i viss mån orättvist att vara i grupp på examinationen då man inte kan hjälpa om en gruppmedlem är slarvigare och gör att resultatet blir dåligt. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»4 19%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.61

- Den enda föreläsningen vi hade var inte till så mycket hjälp, men övningsuppgifterna har varit bra.» (Mycket liten)
- Utan övningarna hade man ju omöjligt klarat examinationen!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.72

- Som tidigare nämnts: Kompendiet är mycket dåligt skriven!! (nån måtta på akademisk text måste det vara och inte massa skrivfel överallt)» (Mycket liten)
- Kompendiet behövdes till en övning där det fanns lite koordinater man behövde. Annars har jag knappt kollat i kompendiet» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.19

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 22%
Lagom»17 77%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Kursen kräver inte att man pluggar så mycket utöver övningarna vilket jag tycker är bra då vi läser två andra kurser samtidigt som tar väldigt mycket tid och arbete.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- De övningsledare som fanns (ej läraren Gunnar), de äldre studenterna som var där var mycket dåliga. Emil skötte sig utmärkt och ville alltid hjälpa till och var mycket kunnig.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vissa övningsledare kunde ingenting om verktygen eller uppgifterna, och gav ett ganska oseriös intryck» (Ganska bra)
- Bra att man fick mycket hjälp och svar under övningarna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»19 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»16 76%
Hög»3 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna»
- All den praktiska tillämpningen. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byta ut kompendiet»
- Nya mätapparater bör införskaffas. Kändes som att mer tid spenderades på att få apparater och batterier att fungera än på själva mätningen. Topcon var okej förutom att vissa batterier var väldigt dåliga. »
- Nya instrument eftersom alla krånglade»
- Bättre batterier till utrustningen »
- Den andra föreläsningen vi hade kändes lite onödig»
- Duggan bör komma tidigare!!! Man hade haft mycket nytta av att läsa igenom kompendiet noggrant (vilket man gjorde inför duggafrågorna) INNAN man började med övningarna så att man förstog hur apparaterna verkligen fungerade! Och varför lufttryck mm spelar in!»
- Nya mätinstrument! Krånglade med något varje övningstillfälle, var det inte batterierna så var det stationen eller något annat. Inte okej!»
- Se till att ha bättre batterier till redskapen, samt SE TILL ATT ALLA REDSKAP SOM TOTALSTATIONER FUNGERAR!!! Mer än en gång fick vi stå i timmar utan resultat eftersom vår maskin strulade, då inte ens läraren kan hjälpa det och man får göra om hela passet igen känns det dåligt.»
- De övningsledare som fanns (ej läraren Gunnar), de äldre studenterna som var där var mycket dåliga. Emil Cederström skötte sig utmärkt och ville alltid hjälpa till och var mycket kunnig. De andra två var mycket sämre. De hänvisade ibland till Emil. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Ganska trevlig kurs egentligen men en del störande saker som man måste göra nåt åt»
- Utrustningen vi använder är väldigt gammal och omodern vad jag har förstått. Programmet Topocad är väll också väldigt omodernt. Det känns mer relevant för oss att lära sig att hantera sån utrustning som faktiskt används idag. »
- De övningsledare som fanns (ej läraren Gunnar), de äldre studenterna som var där var mycket dåliga. Emil Cederström skötte sig » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från