ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Matematisk statistik, MVE265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 18%
Gott»15 45%
Mycket gott»12 36%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsare och ett mycket bra kursupplägg men Kursens känns aningen irrelevant.» (Godkänt)
- Intressant ämne och engagerade lärare. Dock uppfattades kursen som ostrukturerad och rörig» (Godkänt)
- Ämnet är intressant och Blomqvist förklarar bra. Jag hade inte haft något emot att utöka kursen till 7.5 hp.» (Gott)
- Mycket bra och rolig lärare som gjorde kursen väldigt intressant.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18


Lärandemål

Förstå hur slumpmässig variation i mätningar och data påverkar slutsatser och beslut som kan tas, samt ha grundläggande praktisk kunskap i att hantera dessa variationer.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 69%

Genomsnitt: 3.45

- Att göra tolkningar av matematisk statistik är bara ett annat sätt att ljuga. Och det har ju inte med kursen att göra, utan är bara en brist i länken mellan siffror och ord.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dåligt att kursmålen inte kom upp på kurshemsidan tidigare. Det är inte obligatoriskt att gå på föreläsningarna och då ska även de som inte gör det kunna få tag i målen tidigare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Matematikkurser har ju fördelen att kursmålen oftast blir väldigt lättförståeliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Kontinuerlig uppföljning av hur långt kursen har gått är mycket bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Är ju bara 4,5 poäng så jag tycker kraven är alldeles lagom. Ulla sa också något om att det var färre föreläsningar i år vilket jag tyckte var bra. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 16%
Ja, i hög grad»24 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.9

- Stor kurs och breda mål. Vissa delar testades, andra inte» (I viss utsträckning)
- Det är ju svårt att hinna testa alla fördelningar på en fyratimmarstenta, och samtidigt få med någon sorts problemlösning. Så tentamen är godkänd. :)» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»18 56%

Genomsnitt: 3.43

- hade inte tid att gå på så många föreläsningar, men dom jag gick på var väldigt bra.» (Ganska liten)
- Ulla är en bra föreläsare.» (Ganska stor)
- men boken var också väldigt bra om man missade en föreläsning.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Kopplingen mellan matematiska formler och verkliga fall blev mycket tydligare av föreläsningarna.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»20 60%

Genomsnitt: 3.48

- Mycket bra kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Bra veckoblad!» (Mycket stor)
- Jag gillade boken. Lösningsboken var också behjälplig.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.15

- Kurshemsidan var ett skämt.» (Ganska dåligt)
- Borde legat på pingpong som alla andra kurser» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bättre att ha en hemsida på pingpong.» (Ganska dåligt)
- Tycker det ligger ute för få gamla tentor.» (Ganska bra)
- bra när veckopm uppdaterades.» (Ganska bra)
- Ser gärna att alla lärare använder samma plattform (pingpong)» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»27 81%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Det var ju en mindre kurs än vad vi är vana vid så därför tycker jag att arbetsbelastningen var låg.» (Låg)
- Det var ganska lätt att ligga i fas.» (Låg)
- den var låg men samtidigt var det ju faktiskt ingen 7.5 poängskurs så jag tycker det var lagom.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»9 27%
Har ej sökt hjälp»8 24%

Genomsnitt: 3.69

- Mer tid att kunna fråga övnings ledare » (Ganska dåliga)
- Fler övningstillfällen behövs» (Ganska dåliga)
- Svårt när det är så många lärare. Och mailadresserna bör ligga i kursPM» (Ganska bra)
- Vissa veckor var det så långt mellan lektioner pga schemaläggningen och då hann man glömma det man ville fråga innan nästa lektion. Men det var bra att man kunde köpa lösningsbok så att man ändå kunde lösa uppgifterna om man fastnade.» (Ganska bra)
- hade varit bra med några fler räknestugor» (Ganska bra)
- Tyskan som hade räknestugor var hjälpsam.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt att få hjälp av den engelsktalande övningsledaren, eftersom man inte var van vid att prata i engelska termer inom sannolikhetsläran.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»25 75%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.93

- Vi har pluggat ihop.» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 69%
Hög»8 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Kursen kändes dock lite utdragen på slutet. » (Lagom)
- hög mot slutet, men så brukar det ju vara.» (Lagom)
- Ingen av kurserna dominerade den andra.» (Lagom)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla!»
- Samma föreläsare! »
- Antalet lektioner, Ulla och kursbok.»
- Att Ulla är föreläsare!»
- boken och veckopm»
- Ulla»
- Kurslitteraturen»
- Ulla Blomqvist»
- Föreläsaren, boken,»
- Ulla Blomqvists anekdoter.»
- Formelsamlingen»
- Upplägget i stort»
- Bra strukturerade föreläsningar!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Var lite glest med övningstillfällen, hade gärna haft fler.»
- Ändar om schemat på lektionerna så det inte blir en hel vecka utan föreläsningar»
- Målen för kursen borde finnas tillgängliga i pm»
- Kurshemsida.»
- Mer struktur»
- Schemaläggningen. I år så var det många föreläsningar en vecka och nästa var det ingen. Då glömde man bort vad det var man jobbade med.»
- Jämnare fördelning med antal föreläsningar per vecka om det är möjligt»
- Jobbigt med en vecka helt utan eller med enstaka föreläsning. Antingen fördela det bättre eller införa fler föreläsningar»
- Inget, vad jag kommer på, såvida den inte skulle utökas med kanske ett kapitel om Markovkedjor, med tillhörande datorlabb.»
- Kurslitteratur bör säljas på cremona och inte av personligt av examinatorn.»
- Duggor?»
- Kommer inte på något speciellt...»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs. Ulla har en förmåga att hålla uppe koncentrationen hos sina åhörare.»
- Tycker att sättet som kurslitteraturen hanterades på var fel. Ulla ska inte sälja facit o formelsamlingar»
- Flera av föreläsarna har lite tråkig attityd till studenterna. Paula ber oss inte att vara sena men kan dra över med 10 minuter utan att kommentera det. Och Bijan kan svara lite respektlöst. Föreläsaren som gick igenom Mollierdiagram (Torbjörn?) var riktigt bra och Pontus som hade akustik är bra, men akustikdelen kändes lite intryckt och man fick inte med sig så mycket från det. Paula förklarar bra, och det är bra att hon ställer frågor som vi själva får tänka till på innan hon ger svaret.»
- En del tenta uppgifter som fanns tillhands på kurshemsidan saknade lösning eller hade fel lösning. Bortsett från det så har det varit en väldigt bra kurs med bra upplägg. Väldigt kul att fått läsa den!»
- Jag tyckte om kursen.»
- Jag tyckte om kursen och läraren var rätt bra. Har aldrig fått någon information om tentagranskning. Det står inget på kursens hemsida.»
- Rolig, annorlunda kurs»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.18
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från