ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Byggnadsfysik, inneklimat och tekniska system, BOM101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 15%
Godkänt»14 43%
Gott»9 28%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt rörig och ostrukturerad. » (Dåligt)
- Dålig organisation, dålig struktur. Svårt att förstå vad vi faktiskt ska kunna. Rörigt med två kurser, som ändå är en.» (Dåligt)
- Kursen bra och intressant i sig men dåligt upplägg, otydligt vad som skall göras och rörigt mellan byggnadsfysik och inneklimat-delen.» (Dåligt)
- Intressant ämne men föreläsningarna är för röriga.» (Dåligt)
- Det hade eventuellt varit bättre att ha konstruktionsuppgiften tidigare i kursen. Uppgiften var i övrigt bra, man lär sig mycket. Dock var det oacceptabelt rörigt och dålig med både information samt lärare vissa gånger. Att vänta i över 1 h på att få redovisa känns inte okej. » (Godkänt)
- Oerhörd intressanta ämnen men har tyvärr brist en del när det gäller den pedagogiska biten.» (Godkänt)
- Bra övningar med kpnstruktionsuppgifter dock var föreläsningarna spretiga och svårt att se den röda tråden mellan de olika momenten.» (Godkänt)
- Har varit mycket osammanhängande och oklart vad som faktiskt har gällt under kursen. Ett exempel på förbättring är att dela ut ETT pm som gäller för hela kursen. Eller dela upp kursen i två olika kurser. » (Godkänt)
- Jag tycker det är alldeles för rörigt med innelimatdelen samtidigt som byggfysiken. Det går åt alldeles för mycket tid åt att hålla koll på vad som ingår i vad. En lösning på det hade vart att först läst inneklimatdelen och sedan haft tenta på den mitt i läsperioden och sedan haft byggfysik delen i slutet av läsperioden. Man hade då kunnat ha konstruktionsövningen på slutet iallafall.» (Godkänt)
- Kändes oorganiserad» (Godkänt)
- Riktigt intressant kurs som väcker nyfikenhet och förståelse.» (Gott)
- Intressant kurs.» (Gott)
- Paulas del var mer strukturerad än Jans, där visste man inte riktigt vad man skulle lära sig av allt material som presenterades. » (Gott)
- Den var lite rörig, men det var den mest givande av alla kurser jag läst, än så länge.» (Mycket gott)

2. Vilket är ditt sammanfattande intryck av delen byggnadsfysik?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 15%
Godkänt»12 37%
Gott»11 34%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.43

- Tydligare mål. Bättre kurslitteratur och bättre läshänvisningar krävs.» (Dåligt)
- Dålig koppling mellan föreläsningar och läromål samt räkneuppgifter man skulle klara av. Föreläsningarna gav mycket lite.» (Dåligt)
- Dåliga föreläsningar som är dåligt upplagda. Rörigt och krävs mer exempel. Känns som om lärarna inte pratat igenom med vem som ska gå igenom vad. Bara rörigt.» (Dåligt)
- Tycker konstruktionsuppgiften kunde fått ta mer tid, med endast 3 timmar och mer eller mindre krav på redovisning efter denna tid så känns det stressigt och man vill bara få uppgiften klar men är inte säkert förståelsen för en själv eller alla i gruppen hänger med. Snäv tidspress uppmuntrar inte till diskussioner i gruppen, om det dyker upp sådana på vägen.» (Godkänt)
- Stundtals bra undervisning, Paula var väldigt bra och pedagogisk. » (Godkänt)
- Den engelska boken är för svår, kan eventuellt underlättas med en liten ordbok över svåra ord. » (Godkänt)
- Jag tyckte att teoriföreläningarna var mycket bra men kunde varit fler. Det som varit dåligt här är att det varit svårt att komma igång med räkningen då vi inte fått se några exempel på tavlan. Borde verkligen införas inför nästa år!» (Godkänt)
- Det behövs räknas mycket mer exempel. Mycket ekvationer och formler som inte nämnts vi föreläsning och endast finns i boken, som i sin tur är för komplicerad. Det blir rörigt!!» (Godkänt)
- Bra med frågor från Paula som vi fick diskutera under föreläsningarna.» (Gott)
- lite rörigt ibland på föreläsningarna. hade varit bra att gå igenom hela räkneexempel på tavlan.» (Gott)
- Bra struktur och läshänvisningar. Boken uppgifter var dock under all kritik, och det kändes bara krångligt och meningslöst att ha en bok på engelska. Bijans små snabbutvärderingar var väldigt oseriösa då det verkade som att det var enda chansen man fick att uttrycka sin åsikt och man inte ens var förberedd. » (Mycket gott)
- Ämnet var spännande men svårt. Det var en ganska hög konceptuell tröskel att ta sig över innan de gick att hänga med. Boken (IB) var dåligt skriven, men uppgifterna var bra och jag uppskattade att texten var så kompakt. Paula Wahlgrens föreläsningar var bra. Bijans föreläsningar var svåra att hänga med i, för det var bara powerpointslides med formler. Däremot var han bra under konstruktionsuppgiften. Han låter en inte komma undan med en undermålig lösning.» (Mycket gott)

3. Vilket är ditt sammanfattande intryck av delen inneklimat och tekniska system?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 18%
Godkänt»16 50%
Gott»4 12%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3.18

- Otroligt ostrukturerad och rörigt. Jan Gustens föreläsningar var helt osammanhängande och svåra att följa.» (Mycket dåligt)
- Rörigt, många olika delar som inte knyts ihop riktigt. Svårt att veta vad vi faktiskt ska kunna» (Dåligt)
- Något jan Gustén skulle kunna tänka på är att vara MYCKET tydligare med det han skriver på tavlan! Fler rubriker pch framförallt exempel, och då även skriva ut när det är exempel. Han blev bättre med detta mot slutet av kursen, men det kan bli mycket bättre.» (Dåligt)
- Bättre struktur på föreläsningarna» (Dåligt)
- Föreläsningarna behöver struktur!! Det förklaras jätte bra muntligt men är helt hopplöst att gå tillbaka till gamla anteckningar och försöka tyda vad som sagts.» (Dåligt)
- Bättre organiserade föreläsningar av Jan Gusten. En förbättring är att göra en lista i början av varje föreläsning där man får reda på vad föreläsningen ska handla om. Torbjörn var riktigt bra.» (Godkänt)
- Väldigt röriga föreläsningar där det varit svårt att hitta någon röd tråd. Både när det gäller den enskilde lektionen som över hela kursen. Hade gärna fått en tydlig bild av vad varje lektion skulle handla om. referera till boken "byggnad som system" för att ha en aning om vad föreläsningen kommer att handla om och för de som missade lektionen kan kunna komma tillbaka och läsa på om det.» (Godkänt)
- Lite virriga föreläsningar men engagerade föreläsare gjorde dem OK» (Godkänt)
- Spretig. » (Godkänt)
- Den som höll i Mollier diagram samt den med olika luffaggregatssystem vär mycket bra resten dåligt.» (Godkänt)
- mer rubriker på tavlan hade gjort föreläsningarna lite tydligare.» (Godkänt)
- Det var jobbigt att det nästan alltid var 4-timmarsföreläsningar. » (Godkänt)
- skulle vara bättre om det fanns litteratur till allt som togs upp på föreläsningarna. nu fanns det avsnitt som bara behandlades på föreläsningar och inte fanns i någon kurslitteratur» (Godkänt)
- Även den delen rörig men lektionerna och innehållet är mer sammanhängande än i byggfysiken.» (Godkänt)
- Inte så betungande del i kursen, men saknade verkligen fast konsistens. Det.var emellanåt svårt att tyda vilket innehåll som var relevant. » (Godkänt)
- Hade gärna sett att det fanns flera uppgifter att räkna i kompendiet.» (Mycket gott)
- Den delen var spretig, men det är väl oundvikligt eftersom det är så många faktorer som samverkar. Jan Gustén var väldigt bra under både föreläsningar och konstruktionsuppgiften.» (Mycket gott)

4. Vilket är ditt sammanfattande intryck av delen akustik?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»6 18%
Godkänt»12 37%
Gott»8 25%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.18

- Detta betyg pga fel datum vid konstruktionsövningen» (Mycket dåligt)
- Nonchalans! Framför allt under konstruktonsuppgiften. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Detta beror enbart på att det blev mycket struligt under den konstruktionsuppgiften. » (Dåligt)
- Bör vara bättre kommunikation mellan föreläsarna.» (Dåligt)
- administrativt krånglade det lite för mycket.» (Dåligt)
- det var väldigt otydligt vad som gällde. Vi fick ingen information om hur/när det obligatoriska momentet skulle genomföras och vi fick inte heller det material som krävdes för uppgiften tillgängligt. » (Dåligt)
- Hade inte koll på årets struktur på kursen så denna del blev väldigt rörig och jobbig.» (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kändes inte speciellt givande. En parantes i kursen. Ytterligare ett specialmoment i en redan rörig kurs.» (Godkänt)
- Pontus är en bra och kunnig föreläsare men verkar ha tappat tidsuppfattning. Han kommer ofta sent och verkar inte bry sig om det heller. Känns slappt.» (Godkänt)
- Pontus är bra, men kanske lite för kort om akustik.» (Gott)
- Duktig föreläsare men här hade det och varit bra att ha någon litteratur att läsa in sig på för att få en bättre förståelse. » (Gott)
- Ämnet fick inte så mycket plats i kursen som helhet, men uppgiften med förskolan var intressant, under konstruktionsuppgiften.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Lärandemål

- ha en fysikalisk förståelse och beräkningsförmåga för byggnadsfysikaliska problem tillämpade inom byggnadstekniken
- kunna dimensionera och utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder
- ha förståelse för hur en byggnad fungerar klimattekniskt
- ha kunskap om vilka faktorer som bestämmer inomhusklimatet för byggnaden i användning och vilka krav som ställs på de tekniska lösningarna i byggandet
- behärska grundprinciperna för utformningen av byggnaden och dess tekniska installationer samt vilka möjligheter olika tekniska lösningar erbjuder och vilka begränsningar de har
- ha förmåga att på ett konstruktivt och väl underbyggt kritiskt sätt bedöma tekniska lösningar av byggnaden och dess installationer
- ha kunskap om hur det i byggprocessens tidiga skeden, i första hand programskedet och systemprojekteringsskedet, går att styra mot bra lösningar såväl avseende funktion, energieffektivitet som resurseffektivitet
- erhålla en helhetssyn på byggnaden som system
- ha förståelse för hur de olika delsystemen fungerar i praktisk tillämpning i ett kvalificerat ingenjörsarbete
- definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
- förstå och kunna beskriva den principiella uppbyggnaden av system för värme, ventilation, luftbehandling och klimathållning
- beskriva teorin bakom statistisk rumsakustik, ljudisolering, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea
- beräkna ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor och ljudisolering mellan rum
- redogöra för åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 25%

Genomsnitt: 2.71

- Försökte hitta målen under tentaveckan men lyckades inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är bra men undervisningen kopplas dåligt mot målen » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Man kan anknyta mer till en genomgående röd tråd i inneklimat-delen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa mål, som att man ska ha en "helhetssyn" eller "förståelse" för ngt, är diffusa nog att kunna betyda vad som helst. (Läs gärna George Orwells essä Politics and the English language för ett bra argument för varför man ska undvika den typen av formuleringar) Som helhet är det ganska tydligt vad kursen kommer handla om. Det går dock inte riktigt att göra en uppskattning av hur arbetsbördan kommer vara under kursen. (Jag hade fruktat en monsterkurs i nivå med Hållfen, men kursen var ganska lagom)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»14 50%
Ja, i hög grad»13 46%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- den sista tentamensfrågan på byggfysiken var väldigt omfattande. kändes som att den testade stresstålighet mer än kunskap...» (I viss utsträckning)
- En del uppgifter var mer omfattande än andra, det var tråkigt eftersom man inte hann med allt på tentan. » (I viss utsträckning)
- Jag kommer inte ihåg riktigt hur tentan var, men konstruktionsuppgiften krävde att man kunde alla momenten.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»14 43%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.68

- Bra i fysiken, dåliga i inneklimat» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar har varit mer givande än andra.» (Ganska liten)
- Saknade den röda tråden. Samt borde mer uppgifter räknas som liknar dem i IB» (Ganska liten)
- Paula och Anders föreläsningar har varit bra. kanske bör det ses över exakt vad som skall gå igenom på föreläsningen för det har känts oklart.» (Ganska liten)
- har inte hunnit gå på så många föreläsningar...» (Ganska liten)
- Jag tycker de olika delarna behövs kopplas samman bättre och att föreläsningarna bör ha samma grundupplägg.» (Ganska liten)
- FÖreläsningarna i byggnadsfysik hjälpte mer än de i inneklimat. Dock så kändes det inte som att byggnadsfysik föreläste så mycket om just det som kom på examinationen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna för byggnadsfysikdelen har varit mycket bättre än föreläsningarna Inneklimatsdelen.» (Ganska stor)
- Byggnadsfysikens föreläsningar var värdefulla medan majoriteten av inneklimatet var svår att hänga med på.» (Ganska stor)
- Byggnadsfysiken har haft bättre räkneuppgifter vilket varit bra komplement, medan inneklimat-delens föreläsningar har känts som direkt nödvändiga att gå på, men för den sakens skull inte automatiskt bra. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bra. Många pusselbitar har ju dock fallit på plats under eget arbete.» (Ganska stor)

9. Är mängden föreläsningar i byggnadsfysik lagom?

32 svarande

Vill ha färre»0 0%
Lagom»26 81%
Vill ha fler»6 18%

Genomsnitt: 2.18

- Men hade kunnat användas bättre!» (Lagom)
- Upplägget är dåligt, kolla på upplägget i mekaniken. Inför räkneövning på tavlan » (Lagom)
- Dock behövs det föreläsningar då endast beräkningsexempel gås igenom. » (Lagom)
- Det är nog rätt lagom antal men de behöver bli bättre, om ni nu måste köra powerpoint istället för att skriva på tavlan måste man ta det rätt lugnt med slidesen. Och lägg ut dem innan föreläsning så man kan ha tillgång till dem!!» (Lagom)
- Det var ganska lagom, men kanske i underkanten av lagom? Det hade gärna fått vara lite fler föreläsningar, men det är absolut inte nödvändigt. Det var skönt att ha lite luft i schemat så jag hann ligga i fas med uppgifterna, för en gångs skull.» (Lagom)
- Mer teori men ännu mer räkneexempel. Kolla in upplägget på hur kursen mekanik genomförs för V1:orna. Där körs först en teorilektion och sen en räkneövningsföreläsning. mycket bättre! » (Vill ha fler)
- Bra föreläsningar så skadar inte med fler » (Vill ha fler)

10. Är mängden övningar i byggnadsfysik lagom?

31 svarande

Vill ha färre»1 3%
Lagom»22 70%
Vill ha fler»8 25%

Genomsnitt: 2.22

- Deltog ej.» (?)
- Väldigt duktigt övningslärare.» (Lagom)
- mycket bra hjälp!» (Lagom)
- Uppgifterna på engelska var bara omständiga, så bättre komplement krävs!» (Lagom)
- Fler exempelräkningar och övningar där lärare går igenom tal hade varit väldigt bra!» (Vill ha fler)
- Gärna övningar där lärare räknar!» (Vill ha fler)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.78

- Introduction to building.... har jag inte läst alls. Väldigt svåra uppgifter. Byggnaden som system var till bra hjälp, men byggnadens klimatskärm har jag inte använt så mycket. Övningsuppgifterna i inneklimat var bra.» (Ganska liten)
- Har avvänt mig mycket av de exempelsamling som funnits på kurshemsidan. » (Ganska liten)
- Dålig kurslitteratur! Bättre sidhänvisningar krävs. » (Ganska liten)
- Introduction to Building Physics var bra men förhållandevis svåra övningar. Byggnadens klimatskärm har jag inte ens använt mig av, bläddrade igenom men det som finns i den finns i de andra två kursböckerna. Denna bok, Byggnadens Klimatskärm måste bort från kursmaterialet. Kompendiet Byggnaden som system var också mycket bra och lättläst!» (Ganska liten)
- Inte jättebra övningar » (Ganska liten)
- Litteraturen i inneklimat-delen var meningslös. » (Ganska liten)
- Byggnadens klimatskärm är bra, IB lite svår att förstå.» (Ganska stor)
- Den engelska boken i byggnadsfysiken tycker jag är svår att förstå. Att sammanställa en ordlista och lägga på kurshemsidan kanske vore en idé.» (Ganska stor)
- byggnaden som system samt Introduction to Building.. har varit väldigt bra medan Byggnaders klimatskärm var dålig.» (Ganska stor)
- Introduction to building physics - räkneuppgifterna svåra att förstå. Byggnaden som system är bra! Tycker även byggnaders klimatskärm är bra! » (Ganska stor)
- Ej sådär jättebra kurslitteratur dock. IB är ganska svår att förstå och där hade det varit bra om föreläsningarna hade förklarat mer saker som finns med i den. Byggnaden som system, kändes för massiv och rörig. För mycket att ta in i början helt enkelt, var bra att kolla upp saker i på slutet. Byggnadens klimatskärm kändes som om den bara ger väldigt otydliga svar när man kollar upp saker. Förklarar för lite vad som är bra och dåligt och på vilket sätt.» (Ganska stor)
- Bra komplement men det är mycket att läsa. » (Ganska stor)
- lärde mig mest på att plugga på gamla tentor, den boken på engelska bidrog egentligen inte någonting. » (Ganska stor)
- IB var dock ingen höjdare, ganska svårt att bara förstå vad som frågades efter. kanske hade varit bra med en ordlista (som det är i mattekursen)» (Mycket stor)
- introduction to bilding physics - mycket bra!» (Mycket stor)
- Alla tre böckerna har varit användbara och jag vill inte att ni stryker en enda.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»10 31%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.75

- Borde vara en tydligare struktur på hemsidan. T ex gamla tentor borde delas upp bättre och facit borde vara mer utförligt då många uppgifter saknade text, endast hade illustration.» (Ganska dåligt)
- Det vore bättre om ni skickade ut pim och berättar för studenterna när ni ändrar något.» (Ganska dåligt)
- Kurs-PM var gräsligt att försöka få någon rätsida på. Det måste struktureras så man vet vad man rekommenderas läsa/räkna, och när!» (Ganska dåligt)
- Dela ut PM i början av kursen! det blir mycket lättare för samtliga inblandade. Ha EN formelsamling som INTE ändras. Kan inte förstå tanken med att ändra på byggnadsfysikens formelsamling. Som student är det mycket tryggare att veta exakt vilka hjälpmedel som man får ha med på tentan. Att ni sedan inte hade med de tabeller som krävdes för att lösa de uppgifter på tentan var faktiskt precis det jag var rädd för när ni sade att det skulle vara en annan formelsamling. Jag tappade därför ungefär en kvart under byggfysiktentan på att sitta och fundera på hur den sista uppgiften skulle lösas utan utomhustemperatur. När jag frågade efter just den tabellen fick jag förklarat att det skulle gå att lösa utan den, tack för det....» (Ganska dåligt)
- Kurs-PM var löjligt otydligt. Byggnadsfysikdelen och Inneklimatdelen MÅSTE ha bättre kommunikation och göra denna bättre. Var otydligt med vad man skulle läsa och göra i kursen.» (Ganska dåligt)
- vore bättre om alla kurser använd antingen pingpong eller kursportal.....» (Ganska dåligt)
- Man behöver lägga mer tid på kommunikation mellan delarna, kursen kändes splittrad och inte som att båda delarna ville uppfylla samma mål. » (Ganska dåligt)
- Kunde vara rörigt att hitta saker. Hittade ex aldrig ett varaktighetsdiagram.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett att pdfer av powerpointen fanns ute på hemsidan innan föreläsningen, så att man kan skriva ut dem eller följa med på ipaden. Det är så praktiskt att kunna hoppa tillbaka lite om man missat någon liten detalj.» (Ganska bra)
- förutom akustikdelen» (Mycket bra)
- Kurshemsida har fungerat felfritt.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 59%
Hög»11 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.37

- Det gick att hänga med i kursen.» (Lagom)
- Sammantaget var det för mycket de första veckorna. Hade kurs PM haft bättre struktur skulle man hängt med lättare från början.» (För hög)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 46%
Mycket bra»12 37%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.56

- Detta betyg pga konstruktionsuppgiften för byggnadsfysiken där det knappt fanns möjlighet att få hjälp när alla skulle redovisa och fanns alldeles för få lärare. Mycket bra i inneklimat-delen!!» (Mycket dåliga)
- Inte alls bra under konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Fler lärare på övningar och konstruktions uppgift» (Ganska bra)
- I byggnadsfysikdelen var den bra då vi hade räknestugor men inneklimatdelen saknade räknestugor och det är under dom tillfällena som jag tycker att man har störst möjlighet till att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Att inte ha några schemalagda frågetillfällen för inneklimat-delen var mycket dåligt.» (Ganska bra)
- bra med konsultationstider. var inte själv där men det var bra att möjligheten fanns om jag hade behövt det.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»29 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Utan dem vet jag inte hur det hade gått » (Mycket bra)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 71%
Hög»6 18%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Ingen av kurserna behövde stryka på foten till förmån för den andre.» (Lagom)


Önskade åtgärder

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften»
- Paulas frågor, bra med den sista föreläsningen då vi gick igenom en tenta. »
- konstruktionsuppgiften var bra när vi satt i mindre grupper och diskuterade problem. bra!»
- Konstruktionsuppgift. Man lär sig mer på de uppgifter där man inte behöver redovisa utan sitter tillsammans med föreläsare som förklarar det vi inte förstår.»
- Jag tycker det är väldigt bra med många olika föreläsare som alla har kunskap inom olika områden vilket jag uppskattade.»
- De som höll föreläsningar i inneklimat om mollierdiagram samt tryckfall. Bevara även konstruktionsuppgift»
- Föreläsarna på Inneklimatdelen!»
- Paula! »
- konstruktionsuppgiften.»
- Konstruktionsuppgiften, dock tycker jag att den bör vara då och då under kursens gång.»
- Uppdelningen i byggnadsfysik och inneklimat, litteraturen, »
- Kursen som helhet.»
- Inneklimatets konstruktionsuppgift var jätte bra! Skönt att kunna diskutera med läraren om hur man ska tänka istället för att bara räkna på och sen redovisa som på byggnadsfysikdelen.»
- Föreläsningar, grupparbetet»
- Det mesta är bra. Konstruktionsuppgiften var höjdpunkten.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften, den kändes för stressig för att ge möjlighet att verkligen diskutera de olika delarna inom gruppen för att få till en god förståelse.»
- Mer organiserad och gärna lite mer info i början av kursen om vad det är vi ska lära oss och hur kursdelarna hänger ihop. Var svårt att överblicka förrän i slutet av kursen.»
- Se ovan kommentarer. Hade varit kul med några studiebesök på pågående projekt för att på riktigt se hur väggar och bjälklag mm ser ut. Hade varit ännu lättare att förstå sen.»
- Akustiken»
- Administrationen»
- Bättre struktur på föreläsningarna och bättre upplägg på konstruktionsuppgiften. Uppgiften i sig var väldigt bra men det blev lite slapp inställning på lektionerna.»
- Hela byggnadsfysikens upplägg. Koppla bättre med räkneexempel. Inte bara abstrakt teori!»
- Avsnittet Fukt i byggnadsfysikdelen. I denna del lärde vi oss inget som vi inte redan kunde från Byggnadsmaterialkursen i läsperioden innan. Boken Byggnadens klimatskärm ska bort! »
- Delad tentamen»
- antal lärare under konstruktionsuppgiften. »
- Bättre upplägg. Räkneexempel. Dela upp kursen i två olika kurser.»
- Räknestugor på båda delarna av kursen. Färre 4-timmarsföreläsningar-»
- Dela upp kursen i två kurser! Jag förstår att det är bra att de går parallellt med varandra men det behöver inte vara ett sammanslaget betyg. Är man duktig på den ena delen blir betyget "lidande" om det går dåligt på den andra delen. Administrationen verkar redan vara uppdelad Ha inte bara räkneuppgifter, ha även diskussionsfrågor. då får man med sig det man behöver till konstruktionsuppgiften och tentan»
- Konstruktionsövningen att det ska finnas separat tillfälle att redovisa på så att det går att få hjälp under själva övningen. Kändes mer som att övningen inte var till för att få hjälp utan bara för grupper att redovisa. »
- Fler exempelräkningar där lärare går igenom tal (gäller främst byggnadsfysik). Kursdelarna måste kommunicera bättre och vara tydligare med vad som hör till vilken del då detta tog lång tid för många att förstå. Många föreläsningar var väldigt otydliga, mer förklaring om vad olika saker innebär och mer struktur på föreläsningarna (gäller både byggnadsfysik och inneklimat). Många förläsningar kändes som om de inte gav så mycket för ämnets förståelse. Studiebesök eller liknande hade varit bra för att se saker i verkligheten och hur saker hänger samman! Konstruktionsuppgiftens tanke var bra men byggnadsfysikdelen behöver bli tydligare vad man ska göra. Många förstod problemet men visste inte vad som skulle göras och vad kursadministrationen ville se. Mer tid på tentorna hade behövts. Även om det "bara" är 4hp-kurser så testar de väldigt mycket och 2.5h på resp. tenta är VÄLDIGT kort om tid! »
- Föreläsningarnas upplägg!!»
- Organiseringen av konstruktionsuppgiften. Den var en enda stor röra, med många frågor och lång väntetid på att få dem besvarade.»
- att dela upp kursen genom att ha ena delen först och tenta av den, och sen den andra»
- Kurs PM Bättre hänvisning till läsning för respektive föreläsning Byggnadsfysikens del i grupparbetet, den var rörig och svårt att få hjälp»
- Pedagogiken på inneklimat-delen behöver bättras på, likaså powerpoints och föreläsningsmaterial från denna del. Det är meningen att studenterna skall kunna falla tillbaks på det som skrivs ner under föreläsningarna, och de bilder som lyfts fram, INTE FÖRELÄSARNA!!! Det kändes som att det här med stödord och nyckelmeningar helt föll bort emellanåt, och en agenda för vad den aktuella föreläsningen skulle handla om behöver definitivt arbetas fram. »
- Inget jag kan komma på.»
- Mer föreläsningar om det som upplevs svårt, t.ex. konduktanser. Också mer föreläsningar om att faktiskt räkna uppgifter. Delen i inneklimat bör bli mer strukturerade under föreläsningarna så att man kan anteckna.»
- skulle gärna haft det tydligare vad som hörde till vilken kursdel. det blev lätt lite rörigt då inneklimatet och byggnadsfysiken blandades ihop. »


Övriga kommentarer

19. Övriga kommentarer

- Varit en givande kurs. Kul att få bättre förståelse för varför man måste skrapa bilrutan på vintern och andra vardagliga fenomen. Större förståelse för varför en byggnadsdel ser ut som den gör.»
- Förmiddagsentamen i byggnadsfysik var alldeles för lite tid på. »
- De flesta facit till gamla tentorna i inneklimat är pinsamt dåliga.»
- Denna kurs kniper 3:e plats på bästa kurs än så länge strax efter Hydrauliken och Hållfasthetslära :-)»
- Tycker det varit bra att tentorna har varit uppdelade på det sätt de varit. Var dock väldigt jobbigt att skriva dem på samma dag.»
- Min grupp fick aldrig någon hjälp under konstruktionsuppgiften i byggnadsfysiksdelen och när det väl var dags att redovisa fick vi berätta vad vi gjort i 2 minuter och sedan sa det att det var bra. Andra grupper fick runt 20 min där de gick igenom och resonerade tillsammans. Det hade vi också önskat tid till.»
- Titta gärna på Mekanikens upplägg gällande teori och räkneexempel, mycket bra struktur! Räkna igenom tentan med formelsamling och se till att allt som behövs finns med! »
- Intressant och lärorik kurs som helhet men mycket behöver förändras!»
- I grunden är detta en bra kurs men den behöver få bättre struktur. Finns det möjlighet skulle det vart skönt om tentorna kunde göras vid ett och samma tillfälle och inte med tre timmars väntetid däremellan.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från