ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-2 Leda individ och grupp, CIU225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-03
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»1 50%
Ja, syftet är klart för mig»1 50%

Genomsnitt: 2.5

- Svårt att minnas den röda tråden. Allt handlade ju om ledarskap i grupp, men texterna var inte alltid kopplade med lektionerna.» (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»0 0%
Ja, absolut»2 100%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 3

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

2 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»1 50%
Ja, i hög grad»1 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.5

4. Hur tycker du att kursens upplägg med egna litteraturstudier, föreläsningar, workshops, seminarier fungerade?

- Allt var perfekt! Bästa kursen någonsin!»
- Upplägget fungerade, men kändes rörigt ibland. »

5. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

2 svarande

Nej inte alls»0 0%
Ja i viss mån»1 50%
I hög grad»1 50%
Vet inte»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Från början var jag inte positiv, men det fungerade ganska bra efter att ändringarna var gjorda.» (Ja i viss mån)


Sammanfattande frågor

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 50%

Genomsnitt: 4

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla föreläsningar»
- Workshopparna»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Max ville man klart se mer av, han hade så mycket att berätta så det räckte inte med ett tillfälle.»
- Slutuppgiften»

9. Övriga kommentarer

- Den bästa kursen på mina 5 år. Jag lärde mig för varje gång! Christine, bjud in andra lärare från Chalmers så det lär sig undervisa som dig! Trevlig sommar!»


Kursutvärderingssystem från