ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Masterutvärdering F-mastrar

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-01 - 2008-05-12
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Masterutvärdering för F-studenter

Tack för att du bidrar till förbättringen av Chalmers utbilningar!

1. Vilket Masterprogram går du?

42 svarande

Totalt:

Jag går följande masterprogram:»42 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram»0 0%

Genomsnitt: 1

Fördelat på olika grupper:

Annat masterprogram: (5 st)
Jag går följande masterprogram:5 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

- Jag går applied physics, men utomlands (München)» (?)
- biomedical engineering» (Jag går följande masterprogram:)
- Sound and vibration» (Jag går följande masterprogram:)
- Erasmus Mundus Master in Nanoscale Science and Engineering» (Jag går följande masterprogram:)
- Biomedical engineering» (Jag går följande masterprogram:)
- Chalmers School of Entrepreneurship» (Jag går följande masterprogram:)

Applied Physics: (3 st)
Jag går följande masterprogram:3 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Fundamental Physics: (1 st)
Jag går följande masterprogram:1 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Complex Adaptive Systems: (11 st)
Jag går följande masterprogram:11 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Engineering Mathematics: (4 st)
Jag går följande masterprogram:4 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Environmental Measurements and Assessments: (0 st)
Jag går följande masterprogram:0 0%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 0

Industrial Ecology: (6 st)
Jag går följande masterprogram:6 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Microtechnology: (1 st)
Jag går följande masterprogram:1 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Microwave and Photonics Engineering: (0 st)
Jag går följande masterprogram:0 0%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 0

Nanoscale Science and Technology: (3 st)
Jag går följande masterprogram:3 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Advanced Engineering Materials: (1 st)
Jag går följande masterprogram:1 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Applied Mechanics: (2 st)
Jag går följande masterprogram:2 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Radio and Space Science: (1 st)
Jag går följande masterprogram:1 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1

Systems, Control and Mechatronics: (4 st)
Jag går följande masterprogram:4 100%
Jag har studieuppehåll/läser ej masterprogram0 0%

Genomsnitt: 1


Information från Masterprogrammet

2. Fick du tillräckligt med information om masterprogrammet när du började?

43 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte så bra»3 6%
Ja, men kunde varit bättre»21 48%
Ja»19 44%

Genomsnitt: 3.37

- När jag började var? På masterprogrammet? I så fall ja. » (?)
- Kunde ha varit bättre beskrivet vad de olika skolorna innebar för inriktning.» (Ja, men kunde varit bättre)

3. Har du fått tillräcklig information om masterprogrammets struktur, valbara kurser, lokaler etc.

44 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte så bra»4 9%
Ja, men kunde varit bättre»20 45%
Ja»20 45%

Genomsnitt: 3.36

- Trots att vi har många valbara kurser och att de säger att vi gärn afår läsa liknande kurser på andra program så är detta inget som visats speciellt tydligt. Det var första i mitten på Q2 som den möjligheten uppenbarades.» (Nej, inte så bra)
- En av de valbara kurserna visade sig vara en GU-kurs, något som rörde till det lite när betyget skulle registreras.» (Ja, men kunde varit bättre)
- Se föreg.» (Ja, men kunde varit bättre)
- Bernhard är faktiskt bra på att informera» (Ja)

4. Har du informerats om att du inom din masterexamen kan läsa 45 hp helt valfritt, även inom Chalmers övriga program?

44 svarande

Nej»20 45%
Ja»24 54%

Genomsnitt: 1.54

- Nepp det tog jag reda på själv» (Nej)
- Visste att det gick att läsa några andra kurser men fick fullständig information först när jag personligen uppsökt koordinatorn.» (Nej)
- Vår studievägledare säger 30hp, varav 15hp ska vara på avancerad nivå och resterande 15hp kan vara på grundläggande nivå.» (Nej)
- Går så vitt jag vet inte i mitt masterprogram» (Nej)
- Jag vet att en stor del är valfri men inte hur mycket.. ej heller vilka regler som gäller» (Nej)
- Väldigt diffust angående information om vad som krävs för examen. Har hört ett antal alternativ, ingen verkar riktigt veta själv.» (Nej)
- Fick höra att ganska många kurser kunde väljas valfritt, men inte exakt hur många och hur valfritt.» (Nej)
- nja, de sa i början att man kunde läsa vad som helst, men inte riktivt vad "vad som helst" innebär.» (Ja)
- Har dock varir lite info om vad "valfritt" betyder.» (Ja)
- Känner svagt igen det här, men informationen har varit bristande tycker jag. Detta gäller då inte specifikt mitt mastersprogram utan informationen borde ha tryckts fram innan vi skulle söka. Information om hur man går till väga om man vill läsa Minor hade varit önskvärt.» (Ja)
- Men det är otydligt vilka kurser som kan vara intressanta att komplementera med.» (Ja)

5. Har du fått bra information om och blivit förberedd inför val av examensarbete?

44 svarande

Nej»14 31%
Nej, inte så bra»11 25%
Ja, men kunde varit bättre»14 31%
Ja»5 11%

Genomsnitt: 2.22

- Verkligen nada. Och den vi får handlar om att vi skall göra ngt som hjälper ngn av våra lärare. Ingen har berättat om hur dtegår till om man vill göra extren (blanketter, handledare etc etc)» (Nej)
- De som börjat kolla på exjobb har gjort på egen hand kontaktat programansvarig eller sökt på egen hand. Programmet i sig har inte tagit något initiativ till gemensam information.» (Nej)
- Exjobbet har vi inte hört en susning om...» (Nej)
- Ingen info om vilka krav som finns på ämnesval etc. » (Nej)
- Har inte fått någon info om det här öht.» (Nej)
- Det har inte förekommit någon som helst information om examensarbete ännu, förutom att man fått möjlighet att gå och lyssna på presentationer av mastersprogram inom Industrial Ecology. Mer information hade absolut varit bra!» (Nej)
- Men på MC2 verkar det finnas många möjligheter.» (Nej, inte så bra)
- Gott om olika exjobb på institutionen gör det hela enkelt.» (Ja, men kunde varit bättre)
- Känns som det hade varit bra att få lite mer information om hur det faktiskt går till att söka ett exjobb» (Ja, men kunde varit bättre)
- Att leta examensarbete är ju en individuell börda, vore dock trevligt om relaterade institutioner hade smidiga listor på exempel för oss lata.» (Ja)


Kurser och innehåll på masterprogrammet

6. Hur har året som helhet upplevts?

44 svarande

1 Dåligt»1 2%
2 Inte så bra»3 6%
3 Bra»24 54%
4 Mycket bra»16 36%

Genomsnitt: 3.25

- Låg nivå, finns inget egentligt masterprogram, får bara läsa med kandidatnivå.» (1 Dåligt)
- Det känns som om de inte har tänkt på hur helheten ska bli i slutet. Lite väl mkt hip hoppande.» (2 Inte så bra)
- Många omfatta för lite material och är för lätta. Mycket fokus på att alla ska förstå. Undervisningen anpassas till den sämsta och inte de bästa.» (2 Inte så bra)
- Ojämn nivå på kurserna.» (2 Inte så bra)
- Som masterprogram för fysik är CAS bitvis lite "lätt", möjligtvis för att det inte är tänkt att vara endast för fysik. Lite mer att bita i hade varit trevligt.» (3 Bra)
- Den "röda tråden" känns inte alltid närvarande. Dvs kurserna bygger inte så mycket på varandra men vad som är värre är att t.ex Dynamical Systems kursen var det väldigt lite exempel på applikationer istället gjorde man uppgifter på icke-verkliga exempel (dvs roligare om man tagit något av alla exempel från verkligheten, kanske något förenklat, och att man gjorde inlämningssheets på sådanna uppgifter iställte för att beräkna liapunov exponenten på diverse figurer utan att veta vad man sen faktiskt använder det till..» (3 Bra)
- De flesta kurser har känns bra och kopplingen till mastersprogrammet har varit tydlig.» (3 Bra)
- Några undantag. Kursen Environmental Management tex är INTE bra.» (4 Mycket bra)
- Intressanta, givande kurser och kompetenta föreläsare!» (4 Mycket bra)
- Jag var lite trött i slutet av trean men har nu kommit in i lite av en andra andning. Jag har engagerat mig mer i kurserna och har överlag bättre betyg. Mycket tack vare att det är spännande kurser. Jag gillar kombinationen av att komma närmre tillämpningar och ny teknik samtidigt som det finns massor av intressant och modern fysik att gräva ner sig i. » (4 Mycket bra)

7. Upplevdes kurserna under läsperiod 1 som bra?

Var dom relevanta för efterföljande kurser, passade dom in i programmet, var det bra och engagerade föreläsare?

44 svarande

1 Dåliga»0 0%
2 Inte så bra»2 4%
3 Bra»17 38%
4 Mycket bra»25 56%

Genomsnitt: 3.52

- En mycket bra och en inte så bra.» (3 Bra)
- Quantum engineering: en förhållandevis enkel kurs då man redan läst kvantmek i 3:an. Att göra kursen alternativobligatorisk mot den mer avancerade Quantum mechanics kursen på applied/fundamental hade varit bättre. » (3 Bra)
- Sten Karlsson som hade en del föreläsningar i den ena kursen var inge vidare (Science of Environmental Change). Innehållet var dock vettigt. Den andra kursen (Sustainable Development) vad dock en grymt bra kurs!» (3 Bra)
- Men alldeles för lite material.» (3 Bra)
- Den ena kursen var mycket bra, den andra var OK.» (3 Bra)
- De kunde ha gått fortare fram» (3 Bra)
- Lite flummigt och ganska mycket inläsning...lite som gymnasiet. Känns lite konstigt när man kommer från F... » (3 Bra)
- Kursen Sustainable development var mycket bra och de flesta av lärarna var bra och engagerade. I kursen Sience of environmental change var kvaliten på överlag lärarna mycket sämre. Innehållet i kursen kändes lite för tunt.» (3 Bra)
- Peter Kumlin är en bra föreläsare.» (4 Mycket bra)
- Mycket bra kurser, bra föreläsare» (4 Mycket bra)
- Quantum Engineering var bitvis en repetition av kvanten i grundutbildningen, men en nyttig sådan (många av utbytesstudenterna hade inte lästkvant innan). Fundamentals of µ and nano technology var en väldigt matig och en mycket bra introduktion av teknikerna som används på MC2.» (4 Mycket bra)
- Framförallt väldigt intressanta och roliga, mycket bra föreläsare och mycket bra inlämningsuppgifter. Neuronnetworks kursen kunde rättningen innehållit evt lite mer feedback» (4 Mycket bra)

8. Upplevdes kurserna under läsperiod 2 som bra?

44 svarande

1 Dåliga»2 4%
2 Inte så bra»9 20%
3 Bra»15 34%
4 Mycket bra»18 40%

Genomsnitt: 3.11

- Vansinnigt ostrukturerade kurser, som båda bestod av två halvor som var obefintligt sammanknutna. Inga kurs-PM, dålig information från lärarna, röriga föreläsningar.» (1 Dåliga)
- Utbudet av valbara kurser väldigt litet. Kursen Nanoscience var väldigt enkel (dock relevant) och några extrakurser hade passat in bra.» (2 Inte så bra)
- Kursen i optimering var bra. Kursen foundations of probability theory var däremot riktigt dålig. Förvirrad föreläsare och ingen struktur i kursen överhuvudtaget. Det var inte mycket vettigt man lärde sig där. » (2 Inte så bra)
- Simulation of complex systems känns vekrligen som en kurs som blir så bra som man själv gör den till, föreläsningarna är flummiga, hemsidan är motsägande, projekten är inte så uppstyrda, det sistnämnda är dock mest en fördel. Tycker personligen kursen kunde styras upp lite mer. CompBion var OK» (2 Inte så bra)
- Bytte bort en kurs mot en på ett annat masterprogram för att kunna läsa ngt som verkligen intresserar mig.» (3 Bra)
- Dock kräver Modeling and fabrication of micro/nanodevices att den forskare man samarbetar med har ett projekt att erbjuda som åtminstone är aningen skiljt från sitt eget arbete.» (3 Bra)
- Lite flummigt med simulation kursen, men det är nog nyttigt» (3 Bra)
- Jag lade klart mest tid på projektkursen Fabrication of micro and nano devices och arbetade nära ett forskatteam och fick mycket tid processlabbet. Det gav mersmak. Sen dess har det tyvärr inte varit så mycket processlab utan mer teoretiska kurser. Nanoscience var en lite mer yvig kurs. Massor med gästföreläsare som hade var sin föreläsning som de ville klämma in så mycket som möljigt på. Inte alltid så pedagogiskt men intressant. » (3 Bra)
- Grymt bra!» (4 Mycket bra)
- Technical Change of the Environment är den roligaste kursen jag läst på Chalmers, i allt från föreläsningar till examinationsform.» (4 Mycket bra)
- Sustainable Energy Futures är en av de bästa kurserna jag läst på Chalmers! Azar är jättebra som föreläsare. » (4 Mycket bra)
- Sicence of Technical change var en mycket intressant kurs, både bra kurslitteratur och lärare. Jag läste också den valbara kursen Sustainable energy futures. Den var mycket intressant och nyttig, men kvaliteten på lärarna var varierande.» (4 Mycket bra)

9. Upplevdes kurserna under läsperiod 3 som bra?

44 svarande

1 Dåliga»1 2%
2 Inte så bra»6 13%
3 Bra»24 54%
4 Mycket bra»13 29%

Genomsnitt: 3.11

- Information theory var ju helt klart under förväntning, borde man inte luras in på...» (2 Inte så bra)
- Environmental Management är en av de sämsta kurserna jag läst. Riktigt dåligt upplägg och allmänt snurrigt. Dessutom kändes innehållet ganska tunt och inte så utmanande. » (2 Inte så bra)
- Environmental Policy Intstruments var en väldigt bra och givande kurs, dock var tentamensrättning kass och kommunikationen föreläsare-elev inte alltid den bästa, delvis beroende på att det är Handels som har kursen och de driver den som en handelskurs, men det är en Chalmerskurs och ska drivas som en sådan.» (3 Bra)
- Men alldeles för lite material.» (3 Bra)
- En av kurserna som jag läste låg på GU (Relativistisk Astrofysik), något som jag inte fick veta förrän efter att jag valt den. Den var dessutom på C-nivå, till skillnad från våra Chalmerskurser som var på D-nivå. Dock var våra förkunskaper för kursen inte tillräckliga, då föreläsaren ansåg att man borde ha läst Gravitation och kosmologi (som är valbar i lp2 i andra året på masterprogrammet). Min andra kurs var bra/mycket bra.» (3 Bra)
- Exjobb» (3 Bra)
- Teoretisk period. Lågtemperaturfysik och Quantum Infromatics. Intressant fysik i båda. Göran Johansson i QI var mycket väl förberedd o pedagogisk. En del av labbarna i Lågtempen var snarlika några i Fasta tillståndets fysik i trean.» (3 Bra)
- Autonomous bra kurs kul, Infotheory, bra kurs, bra upplägg. StochProc helt OK. Dynamical systems här börjar man tröttna lite på arbetsformen med att göra sheets efter sheet... framförallt fick jag aldrig riktigt känslan av att "jag lär mig det här för då kan jag göra det här."» (3 Bra)
- För många bra att välja på. Flytta gärna över några till lp1 & lp2.» (4 Mycket bra)

10. Hur har kurserna under läsperiod 4 upplevs hittils?

43 svarande

1 Dåliga»2 4%
2 Inte så bra»5 11%
3 Bra»28 65%
4 Mycket bra»8 18%

Genomsnitt: 2.97

- Läser ej period 4, påbörjat exjobb istället.» (?)
- min kurs på maskin är toppen men F kursen är helt verklighetsfrånvänd och ostrukturerad. Efter 4 veckor förstår vi fortfrande inte vad vi egentligen skall kunna.» (2 Inte så bra)
- Fanns inte många CAS-kurser att välja på under lp4.» (2 Inte så bra)
- Valde att inte läsa compbio2 eftersom jag var så trött på arbetsformen med sheets... hade varit kanske mer lämpligt med ett projekt + tenta eller nått sånt.» (2 Inte så bra)
- Väldigt blandat.» (3 Bra)
- kursen eHealth känns väldigt irrelevant då det är en kurs som helt klart är mer angelägen för studenter på IT-programmet. Jag kan förstå om den skulle finnas som valbar kurs, men i dagsläget är den obligatorisk.» (3 Bra)
- Två stora projekt samtidigt, kanske skulle ena kursen byta plats med t ex Environmental Policy Instruments i LP3. Men det går an. Den ena kursen (LCA) har en oerhört oengagerad föreläsare. Den andra kursen (Environmental Management) har en föreläsare som behandlar oss som dagisbarn, dock är den kursen väldigt väl genomarbetad vilket väger upp intrycket.» (3 Bra)
- Exjobb» (3 Bra)
- Autonomous agents, byggdelen är la helt ok. Sedan kan man ju välja egna kurser vilket är bra» (3 Bra)
- Fritt valbara i lp 4» (3 Bra)
- I Statistical physics går det minst sagt undan. Det är nog egentligen en doktorandkurs och det känns. Men det ska nog gå. Halvledarmaterial-kursen är lugnare och det känns mer stabilt. » (3 Bra)
- För många bra att välja på. Flytta gärna över några till lp1 & lp2. Varje lp har också upplevts som ganska inriktade på kurser av en viss typ (exvis mycket bio-kurser lp4, mycket materialfysik lp3 ...) lite mer blandat hade varit bra.» (4 Mycket bra)
- Engagerade föreläsare, roliga och intressanta kurser.» (4 Mycket bra)

11. Känner du att du fått kunskaper som förbereder dig för ditt framtida yrke?

43 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte tillräckligt»9 21%
Ja, i tillräcklig mån»24 57%
Ja»9 21%
Jag kommer inte arbeta inom mitt utbildningsområde»1

Genomsnitt: 3

- Vet ej, mitt framtida yrke är fortfarande oklart. Jag har fått nyttiga kunskaper, men om jag har nytta av dem i arbetslivet mer än indirekt återstår att se.» (?)
- Det vi lär oss är så långt framme i forskningen. Om vi inte kan grunden är det dels svårt att ta till sig men det känns även lite irrelevant.Vi måsta kunna grunden för att sen kunna fortbilda oss.» (Nej, inte tillräckligt)
- Jag hade gärna velat ha ett "vet ej"-alternativ här... jag har ingen aning om vad mitt framtida yrke blir, och jag hoppas att en stor del av kunskaperna som krävs för detta kommer under mitt sista år.» (Nej, inte tillräckligt)
- Svårt att säga då Nano är ett väldigt akademiskt område än så länge.» (Ja, i tillräcklig mån)
- Det duger, men kunde ha varit lite mer tillämpade.» (Ja, i tillräcklig mån)
- Det är självklart svårt att veta vad man kommer jobba med, men hittar man bara ett jobb innom rätt branch borde det funka fint.» (Ja, i tillräcklig mån)
- Svårt att säga, men det känns som om nivån är tillräckligt hög» (Ja, i tillräcklig mån)
- Jag har en känsla av att jag får lite av en spetskunskap som inte så många andra har. Men om jag kommer jobba med det, har jag ingen aning.» (Ja, i tillräcklig mån)
- Jag har ingen ANING om vad jag ska arbeta med, problemlösningsförmåga och analytisk förmåga får man ju oavsett vad man pluggar på chalmers (tror jag) så jag antar att frågan är just de specifika kunskaperna man lärt sig, jag skulle gärna arbeta med något där man använder information theory, evolutionary compuation, neuron networks etc och isf har jag lärt mig i tillräcklig mån, men om det skulle vara biologi/dynamiska system då har jag ingen aning faktiskt, de kurserna tyckte jag dels inte var lika roliga och så tyckte jag att arbetsformen med så mycket sheets blev tråkigt till slut - tror att det hade gynnats om man gjort nått projekt på något verkligt tex miljöfrågor så hade det plötsligt känts mycket mer relevant och viktigt. (alltså inte tillräckligt med den reviewn man skulle skriva som handlade om bifurcation/cusp i ekosystem/miljöpåverkan)» (Ja, i tillräcklig mån)
- Förhoppningsvis, mycket svårt att veta nu.» (Ja, i tillräcklig mån)
- IE är ju framtiden!» (Ja)
- Jag var kritisk under mastersprogrammet eftersom allt var inriktat mot stora globala frågor och politik och inte så mycket mot tex företags milöarbete. Men nu har jag fått ett "forskarjobb" och för det har mastersprogrammet varit en jättebra bas.» (Ja)


Förväntningar och förkunskaper

12. Har programmet motsvarat dina förväntningar?

44 svarande

Nej»1 2%
Nej, det var något annorlunda mot vad jag trodde»7 15%
Ja, i stora drag»25 56%
Ja»11 25%

Genomsnitt: 3.04

- Det heter APPLIED physics men har väldigt liten anknytning med verkligheten.» (Nej, det var något annorlunda mot vad jag trodde)
- Att skriva "redan till vårtermenin kan man specialisera sig inom information theory etc" är exempel på lite snedvriden reklam kanske.. det är ju faktiskt bara en kurs man läser? framförallt trodde jag kurserna skulle vara mer enhetliga, nu känns det i efterhand som det finns lite två spår: (dynamiskasystem/biologi) och spåret (information/automation/machinelearning) hade för min del varit bättre att få välja mer inriktat ett av dessa spår än att läsa lite både och. » (Nej, det var något annorlunda mot vad jag trodde)
- Jag har lärt mig mycket under mastersprogrammet men kände att det var lite trist att ha kämpat med svåra grejer under 3 år på fysik för att sedan bara läsa in saker under det sista året. Det var inte så utmanande med industrial ecology, och det kändes lite konstigt att sista året på Chalmers gick så lätt jämfört med de tidigare åren. Jag hade gärna sett att det ingick mer beräkningar och avancerade resonemang i mastersprogrammet. » (Nej, det var något annorlunda mot vad jag trodde)
- Hade fått en bild av att det skulle vara fler praktiska laborationer.» (Ja, i stora drag)
- Jag visste nog inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men bortsett från kurserna i lp2 är jag ganska nöjd.» (Ja, i stora drag)
- Kunde gå lite fortare fram.» (Ja, i stora drag)
- En kurs som gick för första gången, diagnostic imaging var mycket dåligt förbered» (Ja, i stora drag)
- Man har lärt sig massor. Bra bredd på kurser och föreläsare. Mycket gästföreläsare. Mycket kontakt med verkligheten. Många genomarbetade kurser med varierade moment. Extremt trevlig klass!» (Ja)
- Motsvarat och överträffat» (Ja)
- Jag hade inte så mycket förväntningar, visste inte riktigt vad som väntade mig. Så det är nog snarare över förväntan.» (Ja)

13. Hade du tillräckliga förkunskaper inför masterprogrammet?

44 svarande

Nej»0 0%
Nej, det saknades vissa väsentliga saker»1 2%
Ja, i stora drag»10 22%
Ja»33 75%

Genomsnitt: 3.72

- Vi borde läsa någon abstrakt matematikkurs, motsvarande Reell Analys på matematik, på F, eller iallafall få veta att den kursen är mycket väsentlig vid studier i abstrakt matematik.» (Nej, det saknades vissa väsentliga saker)
- Saknade kunskap inom Materialteknik, vilka kurser för maskinarna var obligatoriskt att ha läst» (Ja, i stora drag)
- Eventuellt hade min elfält kunnat vara lite bättre, och tensormatte hade nog inte skadat heller.» (Ja, i stora drag)
- Tycker dock att man borde lyfta fram vissa kurser under de första 3 åren på F som är särskillt relevanta för programmet. » (Ja)
- Tackar matten på F för det!» (Ja)
- Nästan för högaa förkunskaper för vissa delar.» (Ja)
- Fysikbakgrunden jag har är mer än de flesta utbytesstudenter (många elektroingenjörer).» (Ja)

14. Hur var dina förkunskaper jämfört med studenter från andra grundutbildningar?

44 svarande

Sämre»2 5%
Samma»12 31%
Bättre»24 63%
Studenterna är från samma grundutbildning»6

Genomsnitt: 2.57

- Sämre inom vissa delar men bättre inom andra» (Sämre)
- Sämre på vissa delar och bättre på andra. Det som var sämre gick dock snabbt att ta igen genom hjälp av studiekamrater från andra linjer, på samma sätt som jag har haft möjlighet att hjälpa dem.» (Samma)
- Svårt att uppskatta.» (Samma)
- Olika förkunskaper inom olika områden.» (Samma)
- Bättre på några punkter. Sämre på andra.» (Samma)
- Fast lite varierande beroende på vilken kurs. Mina förkunskaper har snarare känts bättre än sämre.» (Samma)
- Bättre än andra Chalmersutbildningar, sämre än GU-matematikerna» (Bättre)
- Eller förkunskaperna kanske inte var bättre, men vanan vid ett tempo är helt skild från de som inte läst F. På F var jag genomsnittlig, på IE är jag en av de bättre. På F var jag delaktig meninte drivande i grupparbeten, på IE är det jag som driver arbetet framåt. Det var större skillnad än jag trodde innan.» (Bättre)
- Jag hade bättre fysikkunskaper och i vissa fall bättre matematikkunskaper än de internationella studenterna, men de hade ofta något bättre elfältkunskaper.» (Bättre)
- Dock delvis beroende på vilket område. Inom cellbiologi och medicin områden så fick jag läsa på lite extra.» (Bättre)
- Alla mattekurser från fysik var till stor nytta...» (Bättre)
- Överlag bättre» (Bättre)
- se 13» (Bättre)
- Ett av problemen med mastersprogrammet är att studenterna har så varierad bakgrund. Det tar tid att få alla till samma nivå. Samtidigt är det ju kul att få nya intryck, så egentligen är det kanske bra att alla har olika bakgrund. » (Bättre)
- Jag har mest samarbetet/pluggat med de som jag gått med innan så kan inte jämföra mig med andra» (Studenterna är från samma grundutbildning)

15. Anser du att masterprogrammet och dess kurser tar tillvara och utvecklar det du lärt dig under de första tre åren?

Om nej, vad har du haft nytta av, inte haft nytta av från grundutbildningen?

42 svarande

Nej»5 11%
Nej, inte tillräckligt»10 23%
Ja, i stora drag»23 54%
Ja»4 9%

Genomsnitt: 2.61

- Här låter det som om grundutbildningen enbart är till för att förbereda inför mastersprogrammet.» (?)
- Bra fråga, ja det får man väl säga, programmering+matte och så har man lärt sig att skriva program för att lösa diverse uppgifter och lärt sig lite termer och se vad man kan applicera vissa saker. Så det är väl bra. På arbetsmarknadsdagarna märktes det dock tyvärr att industrin/arbetsgivarna inte var så familjära vid vad man lärt sig så det är antingen ett bra eller dåligt tecken. Vad jag haft nytta av från grundutbildningen: matematiken såklart programmeringen dock ingen fysik vilket känns lite blandat, nu när jag svarar här inser jag att det borde kanske fått komma in lite mer fysik på cas.» (?)
- Inte det minsta, alldeles för låg nivå.» (Nej)
- Nej inte riktigt, men det är jag inte ledsen över. Därför kryssade jag inte i "Nej, inte tillräckligt", för det är gott och väl tillräckligt för mig. Fast problemlösartänkandet har jag nog stor nytta av, men någon detaljkunskap har inte kommit till användning (förutom lite basic matte).» (Nej)
- Hela årskurs tre på fysikprogrammet är totalt onödigt. Kommer förmodligen vara den mest bortkastade tid jag kommer uppleva i mitt liv.» (Nej)
- Fysikspecifika kurser a la fasta, sub, optik etc har nog ingen som helst koppling. Men matten finns ju alltid där.» (Nej)
- Verkligen inte! Det är inte mycket från F som behövs för att läsa IE. Lite trist att de inte försöker bygga mastersprogrammet mer på det som vi lärt oss innan. Det hade ju faktiskt kunnat gå. Dock igen problemet med att alla har olika bakgrund. » (Nej)
- Jag har itne haft nytta av all den fysik som vi studerat.» (Nej, inte tillräckligt)
- Ja matten.» (Ja, i stora drag)
- Grunden från F är så pass stabil att man skulle kunna skippa lite intro, gå lite fortare fram och nå lite längre.» (Ja, i stora drag)
- Masterprogrammet är ju ett snävare val så det kan ju onmöjligt ta allt till vara. Bio- och materialspåren tar inte så mycket till vara (förståeligt, eftersom de tidigare kurserna ej fokuserat på sånt) medan theory/modelling-spåret verkar ta grundutbildningen till vara. » (Ja, i stora drag)
- Antar att CAS är en infart till en egen klass av problemlösning som skall kompletteras med andra masterprogram, vill man ha mer matte/fysik får man väl läsa det på hösten andra året.» (Ja, i stora drag)
- Det som relaterar till CAS har man la haft nytta av, men sedan lär man ju sig mycket på F som inte hör hemma på CAS men det är la ingen nackdel heller.» (Ja, i stora drag)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Har det förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning? Om så är fallet rekommenderar vi starkt att du även kontaktar kurator Mikael Carlsson, eller programansvarig F, Martin Cederwall. (mikael.carlsson@adm.chalmers.se, martin.cederwall@chalmers.se)

44 svarande

Ja»0 0%
Nej»44 100%

Genomsnitt: 2

- Alla är grymt schyssta i klassen. Vad jag märkt.» (Nej)

17. Hur är arbetsbelastningen på programmet jämfört med grundutbildningen?

44 svarande

1 Mycket lägre»5 11%
21 47%
13 29%
3 6%
5 Mycket högre»2 4%

Genomsnitt: 2.45

- Arbetsbelastningen har generellt sett varit ganska låg, med F-mått mätt. Ibland har man fått kämpa hårt huvudsakligen för att informationen varit dålig, och man fått veta för sent vad man borde göra.» (1 Mycket lägre)
- Inga problem att hinna med en extra kurs eller två varje lp.» (2)
- Har läst 150% för att komma upp i ungefär det samma» (2)
- Det är definitivt mindre att göra. Å andra sidan är det fullt tillräckligt ändå. Det är inte så att man kan glida igenom utan att göra ett dyft. Folk från andra program har sagt att de upplever det som att det är lika mycket eller mer än de tidigare haft att göra.» (2)
- Lite lägre, vilket är bra.» (2)
- Nu har jag väl äntligen lärt mig plugga, men jämfört med vissa perioder på fysik så är det hur lugnt som helst.» (2)
- Med extrakurser blir det som på F.» (2)
- Beror helt på vad man gör det till. Det går att klara sig på betydligt mindre arbete, men det går också att lägga ner mer arbete. Det är mycket att läsa tex. » (3)
- Det går säkert att "komma undan" med mindre arbetsinstas, men eftersom jag tycker det är intressant lägger jag tid därefter.» (3)
- Mer arbete i form av projekt nu, istället för tentor, vilket är bra.» (3)
- Mer inlämningsuppgifter och färre tentor innebär en jämnare arbetsbelastning under perioden. Lp1 kunde jämföras lite med kvanten i arbetsbörda (delvis på grund av att inlämningsuppgifter kom ut lite sent, så att den tid man hade att lägga på dem var mindre än den verkliga tiden i början så man förlorade lie), men därefter trappade det ner.» (3)
- Varierar, vissa perioder är det värre, andra bättre. Överlag är det enklare än grundutb.» (3)
- Ungefär samma, färre tentor, fler inlämningar» (3)
- ungefär samma arbetsbelastning, men samma ansträngning ger högre betyg» (3)
- Mycket mer inlämningsuppgifter innebär mer jobb under kursens gång, men innebär också högre betyg» (4)
- Antar att 3 är samma, isf skulle jag nog säga 4 MEN och stort men, jag har också fått nästan ett betygsnäpp bättre genomsnitt, så i slutändan tror jag att arbetsbelastningen är ungefär samma. » (4)


Programmets bemötande

18. Har programmet genomfört bra kontinuerliga kursutvärderingar (eller motsvarande kvalitetskontroll)?

44 svarande

Nej»3 6%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»3 6%
Ja, fast det kunde varit bättre»16 36%
Ja»22 50%

Genomsnitt: 3.29

- GU-kursen saknade kursutvärdering. I övrigt tror jag att alla kurser har haft någon form av kursutvärdering.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Siten för kursutvärdering ger konstiga felmeddelanden» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Att dom genomförs märker man och att föreläsarna vill att man gör dom det hör man men man får inte nått sammandrag själv vad som varit bra och dåligt och vad som ska förbättras. Det vore bra om detta presenterades någonstans, så att man kan se att kritik ett år leder till något bra nästa år etc. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det har alltid funnits kursutvärderare, och jag tror att de träffats regelbundet och skött sig.» (Ja)
- Bra jobbat.» (Ja)
- Studenterna har ofta blivit uppmanade att svara på kursutvärderingar på nätet (men det är enkelt att glömma av det i alla fall)» (Ja)
- Föreläsarna påminner hela tiden.» (Ja)
- Påminner mycket om detta» (Ja)

19. Om ni framfört kritik, har ni då fått respons på detta?

44 svarande

Nej»0 0%
Nej, dom borde lyssna mer på oss»3 10%
Ja, det fungerar bra i stora drag»18 64%
Ja»7 25%
Har inte framfört någon kritik»16

Genomsnitt: 3.14

- Framfört kritik i kursutvärderingar» (Nej, dom borde lyssna mer på oss)
- Kritiken mot kurserna i lp2 framfördes för sent för att något skulle hinna göras, med tanke på hur omfattande vår kritik var. Förhoppningsvis görs dessa kurser om helt inför nästa år.» (Ja, det fungerar bra i stora drag)
- De verkar som det lyssnas, svårt att veta vad som blir konsekvenserna dock, det märker ju kanske inte vi så mycket» (Ja, det fungerar bra i stora drag)

20. Känner ni er uppmuntrade att genomföra och svara på kursutvärderingar?

43 svarande

Nej»4 9%
Nej, inte tillräckligt»4 9%
Ja, i de flesta fall»20 46%
Ja»15 34%

Genomsnitt: 3.06

- samma kommentar som ovan» (Nej)
- Men det finns ju roligare saker att göra...» (Ja, i de flesta fall)
- Mikael Fogelström pushar på att det är viktigt.» (Ja)


Kommentarsfrågor

21. Vad har varit särskilt bra under året?

- Det har varit en logisk ordning på kurserna och de hänger ihop betydligt mer än kurserna under grundutbildningen. Väldigt intressant.»
- Andra delen av första året har varit bättre, det är ojämn arbetsfördelning i tyskland.»
- mycket bra gästföreläsningar och annan kontakt med "det verkliga livet". Man känner verkligen att man har nära kontakt både med den senaste forskningen och näringslivet»
- Intressanta kurser»
- Flera roliga labbar och några särskilt engagerade lärare.»
- Modeling and fabrication kursen. Kanske den bästa kurs jag läst. Första gången som man kände att man bidrog till något.»
- Bra organisation»
- 1. Programmet i sin helhet. 2. Kursen Technical Change and the Environment som är ledd av BJÖRN SANDÈN, bra snubbe! 3. Klassammanhållningen.»
- S2s kvällsträffar som har genomförts 2-3 gånger. Dessa handlar om kurserna, exjobb, mm.»
- De positiva och trevliga lärarna vi haft i de flesta av kurserna. De verkar genuint engagerade och intresserade av sitt ämne.»
- Den nära anknytningen till forskningen.»
- Mycket intressanta gästföreläsningar och mycket kopplingar till arbetslivet. »
- Jari Kinaret är en bra koordinator. Resan till MaxLab i Lund var kul. Vissa av seminarierna var också bra.»
- Att jag har fått läsa saker som är relevanta. Det är mer än jag kan säga om F.»
- Mycket programmering.»
- Alla intressanta ämnen och kunniga föreläsare.»
- Bernhard, en mycket bra föreläsare, utan honom vore inte CAS CAS»
- Tunga kurser, högt tempo»
- Trevliga lärare, klasskamrater och trivsam miljö.»
- mycket egen problemlösning, roliga kurser i lp1»
- Mera inriktat än grundutbildningen och det faktum att allt är på engelska»
- Kul med blandningen av folk i klassen. Intressanta kurser och många bra föreläsare. »
- Ämnena i sig.»

22. Vad har varit mindre bra under året?

- Saknas sammarbetsförmåga i Tyskland. Ojämn arbetsfördelning.»
- Kurserna kunde ha varit bättre koordinerade. Många gånger har det kännts som att kursinnehållet har varit för likt i olika kurser och de har överlappad varandra för mycket.»
- Min egen brist på tid till att lära mig så mycket som jag skulle vilja»
- Några kurser med liten substans. »
- Nanoscience kursen var alldeles för lätt och krävde knappt någon arbetsinsats alls.»
- fördelningen av kurser i olika läsperioder.»
- Jag har inte större klagomål.»
- För lite innehåll i några av kurserna.»
- Kurserna i lp2 (se ovan).»
- I Modeling and fabrication of micro/nanodevices bör man välja forskare till handledare som har mer tid.»
- Kvaliten på någon enstaka kurs var varit låg.»
- Att Eva Olsson alltid är borta när man behöver henne.»
- Lite för mycket programmering.»
- Information Theory kursen! Att man bara kan välja på Info.Theory och Stocastic.proc., lite som pest eller pina :)»
-
- Kunde tagit upp en del viktiga saker som jag hade velat lära mig.»
- man blev lite trött på det här med sheets till slut. hade dynamical systems varit valfri hade jag inte läst den nu i efterhand. »
- Rörigt med vilka kurser man ska välja och väldigt rörigt i början.»
- Låg nivå. Hade behövts lite mer koppling till det vi läst tidigare i form av tex mer modelleringar eller liknande. Arbetsbelastningen hade kunnat vara högre (men det kanske är dumt att säga...)»

23. Övriga kommentarer

- Industriell ekologi är ganska mycket management och kan lätt bli "mycket snack och lite verkstad". Därför tänker jag att IE är ett mastersprogram som mer vänder sig till studenter på till exempel industriell ekonomi. Kanske borde fysik-studenter i större utsträckning uppmuntras att även läsa t.ex. Sustainable Energy Systems.»
- En svårsvarad utvärdering om man inte gått utbildning i Sverige.»
- Över lag bra, men vissa tecken på barnsjukdomar»
- Läs IE!»
- Lite mer teori på något vis, det är antingen otroligt mycket programmering (de första kurserna) eller nästan inget alls (stokastiska processer).»
- Chalmers Entreprenörskola har utan tvekan varit den bästa tiden på Chalmers för min del. Kvalitén på utbildningen är mycket hög och miljön på utbildningen har gjort att man utvecklats oerhört som person.»
- På Charm kände jag att arbetsmarknaden för mikro o nanoteknink kanske inte var så väldigt stor. Än iaf. Det skulle vara intressant att få lite info om vad MC2 har för näringslivskontakter.»
- I överlag nöjd med mitt val men är fortfarande osäker på vad som egentligen gäller med val och dyl.»


Kursutvärderingssystem från