ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Miljöfysik VT13, TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-01 - 2013-06-15
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

47 svarande

1 (inte alls)»1 2%
2 4%
10 21%
22 46%
5 (Mycket bra avvägt)»12 25%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Examinationen testar bara små bitar av kursen, men räcker ändå för att tvinga fram inlärning av hela kursen. Så examinationen täcker bara en liten del av kursen, men den behöver inte utökas för att uppnå sitt syfte.» (3)
- Vilken del var examination?» (3)

2. Anser du att en bra kombination av examinerande moment använts?

47 svarande

1 (inte alls)»1 2%
4 8%
5 10%
27 57%
5 (mycket bra avvägt)»10 21%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Konstig viktning av betygen. Tycker det är orimligt att E2+debatt ska sätta mer än 50% av betyget. Dumt också att R3 ger så mycket poäng eftersom det är väldigt svårt att bedöma hur svår/stor en uppgift ska vara. » (2)
- R3 är onödig och väldigt flummig, de finns tillräckligt med inlämningar » (2)
- Hade föredragit om man inte lagt lika stor vikt vid E2 i och med att man gör det i grupp.» (4)
- Att projektet (debatt + E2) gav nästan hälften av de totala poängen tycker jag var för mycket.» (4)

3. Närvaro på föreläsningar.

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

47 svarande

<25%»5 10%
25-50%»5 10%
50-75%»10 21%
>75%»27 57%

Genomsnitt: 3.25

- De gav inget för räkneuppgifterna så jag slutade gå på dem. » (<25%)
- Jag hade inte tid att gå på dem. Ångrar dock det då det var en riktigt intressant kurs!» (25-50%)
- Missade en del p.g.a. det höga trycket den här läsperioden. Hade velat gå på allt.» (50-75%)

4. Vad tyckte du om Patriks föreläsningar?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 4%
4 9%
15 34%
5 (mycket bra)»22 51%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har alltid haft problem med att vara fokuserad på föreläsningen om jag inte kan anteckna. Eftersom det är powerpoint presentationer som används så blir det inte så lätt att anteckna. Detta kompenseras dock av att det är många obligatoriska uppgifter som använder föreläsningsmaterialet så man går igenom det flera gånger.» (3)
- Helt ok. Lärde mig en del, men inget som krävdes för eximinationen så jag började skippa dem. Tyvärr kändes det som slöseri med tid att gå på dem. » (3)
- Tycker i regel inte om powerpoint-föreläsningar men detta gjordes ändå på ett bra sätt.» (4)
- Väldigt bra! » (5 (mycket bra))

5. Vad tyckte du om Debatten/projektet?

46 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
8 18%
17 39%
5 (mycket bra)»17 39%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig mycket vid förberedelserna men det var svårt att verkligen visa vad man kunde på den korta tiden. I och med att en del påståenden var lite löst formulerade fanns det utrymme för att tolka dem lite olika. Personligen tycke jag att det ibland blev lite för mycket politik istället för att man diskuterade det tekniska.» (3)
- Lärorikt, men alldeles för många poäng. Svårt att bedöma en debatt så skalan 1-18 är alldeles för stor. Även E2 lite väl många poäng. » (3)
- Debatten var rolig även om det var väldigt ovant. Flera debatter hade kanske varit en idé.» (4)
- Känns som att mer tid behövdes» (4)
- Den bättre delen av miljöfysiken.» (4)
- Vissa debatter blev lite för mycket politik för min smak (p.g.a. ämnet som debatterades), men överlag bra. Förvånansvärt givande moment.» (4)
- Det är en bra uppgift, speciellt för mig som tycker att det är mycket jobbigt med muntliga presentationsformer så det var en bra övning.» (5 (mycket bra))
- Bästa av allt utan tvekan. Detta borde utgöra en större del av kursen.» (5 (mycket bra))
- Mycket roligt! Svårt, men lärorikt!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om informationsmomentet givet av biblioteket?

47 svarande

1 (inte alls bra)»38 80%
8 17%
0 0%
1 2%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det enda man lärde sig var att det fanns en databas som hette inspec» (1 (inte alls bra))
- Slöseri med våran tid! Den information som vi fått från biblioteket under infokompetensen hade lika gärna kunnat formulerats på ett a4 som vi snabbt kunde läsa igenom. Det enda bra var egentligen att de presenterade deras databas och att de visade referensguiden, som sagt något som lika gärna kunde ha stått på ett papper.» (1 (inte alls bra))
- Det här kändes helt onödigt. Det enda jag lärde mig var att biblioteket har en referens-guide och att det går att söka artiklar på bibliotekets hemsida vilket kan sammanfattas på fem minuter under någon av Hans föreläsningar.» (1 (inte alls bra))
- Man skulle kunna lära sig en hel del i biblioteksmomentet, men en mycket informationsgles föreläsning i kombination med den mest tidsineffektiva examinationsformen under min tid på Chalmers gjorde att den kunskap jag fick ut var i det närmaste obefintlig! Förslag till alternativ examination: gör som på datorlabbarna, när man har gjort en uppgift visar man för en handledare vad man gjort och blir godkänd. Detta skulle frigöra mycket tid till lärande.» (1 (inte alls bra))
- Kommunikation mellan biblioteket och ansvarig för kursen verkar inte ha fungerat alls. De verkade ha fått felaktig information om exempelvis gruppindelning. Föreläsningen var tramsig och det lilla jag lärde mig hade jag lika gärna kunnat lära mig av två skrivna meningar på kurshemsidan om hur referenser ska se ut. Det är synd. Det hade kunnat vara fyra intressanta föreläsningstimmar om referenshantering, källkritik och vettig informationssökning, men istället var det på en alldeles för låg nivå och blev bara trams. Jag skulle vilja påstå att de var de mest onödiga fyra obligatoriska timmarna under hela min chalmerstid.» (1 (inte alls bra))
- Det är visserligen mycket relevant att lära sig söka i olika databaser och det skulle inte vara bra om momentet försvann. Problemet är att upplägget nu blir mycket konstigt, speciellt som att några av grupperna börjar innan de har fått sina E2 uppgifter tilldelade och ändå uppmanas att basera sin infokompetens på detta vid det ögonblicket okända projekt.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsarna var oengagerade och dåligt förbereda. » (1 (inte alls bra))
- Varför gör vi det här? Kändes som slöseri med tid i en redan hektisk period. Dessutom höll undervisningen låg kvalitet och var inte anpassad efter vad vi behöver kunna.» (1 (inte alls bra))
- Jag kände inte att detta tillförde något över huvudtaget.» (1 (inte alls bra))
- Timmar jag aldrig kommer få tillbaka...» (1 (inte alls bra))
- Onödigt att det var obligatorisk undervisningstid i biblioteket. Hade varit effektivare, åtminstone för min del, att ta till mig den informationen i skriftlig form. Sen var det inte bra att delar av den låg innan vi blivit tilldelade ett projekt, då det gjorde att man fick göra "dubbelarbete".» (1 (inte alls bra))
- Det behövs, men skulle föredra någon lättåtkomlig manual hur man söker istället för två lektioner som inte gav något.» (1 (inte alls bra))
- Tyvärr det sämsta jag varit med om på Chalmers. Ingen struktur, ingen kommunikation mellan Patrik och biblioteket. Slöseri med tid att vara där. Att ha en presentation är väldigt onödigt. Skulle lärt mig mer av ett pdf-dokument med en skriftlig sammanfattning. Kändes mer som lågstadiet än en teknisk högskola när bibliotikarien stod och kollade vad man sökte på och kontrollerade att man "satt av tiden". » (1 (inte alls bra))
- Den behövs! Men den måste göras bättre...» (1 (inte alls bra))
- Onödigt. Kan ersättas med en enkel stencil.» (1 (inte alls bra))
- Överlägset sämst spenderade timmarna det här året. Helt sanslöst dåligt. Det fanns givande innehåll. -man kan logga in m.h.a. lånekortsnummer och komma åt publikationer hemifrån -bibliotekets hemsida har en Referensguide Men det var typ allt. Skriv det i en pdf-fil, ladda upp i PingPong. Utsätt inte fler oskyldiga studenter för bibliotekets informationsmoment. Det var verkligen fruktansvärt dåligt, och fruktansvärt mycket längre än det behövt vara.» (1 (inte alls bra))
- Då bibliotikarien frågade om vi hade kritik svarade hon på all kritik med "Så har ingen tyckt tidigare" och "Så är det inte". För övrigt var momentet mycket meningslöst.» (1 (inte alls bra))
- Dåligt planerat och allmänt rörigt. Jag förstår vad de vill lära ut men som som det fungerar idag var övningarna och "redovisningen" slöseri med tid. » (1 (inte alls bra))
- Debattartikeln kunde gärna varit individuell, svårt att få ihop en bra artikel med tre olika viljor och skrivstilar.» (4)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

1 (mycket liten)»6 12%
4 8%
13 27%
18 38%
5 (mycket stor)»6 12%

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsnignarna gav inte så mycket hjälp, möjligtvis fick man ngn hjälp av pp-presentationerna, men att gå på föreläsningarna var slöseri med tid. » (1 (mycket liten))
- Jag har nog lärt mig mest via inlämningsuppgifterna.» (2)
- Det mesta av inlärningen sker när man gör uppgifter, och det tror jag är bra. Föreläsningarna som orienterande material / utgångspunkt för vidare tankar, inlämningsuppgifter som tvingar en att fördjupa sig lite.» (3)

8. Hur stor nytta upplever du att du kommer ha av denna kurs i framtiden?

47 svarande

1 (mycket liten)»6 12%
3 6%
12 25%
14 29%
5 (mycket stor)»12 25%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen var alldeles för ytlig för att jag ska ha någon nytta av den.» (2)
- För resten av utbildningen, ingen. För framtida arbete, nästan ingen. Men på ett personligt plan tycker jag att kursen är nyttig. Det är nog positivt för samhället om förnuftets röster (dvs ingenjörer) har en åsikt i den här typen av frågor, och det underlättas av att man läser kursen.» (2)
- Ökad kunskap om miljön men det är mer medvetenheten som jag tror kommer att vara nyttig senare i livet.» (3)
- Jag har börjat tänka i andra banor men känner jag mig själv rätt kommer det inte att vara speciellt länge.» (3)
- Intressant och rolig kurs, svårt att säga hur mycket nytta man kommer få av den.» (3)
- Men den känns viktig för allmänbildning och insikt i energi och miljö.» (3)
- Framför allt träningen i muntlig och skriftlig argumentation är välbehövlig.» (4)
- Användningen av fakta sökandet samt hur man ska formulera en debatt artikel. » (4)
- Mer som allmän kunskap än som teknisk kunskap för arbetslivet.» (4)
- Miljö är alltid viktigt men men metoderna som vi använder för att angripa problemet är minst lika viktiga. Vekligheten är alltid mer komplex.» (5 (mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.44


Gästföreläsningar

9. Vad tyckte du om föreläsningarna från fackspråk?

47 svarande

1 (inte alls bra)»3 6%
2 4%
10 22%
21 46%
5 (mycket bra)»9 20%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är jobbigt att Hans saknar teknisk/matematisk kompetens. Det är också lite störande att hans slides inte är 100% rättstavade. Det gör det svårt att lyssna på honom. Det är också synd att han talar om "bra" argumentation utan att definiera "bra" (övertygande, stilig, lättläst, ....?). Det finns dock en hel del nyttigt innehåll. Lite märkligt att väva in det i en kurs om miljö, men kanske inte kan göras på annat sätt?» (3)
- Även om man inte följer det Hans säger alltid så är det bra att få höra "hur det ska göras" många gånger så att det trycks in i huvudet.» (4)
- Hans levererar alltid men jag hade velat se mer färdiga exempel inför E1.» (4)
- Samma som med Patriks.» (4)
- Vissa var väldigt intressanta, andra riktigt långtråkiga.» (5 (mycket bra))
- Hans är alltid väl förbered och en bra talare» (5 (mycket bra))
- Manhans är mycket bra!» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om föreläsningen om vätgas av Magnus ?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
13 33%
18 46%
5 (mycket bra)»7 17%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Minns inte att han nämnde naturgasreformeringens stora CO2-utsläpp, vilket får mig att tro att han gav en aningen vinklad bild av verkligheten. Men mitt minne kanske sviker mig.» (3)
- Intressant men saknade viss nyansering» (4)

11. Vad tyckte du om föreläsningen om kärnkraft av Anders?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 5%
9 26%
13 38%
5 (mycket bra)»10 29%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes mer riktat mot "kärnfysik" än "hållbar utveckling". Hur mycket uran finns det? Hur mycket plats tar gruvorna? Vilka svårigheter kvarstår att övervinna innan "framtidens teknologi" blir tillgänglig? Mer sånna frågor, mindre tvärsnittsdiagram.» (2)

12. Vad tyckte du om föreläsningen om klimat av Patrick ?

47 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
2 6%
10 33%
13 43%
5 (mycket bra)»4 13%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mycket upprepningar och långsamt ibland, men fortfarande intressant hela föreläsningen. » (3)
- Intressant att se hur simpla modeller man hade för inte så länge sedan. Bra att få en inblick i vad vi redan är duktiga på och vilka aspekter av prognoserna som fortfarande är svåra.» (4)
- Jättebra, mycket intressant!» (5 (mycket bra))

13. Vad tyckte du om föreläsningen om vindkraft av Ola?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
7 20%
21 60%
5 (mycket bra)»7 20%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Minns inte vem som pratade om vad. Saknade snack om lagringsmöjligheter (i Sverige finns vattenkraft, men globalt?) och utbyggnadspotential. Saknade också "alternativa vindkraftsturbiner", men det kanske inte finns nån realistisk potential i t.ex. flygande lösningar?» (3)

14. Vad tyckte du om föreläsningen om nanopartiklar av Karine?

47 svarande

1 (inte alls bra)»7 21%
9 27%
11 33%
5 15%
5 (mycket bra)»1 3%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 2.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Långsammaste och torraste föreläsningen någonsin! Intressant, men det som sades kunde gjorts på 5min och inte 50min...» (1 (inte alls bra))
- Kändes ensidig, bara nackdelar.» (1 (inte alls bra))

15. Vad tyckte du om föreläsningen om Vindkraft av Bengt Steen?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 6%
11 37%
13 44%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»18

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Minns inte vem som pratade om vad. Saknade snack om lagringsmöjligheter (i Sverige finns vattenkraft, men globalt?) och utbyggnadspotential. Saknade också "alternativa vindkraftsturbiner", men det kanske inte finns nån realistisk potential i t.ex. flygande lösningar?» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

47 svarande

Ja»0 0%
Nej»47 100%

Genomsnitt: 2

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
24 51%
17 36%
5 (För hög)»6 12%

Genomsnitt: 3.61

- Själva kursen var ok, men kombinerat med allt det andra blev det tufft» (3)
- dock i kombination med andra kurser var det ganska hemst ibland.» (3)
- Den var jättehög. Precis som det ska vara.» (3)
- Läsperioden var hektisk, men jag tycker att det var de andra kurserna som tog upp alltför mycket tid.» (3)
- R3 borde tas bort» (3)
- Inget fel på kursen i sig, men tillsammans med övriga kurser (i synnerhet beroende på hur expfysens deadlines råkat hamn) kan det känns tungt.» (3)
- Det tog mycket tid från andra kurser.» (4)
- Kursen i sig hade nog en rätt lagom arbetsbelastning. Däremot blir hela arbetsbelastningen för läsperioden för hög och det här är en kurs som tar mycket tid då det är mycket att skriva. Vårterminen i tvåan behöver ses över, man hinner inte med alla kurser.» (4)
- Ofta var det svårt att greppa exakt hur det menades att man skulle göra, vad som förväntades av en, vilket ledde till mycket mer arbete.» (4)
- Två R3 kändes mycket, fram för allt när inlämningen var såpass sent. Det finns egentligen ingen anledning att lägga dom tidigare. Det kändes i slutet som att Miljöfysiken tog all plats så att man inte hann plugga på de andra kurserna.» (5 (För hög))
- Det är många moment och väldigt lärorika. Jag uppskattar dock att det inte är någon dugga, men det är många moment. Vi läser tre andra kurser samtidigt och tyvärr kunde jag inte fullfölja alla kurser denna läsperioden.» (5 (För hög))

18. Hur många timmar har du i snitt lagt per vecka på denna kurs?

47 svarande

<2h»2 4%
2-5h»10 21%
5-7h»12 25%
7-10h»17 36%
>10h»6 12%

Genomsnitt: 3.31

- Jag lade i genomsnitt 2-5 timmar i veckan, men det beror på att jag tidigt kände att jag inte skulle hinna med alla fyra kurser denna läsperiod, och därför prioriterade bort minljöfysiken» (2-5h)
- Mycket osäker.» (7-10h)
- Svårt att uppskatta. » (7-10h)
- Utöver lektionstid??? Förtydliga frågan så får ni tydligare svar!» (7-10h)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 24%
Mycket bra»33 73%
Har ej sökt samarbete»2

Genomsnitt: 3.68

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»22 62%
Har ej sökt hjälp»12

Genomsnitt: 3.51

- Dåliga svar på mail. Om man frågar något får man bara svar kolla här istället för att man svarar direkt via mail. Oftast har man letat först och hittar inte så det vore snällt om man frågar att få svar direkt istället för att behlva tjata fram svaret. » (Ganska dåliga)
- Man fick svar på mejl nästan omedelbart från Patrick» (Mycket bra)
- Flera gånger har vi fått dubbla budskap till uppgifter och så har betyget till en uppgift blivit kört i botten för man t.ex. lyssnat på patrik och så gäller inte det t.ex E1. » (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

21. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

47 svarande

1 (ej prisvärd)»2 7%
0 0%
1 3%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»25 89%
Köpte inte boken»19

Genomsnitt: 4.64

- Jag hade inte jätte mycket användning för boken när det väl kom till kritan.» (3)
- Använde den internetbaserade boken.» (5 (mycket prisvärd))
- Perfekt kursbok.» (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt bra bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Gratis är gott! » (5 (mycket prisvärd))
- Den är ju gratis? Varför är den här frågan ens med?» (5 (mycket prisvärd))
- Den var gratis = mycket prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var väldigt bra!» (5 (mycket prisvärd))
- Gratis bok, det är så det ska vara :)» (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Gratis! Och mycket bra.» (5 (mycket prisvärd))
- läste inte en sida i den, fanns aldrig någon mening att göra det.» (Köpte inte boken)
- Bra att den finns gratis på internet.» (Köpte inte boken)
- Bra att den fanns att tillgå gratis på nätet» (Köpte inte boken)
- Jag tror förra årets bok var bättre. Den nya var troligen amerikansk med massa flum i.» (Köpte inte boken)
- Ev 5! Den var ju gratis!» (Köpte inte boken)

22. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»12 25%
10 21%
11 23%
10 21%
5 (Mycket stor)»4 8%

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursboken hade nog varit intressant att läsa mer i, men jag har inte hunnit och det har inte behövts.» (3)
- föreläsningarna gav mycket inför inlämningarna» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.65


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

47 svarande

Ja»42 89%
Nej»5 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.1

- Det var lite otydligt hur man skulle göra R3. » (Ja)
- I inlämningsuppgifter skulle man ta reda på fakta till en uppgift och göra nödvändiga approximationer för att begränsa omfattningen av uppgifter. Det funkade dåligt ibland när man valt att göra approximationer som inte godkänds medan amdra blir bra.» (Nej)
- Informationen om vad som förväntades i examinationsuppgifterna var bristfällig. Detta i kombination med en hård rättning och ingen retur, eller för den delen återkoppling om vad som saknades.» (Nej)
- Instruktioner var ofta tvetydiga, man förstod ofta inte vad det var som var viktigast i en inlämning. Ibland var instruktionerna mycket otydliga.» (Nej)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursens upplägg och Patriks föreläsningar och engagemang i kursen!»
- E1 och E2, föreläsningarna som de är.»
- Variationen av olika kursmoment var mycket bra! Bra med gästföreläsningar också!»
- debatten»
- Debatten var rolig.»
- Debatten»
- Debatt/projektet var väldigt roligt och lärorikt att jobba med.»
- Tycker att kursen är väldigt intressant just för att den inte är som de andra kurserna på Teknisk fysik. Intressant att få fördjupa sig i miljöfrågor ur ett tekniskt perspektiv. Den känns även mycket allmänbildande. Känner att jag skulle kunna tänka mig att arbeta med sådana här frågor i framtiden!»
- Strukturen på föreläsningar/gästföreläsningar»
- Det mesta, kanske essäerna var bästa sättet att fördjupa och där man lärde sig mest nytt. »
- Debatten»
- Debatt momentet med artikel och muntlig debatt»
- Kursboken är väldigt bra. Angreppssättet funkar fortfarande men datan börjar ju bli lite utdaterad kan jag tänka mig.»
- Examinationerna och Patrik som föreläsare.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Debatten, Patrik som examinator, gästföreläsningar.»
- R3»
- Patrik Johansson, det är han som gör den här kursen bra!!»
- Boken, debatten.»
- Väldigt intressanta och allmänbildade föreläsningar. Debatten var en trevlig examinationsform.»
- Helheten är nog vettig nu. Men det är mycket arbete för få poäng. DEt är bra om att man fick göra om de delar man kuggat/inte hann med så snart efter kursens slut. vilket gjorde att man medvetet kunde skippa någon uppgift o göra den sen.»
- Debatt-delen»
- Upplägget»
- Upplägget i helhet. Examinator.»
- Debatten»
- Kursupplägget som helhet. Orienterande föreläsningar, inlämningsuppgifter som kräver att man själv sätter sig in i ämnet och söker lite information, debattmomentet som kräver en djupdykning i för- och nackdelar med någon viss teknologi.»
- Debatten»
- Upplägget i stort. Det mesta i kurser är både roligt och intressant. »
- Kursen som helhet.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut några av föreläsarna (nanopartikel framförallt!). Alla ämnen var intressanta men inte så väl presenterade av alla gästföreläsare. Jag skulle gärna se att debatten och inläsningen av E2 låg tidigare i läsperioden. Finns ingen direkt anledning att skjuta på det så länge som det var. »
- Man kan kanske byta ut ngn tråkig föreläsning (klimat eller nanopartiklar) mot en föreläsning om tex saltkraft eller fusion.»
- Hade varit skönt om uppgifterna kom ut lite tidigare så att man kunde lägga upp studierna lite bättre. Hade exempelvis varit bra att få R1 innan lovet, speciellt om man har 3-dygns labb i samband.»
- Alla R-inlämningar, tydligare beräkningar»
- bibloteksseminarierna var mer eller mindre bortkastad tid så dem bör man definitivt ta bort eller förbättra.»
- längre debatt, och mindre koncentration på andra moment»
- Lägga inlämningar tidigare och kanske minska till en R3. Mer debatt om det får plats någonstans.»
- Tydligare räkneuppgifter!»
- Kursen framstår i efterhand som en kombination av miljöfysk och retorik, eller iallafall argumentationsteknik. Hade varit bra att förtydliga detta.»
- Räkneuppgifterna kunde ibland vara lite väl tidskrävande.»
- Inlämningarna tog mycket tid och det kändes inte som att jag lärde mig särskilt mycket av dem. Det var alldeles för smala och detaljerade. Jag tror att kursen hade mått bättre av att släppa på detaljerna (exempelvis hur mycket energi man kan få ut ur en solcell) och istället lägga fokus på en djupare och mer generell nivå. Det är något som man kan ha nytta av i framtiden. »
- För mycket jobb för en 4,5hp kurs, och att examinera en students förmåga att hitta på egna uppgifter kanske inte bör ingå i miljöfysik, slopa R3»
- Infokompetensen»
- Bibliotek föreläsningen.»
- E2 och debatten väger in för tungt i betyget jämfört med de andra uppgifterna. »
- Hans pratar om att bästa sättet att lära sig att skriva är att apa efter men det är svårt om det inte finns lättilgängliga exempel. Mer exempeltexter på kurshemsidan!»
- Ta bort biblioteksmomentet.»
- Jag tycker inte att man ska ha deadline för två av de största uppgifterna i tentaveckan. »
- Biblioteksmomentet (mer seriöst, så att man förstår vikten av det som sägs), debatten borde ta upp en större del av kursen då jag fann att den gav allra mest.»
- Bibliotekskursen»
- biblioteksinformationen, alldeles för mycket tid till något som gav så lite.»
- Det här har varit en bra kurs, men någon behöver titta på arbetsbelastningen i sin helhet för vårterminen och där ingår även miljöfysikkursen.»
- Att projektets andel av slutbetyget ska vara mindre.»
- Tydligare vad som förväntas i vissa inlämningar, tex E2.»
- Biblioteksintrot. Helst ta bort. Lägg upp en pdf så kan vi läsa. Jämnare fördelning av poängen. »
- R3, gör den tydligare!»
- Ta bort R3»
- 2x2 timmar biblioteksmoment bör ersättas av några rader text som studenten själv kan läsa på 20 sekunder. Då får man massor av tid över till nåt mer givande, typ att stirra på färg som redan har torkat.»
- Biblioteksmomentet bör struktureras upp, effektiviseras och anpassas till teknisk fysik.»
- Man borde inte kugga hela kursen bara för att man missar en deluppgift på en av 5 inlämningar, det är som att kugga en tenta för att man inte kan svara på alla frågor. Detta system borde kollas över.»
- Fördelningen av inlämningsuppgifterna. Främst krockade E1 och R1 med en ganska stor inlämning i reglerteknik. Om man då dessutom hade mycket i expfysen blev arbetsbördan plötsligt väldigt stor. Sen tycker jag att R3 och E2 tog ganska mycket tid för att vara under tentavecka. Man kanske skulle kunna omfördela eller minska omfattningen på R3. »
- Biblioteksgrejen borde omformateras till något som vi får ut något av och inte lägger tid på i onödan... Informationen som förmedlades skulle kunna vara en 2 timmars föreläsning istället för totalt 4 timmar plus förberedelseuppgift.»

26. Övriga kommentarer

- Inför kursen var jag ganska säker på att det skulle bli en tråkig och ogillande kurs. Det visade sig dock vara osant. Tycker att jag fått ut väldigt mycket av kursen börjat inse hur vi tekniker har möjlighet att påverka miljön och fått lite nya insikter i miljöproblematiken. Välstrukturerad och rolig kurs, som definitivt skall fortsätta ha plats i utkildningsprogrammet. Bra jobbat Patrik!»
- Riktigt bra och intressant kurs!»
- Kursen skulle må bra av en avskalning och fördjupning. Alldeles för ytlig och spretig.»
- Givande och rolig kurs»
- Var väldigt skeptisk till kursen från början men blev positivt överaskad. En av de mest "ingenjörsmässiga" kurserna som vi läst. Det var verkligen nummer och inte adjektiv.»
- Det här är den bästa kurs jag har läst på Chalmers! Jag älskar att den kombinerar fysik med samhällsfrågor. Det var förta gången jag läste en kurs på teknisk fysik där jag kunde diskutera det jag lärde mig med kompisar som inte själva läser teknisk fysik. Jag önskar att det hände oftare!»
- Det här har varit en bra och intressant kurs som jag uppskattat.»
- Kursen upplevs som flummig och utan konkreta mål.»
- Förutom biblioteksmomentet har kursen varit givande. Jag hade låga förväntningar, trodde att det skulle bli mycket arbete helt utan innehåll, bara en massa flum. Det visade sig vara lagom mycket arbete, ingen "ny kunskap" på det sätt som mattekurserna innehåller ny kunskap, men ändå ögonöppnande att rota runt i "flumträsket" och se nåt annat än vinklade debattartiklar om hur hemsk vind-/våg-/sol-/kärnkraft är.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.44
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från