ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och numerisk analys, VT13, TMA671

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-08 - 2013-06-24
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

36 svarande

1 (inte alls)»1 2%
2 5%
10 27%
18 50%
5 (över förväntan)»5 13%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade hört rykten om Ivars SVD, men blev besviken» (1 (inte alls))
- Föreläsaren och kursens upplägg upplevdes som väldigt virrigt och "hoppigt" eftersom man hela tiden hoppade fram och tillbaka i kompendiet och det var då väldigt svårt att veta vad man skulle fokusera på.» (2)
- Hade förväntat mig mer praktisk användning av de datoralgoritmer vi lärt oss. Alltså att flytta fokus från teori till att knacka på datorn.» (2)
- Roligare än beräknat» (4)
- man kan göra så sjukt mycket med linjär algebra:)» (4)
- Jag tyckte att kursen var mkt roligare än vad jag hade hört av tidigare elever. Bäst tyckte jag nog om Ivar och de numeriska aspekterna, medan jag hade lite problem med den linjära algebran, antagligen då det inte gick så bra på första kursen med Maria.» (4)
- Det var lite oklart ibland om vi fokuserade på linjära eller numeriska delen.» (4)
- Mycket intressant kurs!» (5 (över förväntan))
- Hade inga förväntningar över huvud taget. Det var en mycket rolig kurs.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 5%
14 40%
5 (mycket relevant)»19 54%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.48

- Relevantaste matten hittills, och all matte har fått en 5a i relevans!» (5 (mycket relevant))
- Känns som att denna kursen (I alla fall den numeriska delen) är extremt viktig för ingenjörer.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

37 svarande

1 (inte alls)»1 2%
4 10%
9 24%
16 43%
5 (Mycket bra avvägt)»7 18%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var betydligt svårare än många av dem som givits tidigare år» (2)
- För specifik, alltså ägnade mycket utrymme åt smala saker, 10 poäng (cirka) Householdermatris t. ex. Kanske också generellt för svår.» (2)
- Svår tenta jämfört med tidigare år.» (2)
- Väldig svår tentamen om man jämför med andra års tentor» (3)
- Vet ej, pluggade bara tentor, så vet inte vad kursen innehöll.» (3)
- Var inte på så många föreläsningar så är svårt att bedöma, men allt fanns ju i kompendiet.» (4)
- Några delar var dock så saker vi inte fokuserat så mycket på föreläsningarna. Men om man bara gjort några gamla tentor så gick det bra. Många var nog skoltrötta efter året och inte så pluggpigga dock.» (4)
- lite väl typad tenta» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

37 svarande

<25%»10 27%
25-50%»3 8%
50-75%»4 10%
>75%»20 54%

Genomsnitt: 2.91

- Jag var inte på någon föreläsning.» (<25%)
- Gick på alla föreläsningar de tre första veckorna. Upptäckte att de sades ordagrant vad som stod i boken och då tröttnade jag. Tycker föreläsningar och textbok ska komplettera varandra, ej vara samma» (<25%)
- Borde ha gått på fler men satt hemma och surfade på reddit istället...» (<25%)
- Förmodligen strax under 50%» (25-50%)
- SAMTLIGA! Är man duktig student så är man (eller har mycket ångest om man skippar kanske det är...)» (>75%)

5. Om du inte var på alla föreläsningar, vad var orsaken?

Fyll i hur mycket du håller med om nedanstående påståenden.

Matrisfråga

- Var i utomlandet»
- Föreläsningarna var för tidigt på morgonen»
- har svårt att gå upp på morgonen..»
- Var hemma och gjorde uppgifter istället»
- Har ingen aning på de 3 första frågorna, då jag inte var på någon föreläsning.»
- Föreningsliv på chalmers gjorde det lättare för mig att ha ett eget upplägg och plugga med varierande intensitet.»
- Tentorna i denna kursen är väldigt typade. Det räckte gott och väl att plugga i två dagar innan på gamla tentor. Jag gjorde labbar och bonusuppgifter, men annars kändes det väldigt onödigt att göra något annat när alla tentor ser nästan likadana ut.»

Påstående: "Föreläsningarna var av låg kvalitet."
28 svarande

1 (instämmer inte alls)»17 60%
5 17%
2 7%
2 7%
5 (instämmer helt)»2 7%

Genomsnitt: 1.82

Påstående: "Jag var ur fas med kursen, och kunde därför inte ta till mig materialet under föreläsningarna."
28 svarande

1 (instämmer inte alls)»9 32%
3 10%
7 25%
5 17%
5 (instämmer helt)»4 14%

Genomsnitt: 2.71

Påstående: "Jag prioriterade annan kurs."
28 svarande

1 (instämmer inte alls)»16 57%
6 21%
2 7%
2 7%
5 (instämmer helt)»2 7%

Genomsnitt: 1.85

Påstående: "Jag brukar inte gå på föreläsningar i hög utsträckning oavsett kurs."
29 svarande

1 (instämmer inte alls)»16 55%
4 13%
2 6%
1 3%
5 (instämmer helt)»6 20%

Genomsnitt: 2.2

6. Vad skulle kunna ha gjort att du gått på föreläsningar i högre utsträckning?

- Att vara i Sverige hade hjälpt»
- Läser bättre på egenhand, så inte mycket. Föreläsningarna var bra.»
- Gratis frukost på plats»
- om de inte börjat klockan 8..»
- Jag skulle gå på föreläsningar om de gav någonting som studenterna inte kan läsa sig till i den angivna litteraturen. Jag deltog enbart på introduktionsföreläsningen, så jag kan inte avgöra vad som sades på föreläsningarna, men generellt upprepas litteraturen muntligt på föreläsningar.»
- Vet inte riktigt, var så mycket, både föreläsning och storgruppsövning»
- Ingenting. Skönare att kunna jobba under dagarna, och plugga när jag själv tycker att det passar. Dessutom är inte föreläsningar givande för mig. Jag föredrar att sitta i hemmets lugna vrå och läsa i boken samt titta på gamla föreläsningsanteckningar från tidigare år.»
- att föreläsaren förklarar mer in i detalj och inte bara säger "står i kompendiet" eller "detta är ju självklart".»
- Att jag inte hade så mycket utöver skolan inplanerat.»
- Föreläsningarna skulle kompletterat boken. Ej varit samma. Det jag menar är att jag vill få se mer ingående förklaringar på en föreläsning eller i boken. Inte bara att det sägs "detta kan enkelt visas" eller "det här är ju självklart" i dem båda»
- Ingenting. Bor två timmars resa från Chalmers och finnar att jag oftast uttnyttjar tiden bättre om jag arbetar självständigt hemma.»
- Att jag tagit mer ansvar.»
- Svårare tentor.»
- Jag har valt att inte gå på föreläsningar före klockan 10.00 och missade därför en och annan föreläsning i kursen.»
- Ivars SVD»

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
1 3%
11 33%
16 48%
5 (mycket bra)»4 12%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för högt tempo» (2)
- Förklara mer i detalj hur uträkningarna fungerar och varför man räknar som man gör. Det är lätt att man som föreläsare kan missa att förklara uträkningar och matematiska metoder då vi studenter faktiskt kan glömma sånt vi räknat för ett halvår sen, speciellt när föreläsaren haft kursen i många många år.» (3)
- Stundtals för mycket rabblande av satser och definitioner. Det blir roligare om det blir ett bättre flyt i föreläsningen. Ett förslag skulle kunna vara att inledningsvis göra disponeringen av föreläsningen tydlig.» (3)
- De få jag gick på var mysiga» (4)
- intressanta» (4)
- Ivar var rolig och levandegjorde materialet på ett övertygande sätt!» (4)
- Väldigt pedagogiskt och steg för steg, bra komplement till litteraturen!» (4)
- Vissa moment som senare visade sig vara ganska irrelevanta var det lite för mycket fokus på. Jag minns det, men kommer inte i skrivande stund på exakt vad det var dock.» (4)
- Var på alla föreläsningar. Ivar var mycket bra, och anekdoterna var roliga att lyssna på.» (5 (mycket bra))
- Ivar är utan tvekan den bästa föreläsaren vi haft hitills. Han tycker att det är roligt att hålla i föreläsningar och det märks tydligt. I övrigt, bra struktur och väldigt enkelt att följa med när man har missat iom att kompendiet i princip är som tryckt föreläsningshistorik - praktiskt.» (5 (mycket bra))
- SJÄTTE GÅNGEN NI FRÅGAR DETTA NU» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om räkneövningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
4 14%
9 32%
9 32%
5 (mycket bra)»5 17%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag skulle vilja att räkneledaren räknade ett par uppgifter på tavlan. Känns bättre med exempeluppgifter på räkneövningarna än i storklass.» (2)
- Språkförbistring i två fall. Dessutom var en av amanuenserna dåligt förberedd, nästan okunnig. Eller språkförbistrad, lite svårt att tyda.» (2)
- Storgruppsövningarna var jättebra. Däremot var det alldeles för många uppgifter att göra själv i förhållande med tid som fanns för detta. Ett extra pass för att få arbeta själv och få hjälp vore väldigt bra.» (3)
- Duktiga räkneövningsledare!» (4)
- John var väldigt pedagogisk, och supercharmig ,)» (5 (mycket bra))
- JOHN ÄR TOPPEN!!! Han kan sina grejer, kan förklara dem så att man förstår och han har humor. Allt en räkneledare ska ha. Skulle dock velat ha två pass i veckan vissa veckor. Då skulle man hinna igenom samtliga frågor man hade och folk som hamnat efter skulle komma ikapp lättare. Men det kanske blir svårt. » (5 (mycket bra))
- Guldlock<3» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»6 16%
3 8%
10 27%
12 32%
5 (Mycket stor)»6 16%

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog ej på föreläsningar eller räkneövningar.» (1 (Mycket liten))
- Som sagt, endast pluggat mha gamla tentor.» (1 (Mycket liten))
- Den har inte varit dålig, jag tog bara inte del av den så mycket.» (2)
- Ingen hjälp, då jag inte deltagit.» (3)
- Storgruppsövningarna har varit superbra» (4)
- Undervisning i kombination med att läsa kompendiet i efterhand var toppen. Då fick man bra förståelse tycker jag.» (4)
- Inte för att kursen varit svårare än andra, utan kanske för att undervisningen varit bättre.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


Laborationer och bonusuppgifter

10. Påstående "Jag hade tillräckligt med förkunskaper i MATLAB från tidigare kurser för att kunna klara av laborationer och bonusuppgifter."

36 svarande

1 (instämmer inte alls)»4 11%
4 11%
11 30%
9 25%
5 (instämmer helt)»8 22%

Genomsnitt: 3.36

11. Hur upplevde du bonusuppgifternas svårighetsgrad?

37 svarande

1 (för lätt)»1 2%
3 8%
3 (lagom)»21 60%
9 25%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde inga bonusuppgifter»2

Genomsnitt: 3.17

12. Påstående: “,Bonusuppgifterna var relevant för kursen”,

37 svarande

1 (instämmer inte alls)»1 2%
2 5%
3 8%
13 37%
5 (instämmer helt)»16 45%
Gjorde inga bonusuppgifter»2

Genomsnitt: 4.17

13. Övriga tankar och kommentarer om bonusuppgifterna:

- Roligt att det var så stor variation i uppgifterna. Spännande att det finns så många olika tillämpningar av matematiken.»
- Vi behöver lära oss MATLAB bättre..»
- Känns väldigt konstigt att de obligatoriska laborationerna är mycket svårare än bonusuppgifterna»
- ...»
- Bonusuppgifterna kändes lämpliga. Det är saker som är svåra att testa på tentamen, men som ändå har med ämnet att göra. Dessutom var de bra på de sättet att de gav förståelse för sådana uppgifter som kommer på tentan.»
- Det kändes som att det fanns alla svårighetsgrader vilket kändes skönt. Det var roligt att göra flygplansrutterna :D»

14. Hur upplevde du laborationernas svårighetsgrad?

Laboration 1: Svartkroppsstrålning, Wiens lag
Laboration 2: Optimering med tillämpning inom försöksplanering
Laboration 3: Numerisk lösning av differentialekvationer från elektromagnetisk fältteori
Laboration 4: Numerisk lösning av differentialekvationer från mekanik

Matrisfråga

Lab 1
37 svarande

1 (för lätt)»2 5%
4 10%
3 (lagom svår)»25 67%
6 16%
5 (för svår)»0 0%

Genomsnitt: 2.94

Lab 2
37 svarande

1 (för lätt)»1 2%
2 5%
3 (lagom svår)»19 51%
13 35%
5 (för svår)»2 5%

Genomsnitt: 3.35

Lab 3
37 svarande

1 (för lätt)»1 2%
3 8%
3 (lagom svår)»17 45%
12 32%
5 (för svår)»4 10%

Genomsnitt: 3.4

Lab 4
37 svarande

1 (för lätt)»2 5%
5 13%
3 (lagom svår)»20 54%
8 21%
5 (för svår)»2 5%

Genomsnitt: 3.08

15. Påstående: "Laboration X är relevant för kursen"

Matrisfråga

Lab 1
36 svarande

1 (instämmer inte alls)»0 0%
1 2%
11 30%
11 30%
5 (instämmer helt)»13 36%

Genomsnitt: 4

Lab 2
36 svarande

1 (instämmer inte alls)»0 0%
0 0%
9 25%
14 38%
5 (instämmer helt)»13 36%

Genomsnitt: 4.11

Lab 3
36 svarande

1 (instämmer inte alls)»0 0%
1 2%
7 19%
17 47%
5 (instämmer helt)»11 30%

Genomsnitt: 4.05

Lab 4
36 svarande

1 (instämmer inte alls)»1 2%
1 2%
8 22%
15 41%
5 (instämmer helt)»11 30%

Genomsnitt: 3.94

16. Tycker du att laborationerna borde ge högskolepoäng?

36 svarande

Ja»23 63%
Nej»13 36%

Genomsnitt: 1.36

17. Övriga tankar och kommentarer om laborationerna:

- 1,5-3 hp för labbarna är inte mer än rätt - i övrigt mycket bra utformade och relevanta för målen med utbildningen.»
- De var bra, det var ju vissa delar som var svåra men då fick vi ju hjälp av handledarna och lärde oss, vilket känns som att det är precis som det ska vara. »
- Laborationerna är alldeles för svåra för att klara utan att få hjälp.»
- vi behöver kunna mer MATLAB för att kunna ta till oss labbarna på ett annat sätt..»
- Laborationerna var inte särskilt utmanande, även om de var givande ur ett numeriskt och MATLABanvändnings-hänseende. Om man dömer av arbetsbördan/tidsbehovet så bör de enligt andra kursers standarder ge runt 1 högskolepoäng.»
- 1 hp isåfall»
- Matteo var väldigt pedagogisk och tålmodig när man sökte hjälp av honom i DD. Grym snubbe.»
- Väldigt svåra, borde finnas olika moment som labbarna är uppdelade i så de som bara vill bli godkända kan göra en speciell lab, något i den stilen om man kan hitta en bra lösning! Alla är inte lika duktiga och kunniga på matlab tyvärr!»
- Fråga 16: Om de görs till en kanske lite större del av kursen.»
- Föredrar kurser som enbart examineras mha tenta men för vad dessa laborationer var var de ovanligt bra.»
- ...»
- Väldigt schysst att ha det som i programmeringen, väldigt obra att ha det som det är nu. »
- Den första laborationen är eventuellt lite för lätt, och den sista borde kanske vara lite mer utmanande när man har laboration 1-3 i ryggen. Jag tycker inte att laborationerna borde ge högskolepoäng, då jag inte anser att de var speciellt tidskrävande på det stora hela. Resten av kursen tog upp mer betydligt tid menas laborationerna var klara andra veckan utan någon större stress.»
- Inte labb fyra. Det blev att man i princip endast repeterade vad man hade gjort i mekanik 2. Men säg att de skulle ge 0,25 poäng styck i alla fall.»
- Det var ibland svårt att få hjälp i datorsalarna. Ibland satt man fast pga något litet syntaxfel och kunde vänta i 30 minuter på den hjälp (30 sek) som behövdes.»


Fusk

18. Upplever du att fusk i samband med laborationerna är ett problem?

37 svarande

1 (inte alls)»15 40%
7 18%
9 24%
3 8%
5 (i hög grad)»3 8%

Genomsnitt: 2.24

19. Upplever du att fusk i samband med bonusuppgifterna är ett problem?

37 svarande

1 (inte alls)»16 43%
5 13%
10 27%
4 10%
5 (i hög grad)»2 5%

Genomsnitt: 2.21

20. Övriga tankar och kommentarer om fusk:

- Att skriva matlabkod på tentan skulle kanske nermuntra (???) de som fuskar för bonuspoängens skull, och vet att de klarar tentan utan att faktiskt kunna något av det som dom fick bonuspoäng för.»
- Jag har hört talas om i efterhand att fusk förekom. Blev rätt förvånad, då jag inte fuskar själv och inte känner någon (tror jag) som gör det.»
- Tror inte det hade varit lika mkt fusk om vi hade kunnat MATLAB innan..»
- Alltså, beror på vad som menas med "fusk". Att man tar hjälp av varandra för att klara sina uppgifter tycker jag absolut inte är ett problem. Får man alla uppgifter färdigskrivna av en annan person så är detta ett problem. Så länge man skriver koden själv, trots att man fått hela svaret av någon annan, så har man lärt sig det man behöver.»
- Jag tillbringade inte så mycket tid i datasalen där laborationerna och bonusuppgifterna främst genomfördes (eftersom den generella studentens studiedisciplin och förståelse/respekt för att det är en offentlig studieplats är i allra högsta grad bristfällig). Det krävs å andra sidan inte många minuter för att genomskåda hur eleverna hellre frågar varandra istället för att försöka lösa uppgiften med hjälp av det egna intellektet.»
- Tror att fusk förekommer eftersom vi har fått en sådan dålig MATLAB-grund, vilket leder till att få klarar av bonus/labbar. »
- Jag tycker det är utmärkt med den höga grad av samarbete och laganda som finns i klassen. Att hjälpas åt, dela med sig av sina kunskaper och ge förståelse åt andra, trots att man senare ska konkurrera om samma positioner, är vackert. Att helt enkelt kopiera någons kod och lämna in är såklart fel men jag tror inte det har varit förekommande i någon högre grad.»
- En student föreslog att vi fick skiva av hans uppgift men jag och min arbetskamrat sa nej. Det är det enda jag hört om fusk.»
- Det är synd att det förekommer, om det förekommer, i alla sammanhang.»
- Det är uppenbart att fusk förekommer när det är så lätt att dela kod. Dessutom känns det svårt att dra gränsen, att förklara problemet och skissa på ett papper bredvid känns helt okej. Att förklara ett MATLAB-kommando likaså. Men att skriva ned hur man skall använda kommandot är inte okej? Eller var går gränsen? Dessutom känns det ju oftast enklast att förklara med exempelkod. Skulle gissa att handledare ibland också skriver kod för att förklara.»
- Jag hjälpte flera andra med både laborationer och bonusuppgifter. Man får gärna titta på min kod - jag anser om man vill lägga krokben för sig själv genom att kopiera den är upp till var och en. Det stora problemet verkar vara o-intresset för matlab i klassen hos många. Det stärks väl för varje uppgift det kopieras kod för i takt med att kunskaperna blir mindre och mindre tillräckliga ju längre utbildningen går... Jag vet att jag har påpekat det i nån annan kursutvärdering, men det kan sägas igen: Vår introduktionsutbildning i matlab i LP1 är helt meningslös, vi kunde lika gärna haft en kurs om bröd. Om man inte själv intresserar sig utöver bonusuppgiftsmomenten som dyker upp en gång varje läsperiod så får man nog inte speciellt god vana med matlab. Det behövs en starkare grund att stå på för de flesta. Hade vi läst LANA i LP1 hade nog hela klassen haft svart bälte i matlab vid det här laget, och inte frestats till att fuska till sig labbar och bonuspoäng »
- Problemet blir vid fusk är att många då får tid över till att klara tentorna. Men inte till att klara av datorlaborationer. Bonusuppgifterna var tydliga med hur man skulle gå tillväga och det var faktiskt min främsta källa hittills till att lära mig MATLAB. Så att inte göra dem tycker jag är idiotiskt för att för det första fick man välja fritt bland dem vad som verkade kul, för det andra så lärde man sig som sagt väldigt mycket. Det är inget problem för skolan, tvinga inte på eleverna detta (alltså att det blir obligatoriskt). Saker är roligare när de är val man själv gör.»
- Inte schysst mot oss (mig) som är ärliga!!!!»


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

21. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

37 svarande

Ja»2 5%
Nej»35 94%

Genomsnitt: 1.94

- Ett FÅTAL gånger har frågande elever fått svar som har varit något nonchalanta och nedlåtande.» (Ja)
- Inte vad jag vet» (Nej)

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»2 5%
2 5%
17 45%
13 35%
5 (För hög)»3 8%

Genomsnitt: 3.35

- Tentamen + laborationer tar inte lång tid. Folk söker till teknisk fysik och teknisk matematik för att det skall vara svårt, riktigt svårt. Då är det dumt om tentor är så typade.» (1 (För låg))
- Det är dock skönt då vi har mek2 samtidigt» (2)
- Det blir lättare när det är roligt, och det här var en rolig kurs!» (3)
- Bästa hittills. Har känt att bara jag vill hinner jag med allt. Kanske några räkneuppgifter för många vissa veckor och med tanke på att det inte alltid finns liknande uppgifter att kika på så kan det bli svårt och tiden drar iväg.» (3)
- Labbarna och bonusuppgifterna tog tid att göra då jag inte kan MATLAB tillräckligt..» (4)
- Laborationerna tog mycket tid.» (4)
- Alldeles för mycket laborationer, bonusuppgifter och vanliga uppgifter. Egentligen lagom av allt med tillsammans blev det lite för mycket att göra. Speciellt när laborationerna i matlab var så svåra» (4)
- Den största bidragande faktorn till hög arbetsbelastning är laborationerna.» (5 (För hög))
- Då lanan var väldigt krånglig att lära sig tog den mycket tid och man fick sitta ett tag med varje uppgift samtidigt som kursen bara malde på från dag till dag.» (5 (För hög))

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»19 55%
Har ej sökt samarbete»3

Genomsnitt: 3.5

- Jag och min labbpartner var inte lika bra på matlab vilket ledde till en del frustration» (Ganska dåligt)
- Frågar klasskamrater och phaddrar över facebook om jag fastnar, och delar med mig av mina lösningar i fall någon vill ha.» (Mycket bra)
- Oj oj oj, här har det varit toppen serru :)» (Mycket bra)

24. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»9 31%
Har ej sökt hjälp»8

Genomsnitt: 3.17

- Främst angående laborationer. Vid fråga om annat fick jag snabbt och bra svar.» (Ganska dåliga)
- Ofta oklart hur och vad man ska göra trots att man frågat om hjälp. Tog också väldigt lång tid innan man fick hjälp då vi är så många som samtidigt behöver hjälp» (Ganska bra)
- Har frågat handledare någon gång ibland. Ibland är det väldigt lång kö till att få prata med dem.» (Ganska bra)
- Ivar ställer upp!» (Mycket bra)
- Ivar var glad att få frågor tycktes det (fast ser lite väl bekymrad ut när han ska svara på dem, skin upp lite mer :D ). John verkade vilja ha frågor och alltid entusiastisk. Kunde alltid förklara. Mer såna räkneledare! :D» (Mycket bra)


Kurslitteratur

25. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

37 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
4 12%
3 9%
10 30%
5 (mycket prisvärd)»15 45%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 4.03

- har svårt att se vad som är viktigt att kunna i boken. känns som att det står med en del helt ovesäntliga saker. alldeles för mycket. hellre mindre information och noggrannare. vissa saker som författarna ser som helt självklara är inte det för mig. inga tips eller lösningsförslag.» (1 (ej prisvärd))
- Den kostar inte så mycket, men är inte i klass med en fullgod lärobok heller.» (2)
- Den var ju ganska billig, men inte särskilt bra. Mycket text och otydliga slutsatser.» (2)
- För kursens innehåll var boken väl avpassad och den behandlade många olika metoder. Jag har både Lay"s och Heath"s böcker, en bok om MATLAB (Moore) samt kompendiet. Böckerna behandlar som sagt det som krävs för kursen, men jag känner att böckernas fokus var för inriktat på >många metoder< istället för den bakomliggande matematiken. Det fanns en röd tråd mellan metoderna, men det saknades en röd tråd för teorin. Samtidigt som hänsyn måste tas till att det är en kurs för det första året på utbildning så hade jag gärna sett att den djupare matematiken inte uteslöts med orden "det kan också visas att...". » (3)
- Relativt billig bok i förhållande till hur mycket den omfattade.» (4)
- gillar att den är skriven av Ivar och följer undervisningen saknar dock lösningar till uppgifterna eller relevanata exempel i boken..» (4)
- Tyckte att Ley"s bok var underbart bra» (5 (mycket prisvärd))
- Bra inför framtiden» (5 (mycket prisvärd))
- Jodå, boken är ju nästan gratis, så... prisvärt är det väl allt.» (5 (mycket prisvärd))
- Lite mer räkneexempel och kanske lite mer detaljer i facit så det blir lättare med självstudier.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket otydlig bok, svårt att förstå upplägget, inte så generell, inga lösningar/förklaringar till uppgifter.» (Köpte inte boken)

26. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
2 5%
10 27%
7 18%
5 (Mycket stor)»17 45%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det mesta av min inlärning utgjordes faktiskt av tentorna. Boken borde ha ett par lösningar till vissa uppgifter och fler exempel. Det kändes svårt att räkna talen i boken utifrån den teori och exempel som finns där.» (2)
- Mycket av det jag lärt mig har jag letat upp på nätet från andra tekniska högskolors material. Kompendiet var inget vidare.» (3)
- kurslitteraturen borde ses över, den funkar i vissa fall men att inte förklara ett bevis i en kurslitteratur är bara FEL, att skriva "övning" är inte rätt då man kan ha gjort helt fel bevis. Kurslitteratur ska hjälpa då man ej vet hur man ska bära sig åt vid beräkningar i detta fall.» (3)
- Väldigt mycket då boken skrivit att läraren, och att man då ganska lätt kunnat hämta in vad man missat någon lektion» (5 (Mycket stor))
- Ingen fantastisk bok (som mek2) men räckte gott och väl för kursen.» (5 (Mycket stor))
- Jag räknar gamla tentor och lösningsförslag som kursmaterial.» (5 (Mycket stor))
- Jag sneglade vid enstaka tillfälle lite i scientific computing-boken för att få utförligare förklaring av något, i övrigt räckte kompendiet bra för min del» (5 (Mycket stor))
- Ett tips att ge till nästa års studenter. Använd färgpennor och stryk under i kompendiet och gör anteckningar vilka sidor olika saker står på. Gör att man hittar runt och får förståelse OTROLIGT mycket snabbare. (Synd jag inte upptäckte det själv förrän vecka 7...)» (5 (Mycket stor))

27. Påstående: "Det borde finnas mer lösningsförslag och exempel som speglar uppgifterna i kompendiet."

37 svarande

1 (instämmer inte alls)»3 8%
2 5%
5 13%
9 24%
5 (instämmer helt)»18 48%

Genomsnitt: 4

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Kommentarsfrågor

28. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»32 100%
Nej»0 0%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1

29. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorlabbar, den tillämpade betoningen»
- Laborationer och baonusuppgifter.»
- labbarna/bonus uppgifts systemet»
- Ivar»
- Inledande "episoder" före varje föreläsning. Väldigt intressanta och allmänbildande!»
- Laborationer och inlämningsuppgifter, MEN med en striktare examination av dessa. Den skötsamma studenten förlorar egentlige ingenting på att de övriga studenterna gärna kopierar/frågar varandra, men om det var mitt namn som skulle förknippas med kursen så skulle jag med avseende på elevernas kunskap efter avslutad kurs vara angelägen om att reglera samarbetet inom klassen.»
- den mjuka starten på föreläsningarna»
- Konkreta exempel på tillämpning av linjär algebra och numeriska "i verkligheten".»
- Det mesta var bra förutom kapitel 10.9.»
- att det fanns många labbtillfällen. storgruppsövningarna.»
- kompendiet och räkneövningarna»
- Ständig uppdatering på kurshemsidan samt Ivar»
- Svårighetsgraden.»
- föreläsningarna»
- Laborationer och bonusuppgifter kändes lagom svåra och relevanta. Kan ej uttala mig om föreläsningar/räkneövningar/kursinnehåll.»
- Bevara Ivar! Finn något sätt att hindra Ivar från att gå i pension, jag kan aldrig tro att någon kan göra den här kursen så bra!»
- JOHN! Vissa kan tycka att han känns lite lillgammal sådär. Men han är ganska ödmjuk tror jag och han är entusiastisk och kan förklara saker. Men allmänt. Kursen kändes ganska bra upplagd.»

30. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hp för labbarna, mer fokus på optimering (enbart för att optimering är kul och borde läsas mer i allmänhet)»
- Kursboken.»
- lösningar till kompendiets uppgifter borde läggas upp på veckobladeriet eller något liknande»
- En annan kurslitteratur, förslagsvis Lays och Heaths. »
- Borde finnas mer MATLAB undervisning innan kursen börjar»
- Kursen är en "formelkurs". Jag skulle gärna se att kursens examination ändras till att examinera elevernas förmåga att tillämpa formlerna och inte deras förmåga att komma ihåg dem. Formlerna kan härledas vid tentamen, men det är en tidskonsumerande syssla som stjäl värdefullt tid under de 4 timmarna. Färre och mer komplexa tentamensuppgifter och tillåten användning av BETA skulle enligt mig bidra till att de matematiska kunskaperna, istället för minnesförmågan, examinerades mer konkret och att resultatintyget blir mer rättvisande. "Formlerna glöms bort, men den utvecklade känslan bevaras i blodet".»
- Strukturera laborationer och bonusuppgifter. Många bonusuppgifter, särskilt de tidigare, var löjligt lätta. Det kändes inte som att man fick med sig något förutom bonuspoäng av dem. Vidare kändes det som att laborationerna var för svåra och saknade fokus - dvs de var bara olika matlabövningar som saknade något sammanhållande tema.»
- Ge mer utrymme i kompendiet (eller lägg upp en pdf på kurshemsidan) angående inskjutningsmetoden, kap 10.9. Detta är det överlägset svåraste kursmomentet, och det läggs för lite utrymme för detta i boken. Förklara detta mera ingående och använd flera exempel, det enda exemplet av detta i boken är väldigt avancerat.»
- labbarnas svårighetsgrad borde ses över, föreläsaren bör förklara mer ingående om hur man gör och varför i uträkningar och exempel. »
- fler typexempel på räkneövningarna, som ligger i fas med föreläsningarna. I år blev det väldigt jobbigt att hänga med då räkneövningarna inte var i fas med föreläsningarna, vilket gjorde det svårt att koppla till sammanhanget och man tog inte in informationen på ett optimalt sätt utan antecknade mest för att man visste att detta kommer jag behöva "sen" när vi kommer till denna del på räkneövningar också.»
- Boken. Mer exempel och förklaringar som förklarar uppgifterna behövs. »
- annan bok tack»
- Ingen aning.»
- fler lösningsförslag»
- Ha ej en tenta som är så typad.»
- Eventuellt skulle man kunna klämma in lite fler exempel i kompendiet, justera svårighetsgraden av laborationerna lite.»
- Om möjligt, så hade det varit bättre med en fortsättningskursen i linjär algebra och en kurs i numerisk analys, dvs dela upp kursen i två kurser.»
- Att hålla sig mer strikt till veckoplaneringen eller påpeka att det blivit förskjutet. Ibland visste man inte helt vad som gällde.»
- Flytta fokus till datoranvändning, det är ju trots allt det numerisk analys handlar om.»

31. Finns det några speciella förkunskaper som du saknade som du skulle velat ha med dig ifrån tidigare kurser?

- Man hade ingen vettig "mognad" när det kommer till teorin för linjära rum innan kursen, men kurslitteraturen går ut väldigt hårt inom ämnet. Den inledande linjär algebra-kursen bör bli mer teoretisk i sin framtoning, att tenta av den med godkänt betyg var som att lösa sudoku.»
- Bättre Matlabkunskaper. Lärde mig för lite från kursen matematisk programvara.»
- MATLAB»
- MATLAB»
- Matlabkunskaper»
- nej, inte som jag upplevde det. Men kanske att man hade lite extra genomgång/repetition på begrepp och ord som kom att ha betydelse eller användas ofta, så det blev lättare att hänga med från början»
- Mer matlab»
- Matlab»
- Svårt att peka ut speciella kunskaper, skulle behövt högre matematisk mognad (inom alla områden) tror jag.»
- För min egen del, nej.»
- Möjligen lite mer Matlab-kunskaper, exempelvis veta skillnaden mellan "/" och "" innan.»
- Tror inte det.»

32. Övriga kommentarer

- Tror jag kuggade tentan, för jag hade räknat alldeles för lite övningsuppgifter. Blev tyvärr så då jag satsade järnet på att klara mek2. »
- Stor kurs. Motsvarade nog >70% av allt jobb denna läsperiod och högskola poängen borde fördelas för att spegla detta»
- Ivar är en duktig föreläsare men han borde se över sin inlärningsteknik, samt att en lärare står och säger att "detta kan jag mycket bra, jag är bra på det, ni kan ju inte detta men jag kan det" känns som att man blir lite nertrampad på. Kanske var det som ett skämt men då behöver Ivar gå en stand up kurs i sådana fall! »
- För övrigt MYCKET bra genomförd kurs av Ivar! Pedagogisk och inspirerande! Tack! =)»
- Känns som en relevant kurs. Men det vet jag i och för sig inte än. Men försvara den för framtiden!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.61
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från