ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1-4, Språk och kommunikation, LSP035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
12 svarande

0 0%
4 33%
4 33%
4 33%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Jag upplevde i flera fall att ett telefonsamtal hade varit att föredra framför ett mejl då ämnets natur inte alltid har ett svart-på-vitt svar.»
- Märkligt att en hemtentamen spelar så stor roll för betyget när den inte prioriterades högt under kursens gång»

Kursens mål var tydliga
12 svarande

0 0%
3 25%
7 58%
1 8%
1 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
11 svarande

0 0%
4 36%
5 45%
1 9%
1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
12 svarande

1 8%
2 16%
7 58%
2 16%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83

Kursen kändes angelägen för min utbildning
12 svarande

0 0%
3 25%
4 33%
3 25%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
12 svarande

0 0%
0 0%
7 58%
3 25%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.58

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Examinationer»
- Vet ej»
- Muntliga redovisningar»
- samarbetet med husbyggnadsteknik»
- upplägget»

4. Saknade du något i kursen?

- nej»
- Nej»
- ETT dokument som innehåller alla tips/tricks/metoder/standarder för rapportmallar som tar upp stycke för stycke. Nu har vi massor med bra tips men de är utspridda på utdelat material från ett helt år. Inte helt lätt att komma ihåg "Vilket dokument var det nu som hade det där om formulering om inledningar" Introduktion av alternativa presentationsformer?»
- Tydlighet och en lärare som lysande på sina elever! »
- tydligare kursmål, ibland var det otydligt varför man gjorde vissa arbeten»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Tycker att det var för mycket att göra i kursen, med tanke på hur lite poäng det är. »
- Hemtentan känns bara som ett verktyg för att man ska uttrycka vad "man har lärt sig". Visst, det går att se en utveckling, men ändra ämnet man skriver om till något vettigare.»
- Inte så mkt rapporter»
- stava rätt på powerpointens.............fruktansvärt irriterande när en språk och kommunikationslärare skriver fel, man tappar förtroendet.»
- Hemtentamen, den spelade stor roll på hela betyget, men las ner väldigt lite lite på tid på den, bara en snabb genomgång och vi fick inte så mycket tid på oss som det stod i kurs pm. »

6. På vilket sätt tycker du att den här kursen relaterar till programmet och de andra kurserna?

- Bra att lära sig uttrycka sig och prata inför människor. Annars är den kanske inte jätterelevant för programmet. »
- Presentationsbiten är bra då den lär bli tillämpbar i arbetslivet.»
- Går tydligt att se att man behärskar rapportskrivandet mycket bättre.»
- Bra sammarbete av kursgränserna!»
- Samarbetar med de andra kurserna så ja»
- Samarbetet var bra och att lära sig ett bättre fackmässigt språk osv»
- inget jag kommer att använda i vardagslivet men bra inför exempelvis examensarbetet, stor skillnad enligt mig på de som gått AE och de som gått exempelvis bygg när det gäller att presentera ett arbete.»
- det ända är att man lär sig skriva en rapport»
- Att utveckla sitt språk både i svanska och engelska både muntligt och skriftligt behövs inom den bransch som vi utbildar oss till»

7. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Föreläsningarna kunde bli lite långdragna»

Föreläsningar
11 svarande

3 27%
OK»7 63%
1 9%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.81

Övningar/övriga lektioner
11 svarande

4 40%
OK»5 50%
1 10%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 1.7

Att få hjälp och svar på frågor
11 svarande

3 27%
OK»4 36%
4 36%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.09

Kurslitteratur och annat kursmaterial
11 svarande

3 30%
OK»4 40%
3 30%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
11 svarande

2 20%
OK»4 40%
4 40%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.2

Projektarbete i grupp
11 svarande

0 0%
OK»4 36%
5 45%
++»2 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.81

Muntlig redovisning
11 svarande

0 0%
OK»3 27%
5 45%
++»3 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Tentamen
11 svarande

0 0%
OK»3 42%
4 57%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.57

Hemtentamen
11 svarande

2 20%
OK»6 60%
2 20%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2

Dugga
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
10 svarande

0 0%
OK»4 57%
2 28%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.57

Studiebesök
10 svarande

1 50%
OK»1 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.5

Gästföreläsare
11 svarande

1 25%
OK»2 50%
1 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2

Feedback under kursens gång
11 svarande

1 10%
OK»5 50%
4 40%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.3

Feedback vid examination
11 svarande

0 0%
OK»7 70%
3 30%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.3

Laborationer
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Annat
8 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 0

8. Övriga kommentarer

- Lärarens insats kändes tveksam, bristande engagemang. På föreläsningarna kom vi ingen vart kändes det som, samma saker sades i princip under hela året. »
- Kändes som att Anna-Maria gick igenom samma saker under varje lektion. Det behövs kanske inte ett helt år för att lära sig skriva rapport.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från