ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_12/13_Inomhusmiljö, LBT630

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
12 svarande

0 0%
0 0%
2 16%
6 50%
4 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga
12 svarande

0 0%
1 9%
4 36%
4 36%
2 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.63

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
12 svarande

0 0%
0 0%
3 30%
2 20%
5 50%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.2

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
12 svarande

1 8%
0 0%
1 8%
5 41%
5 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.08

Kursen kändes angelägen för min utbildning
12 svarande

0 0%
0 0%
4 33%
3 25%
5 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.08

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
12 svarande

0 0%
1 8%
6 50%
2 16%
3 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.58

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Studiebesöken och gästföreläsningarna»
- Studiebesöken»
- Inläsningen, studiebesöken och Kurt »
- Gästföreläsare och studiebesök!»
- Studiebesöken.»
- Examinatorn Kurt! Mycket bra och pedagogisk»
- Allt»
- Kurt!!»
- Upplägget och föreläsaren»

4. Saknade du något i kursen?

-
- Nej»
- Nej»
- Nej»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

-
- Tycker det blir tröttsamt med 4-timmarslektioner varje gång. Man orkar inte sitta och lyssna koncentrerat i 4 timmar. »
- Kan tycka det vore bra om man delade upp inlämningen lite mer och var tuffare med deadlines. Förstudien fick oss att komma igång, hade varit bra med en till inlämning innan den slutgiltiga för att puffa på oss. Vi hade en tendens att skjuta upp allt lite för mycket vilket ledde till att handledningstillfällena inte utnyttjades som de skulle.»
- Fler mindre examinationer så inte hela betyget hänger på EN uppgift.»
- Nej»
- Kanske någon "personlig" uppgift? betyget hänger mycket på vilken grupp man "hamnar" i, även om man fick välja grupp.»
- Nej»

6. På vilket sätt tycker du att den här kursen relaterar till programmet och de andra kurserna?

- Kursens mål och syfte känns relevant för oss i vår framtida yrkesroll»
- Vet ej»
- Har fått mig att tänka på saker på ett annat sätt, mer intresserad.»
- Tydligt samband med Husbyggnadsteknik som vi läste samtidigt. Vilket va bra då man kunde dra nytta av saker man lärt sig i de båda kurserna och använda dem i de olika kurserna!»
- Man fick en bättre förståelse för de saker man lärt sig i tidigare och pralella kurser»
- In every way»
- Beräkningar av u värdet och miljöklassning av ett hur kan vara bra att kunna om man ska jobba inom byggbranschen»
- Jag förstår vad människor pratar om i byggsammanhang»

7. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Mycket bra kurs men annu battre larare»
- Rolig och intressant, men lite oklar kurs!»
- Man fick reda på att man skull komplettera arbetet väldigt sent, hade varit bättre om man fått reda på det tidigare så man kunde få sitt betyg tidigare. Nu kommer vi inte att kunna få betyget eftersom Kurt är på semester och inte kommer tillbaka fören i slutet av augusti och komplettering måste ske när han arbetar för att man ska kunna ha ett möte med honom om vad kompletteringen gäller. »

Föreläsningar
12 svarande

0 0%
OK»3 25%
6 50%
++»3 25%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Övningar/övriga lektioner
11 svarande

0 0%
OK»4 44%
4 44%
++»1 11%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.66

Att få hjälp och svar på frågor
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
3 25%
++»8 66%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.58

Kurslitteratur och annat kursmaterial
11 svarande

0 0%
OK»4 50%
2 25%
++»2 25%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.75

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 50%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 3.5

Projektarbete i grupp
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
5 41%
++»6 50%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.41

Muntlig redovisning
12 svarande

0 0%
OK»6 50%
3 25%
++»3 25%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.75

Tentamen
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Dugga
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
11 svarande

0 0%
OK»3 37%
4 50%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.75

Studiebesök
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
4 33%
++»7 58%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.5

Gästföreläsare
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
8 66%
++»4 33%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.33

Feedback under kursens gång
11 svarande

0 0%
OK»3 30%
5 50%
++»2 20%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.9

Feedback vid examination
11 svarande

1 16%
OK»3 50%
1 16%
++»1 16%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 4

Annat
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 4

8. Övriga kommentarer

- Tycker Kurt var en väldigt bra och engagerad lärare. Det kändes verkligen som att han ville att vi skulle lära oss om inomhusmiljön. »
- Jättekul att ha Kurt och Albertina som föreläsare och handledare. Jätteintressanta studiebesök. Kul att ha någon från arbetslivet som föreläsare, Kurt verkade tycka det var kul också! Bra att projektet startade tidigt i kursen. Lite jobbigt med så långa föreläsningar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.16
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från