ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 -Termodynamik och strömningslära, TME215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.35

- troligen mindre» (Högst 15 timmar)
- Inte så mycket jag hade velat lägga ner.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»8 40%
100%»9 45%

Genomsnitt: 4.25

- 5% » (25%)
- Missat en föreläsning, hoppat över en del räkneövningar.» (75%)
- missat någon enstaka föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 50%

Genomsnitt: 3.1

- Borde finnas tydligare mål för de teoretiska kunskaperna som man ska lära sig.» (Målen är svåra att förstå)
- Kunskapsmålen är lite väl utförliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.89

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»11 55%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.75

- tentanmen uppfattades som svårare än tidigare tentor och rekommenderade övningsuppgifter. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 2.95

- Har knappt deltagit» (Mycket liten)
- väldigt övergripande undervisning och mycket repetition .» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.75

- Läste in föreläsningar på hemsida. Men boken var extremt ohjälpsam, kass och tråkig och tung.» (Ganska stor)
- Knappt läst något i boken, men gjort väldigt många övningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Mycket bra och pedagogisk bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 75%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 3.25

- Det utdelade materialet (både fysiskt och på pingpong) men viktigta händelser är bra om de även skickas ut till exempel genom att lägga upp det på anslagstavlan.» (Ganska bra)
- Kunde kommit ut snabbare. Föreläsningsmaterial, innan föreläsning, så att man kan följa med i paddan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»8 40%
Har ej sökt hjälp»4 20%

Genomsnitt: 3.55

- Ställde man frågor under föreläsningarna kändes det som att föreläsaren blev irriterad och tyckte man var jobbig. Verkade inte alltid kunna svaren utan fräste ifrån.» (Mycket dåliga)
- Man kan ställa frågor men sällan att man kunde få korrekta svar. Därav minskade förtroendet att läraren hade den kunskap som krävdes för att hålla i kursen» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»13 65%
Hög»6 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»13 65%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 15%
Godkänt»5 25%
Gott»9 45%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tror att detta är en kurs som jag hade kunnat tycka om, men tycker inte undervisningen sköttes på ett bra sätt. Föreläsaren frågade första föreläsningen om vi ville att undervisningen skulle skötas på tavlan eller via powerpoints. På tavlan vann överlägset men ändå sköttes stora delar via powerpoint, varför då fråga?? Värdelöst med powerpoints när det gäller formler och dylikt.» (Dåligt)
- Upplevde ett ganska trassligt upplägg utan någon riktig röd tråd, och ett oregelbundet växlande mellan tavla och powerpoint utan riktig struktur. Väldigt svårt att anteckna, men PP-slidesen räddade det i efterhand. Mycket bra med alla lösningar upplagda, men det känns som att de i många fall hade blivit tydligare om du gjorde dem på papper istället för att skriva rent dem i Word. Att du alltid använder versaler på tavlan blir väligt otydligt. Om du vill ha inspiration och tips om upplägg på föreläsningar finns det mycket material på youtube. Denna t.ex. var en favorit i tentapluggandet: https://www.youtube.com/watch?v=DeNBWsZHXTE Slutligen måste jag säga att det (tyvärr) blev mycket bättre flyt i undervisningen när du slutade ställa frågor till klassen. Eftersom ingen vill/kan svara blev det bara hackigt och segt. Förstår att det är trist att undervisa utan interaktion med eleverna men det är i så fall bättre att du ställer öppna retoriska frågor som du sedan kan svara på själv om du inte får direkt respons.» (Godkänt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursen var för lätt» (Gott)
- För mig fungerar det bättre om läraren säger det den skriver samtidigt som den skriver. Då kan man lättare hinna skriva för att sedan kunna koncentrera sig på att förstå det man skrivit. FÖr mig fungerar det bäst med inlärningen om man förstår vad man använder saker till. Det behöver inte vara någon lång utläggning. T.ex. en strypventil används bl.a. i solfångare för att reglera flödet eller i element där en yttre temperatur reglerar flödet i elementet, eller liknande. På det sättet ökas intresset för ämnet och man kommer i framtiden ha användning för denna typ av allmänbildning.» (Gott)
- Väldigt intressant ämne, nästan att jag hade velat ha mer teori.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med föreläsningar som dokument på kurshemsida.»
- Bra ordning på hemsida och upplägg på kursen. Bra när man får ett smakprov på vad som pågår utanför skolan, tex forskning.»
- laborationen och tillhörande rapport, behöver inte vara mer komplicerad. »
- Boken»
- Kombinationen av ppt och skriva på tavlan.»
- Föreläsaren blev varm i kläderna efter första veckan och då flöt det hela på mycket bra.»
- Labben va bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren :/»
- Mer labbar! Mindre övningar! Annan BOK!, gärna innehållande svar på uppgifter..»
- Skriva och prata samtidigt. Snabba förklaringar på vad allt används till skulle jag önska.»
- undervisning av enheter och storheter måste ske mycket mer! För att klara kursen har det stor betydelse om man vet vad varje storhet och enhet är och betecknas. även hur man kontrollerar om svaret är rätt med hjälp av enheter. läraren har känts lite oengagerad ibland. Hon gör absolut ett bra jobb, men hon får gärna intala sig själv att vi elever är riktigt intresserade och undervisa utefter det. »
- Fler övningstentor»
- Lägga upp Power Point innan så att det är lättare att hänga med på undervisningen. »

16. Övriga kommentarer

- Ibland har det varit svårt att förstå lösningar på uppgifterna i boken. Man förstod inte alltid var formlerna kom ifrån.»
- Mer engelska i undervisningen!»
- Lägg räknestugorna _innan_ föreläsningarna istället, så kan vi som räknar bättre själva disponera tiden bättre. »
- Mycket intressant kurs.»
- Hade varit bra om man hade kunnat åka på något studiebesök och se turbin,växlare etc. »
- Ambitiös föreläsare som även var duktig pedagogisk (Stina)»
- Kändes inte som att föreläsaren (Stina) var ett dugg intresserad av att undervisa. Hon utstrålade inte direkt heller att hon faktiskt tyckte ämnet var intressant, hur ska då jag som student tycka det? Dessutom anser jag att det är en självklarhet att man ska känna sig trygg med att ställa frågor om man undrar något på en föreläsning, då vill man inte mötas av en djup suck eller en irriterad kommentar. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från