ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöinformation i produktkedjor

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-31 - 2008-08-31
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Johan Erlandsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Grundläggande uppgifter

1. Namn

- Johan Erlandsson»

2. Företag

- Chalmers»

3. Ansvarsroll(er) på företaget

Har anger du vilka olika ansvarsroller du har, t.ex. Miljö- och kvalitetsansvarig. Har du flera roller, ange procentuell fördelning mellan rollerna.

- Doktorand»


Del 1. Beskriv läget avseende insamling, hantering och kommunikation av miljöinformation


Företagsrelaterad information

4. Genomför företaget periodvis uppföljning av produktionens resursanvändning och utsläpp?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 1

5. Om Ja på föregående fråga, vem ansvarar för hanteringen?

1 svarande

Miljöavdelning»1 100%
Produktionsledning»0 0%
Kvalitetsansvarig»0 0%
Ekonomiavdelning»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 1


Del 2. Hur ser företagets yttre och inre förutsättningar ut?

6. Är produktionprocesserna som hör till produkten tillstånds-/anmälningspliktiga?

1 svarande

Ja, A»0 0%
Ja, B»1 100%
Ja, C»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 2


Del 3. I vilken grad tycker du olika faktorer påverkar insamling, intern hantering och kommunikation av miljöinformation?


Externa intressenter

7. Media

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»0 0%
Stor»0 0%
Mycket stor»1 100%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 4

8. Frivilligorganisationer/NGO:s

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»0 0%
Stor»1 100%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 3

9. Myndigheter

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»0 0%
Stor»1 100%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 3

10. Samhällsopinionen i stort

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»0 0%
Stor»1 100%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 3

11. Forskare/konsulter

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»1 100%
Stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 2

12. Standardiserings- och certifieringsorgan

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»0 0%
Stor»1 100%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 3

13. Finansanalytiker

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»1 100%
Stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 2

14. Konkurrenter/branschorganisationer

1 svarande

Mycket liten»1 100%
Liten»0 0%
Stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Vet ej/ej relevant»0

Genomsnitt: 1Kursutvärderingssystem från