ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDES 1213 LP4 Kursutvärdering: Strömningsmekanik, MTF246

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Björn Friberg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Vissa veckor rätt mycket, ibland betydligt mycket mindre, men ändå hela tiden rimligt! Mycket bra kurs att läsa, kommer förmodligen absolut behövas i arbetslivet. Mycket bra administration, hela tiden uppdaterat och allt fungerade utmärkt!»
- Angelägen för ett mycket smalt område.»

Kursens mål var tydliga*
21 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
10 50%
8 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
21 svarande

0 0%
1 5%
3 15%
8 40%
8 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
21 svarande

0 0%
0 0%
4 19%
8 38%
9 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
21 svarande

0 0%
2 9%
7 33%
11 52%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
21 svarande

0 0%
1 4%
5 23%
8 38%
7 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
21 svarande

0 0%
1 4%
5 23%
6 28%
9 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Mycket bra föreläsare, allt blev väldigt klart! Boken också mycket bra. Ibland för få rekommenderade tal för solklar förståelse. Vindtunnellab mycket kul.»
- 3 h långa föreläsningar var inte så bra. Det blev för mycket att ta in. Sista 45 stängde man av.»
- Engagemang från föreläsnigsläraren»

Föreläsningar*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 4%
Gav tillräckligt»9 42%
Lärorikt»7 33%
Mycket lärorikt»4 19%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
21 svarande

Gav inget»3 15%
Gav för lite»5 25%
Gav tillräckligt»4 20%
Lärorikt»8 40%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 4%
Gav tillräckligt»3 14%
Lärorikt»13 61%
Mycket lärorikt»4 19%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 20%
Gav tillräckligt»2 40%
Lärorikt»2 40%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»2 9%
Lärorikt»7 33%
Mycket lärorikt»12 57%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»4 20%
Lärorikt»9 45%
Mycket lärorikt»7 35%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 4%
Gav tillräckligt»5 23%
Lärorikt»11 52%
Mycket lärorikt»4 19%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»2 9%
Gav tillräckligt»3 14%
Lärorikt»14 66%
Mycket lärorikt»2 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 10%
Gav tillräckligt»3 30%
Lärorikt»6 60%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»3 25%
Lärorikt»5 41%
Mycket lärorikt»4 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»3 15%
Lärorikt»10 52%
Mycket lärorikt»6 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 7%
Gav tillräckligt»4 28%
Lärorikt»6 42%
Mycket lärorikt»3 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»4 33%
Lärorikt»7 58%
Mycket lärorikt»1 8%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
21 svarande

Gav inget»1 4%
Gav för lite»1 4%
Gav tillräckligt»1 4%
Lärorikt»8 38%
Mycket lärorikt»10 47%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 5%
Gav tillräckligt»6 33%
Lärorikt»8 44%
Mycket lärorikt»3 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»2 33%
Gav tillräckligt»2 33%
Lärorikt»1 16%
Mycket lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»3 15%
Gav tillräckligt»6 30%
Lärorikt»7 35%
Mycket lärorikt»4 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
21 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»4 19%
Lärorikt»9 42%
Mycket lärorikt»8 38%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
21 svarande

Gav inget»1 50%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Jag önskar att föreläsaren talade lite högre samt var tydligare med att skriva ner saker han säger på tavlan, inte bara nämna dem. Det hände ofta att man låg någon mening efter när man antecknade och missade saker som han bara sa och inte tydligt skrev upp på tavlan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Föreläsningar
21 svarande

0 - 20%»0 0%
20 - 40%»1 4%
40 - 60%»1 4%
60 - 80%»5 23%
80 - 100%»14 66%

Genomsnitt: 4.52

Övningar
21 svarande

0 - 20%»0 0%
20 - 40%»3 14%
40 - 60%»5 23%
60 - 80%»5 23%
80 - 100%»8 38%

Genomsnitt: 3.85

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.89


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Vindtunnellab, alla spännande föreläsningar.»
- Labben samt övningsledaren Linda som har varit jättebra!»
- Om kursen skulle funnits kvar, laborationen samt duggorna. »
- Innehållet!»
- Fordonsaerodynamik»
- Svar till rekommenderade uppgifter. »
- Boken. Labben, gästföreläsningen.»
- Labben var bra. Bra att få föreläsningspowerpointslidesen utskrivna, gör det dock gärna dubbelsidigt. »
- Det mesta.»
- Laborationen - gjorde att jag fick upp intresse för strömmningsmekanik som jag innan tyckte var tråkigt. Dessutom roligt att få göra en så lekfull och undersökande laboration!»
- Aerodynamiken»
- Labben»
- Laborationen i vindtunneln.»
- Vindtunnellaboration»
- duggorna va bra»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Ibland kunde lite mer hopkoppling mellan teori och intressanta tillämpningar och konsekvenser varit bra.»
- Inget särskillt»
- Inget speciellt.»
- Färre pappersutskrifter. »
- endast 90 min föreläsningar.»
- Visa lite mer vilka av de 75 teoriuppgifter som kan komma på tenta man ska öva på. De var oerhört många och kändes överväldigande inför tentan. Man kan kanske bara ge något tips. OBS! Alldeles för lite med bara 3 gamla tentor på kurshemsidan! Dessutom är exempeltentan och den från 2008 alldeles för lätta! Jag trodde jag hade koll på saker efter att ha gjort dem men det var mycket svårare på tentan! Tentan var ganska svår tycker jag jämfört med min bild efter gamla tentorna från pingpong. Det var många frågor med moment som jag inte klarade pga strömningskursen utan pga mekanikkursen (känns inte rätt att få strömningsbetyg i mekanik...). Det vore jättebra med en genomgång av hur man läser av logaritmiska skalor för det tycks mattekurserna ha missat och de logskalan som dök upp i upp 3 (tror jag) på tentan visste jag inte hur jag skulle läsa av, tråkigt att missa poäng pga det.»
- Obligatoriska, lite större uppgifter som lämnas in under kursens gång. Mycket lärorikt.»
- Funkar inte med så långa föreläsningar!!!! Man blir trött, orkar inte lyssna... Blev tyvärr så att jag tillslut inte gick på dem för det gav mig ändå inget att sitta där å vara trött å inte orka lyssna... »
- Fler övningstentor»
- Intressantare föreläsningar. Inte bara gå igenom boken rakt av. »
- Mer engagemang från läraren och mer givande föreläsningar.»
- muntliga redovisningen blev ganska mkt upprepning»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 19%
Gott»12 57%
Mycket gott»5 23%

Genomsnitt: 4.04

- Jag gillar föreläsaren men tyvärr gick mycket energi åt i frustration när han inte talade högt nog och var tydlig på tavlan. » (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jätterolig kurs som känns värdefull inför framtiden!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.89
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från