ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDES 1213 LP4 Kursutvärdering: Skissteknik 2, MMF265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Björn Friberg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
19 svarande

1 5%
3 16%
4 22%
5 27%
5 27%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
19 svarande

1 5%
2 11%
3 17%
4 23%
7 41%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
19 svarande

1 5%
4 23%
7 41%
3 17%
2 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
19 svarande

0 0%
0 0%
5 27%
10 55%
3 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
19 svarande

0 0%
1 5%
4 22%
7 38%
6 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
19 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
8 42%
11 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Engagemang»

Föreläsningar*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»7 36%
Gav tillräckligt»1 5%
Lärorikt»8 42%
Mycket lärorikt»3 15%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 50%
Gav tillräckligt»1 50%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»17

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»2 11%
Gav tillräckligt»2 11%
Lärorikt»5 29%
Mycket lärorikt»8 47%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 5%
Lärorikt»7 38%
Mycket lärorikt»10 55%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 20%
Gav tillräckligt»1 20%
Lärorikt»3 60%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»6 40%
Mycket lärorikt»9 60%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mycket lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»17

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
19 svarande

Gav inget»1 6%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»2 12%
Lärorikt»3 18%
Mycket lärorikt»10 62%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
19 svarande

Gav inget»1 5%
Gav för lite»2 10%
Gav tillräckligt»2 10%
Lärorikt»6 31%
Mycket lärorikt»8 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
19 svarande

Gav inget»2 50%
Gav för lite»1 25%
Gav tillräckligt»1 25%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 1.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 100%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 50%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»17

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 16%
Gav tillräckligt»2 33%
Lärorikt»2 33%
Mycket lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
19 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
19 svarande

Gav inget»1 100%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

Föreläsningar
19 svarande

0 - 20%»1 5%
20 - 40%»1 5%
40 - 60%»1 5%
60 - 80%»3 15%
80 - 100%»13 68%

Genomsnitt: 4.36

Övningar
18 svarande

0 - 20%»1 5%
20 - 40%»1 5%
40 - 60%»2 11%
60 - 80%»1 5%
80 - 100%»13 72%

Genomsnitt: 4.33

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Roliga skissidéer som händer och fri uppgift.»
- Individuell feedback på varje uppgift samt den utökade tiden för att arbeta med materialegenskaperna i slutet av terminen.»
- Uppgifterna: Rum, materialegenskaper samt hörlurarna. »
- Upplägget med hemövningar.»
- Det är kul att se på när Björn skissar men det vore att gott att höra hur han tänker när han gör det. Det ser så lätt ut men ändå svårt att sätta sig och komma i gång själv. »
- Studium av egenskaper.»
- Bra innehåll med uppgifterna, kändes relevant och givande.»
- vningarna var bra och kändes relevanta.»
- Övningarna var bra, man lärde sig mycket»
- Vinstunnellaboration»
- Slutuppgiften där man själv fick välja inriktning var rolig och borde behållas.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Mer konkreta tips när det gäller skissande bör tas upp på lektionerna. Ibland är feedbacken kryptisk, exempelvis kan få reda på att man har gjort något, utan att veta om det är bra eller dåligt. Ibland kan man få reda på att något är bra, men vet inte om man gjort det eller inte. Ibland allt för mycket feedback som inte betyder något alls. Ibland vore mer fria uppgifter önskvärda.»
- Det vore bra att få bli "avprickad" efter varje skissuppgift så att man inte behöver spara alla skisser tills sista lektionen.»
- Borde vara delredovisningar av materialskisserna. Många började arbeta på dem sista veckan. »
- Möjlighet att skissa med andra tekniker, inte bara markers.»
- Bättre genomgång, tips och grundläggande genomgång på tekniker mm. Det vore bra att veta vad målen är och att man blir avprickad efter varje uppgift så att alla vet vad som gäller. Det är också bra att alla stannar på lektionen och jobbar då man inspireras och kan få hjälp av varandra. Björn hade många bra tips men att sitta själv med honom känns konstigt, de hade vart roligare om fler stannat. Obligatorisk närvaro hade vart bra »
- Björn kanske kan ha lite mer genomgång inför ny uppgift, ex när vi skulle måla instruktioner för hur man tar på hörlurar var det första gången vi behövde måla ansikten, något vi var väldigt dåligt förberedda på.»
- Det vore väldigt bra om den inte låg på kvällen.»
- Bättre struktur och koll på närvaron/redovisningar då denna är ett krav. Föreläsaren missade mig på listan över godkända även fast jag varit 100% närvarande och redovisat allt i tid. »
- Mer konstruktiv kritik. Till exempel förklaring HUR man gör saker bättre. Även mer kontinuitet i kritiken. Ibland fick man höra motsatsen av vad man fick höra veckan innan. »
- Mer engagemang ifrån föreläsaren. »
- lektion varje vecka med lite mindre inlämningsuppgifter hade varit bra för att hålla igång skissandet.»
- Föreläsaren borde ge mer konstruktiv kritik och gärna ge positiv feedback någon gång. Personligen gav skissgenomgångarna på lektionerna mig ingenting, vilket ledde till att jag blev ointresserad av kursen. Administrationen fungerade mindre bra och det var många gånger otydligt vad man skulle lämna in och svårt att få tag på uppgiftsbeskrivningar om man missat en föreläsning. Mer aktivitet på kurshemsidan skulle nog vara trevligt för kommande år.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 21%
Gott»5 26%
Mycket gott»8 42%

Genomsnitt: 3.94


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.86
Beräknat jämförelseindex: 0.71

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från