ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDES 1213 LP4 Kursutvärdering: Skiss- och modellteknik, MPP055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Björn Friberg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Tittade inte alltför noga på kursmålen. Så länge man hängde med i undervisningen och lämnade in de uppgifter vi fick så var det aldrig några problem.»
- Mots variance de högskolepoäng som denna kurs är måste mycket mer tid än så läggas för att hinna med och utvecklas. »
- Bra och pedagogiskt upplägg!»

Kursens mål var tydliga*
15 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
6 42%
6 42%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
15 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
4 30%
8 61%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 35%
9 64%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
15 svarande

0 0%
0 0%
2 13%
6 40%
7 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
15 svarande

0 0%
1 6%
0 0%
3 20%
11 73%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 13%
13 86%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Den första lektionen då Jonas berättade om sitt arbete gav förankring i verkligheten och motivation till kursen - den var jätte bra. Mycket tid för muntlig feedback ges, och det är bra. Tyvärr känns det som det inte ger så mycket att man dessutom får höra alla andras feedback också. Ibland hade detta kunnat göras, men inte varje gång. »
- Vi hade genomgångar av allas skisser i halvklass vilket gjorde att man fick lära sig ännu mera genom att läraren lyfte fram sypunkter på ett mycket bra sätt om hur varje person kunde gjort sin skiss si eller så för bättre skis, och uppmuntrade det som var bra. Mycket lärorikt.»

Föreläsningar*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 6%
Lärorikt»6 40%
Mycket lärorikt»8 53%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 7%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»6 42%
Mycket lärorikt»7 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 6%
Lärorikt»5 33%
Mycket lärorikt»9 60%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
15 svarande

Gav inget»1 33%
Gav för lite»1 33%
Gav tillräckligt»1 33%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»4 28%
Mycket lärorikt»10 71%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»4 26%
Mycket lärorikt»11 73%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 6%
Gav tillräckligt»1 6%
Lärorikt»3 20%
Mycket lärorikt»10 66%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 100%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mycket lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
15 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

Föreläsningar
15 svarande

0 - 20%»0 0%
20 - 40%»0 0%
40 - 60%»0 0%
60 - 80%»0 0%
80 - 100%»15 100%

Genomsnitt: 5

Övningar
15 svarande

0 - 20%»0 0%
20 - 40%»0 0%
40 - 60%»1 6%
60 - 80%»1 6%
80 - 100%»13 86%

Genomsnitt: 4.8

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.48


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Alla läxor där man fick öva på perspektiv, skissa geometrier osv.»
- Tycker upplägget i grunden funkar jätte bra. Jonas jätte bra skisslärare. Övningar bra»
- Det avslappnade arbetssättet. Det gör att man vågar ta ut svängarna utan att känna att man riskerar att förlora på det. Bra att Jonas ger feedback och kommentarer hela tiden, även om han kanske nästan är lite för snäll ibland...»
- Jonas är jätteduktig och trevlig! Jag skulle hemskt gärna vilja att han är kvar. Han ger både positiv och negativ respons på ett mycket bra sätt. Det gör att man lär sig bra.»
- Första lektionen! De roliga övningarna/läxorna samt att man får göra läxan på lektionstid!»
- Allt.»
- Alla olika moment»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- De läxor som gick ut på att bara komma på massa idéer, de gav inte så mycket skissmässigt.»
- Tycker det känns för långdraget att sitta och kolla på alla andras skisser i en timme och höra kritik på alla. Skulle varit bättre om Jonas satt och kommentera alla skisser på samma sätt fast för en och en och sen dra upp en sammanfattande genomgång där man pekade ut de typiska felen de smarta lösningarna osv. Skisserna skulle då vara upphängda på samma sätt som tidigare och man skulle hinna lära sig av de andra bara det att det tog mkt mindre tid. Medan Jonas gick igenom enskilt kunde man då istället sitt och öva på ngt. »
- Kanske går att få ut mer av övningar under lektionstid. För mycket tid gick till muntlig genomgång av läxa.»
- Lite för långa läxgenomgångar ibland. De var en timma långa ibland. Man är ofta aktiv i 30 min men sedan tappar man fokus. Kanske att man kan dela upp gruppen ytterligare så att vissa arbetar halva och vissa har läxgenomgång? »
- Feedbacktiden och att "säcken ska knytas ihop" lite tidigare. Det sista projektet gav i alla all mig en liten "aha-upplevelse", Mendez hade varit kul att få den lite tidigare! Vissa läxor hade kanske kunnat vara lite mindre. De varierar väldigt i tid man måstelägga ner på dem.»
- Inget egentligen.»
- Om det går, ge uppgifter som inte kräver lika mycket tid. Det är trots allt inte en så stor kurs, så man bör inte behöve lägga oproportioneligt mycket tid på läxorna.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»6 40%
Mycket gott»8 53%

Genomsnitt: 4.46

- Skulle varit bra med lite mer specifika tips till vad man ska köpa för material då man lätt blev förvirrad och köpte fel. Annars en mycket utvecklande kurs. Vet inte om modell kursen i lp 1 ska utvärderas här men har inte tagit hänsyn tillden ovan. Kan dock ge liten sammanfattning här. Tyckte det var rolig kurs men vad gäller inköp av material så mer info på samma sätt som för skissen. Om dessa kurser hänger ihop måste jag också säga att man har lagt mycket, mycket mer tid än vad kursens poäng antyder. Så poängen kanske bör höjas för tycker inte innehållet ska krympas» (Gott)
- Jonas är väldigt duktig och pedagogisk utan att bli teoretisk eller högtravande.» (Mycket gott)
- Skissen har varit den absolut roligaste kursen jag läst hittills. Jonas är en mycket bra lärare som håller trevliga och lärorika lektioner. Han är väldigt bra på att ge god kritik utan att man, ja, känner sig kritiserad. » (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.48
Beräknat jämförelseindex: 0.87

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från