ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDES 1213 LP4 Kursutvärdering: Materialteknik, MTT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Björn Friberg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Kursmålen behandlade enbart precis godkäntnivå, över det var det mycket oklart vad som krävdes. Förmodligen att man skulle kunna hela boken verkade det som, och det tog en extrem tid att läsa den, frågan är ifall det gav något för själva examinationen. Alldeles för stort fokus på gitter, plan och dylikt vilket är helt irrelevant för oss. Fokus skulle ha legat på vilka olika material som finns, och när de är lämpliga att använda i design. Antal hade ett väldigt bra sådant upplägg, med fokus på användning och egenskaper, med aningen kemiteori, men bara så mycket som precis krävdes. Maria hade allt för mycket fokus på kemin. »
- Jättebrakurs! Riktigt tråkig att plugga till och ganska torrt ämne (förlåt Maria), men det känns väldigt vettigt att kunna och det känns som att jag lärt mig mycket användbart.»
- Mycket intressant kurs som kändes djupare än jag väntat mig, utan att tappa i bredd. Vilket förstås ledde till att mycket plugg krävdes för att försöka komma håg allt.»
- Angående kursadministrationen: till en början var det lite oklart vilka grupp- och hemuppgifter som man skulle göra eftersom övningsledarna hade en lista och på PingPong låg det en annan lista, men detta löste sig rätt snabbt.»

Kursens mål var tydliga*
34 svarande

1 3%
2 6%
1 3%
4 12%
25 75%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
34 svarande

0 0%
3 9%
5 15%
8 24%
17 51%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
34 svarande

0 0%
1 3%
1 3%
16 48%
15 45%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
34 svarande

0 0%
1 2%
4 11%
14 41%
15 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
34 svarande

0 0%
0 0%
4 11%
18 52%
12 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
34 svarande

1 2%
2 5%
3 8%
9 26%
19 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Övningsledarna kunde inte tala svenska och därtill knappt engelska. Maistro var nära nog helt omöjlig att förstå, och kunde inte heller skriva läsligt. Den andre var lite bättre men ingen av de verkade kunna ämnet, utan slog i boken för minsta fråga. Polymerövningsledarna kunde däremot sin sak, lade upp övningarna med en vettig lagom stor repetition. Antals föreläsningar var lysande, precis rätt för en materialkurs för ickekemister, med relevanta exempel från verkligheten och bra tillämpningar. Maria la allt för mycket fokus på kemin och gav inga inspirerande exempel, materialtekniken blev inte rolig. Laboratorier var mycket givande, det borde ha varit fler. Däremot borde första labbtillfället inte infallit innan ämnena hade gåtts igenom på föreläsningarna, vilket hände nu. Tentamen är ett standardsätt för examination, i en sådan här kurs som behanldar användning i verkligheten hade kanske ett projektarbete i slutet där man fick tillämpa kunskap utan att lära sig utantill varit mer vettigt. Studiebesöket var väldigt kul, men fokuserade inte så mycket på material. Krävde väldigt mycket tid att läsa hela boken. En ambitiös student tvingas slita ut sig totalt.»
- Jätterolig kurs men med enbart en tenta i slutet blir det väldigt krysstat. Vore roligare och mer lärorikt att tillämpa de nya kunskaperna i projekt arbete med muntlig/skriftlig redovisning.»
- Studiebesöket kan i framtiden vara mer inriktat på material och processer. Blev väldigt översiktligt. Återvinningsföretag tror jag kan vara intressant att besöka (får då även kanske in miljödel). Quiz mycket bra. En dugga hade varit bra halvvägs liknande tentan så att man får en uppfattning hur omfattande denna kan vara.»
- Laborationerna var en bra omväxling till all teori och gav en djupare förståelse utan att kännas som en extra börda.»

Föreläsningar*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 3%
Gav tillräckligt»1 3%
Lärorikt»6 18%
Mycket lärorikt»25 75%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»2 6%
Gav tillräckligt»6 20%
Lärorikt»12 41%
Mycket lärorikt»9 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
34 svarande

Gav inget»2 6%
Gav för lite»10 32%
Gav tillräckligt»7 22%
Lärorikt»7 22%
Mycket lärorikt»5 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
34 svarande

Gav inget»2 6%
Gav för lite»5 15%
Gav tillräckligt»9 28%
Lärorikt»8 25%
Mycket lärorikt»8 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 2%
Gav tillräckligt»3 8%
Lärorikt»16 47%
Mycket lärorikt»14 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mycket lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»31

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
34 svarande

Gav inget»1 3%
Gav för lite»6 20%
Gav tillräckligt»8 27%
Lärorikt»8 27%
Mycket lärorikt»6 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 3%
Gav tillräckligt»4 12%
Lärorikt»14 43%
Mycket lärorikt»13 40%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
34 svarande

Gav inget»1 3%
Gav för lite»3 9%
Gav tillräckligt»9 27%
Lärorikt»13 39%
Mycket lärorikt»7 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mycket lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»31

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»2 66%
Mycket lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»31

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»4 16%
Lärorikt»9 36%
Mycket lärorikt»12 48%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
34 svarande

Gav inget»1 16%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 16%
Lärorikt»1 16%
Mycket lärorikt»3 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»28

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
34 svarande

Gav inget»1 16%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»2 33%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»3 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»28

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mycket lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»32

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»33

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 50%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»32

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»33

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»3 8%
Gav tillräckligt»9 26%
Lärorikt»15 44%
Mycket lärorikt»7 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
34 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»32

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Gick på några övningar i början, men det gav mig inte särskilt mycket. Skulle hellre se ett tillfälle för hjälp med individuella frågor, än gemensam genomgång framme vid tavlan. »
- Övningarna meningslösa. Ostrukturerat och tyvärr för lång nivå på handledarna.»
- Bra föreläsningar. Ägnade övningstiden till att läsa på egen hand då räkningen inte kändes lika viktig. »
- Övningarna kändes överflödiga.»
- Kändes segt och jag var inte lockad att gå dit varje gång. Gav mer att läsa på egen hand den tiden.»
- Duktig föreläsare ! »
- Svårt att se det relevanta i övningarna då inget av det kom på tentan. »
- Mycket välplanerade och informativa föreläsningar som komplementerade litteraturen. Övningarna i början gick för långsamt och övsningledarna var otdliga, därdör slutade jag gå och fokuserade på eget arbete.»
- Övningarna tyckte jag gav väldigt lite och närvarade därför inte i speciellt hög utsträckning»
- övningarna(förutom polymerövningarna) var dåliga. Hoppade över teorifrågona som var föreskrina, vilka hade varit väldigt nyttigt att ta upp och diskutera.»

Föreläsningar
34 svarande

0 - 20%»1 2%
20 - 40%»1 2%
40 - 60%»2 5%
60 - 80%»4 11%
80 - 100%»26 76%

Genomsnitt: 4.55

Övningar
33 svarande

0 - 20%»10 30%
20 - 40%»7 21%
40 - 60%»6 18%
60 - 80%»2 6%
80 - 100%»8 24%

Genomsnitt: 2.72

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Strukturen på kursen och föreläsningarna vsr mycket bra. Även laborationerna var givande.»
- Laborationerna (gärna utökas), föreläsningarna om plaster»
- Marias pedagogik. Strålande! »
- tydligt kommunicerade kursmål! mycket bra quizen »
- Mia och Antal som varit mycket bra föreläsare! »
- Bra föreläsare samt gästföreläsare. »
- Maria Wedel och hennes sätt att hålla föreläsningarna!»
- Maria är en superbra föreläsare, intresseväckande! Föreläsningarna gav oerhört mycket. »
- Laborationerna gav verkligen ökad förståelse för kursinnehållet. »
- Fantastiska föreläsningar! Studiebesöket på SKF, kul att det var lär oss är ganska nära verkligheten :)»
- Lärarna !»
- Boken.»
- Det mesta kändes riktigt bra.»
- Maria!»
- Allt. Genomtänkt och väl inarbetad kurs med mycket bra föreläsare. Mycket intressant då föreläsarna har god kontakt med världen utanför Chalmers vilket ger kursen mer tyngd.»
- Laborationer och engagerade föreläsare/examinator»
- Mias föreläsningar! Bäst! Mikroskopilabben och polymerlabben gav mycket.»
- Maria som föreläsare.»
- •, Quizzarna. Det är väl lite individuellt hur seriöst man tog dem, men jag gav mitt allt på dem och repeterade därför anteckningarna från föregående föreläsning inför varje quiz, och jag märkte i slutet av kursen att vissa av kursmomenten faktiskt hade fastnat bättre tack vare att jag hade haft något att repetera inför så ofta. Quizzarna bidrog också till en ökad förståelse för vissa saker. Man lärde sig inte bara varför ett svarsalternativ var rätt, utan även varför de andra var fel. •, "Fråga en kompis." Det var ett bra sätt att få igång den egna reflektionsförmågan på föreläsningarna och att knyta kunskaper från tidigare föreläsningar till den aktuella. •, Att alla föreläsningar låg ute på PingPong, så att man kunde gå tillbaka till dem när man behövde det. Även att facit till övningsuppgifterna i kursboken låg där –, det gjorde räknandet mer meningsfullt i och med att man kunde ta reda på om man hade rätt eller fel, och om man hade fel så kunde man se hur det skulle vara istället och lära sig av det.»
- Maria Wedel och studie besöket!»
- Quisen»
- Föreläsaren, superbra! Att inleda varje föreläsning med en quiz på det som gicks igenom på föreläsningen innan var en hit! »
- Laborationer och quiz»
- Maria»
- Quizen på morgonen! Strukturen och de klara kursmålen är alltid en fördel! Sen Maria förstås»
- Maria!»
- Föreläsaren.»
- quiz varje lektion. upplägg med metaller, polymerer och keramer var för sig.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Studiebesöket kunde fokusera mer på materialval än vad det gjorde nu. »
- Kursen bör radikalt förändras för att fokusera mycket mer på användning och verklighet för en ingenjör, istället för kemin bakom. Antals modell där ett antal plaster raddas upp, med info om hur de är och vad de används till bör användas som grund. Fler labbar kring hur material verkligen används behövs.»
- Antals tavelteknik. Det märks att han kan det han pratar om, och frågar man frågor kan han förklara på ett bra sätt. Men det är otroligt svårt att hänga med, när man inte vet vilken rubrik som ligger under vilken, vad som hör till vad, och vad vi egentligen håller på och pratar om för tillfället. Det är ingen stor förändring, men den hade varit guld värd! »
- kanske lägga in duggor»
- Tentanen kräver extremt mycket detaljkunskap snarare än förståelse. Detta gör det hela till mer ett glosförhör än ett prov på hur man kan applicera kursens kunskaper. Detta märktes tydligast i frågorna kring polymerer. »
- Att man i polymerlabben skulle få titta på mer vanliga produkter (shampoflaskor, teknikprylar etc) i stället för bara provstavar. Detta skulle ge mer användbara kunskaper om polymerer.»
- Så mycket räkneövningar nödvändigt? Polymerdelen var väldigt stor, minska då någon annan del. Man fick "välja bort" saker att plugga på då det blev för mycket vilket leder till att man inte lär sig något om vissa delar. »
- Övningarna, antingen färre antal övningar, eller mer effektivt utnyttjad tid.»
- Tyvärr var språkförbistringarna för stora för att jag skulle tycka att övningarna var värda. »
- Tentamen innehöll moment som inte helt gåtts igenom, t ex fasdiagrammet. Jag ser ingen mening i att välja ett fasdiagram från en fortsättningskurs istället för ett i den svårighetsgrad vi gått igenom och lärt oss. Jag talar nog för fler än mig själv när jag säger att mikrostrukturer kan vara svåra nog att rita från ett diagram där man kan utläsa faserna ordentligt. Att memorera 18 olika plasters egenskaper och tg/tm temperaturintervall anser jag inte är så givande för mina framtida studier och arbetssituationer, då det är i information jag snabbt kan hitta via en sökmotor etc istället för att försöka minnas från en ramsa eller sång jag memorerat år tidigare.»
- Boken är hemsk att läsa i !»
- Upplägget på övningarna.»
- Polymerer var lite för detaljerat på specifika polymerer. Ett helhetstänk där förståelsen kring polymerer testas kan förbättra kursen. Studiebesöket ska behållas, men bör fokusera mer på material.»
- Bättre övningsledare till de första momenten ch att de pratar mer med examinator/föreläsare om hur olika begrepp ska beskrivas så att det blir mindre förvirring och mer effektiv inlärning.»
- Tycker alla plaster som examineras bör gås igenom på föreläsningarna. Det var inte fallet i år. »
- Det bör framgå tydligare att man måste anmäla sig till studiebesöket om alla inte får plats.»
- Gästföreläsarnas kvalité var inte i samma nivå som Marias tyvärr, och det känndes som de delarna fick obalanserat mycket uppmärksamhet och var för tidskrävande i förhållande till hur stor del av kursen de var.»
- Laborationen»
- Föreläsaren som höll i polymererna var väldigt ostrukturerad. Föreläsningen om korrosion var väldigt långrandig. »
- Prata mer om konkreta exempel och hur vi kan använda oss av kunskapen. »
- Vissa delar av polymerdelen var ganska irrelevant, till exempel att lära sig de olika plasterna utantill tycker jag personligen är hjärndött. Annars är jag generellt nöjd med kursen»
- Kanske lite långsammare start så man hängde med ordentligt från början.»
- Föreläsningstiden.»
- övningarna boken - var svårt att följa kursplaneringen i boken, hoppade runt och vissa delar saknades alt. var alldeles för detaljerade för kursen.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 5%
Gott»8 23%
Mycket gott»23 67%

Genomsnitt: 4.52

- Maria var suverän.» (Gott)
- Väldigt intressant kurs, kul!» (Mycket gott)
- Maria är riktigt bra och inspirerande! » (Mycket gott)
- Förutom en orättvis tentamen tycker jag att kursinnehållet och föreläsarna var intressant/-a och lärorik/-a.» (Mycket gott)
- Bästa upplägget av kurs hittills på min tid på Chalmers.» (Mycket gott)
- Studiebesöket hos SKF var intressant, men det hade också varit väldigt intressant att se hur extrudering, formpressning, transferpressning och de andra tillverkningsteknikerna för föremål av polymera material faktiskt går till i verkligheten –, kort sagt, hur det ser ut när plastföremål tillverkas.» (Mycket gott)
- Extremt bra engagemang ifrån läraren. Maria borde aldrig sluta föreläsa för hon han inspirera vem som helst!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.04
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från