ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDES 1213 LP4 Kursutvärdering: Matematisk analys i flera variabler, TMV191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Björn Friberg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Jämn och hög arbetsbelastning. Svårt att hinna med alla rekommenderade uppgifter. Administrationen var generellt bra, men det var en hel del strul med att det var överfullt i datasalarna under datorövningarna. Det var svårt att få till det på ett fungerande sätt trots att vi sade till vid upprepade tillfällen. Kändes som att de inte riktigt förstod vad problemet var till att börja med, förutom att någon av övningsledarna inte tyckte det var ett problem egentligen eftersom vi kunde ta med oss egna datorer. Det känns däremot konstigt att det ska krävas att vi har med oss egna datorer med programmet på för att det ska fungera.»
- Examinationen var betydligt svårare än tidigare år. När jag testade mina förmågor på övningstentorna kände jag mig säker, men den "riktiga" tentan var betydligt svårare.»
- Väldigt tung och svår kurs men med tanke på hur svår den var tycker jag nog att Stig var bra. »

Kursens mål var tydliga*
11 svarande

0 0%
1 10%
2 20%
5 50%
2 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
11 svarande

0 0%
3 37%
2 25%
1 12%
2 25%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
11 svarande

0 0%
1 10%
5 50%
3 30%
1 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
11 svarande

0 0%
1 9%
0 0%
3 27%
7 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
11 svarande

0 0%
1 9%
4 36%
4 36%
2 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
11 svarande

0 0%
0 0%
4 40%
3 30%
3 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Var ej på särskilt många övningar då jag kände att det blev för hög nivå för mig ganska omgående, så det gav tyvärr inte tillrävckligt mycket där jag var just då. Datorövningarna känns som tidigare ibland ganska svåra att koppla ihop med mattegrunden. Kurslitteraturen känns väldigt tung. Det är svårt att ta till sig vad som är direkt väsentligt och vad som är överkurs. Samt att jag hade svårt att få fram något konkret ur boken. Det resulterade i att jag nästan helt skippade boken och pluggade på gamla tentor istället. Jag fick känslan av att boken hade frågor som täckte ett större område än nödvändigt. Svårighetsgraden på duggorna var väldigt varierande. Den första var bra och gick att förstå sig på, men de sista duggorna var väldigt invecklade för många. Det tog framförallt väldigt lång tid att lösa dem. Jag tyckte tentan stack ut och såg väldigt annorlunda ut mot de senaste föregående tentorna. Var inte riktigt beredd på det.»
- Jag upplevde att duggorna inte alls speglade den nivå som vi skulle ligga på. De var svårare och man tvingades använda Wolfram alpha för att lösa tex vissa integraler. Även då var det i vissa fall svårt. När vi frågade Stig om en uppgift så lyckades han själv inte lösa den under ett övningstillfälle. »
- Räkna gamla tentor.»

Föreläsningar*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 9%
Gav tillräckligt»6 54%
Lärorikt»4 36%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
11 svarande

Gav inget»3 30%
Gav för lite»5 50%
Gav tillräckligt»1 10%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 2.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
11 svarande

Gav inget»2 18%
Gav för lite»3 27%
Gav tillräckligt»5 45%
Lärorikt»1 9%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
11 svarande

Gav inget»1 100%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 11%
Lärorikt»2 22%
Mycket lärorikt»6 66%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
11 svarande

Gav inget»1 9%
Gav för lite»3 27%
Gav tillräckligt»4 36%
Lärorikt»2 18%
Mycket lärorikt»1 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 50%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»4 44%
Gav tillräckligt»3 33%
Lärorikt»2 22%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 33%
Gav tillräckligt»2 66%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 33%
Gav tillräckligt»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
11 svarande

Gav inget»2 18%
Gav för lite»1 9%
Gav tillräckligt»3 27%
Lärorikt»4 36%
Mycket lärorikt»1 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»2 20%
Gav tillräckligt»4 40%
Lärorikt»1 10%
Mycket lärorikt»3 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
11 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Föreläsningarna ganska bra men en bra sak skulle vara att inför varje ny grej verkligen tydligen skriva upp att nu ska vi göra det här och det innebär det här och det vi vill få fram kan vara det här osv. Dessutom skulle det vara enklare om vektorvärda funk skrevs med horisontellt sträck över bokstaven( alt under) Men framförallt att vara tydlig med vad man går igenom och varför När det gäller övningar så varierat kvaliteten och motivationen. Kraftigt hos de olika övningsledarna. Många kändes som om de kommit till helvetet och att lära ut var det sista de ville göra (tex Fredrik) medan andra var jätte bra( tex gravida tjejen. »
- Jag kunde tyvärr inte ta till mig varesig föreläsningar eller övningar särskilt bra utan fick försöka jobba själv i egen takt.»
- Övningstillfällena var alldeles för lite övning och alldeles för mycket föroläsning. Har man suttit på 2h föreläsning precis innan vill man inte sitta 2h till. Då vill man ha en snabb genomgång på grunderna om hur man löser talen och sedan prova själv. Föroläsningarna var bra. Stig var lugn och konsistent vilket är viktigt. Man hann både skriva av det han skrev och ta in det han sa. Det märks att han haft den här kursen innan.»
- Jag gillar självstudier i matematik.»
- Man kunde inte alltid vara med på matlabövningarna, eftersom det blev fullt i salarna (om man inte gick dit en timma innan). Vore bättre om man blev tilldelad en sal. Dessutom fungerade redovisningarna av matlaben för övningsledarna dåligt, det var extremt stor skillnad i bedömningen övningsledarna emellan. I en sal var man tvungen att prata i 10 minuter och kunna svara på vad exakt allt stod för, medan man i en annan sal bara visade upp filen på skärmen. Det borde vara mer konsekvent, eller åtminstone ha tydligare kriterier.»

Föreläsningar
11 svarande

0 - 20%»1 9%
20 - 40%»1 9%
40 - 60%»0 0%
60 - 80%»2 18%
80 - 100%»7 63%

Genomsnitt: 4.18

Övningar
11 svarande

0 - 20%»6 54%
20 - 40%»2 18%
40 - 60%»1 9%
60 - 80%»1 9%
80 - 100%»1 9%

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.34


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Övningarna, »
- Duggor»
- De bra föroläsningarna»
- Att föreläsningsanteckningarna läggs upp på kurshemsidan.»
- Bra att anteckningarna ligger på hemsidan.»
- upplägget med föreläsningsanteckningar på webben.Det var jättebra att man kunde följa dem de dagar man inte kan gå på föreläsningen. Dessutom gjorde föreläsaren jättetydliga anteckningar på tavlan, vad som var satser, exempel och bevis. Mycket bra! Så borde fler föreläsare göra!»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Kanske att förbättra föreläsningarna, se till att ha motiverade övningsledare, fler salar till matlab, ANNAN BOK»
- Bestämd uppdelning av datasalar vid Matlab-övningar. Det var ett evigt springande för att hitta en ledig dator! »
- Datorövningarna»
- Lite mer övnings-övningar och en tenta som ligger i nivå med de tidigare önskas till nästa tentamenstillfälle.»
- Enklare duggor så man slipper sitta i flera dagar, och uppgifter som går att lösa utan att det blir för krångliga uträkningar. Vissa uppgifter var väldigt krångliga att lösa utan att använda sig utav hjälpmedel.»
- Duggorna bör göras mindre komplicerade. Det svåra i duggauppgifterna var oftast de långa uträkningarna, alltså att räkna ut det, eftersom svaren ofta var långa decimaltal, ovanliga bråk eller väldigt avancerade ekvationer.»
- För svåra duggor. Bättre övningsledare/upplägg på övningarna. Tentan var väldigt olik de gamla tentorna, så uppgifterna kändes väldigt svåra jämfört med det man hade övat mest på..»
- DUGGORNAS SVÅRIGHETSGRAD vad helt orimliga. Dessutom måste man använda wolfram alpha och får då extremt långa uträkningar och det blir ofta fel i syntaxen på vägen, det känns då som att duggorna inte avgör huruvida du faktiskt förstått teorin i matten.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 54%
Gott»5 45%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Man måste se till att det finns datorsalar till alla elever så att det inte blir som nu att trots att man kom 15 min innan fanns inga datorer kvar. Ny läromedel, calculus alldeles för pedagogisk och svår och ologisk Duggorna är bra men kanke de inte behöver vara så svåra som dugga 2,3. Matlab också bra men oftast tar det långt tid att förstå, dock jätte bra med genomgång på föreläsning och matlab har funkar mkt bättre än tidigare men tror den går att förbättra avsevärt ändå IOM beskrivningar. Se till att ha duktiga men framförallt motiverade övningsledare » (Godkänt)
- I övrigt var kursen bra, man lärde sig väldigt mycket.» (Godkänt)
- Antagligen räckte inte mina tidigare mattekunskaper till, och då tog det för lång tid att förstå och hänga med. Annars hade jag antagligen kunnat ta till mig undervisningen bättre. Det är en svår mattekurs, och det är svårt både att hänga med och att försöka lösa det på egen hand. » (Gott)
- The Stig™, vet vad han gör, och så är det med det.» (Gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.34
Beräknat jämförelseindex: 0.58

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från