ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDES 1213 LP4 Kursutvärdering: Datorstödd modellering, MPP067

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Björn Friberg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Arbetsbelastningen var konstant hög. Det var inte läge att bli sjuk under den här kursen...»
- Kursen krävde mycket stor arbetsinsats och var väldigt slitsam. Svår att kombinera med de andra kurserna vi läste. Bör inte läsas samtidigt som fler variabelsmatten! Passar bättre ihop med linjär algebran. Alla studenter var helt slutkörda och överarbetade vid terminens slut, tycker verkligen att en omdisturbtion är på sin plats!»

Kursens mål var tydliga*
12 svarande

0 0%
0 0%
2 16%
5 41%
5 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
12 svarande

0 0%
0 0%
1 8%
2 16%
9 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
12 svarande

0 0%
1 9%
4 36%
4 36%
2 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
12 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 25%
9 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
12 svarande

0 0%
1 8%
1 8%
5 41%
5 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
12 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
12 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Föreläsningarna gav mycket, men det gick ofta väldigt fort. Ibland kom vissa delar i lite omvänd ordning, så det var lite svårt att få ihop allt. Hängde man inte med precis hela tiden så kunde man missa helt hur man kom vidare i något steg, och då var det kört om man inte fick hjälp. Det hade antagligen inte varit något större problem om vi hade haft större tillgång till lärare under övningar. Dels så var det många som ofta behövde hjälp samtidigt, så även om det var två personer där för att hjälpa oss så fick många ofta vänta. Och sedan byggde hela upplägget på att vi gjorde en stod del av jobbet utanför lärarledda övningstillfällen, men så fort man då körde fast så fanns det ingen att fråga och man kom inte vidare. Alltså hamnade man lätt mer och mer efter. Allt byggde på att andra studenter som hängt med ställde upp och hjälpte resten, vilket inte känns helt ok.»
- Svårt att vara klar i tid med uppgifterna då det inte fanns någon att fråga efter onsdag»
- Man borde få mer tid för hjälp med de uppgifter som varje vecka skulle lämnas in, förslagsvis ett övningstillfälle på fredagar (då det är då och över helgen man först hinner jobba med uppgifterna) där Håkan eller Johan kan närvara. Håkan bör inse att vi ÄR ambitiösa nybörjare som inte använt Alias förut och INTE korkade smitare som gör allt för att komma undan. Att man således har svårt att förstå Alias och att få till uppgifterna är inte sammankopplat med bristande engagemang. Är det rimligt att EN uppgift för EN vecka ska ta 24h+? Med tanke på den kritik som kursen fått tidigare år är det lustigt att kursupplägget inte ändras, t.ex. mer detaljerade övnings-PDF:er, osv. Att vi vi ha mer detaljerade PDF:er är INTE samma som att vi tänker strunta i föreläsningarna och övningarna, utan ett sätt för oss att hänga med då det är svårt att fånga upp allting under föreläsningarna. Vi är vuxna människor som tar ansvar och har kämpat stenhårt för att komma in på TD, att Håkan verkar tycka att vi är skolkande högstadieelever känns orimligt!»

Föreläsningar*
12 svarande

Gav inget»1 8%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»2 16%
Lärorikt»5 41%
Mycket lärorikt»4 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
12 svarande

Gav inget»1 9%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 9%
Lärorikt»2 18%
Mycket lärorikt»7 63%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
12 svarande

Gav inget»1 10%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 10%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»8 80%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»2 16%
Lärorikt»5 41%
Mycket lärorikt»5 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 9%
Gav tillräckligt»1 9%
Lärorikt»4 36%
Mycket lärorikt»5 45%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»1 50%
Gav tillräckligt»1 50%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»3 30%
Lärorikt»4 40%
Mycket lärorikt»3 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»1 12%
Lärorikt»3 37%
Mycket lärorikt»4 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
12 svarande

Gav inget»1 8%
Gav för lite»4 33%
Gav tillräckligt»5 41%
Lärorikt»2 16%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
12 svarande

Gav inget»2 20%
Gav för lite»4 40%
Gav tillräckligt»3 30%
Lärorikt»1 10%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
12 svarande

Gav inget»2 33%
Gav för lite»2 33%
Gav tillräckligt»2 33%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
12 svarande

Gav inget»1 10%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»6 60%
Lärorikt»2 20%
Mycket lärorikt»1 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
12 svarande

Gav inget»0 0%
Gav för lite»0 0%
Gav tillräckligt»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mycket lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Närvarokontroll görs vid varje lektionstillfälle. Har man mindre än 80% närvaro vid kursens slut blir man inte godkänd utan måste göra ett prov i slutet av kursen för att bevisa sin kunskap, oavsett om alla uppgifter är godkända eller ej. Har man inte 100% närvaro och frågar Håkan om hjälp kan man få svaret "jag ser att du har dålig närvaro, se till att närvara så kanske du hade förstått". Återigen vill jag trycka på Håkans attityd till oss elever.»

Föreläsningar
11 svarande

0 - 20%»0 0%
20 - 40%»0 0%
40 - 60%»0 0%
60 - 80%»0 0%
80 - 100%»11 100%

Genomsnitt: 5

Övningar
11 svarande

0 - 20%»0 0%
20 - 40%»0 0%
40 - 60%»0 0%
60 - 80%»0 0%
80 - 100%»11 100%

Genomsnitt: 5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Upplägg av kurs bra »
- Det är bra att man går igenom en del på föreläsningen och att man sedan direkt får tid att testa själv innan man glömt hälften.»
- Mycket tid till att göra övningarna på lektionerna»
- Föreläsningarna»
- Bra, hög inlärningskurva. »
- Upplägget med omväxlande föreläsning och övning»
- Generellt bör den höga nivån behållas, man har lärt sig jättemycket efter kursens slut!»
- Pdf:erna bör behållas (om än kompletterade med avgörande saker som han inte skriver med, för att man ska närvara på föreläsningarna).»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Övningarna känns väldigt gamla och grejorna man gör känns gamla och fula. Även om man lär sig verktygen på ett bra sätt skulle det vara roligt om sakerna man gjorde var modernare »
- Johan kunde inte alltid ge den hjälp som man behövde. Kan han förbereda sig mer?»
- Antingen måste arbetsbelastningen minskas, eller så måste det ökas på tiden vi har med lärare. Håkans pdf-filer som han använder under föreläsningarna får gärna läggas ut lite i förväg så att man har chans att skriva ut den och titta på den i förväg. Det vore också bra om pdf-erna är lite mer utförliga i vissa lägen, så de inte bygger på att man fattat och hängt med på alla "små knep" på föreläsningarna, eftersom det ofta är just dem man är osäker på efter en genomgång på föreläsning. Sedan är det synd att han inte uppdaterat dem när programmet uppdaterats. En del symboler och liknande ser inte längre likadana ut. Annars är pdf-erna ett bra stöd.»
- Det måste finnas någon att fråga samt att pappersbeskrivingarna kan vara tydligare och mer utförliga för att man inte ska fastna»
- På föroläsningarna är det bra att Håkan utgår från pdfen men det är inte bra när han lägger till massa grejer muntligt. Man hinner inte skriva ner varje klick han gör och det är svårt att komma ihåg. Önskemål är att han håller sig till pdfen och får uppdatera den om han tycker att den saknar något. »
- Mer tid då man kan få hjälp, man fastnade ofta och kunde inte få hjälp för att läraren inte hade tid/inte hade tillräcklig kunskap för att hjälpa. På fredagarna var tanken att vi skulle jobba själva utan lärare och det gick inte så bra när man körde fast. Denna kurs bör inte ligga samtidigt som flervarren eftersom den kräver mycket tid och energi. Många i klassen mådde dåligt under denna läsperiod på grund av stress och så ska det inte behöva vara.»
- Gärna lite tydligare pdf:er så man inte behöver skriva precis ALLT som sägs på föreläsningarna. Det var lite svårt att koncentrera sig både på att lyssna, förstå och skriva samtidigt...»
- 1. Varje vecka hade vi lektioner mån-tis-ons och en deadline på söndag. Lektionstillfällena var väldigt dåligt disponerade, man halkade alltid efter direkt, redan på måndagen, och man hade ingen chans att komma ikapp till dagen därpå (eftersom man på eftermiddagen alltid hade andra lektioner, och inte hann sitta med CADen). 2. På fredagen, då vi hade avsatt tid på schemat för självstudier för CADen, fanns ingen lärare tillgänglig, vilket var OERHÖRT DÅLIGT. Låg man efter sedan måndagen och behövde hjälp med någon ang. onsdagslektionen var man i princip körd. Det fanns ingen att fråga när man behövde hjälp helt enkelt. 3. De PDF-filerna som skulle vara till hjälp höll väldigt olika nivå. I somliga fick man kompletta instruktioner om vartenda knapptryckning, medan man i andra knappt fick någon hjälp alls. Detta gjorde det väldigt svårt att komma vidare, då det(som jag tidigare nämnt) inte fanns någon lärare att få hjälp ifrån. 4. För en högklassig utbildning krävs det att kursinnehållet hänger med i tiden. Kanske är det dags att byta ut endel av uppgifterna till nyare, mer aktuella produkter. Det är förlegat att vi sitter och CADar upp samma produkter som studenterna på programmet för tio år sedan gjorde. 5.I början av kursen tar läraren upp tidigare års kursutvärderingar, går igenom klagomål på kursen ett efter ett, och slår bort all kritik, och menar att kritiken beror på att "eleven inte förstår det pedagogiska upplägget". Jag tycker att detta är mycket tråkigt, det känns ju som att kursutvärderingen inte spelar någon roll. 6. I slutet av kursen delar läraren ut en egen kursutvärdering, med blandade frågor, bland annat vad man anser om kursens innehåll. Dessutom ska utvärderingen fyllas i med namn. Jag begriper inte varför man som elev ska fylla i en utvärdering med namn (som ju kan vara känsligt om man har kritik att framföra), när det redan finns en anonym på internet. »
- Håkans attityd till sina studenter. Alias är mycket svårt, förstår man inte att ens studenter är nybörjare utan tycker att de är korkade bör man inte jobba med undervisning. Det är rätt uppenbart att Håkan är trött på sitt jobb med sin sekund-noggrannhet på när lektionen är slut. Pdf:erna som är den enda något liknar kurslitteratur till kursen är mycket bristande i information. Man kan inte memorera en hel föreläsning i CAD, även om man antecknar, och två lärare kan inte själva under övningstiden hinna hjälpa alla elever med det som inte snappats upp. Johan borde läsa på om Alias, då han inte vet mer än oss om programmet, vilket är synd då det är han som står för pedagogiken i kursen. Han vet inte hur man använder animation eller presentation, vilka är kurskrav, då "de inte fanns när han läste", osv. »

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 33%
Gott»5 41%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.58

- Jag hade GÄRNA delat min kritik om kursens upplägg med Håkan, men, då de elever som gav kritik fick svaren "närvara mera så kanske du förstår" eller råkade bli dem som fick göra ett prov efter kursens slut för att visa att de förstått Alias (trots att alla uppgifter var inlämnade och godkända), så tyckte jag att personligen dela vad jag inte tyckte var bra med kursen inte var värt priset att bli nekad hjälp eller att prova om kursen. Jag vill också nämna att Håkan inte tar de här kursutvärderingarna på allvar, utan han gör egna kursutvärderingar där man ska skriva sitt namn, och de som vågar ge kritik får ett mail från Håkan efter kursens slut där han "förklarar hur det faktiskt är" eller ber studenten ifråga komma till honom och diskutera kritiken. Ber man om kritik måste man kunna ta kritik!! Den här kursen får varje år kritik, så jag undrar varför aldrig något ändras? Varför ska vi ens göra kursutvärderingar när innehållet inte tas hänsyn till? Första kursdagen togs citat från föregående års kursutvärderingar med i introduktions-Pdf:en, och Håkan förklarar varför de inte stämmer eller skrockar lite åt dem för att han tycker de är löjiga. Därför vill jag i min kursutvärdering slutligen säga att jag inte vill få fraser ur min kursutvärdering citerade och "förklarade" första kursdagen nästa år.» (Mycket dåligt)
- Har tyvärr känts som att Håkan har utgått från att vi inte lyssnar till en början. Kursen började med att jag fick en rätt spydig kommentar om att jag tydligen inte lyssnat på genomgången, men det var ju ganska mycket som gicks igenom på kort tid, så det handlade nog snarare om det än om att jag inte lyssnat. Kändes som en onödig kommentar. Sedan har både jag och andra i gruppen känt att hans bemötande inte alltid varit helt ok. Han suckar liksom innan han börjar hjälpa till när man frågat om något. Sedan har i och för sig hans bemötande blivit bättre allteftersom kursen fortlöpt för min del i alla fall. Men det är tråkigt att det ska behöva börja så. Det kändes som lite machobeteende. Sedan har klart största problemet varit att vi behövt mer hjälp än vi kunnat få. Mina klasskamrater har räddat mig med flera upprepade gånger. Sedan har Johan Heinerud också ställt upp för oss. Tyvärr räcker inte hans kompentens riktigt till egentligen, men å andra sidan så är det han (och aldrig Håkan) som stannar kvar en stund extra för att hjälpa alla som fortfarande sitter och räcker upp handen. Håkan kunde lugnt gå och ta sina kaffepauser medan vi satt och slet, men Johan gick faktiskt inte förrän läget var lugnare. Så cred till Johan för att han ställde upp! Och sedan var det ju positivt att Håkan var noga med att påpeka att vi också måste ta pauser, men eftersom vi i princip aldrig hann klart med våra uppgifter innan han skulle ha nästa del i genomgången så kändes inte paus som ett bra alternativ att ta de flesta gånger... Sedan ska man inte heller glömma att vi naturligtvis lärt och väldigt mycket på kort tid, och det är naturligtvis ett plus i slutändan. Vi fick för övrigt någon sammaställning av kommentarer på tidigare utvärderingar, där det bland annat stod att det var "väldigt mycket i början men att det blev bättre sedan". Jag håller med om att det blev en liten chock i början och att man kände sig lugnare sedan, men det berodde absolut inte på att vi fick mindre att hänga med i och göra, det berodde på att vi blev vana vid det löjligt höga tempot hela den här läsperioden har inneburit.» (Godkänt)
- Övrigt att säga så suget luftkonditioneringen. Sen ojämn powerpoint nivå, lägg ut innan föreläsning iallafall så att man kan se vilken nivå det är på dagens pp. » (Gott)
- Trevlig kurs, bra innehåll och skön stämning mellan lärare och elever.» (Gott)
- Håkan är duktig och håller bra föroläsningar. Tyvärr är han väldigt kort i svaren. Frågar man något svarar han väldigt kort tillbaka och förklarar inte tillräckligt, så man får fråga samma fråga flera gånger. Han har även en negativ attityd och man kan ibland känna sig dumförklarad på grund av den. Det hade även varit bra om Johan och Håkan var där mer under projektveckan, då vi jobbade helt själva. De kom klockan 9 och gick 11, när vi hade lektion från 8-12. Det är ju under den veckan man behöver som mest hjälp.» (Gott)
- Kursen bör ej ligga parallellt med Matematisk Analys i Flera Variabler. » (Gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från