ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 - Engelska - styrprojekt, LSP564

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-25
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»14 93%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»3 20%
50%»5 33%
75%»4 26%
100%»3 20%

Genomsnitt: 3.46

- Kändes inte som att lektionerna gav något vidare.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Mycket tvetydligt, står någonstans att ett moment är obligatoriskt, sen står det någon annanstans att "det är bra om man genomför det"» (Målen är svåra att förstå)
- Ganska rörigt, mycket ändringar för att passa med kursen Styrprojekt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De lät högre än vad de i själva verket till sist visade sig vara» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

- Tycker inte att en kurs på 1,5 hp ska ha två stycken inlämningsuppgifter samt en redovisning på 10 min.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.64

- Som jag förstod det var målet att jag skulle bli bättre på engelska, tycker inte det testades.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.8

- Ej använt så mycket men det är ett bra sätt att lära sig på med de hjälpmedel som finns» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 2.86

- Rörig hemsida som vi skulle använda oss av, testen kändes inte särskilt pedagogiska, kändes som att man var i högstadiet igen.» (Mycket dåligt)
- Kursadministrationen var bitvis mycket rörig!» (Ganska dåligt)
- Stod klart och tydligt vad som skulle göras.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»4 26%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»3 20%
Lagom»5 33%
Hög»2 13%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.33

- Det enda man egentligen behövde göra var ju att hålla ett tal, ihop med en annan person vilket betyder att man kunda flumma igenom fem minuter. jag har inte lärt mig någonting, det är iofs mitt eget ansvar men några obligatoriska inlämningar bör finnas. mer muntligt! när man tvingas prata, tal inför smågrupper» (För låg)
- I förhållande till poängantalet» (Hög)
- för hög för antalet poäng.» (För hög)
- Alldeles för mycket arbete för 1.5 hp!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»7 46%
Hög»4 26%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.4

- Kontrollera att man gjort det som ges ut som läxa» (Låg)
- Jag upplevde det som om kursen var lite för omfattande för att bara vara 1,5 poäng. Däremot tycker jag att kursen i allra högsta grad var relevant för oss blivande ingenjörer.» (Lagom)
- Känns grymt onödigt och irriterande att lägga in massa extra delmoment!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 46%
Godkänt»6 40%
Gott»2 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes ganska meningslöst. » (Dåligt)
- Kändes som en "hittepåkurs" jämfört med de andra två kurserna vi läste denna perioden, var inte så att man ville lägga någon vidare energi på detta.» (Dåligt)
- Kändes onödigt.» (Dåligt)
- Kunde ha lagts vid nån annan kurs, exempelvis mekanik eller som en utökning av Termodynamik, då vi läser engelska i boken och på frågor, men har föreläsningar på svenska. Termon är ganska omfattande och ett engelskaavsnitt skulle ha fått fler att förstå kursen och det är intressantare att prata om olika grejor inom termon, än att höra om hur ett PLC-språk fungerar eller en PIC, det fick man tillräcklig förståelse i under Styrprojektskursen.» (Dåligt)
- Mycket väl upplagd kurs, men det verkade vara brister i kommunikationen med styrprojektskursen då det blev ganska förvirrande hur det skulle kopplas ihop till styrprojektet. Alldeles för stor arbetsbelastning för 1.5 hp. Samtidigt är ju 1.5 hp alldeles för lite för att någon ska hinna förbättra sin engelska, så jag ser denna kurs ganska meningslös till annat än att få reda på hur man själv ligger till.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingenting. De trevliga lärarna. »
- Slopa denna kurs.»
- Presentationerna i ett specifikt område var bra.»
- Tanken är god»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget. »
- arbetsbelastningen»
- Klarare vad som ska göras, blev mycket ändringar.»
- En från början genomtänkt struktur med vad som skall göras hade underlättat också tänk på att det är 1,5 poäng och inte 2,5 poäng.»
- Lägg som en del av termon istället.»

16. Övriga kommentarer

- Kändes mest som ett tidsfördriv när man inte hade tid. »
- Bra att man har möjlighet att läsa via engonline.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.66

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.66
Beräknat jämförelseindex: 0.41


Kursutvärderingssystem från