ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Subatomär fysik VT13, FUF050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-30 - 2013-06-13
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
16 45%
13 37%
5 (över förväntan)»5 14%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade inga konkreta förväntningar» (3)
- Vad hade jag för förväntningar då? Det är frågan...» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

35 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
5 14%
7 20%
14 40%
5 (mycket relevant)»8 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.65

- Jag läser om denna kursen och läser nu fjärde året på Teknisk Fysik och jag anser att denna kursen är överflödig. Vi har 4 obligatoriska kvant kurser, inled. kvant, till. kvant, fastan, subben. Det känns onödigt när det inte ens finns möjlighet att läsa både regler och hållf.. När forskare gnäller på(med rätta) att vi inte kan hantera mätdata!(Det finns ingen kurs som behandlar det)» (1 (ej relevant))
- Sönderfallsbiten är relevant men mycket är väldigt lång borta från ingenjörsjobbet de flesta av oss kommer utföra» (2)
- Inför fortsatta kurser och framtida arbete känns den helt orelevant. Men kan förstå att det är allmäbildning för en fysiker och att man borde känna till lite om detta.» (2)
- Beror på vad jag skall fortsätta med...» (3)
- Krävs en introkurs i subatomär med tanke på att vi kan välja Nuclear Engineering och Physics and Astronomy som master.» (4)
- Strålning är nyttigt att kunna.» (4)
- Relevant som en grundkurs och "allmänbildning" för en teknisk fysiker men väldigt olika relevans för olika mastersinriktningar» (4)
- Relevant för fortsatta studier inom fysik» (4)
- Om än svårapplicerbar i näringslivet så är imponeringsfaktorn rätt hög.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

33 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 6%
11 33%
18 54%
5 (Mycket bra avvägt)»2 6%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej, skrev inte tentan. Labbrapporterna motsvarade kursen väl. » (?)
- Skrev inte tentan... Om frågan i flesta fall betyder vad ni skrivit ovan, varför skriver ni inte det i frågan? (*förvirrad*) Förslag:byt "examinationen" mot "tentan" eller ta bort kommentaren.» (?)
- Skrev inte tentan» (3)
- Vet ej, skrev inte tentan nu.» (3)
- fick med det viktigaste, labbarna var givande men tråkiga. (framförallt k6)» (3)
- 4-vektorer är svårhanterat när man inte läst specrel och inte har koll på hur de fungerar. » (3)
- Väldigt mycket teori, examinationensfrågor var på "detaljer".» (3)
- Saknade en del moment från föreläsningarna och tyckte att det blev lite för mycket fokus på historiska experiment» (3)
- För mycket typade "berätta om"-uppgifter och för mycket uppgifter som inte går att lista ut om man inte var på rätt föreläsning.» (3)
- Bra avvägt. Första frågan om Higgs-partikeln känns inte bra då detta gicks igenom på en föreläsning men det står inget om det i kursboken och slidesen på pingpong saknar förklaringen.» (4)
- Jag tycker nog det kunde varit med lite energinivåer med spinn och paritet och beta- och gammaövergångar.» (4)
- Jag tyckte om strukturen på tentan med några skriv- och några räknefrågor. » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

35 svarande

<25%»4 11%
25-50%»8 22%
50-75%»6 17%
>75%»17 48%

Genomsnitt: 3.02

- tidsbrist.» (<25%)
- kandidatarbete tar all tid» (25-50%)
- Kandidat...» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
6 18%
9 27%
11 33%
5 (mycket bra)»6 18%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska ostrukturerade och svårt att veta vad som är viktigt. Det är svårt att få med sig bra anteckningar från föreläsningarna när det är en blandning av tavla och pp, vilket försvårar inlärningen.» (1 (inte alls bra))
- Thomas skänker ett intresse för ämnet, men föreläsningarna känns mest allmänbildande och som man inte får något riktigt djup. Men det kanske bara är för att jag var dåligt förberedd.» (3)
- Det hade varit bra om det är tydligare även på föreläsningarna vilka delar av kursen som är viktigast och vilka som är mindre viktiga. Jag missade dock en del föreläsningar så det blev extra rörigt för mig med prioriteringsordningen av de olika delarna.» (3)
- Jag tycker att Thomas var strålande som föreläsare. Håller dock inte med om alla val angående innehållet i föreläsningarna (ex. spendera en föreläsning åt att repetera tunnling, när det kanske hade räckt att köra en kortversion på några minuter)» (3)
- Bra, bortsett från användandet av Comic Sans i början.» (4)
- Hade varit bra om Thomas egna anteckningar även de fanns på hemsidan och inte bara slidesen så en kunde koncentrera sig på att lyssna och förstå istället för att skriva.» (4)
- Det fatal jag var pa holl en hog kvalite» (4)
- Bra avvägd kombination av att visa slides och skriva på tavla.» (5 (mycket bra))
- Kul med mycket kopplingar till verkliga experiment.» (5 (mycket bra))

6. Tycker du att samläsningen med GU (tre föreläsningar) har fungerat bra?

35 svarande

Ja»22 95%
Nej»1 4%
Vet ej»12

Genomsnitt: 1.04

- Märkte inte av det särskilt mycket.» (Ja)
- Har inte påverkat kursen.» (Ja)
- Det märktes ingen skillnad förutom att Thomas refererar till ekvationer i två olika böcker..» (Ja)
- Har inte märkt av skillnaden på dessa lektioner och andra.» (Ja)
- Enda problemet var olika böcker.» (Ja)
- Märkte inte av nån inverkan på kursen.» (Ja)
- Blev en stor förvirring när våra kursböcker var förväxlade på Cremona. I övrigt fungerade det bra.» (Nej)
- Ingen aning om vilka de var.» (Vet ej)

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

35 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 14%
2 9%
11 52%
5 (mycket bra)»5 23%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det går lite för fort i första halvan av kursen. Rutherfordspridningshärledningen var t ex väldigt svår att förstå. Efter ett tag handlar nästan allting om spinn o paritetsbevarande i övergångar.» (2)
- Ganska rörigt och otydligt.» (2)
- Men kunde inte närvara mer än 2 ggr. Det saknas verkligen täckande skriftligt material på räkneövningarna, om man missar tillfället!!!» (4)
- Tyvärr hade jag bara tid att gå på en räkneövning, men den jag var på med Daniel Sääf var mycket givande!» (4)
- De var bra, men innehållet från dessa dök inte upp på tentan...» (4)
- Daniel var bra! Det var han som fick mig att fatta!» (4)
- daniel var duktig!!» (4)
- Gick på Daniels övningar.» (5 (mycket bra))
- Gick på Andreas övningar och de var bra.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laborationerna?

35 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
7 20%
14 40%
5 (mycket bra)»14 40%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var intressanta och jag lärde mig mycket saker på dem. Känns i vissa fall lite väl att kalla dem för laborationer, eftersom man inte gör något praktiskt alls. Kanske datalaborationer... Tyvärr blir rapportskrivandet ganska krystat enligt mig. Visst en laboration har utförst, men rapporten blir mest ett uppdaterat labbpm med lite resultat i slutet.» (3)
- var givande i bemärkelsen att mn tvingdes plugga innan, lite i alla fall, men labbarna i sig var tråkiga. på det stora hela tycker jag att de var givande dock.» (3)
- Dem var inte speciellt spännande, framför allt laborationen som i princip endast var MATLAB + en liten föreläsning. Laboration var ett starkt ord för det!» (3)
- mindre snack, mer lab» (3)
- K8 mycket bra K6 mindre bra K5 mycket teori men lärorik.» (3)
- Första kursen med vettiga laborationer som faktiskt bidrog till inlärningen och där saker dessutom fungerade som det skulle. Bra!» (4)
- Labbarna gjorde kursen» (4)
- Lärorika och mestadels intressanta» (4)
- K5 och K6 var bra och lärorika. Dock kanske inte hela fermis teori behöver gås igenom på K5, känns mest som bortslösad tid. K8 var mest förvirrande och svårt att först vad vi gjorde...» (4)
- Bra labbhandledare!» (4)
- Bra att "tvingas" skriva rapport for chans till batter betyg pa tenta.» (4)
- Tror detta är den enda kursen där labbarna innefattar det mesta i kursen. Mycket trevligt sätt att lära sig kursen på.» (5 (mycket bra))
- K6 & K8 är intressantare än K5. Men alla är bra!» (5 (mycket bra))
- Det var kul att få jobba lite med riktig radioaktivitet.» (5 (mycket bra))
- De var lärorika och borde helt klart finnas kvar!» (5 (mycket bra))
- Alltid roligt med verklighetsförankring.» (5 (mycket bra))
- Bästa delen av inlärningen för min del. Hade gärna haft en till.» (5 (mycket bra))
- mycket bra labbar! ger ökad förståelse» (5 (mycket bra))

9. Hur väl tycker du att systemet med bonuspoäng på labrapporterna har fungerat?

35 svarande

1 (inte så bra)»1 2%
3 8%
15 42%
9 25%
5 (mycket bra)»7 20%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man borde få lämna in rapporter efter hand och få dem rättade, då är det lättare att veta hur mycket tid man ska lägga på respektive rapport. Det känns konstigt att man bara får 1/3 av poängen på två av dem, när man ändå inte vet vilka två. » (2)
- Bra laborationer, men segt att upprepa labbkompendiet i en rapport. Hade hellre gjort något mer strömlinjeformat där man visade på förståelse utan en massa rapportformaliteter.» (2)
- Vet ej ännu. Om rättningen går rätt till är det nog bra. Bättre än obligatoriska och bra sätt att lära sig kursen på.» (3)
- Utan att ha fått resultat är det svårt att uppskatta » (3)
- Har ju inte sett implikationerna än, men jag gillar idén och konceptet!» (3)
- Ingen aning- har inte fått resultaten» (3)
- Inte rättade så svårt att avgöra» (3)
- Det var bra att rapporterna var frivilliga men hade nästan varit bättre med en tidigare deadline så att man vetat hur många bonuspoäng man fått innan tentan» (3)
- Vet inte än för det har inte kommit ut.» (3)
- Som jag förstod det skulle rapporterna inte vara så omfattande sidbegränsning. Men hur de bedöms vet vi inte ännu.» (3)
- Var ju inte mycket till ""bonus"" när det var obligatoriskt för "överbetyg". Men det fungerade bra.» (3)
- Allt obligatoriskt borde(SKA) ge högskolepoäng» (3)
- Långsam rättning. » (3)
- Kanske lite stor andel av totalpoängen. Blir mer "delpoäng" än "bonuspoäng".» (4)
- starkt incentament!» (4)
- Som jag fattar det, utifrån poänggränser på tentan, ska man väl snarare se labb-poängen som en del av tentan (examinationen) än bonuspoäng till den. Men jag tycker att det har varit bra.» (4)
- Bra at uppmuntra tidigt studerande i just denna läsperiod.» (5 (mycket bra))
- Bra system! Har dock inte fått dem rättade än, så jag vet inte om de bedöms bra.» (5 (mycket bra))
- Lite svårt att veta vad som skulle vara med i rapporten men annars ett mycket bra system.» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»3 8%
7 20%
10 28%
10 28%
5 (Mycket stor)»5 14%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog ju knappt.» (1 (Mycket liten))
- deltog väldigt lite» (2)
- Daniel och K5 och K6 har lärt mig endel. Men föreläsningarna i princip ingenting.» (2)
- Labbarna var väldigt bra. Föreläsningarna var också bra, men med kandidaten brevid var det lätt att glömma bort vad som hade sagts på föreläsningarna.» (3)
- BR Martin & Krane är dina vänner...» (3)
- Bra föreläsningar, jättebra labbar! » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

35 svarande

Ja»0 0%
Nej»35 100%

Genomsnitt: 2

- Ja det vore särkvarken som känner sig utstött... Han växelverkade lite med uppkvaren som blev ledsen och sönderföll till en nerkvark. Nu är de båda ganska negativa. De har iallafall startat en stödgrupp, Sigma-minus» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

1 (För låg)»1 2%
2 5%
26 74%
6 17%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- mer än 3 små laborationer och 2 dagars tentaplugg ska behövas för att få 3 eller 4 i betyg» (1 (För låg))
- Verkar blivit lättare sedan man införde Martin?» (2)
- Men det är nog bra med tanke på kandidat.» (2)
- Låg innan kandidatrapportsinlämning.» (3)
- Den var inte jättehög, vilket uppskattades då kandidaten tar en hel del tid.» (3)
- Lagom arbetsbelastning med tanke på att kandidaten var samtidigt. Labbrapporterna tog förvisso en hel del tid (10 timmar på K5 för mig t.ex.), men det var helt klart görbart.» (3)
- Väl avvägt» (3)
- Beror starkt på ambitionsnivå.» (3)
- Svårt att säga eftersom kursen inte prioriterades pga kandidatarbetet. » (3)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»4

Genomsnitt: 3.64

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»9 42%
Har ej sökt hjälp»14

Genomsnitt: 3.33

- Däremot kanske jag inte nyttjat det...» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

35 svarande

1 (ej prisvärd)»1 4%
2 8%
14 56%
5 20%
5 (mycket prisvärd)»3 12%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 3.28

- Martin är en fantastiskt dålig bok. Tråkig layout, dåliga rubriker, näst intill omöjligt att slå på viktiga begrepp i registret. Jag skaffade istället motsvarande kurslitteratur av Krane, mycket bra bok!» (1 (ej prisvärd))
- Dåligt strukturerad bok, upplagd i en för mig märklig ordning.» (2)
- Boken var ganska billig, men jag använde den knappt. Den var bra för att kolla upp vissa grejer, men jag har inte läst den.» (3)
- Boken var helt ok att lära sig ifrån. Tror inte att jag kommer ha mycket glädje av den i framtiden.» (3)
- Jag är nöjd och boken var ganska billig.» (4)
- Inte den bästa boken vi haft men inte den sämsta heller. Positivt att den inte var särskilt dyr.» (4)
- Mitt intryck av kursboken är att det verkar som att Crain hade varit bättre än Martin. Men det uttalandet har inte jättemycket grund.» (Köpte inte boken)
- för att de inte var prisvärd, skulle säga 2» (Köpte inte boken)
- Lånade boken. » (Köpte inte boken)
- boken verkade okej» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»5 14%
3 8%
9 25%
12 34%
5 (Mycket stor)»6 17%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Martin är en fantastiskt dålig bok. Tråkig layout, dåliga rubriker, näst intill omöjligt att slå på viktiga begrepp i registret. Jag skaffade istället motsvarande kurslitteratur av Krane, mycket bra bok! Återinför den till nästa gång!» (1 (Mycket liten))
- Jag tycker att boken var dålig, det var inte lätt att förstå koncepten från den. Jag läste lite i den gamla kursboken under kursens gång och den verkade mycket bättre. » (1 (Mycket liten))
- Wikipedia har räddat inlärningen» (2)
- Gillade verkligen inte Martin-boken, upplevde att den saknade bra förklaringar för flera centrala begrepp. Gick och lånade gamla kursboken Krane och den var mycket bättre upplagd även om den inte var lika up-to-date.» (2)
- mest gamla tentor och wikipedia» (3)
- Boken har inte varit till så stor hjälp för mig, men gamla tentor och föreläsningssliderna har varit bra.» (4)
- Kursboken var ganska välskriven, dock var kanske inte kapittlestrukturen den bästa men det går ju att arbeta runt.» (4)
- Lånade även den gamla kursboken, och den var väldigt mycket bättre! Hade jag inte haft den röda boken hade jag inte förstått mycket...» (4)
- När jag hade tid till kursen var föreläsningarna redan slut. Bra kurslitteratur gör att detta inte gör så mycket.» (5 (Mycket stor))
- Kursen är så pass omfattande att föreläsningarna bara är starten på varje delmoment.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.31


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

34 svarande

Ja»29 87%
Nej»4 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.12

- Bra förutom RÄKNEÖVNINGAR MED LÖSNINGAR/SKISSER!!! Detta hade varit till stor hjälp. Ingen lyckas skriva vettiga anteckningar på övningarna och dela med sig.» (Nej)
- letade i ett par minuter efter tentasalen på morgonen, kunde inte hitta på studentportalen eller pingpong så jag gick och frågade tentavakterna vid VV.löste sig till slut.» (Nej)
- Fanns lite information i form av äldre tentor. De som fanns hade lösningar som inte förmedlade hur tentasvar förväntades se ut. Då mycket var teorifrågor är det bra att veta om korta svar med den viktigaste informationen räcker eller om alla detaljer skall redogöras.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, rapporterna. Det mesta är bra!»
- Labbarna »
- Föreläsningarna, både Thomas och Heinz gjorde väldigt bra ifrån sig.»
- vet ej»
- Laborationer, Bonussystem, KATRIN-sliden är galet rolig»
- Laborationerna»
- Laborationerna, de var roliga och givande.»
- LAbbarna»
- Kopplingarna till verkliga experiment.»
- Laborationerna och upplägget med frivilliga rapporter»
- Laborationer, Thomas & Heinz»
- Jag tycker att Thomas gjort ett mycket bra jobb som föreläsare. Behåll!»
- laborationerna»
- Daniel!»
- Laborationerna och inlämningarna - man lär sig väldigt mycket på dessa!»
- Laborationer»
- Labbarna»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre slides på kurshemsidan med mer text så att de går att använda fristående. Bättre svar på gamla tentor. Inga frågor på tentan om saker som bara sagts en gång på föreläsning och inte står i något kursmaterial. Närvaro är inte obligatorisk på föreläsningar. Rutherfordspridning härledning borde förklaras bättre på räkneövningarna, gick lite för fort med geometrin i år.»
- vet ej»
- Vart tog nilsson-diagrammen vägen?»
- Tydligare kursinnehåll»
- Byt kursbok! Krane är tusen gånger bättre!»
- Ingen Comic Sans och svart text på svart bakgrund.»
- En del av innehållet på föreläsningarna. Typ jättelång repetition av tunnling, exempelvis. Anpassa bättre efter våra förkunskaper.»
- Genomgången av Fermis teori på K5 bör tas bort eller iaf kortas ner. Bättre sturktur på föreläsningarna så att det är lättare att få bra anteckningar även om det blandas mellan tavla och pp.»
- Gå tillbaka till Krane-boken eller hitta en annan»
- Gör till valbar»

20. Övriga kommentarer

- Kul kurs!»
- Gött gött»
- Lycka till med sammanställningen!:-D»
- Biljardbollsfysik»
- Bra upplägg med lagom tempo som passar bra ihop med kandidaten.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från