ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Reglerteknik, VT13, ERE091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-30 - 2013-06-27
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
4 30%
7 53%
5 (över förväntan)»1 7%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns fortfarande inte som att jag vet vad som siffrorna i regulatorerna betyder. » (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

13 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 7%
3 23%
4 30%
5 (mycket relevant)»5 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 15%
6 46%
5 (Mycket bra avvägt)»5 38%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev inte» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

13 svarande

<25%»2 15%
25-50%»3 23%
50-75%»2 15%
>75%»6 46%

Genomsnitt: 2.92

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»2 15%
0 0%
5 38%
4 30%
5 (mycket bra)»2 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gick VÄLDIGT långsamt på föreläsningarna, kände aldrig att jag hade lärt mig något speciellt när jag gick på föreläsningar.» (1 (inte alls bra))
- Jag var visserligen inte på så många föreläsningar, men de jag var på var ostrukturerade och det var svårt att förstå vad de skulle leda fram till. Jag hade uppskattat ett tydligare syfte med varje föreläsning och en förklaring av hur det nya materialet hör ihop med det gamla.» (1 (inte alls bra))
- Vänligt blandad kvalité. » (3)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
9 100%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kände verkligen att Oskar ville förmedla så mycket kunskap som möjligt till oss. Lite förvirrande ibland när han trasslade in sig i egenpåhittade exempel, men annars jättebra!» (4)
- Skulle gärna ha lite mindre genomgång och lite mer tid där man kan ställa frågor och räkna själv. » (4)
- Pedagogiska, men inte alltid så välförberedda.» (4)

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

13 svarande

1 (inte så bra)»0 0%
0 0%
3 23%
5 38%
5 (mycket bra)»5 38%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- de var lagom svåra, men krockade med andra inlämningar. » (4)
- Lite låg nivå, men de låg också väldigt tidigt. De var, för sitt inlämningsdatum, mycket bra.» (4)
- Superbra, det var här man lärde sig grunderna i kursen! Det är bra att de ligger så tidigt.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laboration 1 (tanklabb)?

13 svarande

1 (inte så bra)»1 7%
3 23%
2 15%
5 38%
5 (mycket bra)»2 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för lätt, men när man kommer till del 2 förstår man ju varför.» (2)
- För lätt!» (2)
- Förstod mycket. » (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laboration 2 (tanklabb, forts.)?

13 svarande

1 (inte så bra)»1 7%
2 15%
5 38%
2 15%
5 (mycket bra)»3 23%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att det är ogenomtänkt att den första labbgruppden hade labb innan vi tog upp teroin på föreläsningar. Ett desto större problem var att teorin var svåröverskådlig även för senare grupper. Boken var till begränsad hjälp. Jag skulle ha föredragit om man tillsammans med labb-pm skickade med ett litet teori-kompendium likt det som vi fick i optiklabbarna. » (2)
- Skulle vara bra om förberedelseuppgifterna var mer jämnt fördelade över de två labbarna.» (3)
- Hade gärna sett att labbtillfället (det första) låg EFTER lektionen som gick igenom det som behövdes om PID-reglering.» (3)
- Lärorikt men SVÅRT (förberedelserna).» (3)
- Mer lagom svårighetsgrad men vi gick inte igenom teorin för den förens dagen efter vilket var dåligt.» (3)
- Labben var bra och tydlig, förberedelserna sjukt svåra » (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»1 7%
2 15%
4 30%
1 7%
5 (Mycket stor)»5 38%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

13 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 7%
8 61%
4 30%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.23

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»12 100%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 4

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt hjälp»3

Genomsnitt: 3.55


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

12 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
4 36%
5 45%
5 (mycket prisvärd)»2 18%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.81

- boken var lite flummig....Ljung&Glad» (3)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»1 8%
1 8%
2 16%
6 50%
5 (Mycket stor)»2 16%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

13 svarande

Ja»9 75%
Nej»3 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.25

- Att all information inte finns tillgänglig elektroniskt är förlegat!» (Nej)
- Jag saknade gamla tentor. Sen tycker jag personligen att studentportalen är krånglig och svårnavigerad. » (Nej)
- Kurshemsidan var extremt svår att hitta till eftersom länken i studentportalen inte fungerade (när man loggade in på mina sidor). Använd pingpong istället!» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken och labbarna »
- Räkneövningarna.»
- Kurslitteraturen! Bra och billig.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inlämningarna borde vara olika veckor. »
- Byt föreläsare. Gå igenom de rekommenderade uppgifterna, jag tycker att man kan förvänta sig att de rekommenderade uppgifterna ska vara utvalda för att de är bra! Blev väldigt irriterad när jag frågade om en av uppgifterna och får svaret att den inte är särskilt relevant för kursen! Tycker dessutom att gamla tentor samt uppgifts- och lösningskompendium borde finnas tillgängliga på elektronisk form (om copyrightproblem förekommer kan man kanske ta bort de uppgifter som kommer från LiU? Det finns ändå ett stort överflöd av uppgifter).»
- Man borde inte ha båda inlämningsuppgifterna till samma dag. Framför allt inte om vi även har 2 miljöfysik inlämningar då. »
- labbtillfällena får gärna ligga efter relevanta föreläsningar, och inlämningsuppgifterna skulle kunna vara lite nyttigare om de legat senare och hållit en lite svårare nivå.»
- Tanklabbarna skulle behövas ändras för att bli givande.. Jag har dock inget bra förslag till vad som borde ändras, men just nu kändes det som att man inte ens behövde förstå vad man gjorde för att klara dem samtidigt som förberedelseuppgifterna till andra labben blev väldigt kluriga utan genomgång av teorin först!»

20. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.66
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från