ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Matematisk analys, LMA222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»5 10%
Cirka 20 timmar»12 24%
Cirka 25 timmar»17 34%
Cirka 30 timmar»7 14%
Minst 35 timmar»9 18%

Genomsnitt: 3.06

- sjukdom» (Högst 15 timmar)
- Visste att detta skulle vara en svår kurs, så det var ju bara att plugga på en gång från början till slut.» (Minst 35 timmar)
- Om man ska ha sjans att klara denna kursen med denna förelesaren måste man plugga minst 35 timmar pr vecka.» (Minst 35 timmar)
- Jag har lagt all min tid på att studera inför den här tentan. Jag var rätt dålig på matematik när jag började. Nu är jag bra på matematik.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»3 6%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»11 22%
100%»32 64%

Genomsnitt: 4.36

- sjukdom» (0%)
- Jag blev sjuk och missade ganska mycket.» (50%)
- Inte så många av övningarna.» (75%)
- Min närvaro sjönk drastiskt efter den första duggan då det stod klart att Sverker gillar att skriva elaka kommentarer på duggor och tentor. Närvaron på Johnnys föreläsningar under läsperioden innan var 100%.» (75%)
- Jag har inte gått på övningstillfällena. Jag vägrar att gå på övningstillfällen. Ni kan tacka min gymnasielärare i matematik för det, han var milt uttryckt hemsk.» (75%)
- Alla föreläsningar, gick ej på en del övningslektioner» (75%)
- Man vågade ju inte missa någon föreläsning eftersom vi gick igenom så himla mycket varje gång och att läsa själv i kurslitteraturen var omöjligt.» (100%)
- Dåligt genomförd från start till slut. Handlade inte om att lära ut utan om att vara tvungen att gå igenom hela kursen.» (100%)
- Nästan 100%...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 32%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 30%

Genomsnitt: 2.6

- Vi gick aldrig igenom kursens mål och hemsidan till kursen kom inte förrän 4 veckor efter kursens start.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte fått något kurs-pm samt kurshemsida har inte funnits» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns t.ex. en bevisdel som skulle komma på tentamen och omfatta ca 17p men som uteblev. Så kursmålen var mest förvirrande såhär i efterhand» (Målen är svåra att förstå)
- Dessvärre fick vi inte se ett kurs PM förrän efter halva kursen..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 70%
Nej, målen är för högt ställda»13 29%

Genomsnitt: 2.29

- målen inte tentamen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kryssade i fel...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Att lära sig bevisa definiera och räkna mängder med komplicerade saker på en förhållandevis kort tid med en lärare som avslutar varje mening med att det är "jättelätt", gör det hela väldigt tråkigt och oinspirerande. Sedan innefattar kursen på tok för mycket för att enbart hållas under en läsperiod.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Enligt kommentarer från föreläsare så är det meningen att vi ska ha läst och förstått kursen sedan tidigare. Sverker hävdar gång efter annan att vi borde kunna det han går igenom.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»13 28%
I viss utsträckning»15 32%
Ja, i hög grad»10 21%
Vet ej/har inte examinerats än»8 17%

Genomsnitt: 2.28

- Hade varit bra med godkänt del och överbetyg. Kunde man inte "a" delen så kunde man inte svara på resten av uppgiften.» (Nej, inte alls)
- 1 standard problem på tentan. 1. Var någonstans i boken kan man hitta uppgifter som låg i samma klass som tenta uppgifterna? Det känns ju väldigt rättvist att basera hela tentan på varenda specialfall i kursen. » (Nej, inte alls)
- Jag vet inte vad vår lärare vill att vi ska kunna efter denna kurs. Men iallafall på tentan så tog han bara upp massa specialfall av alla sorters uppgifter och inte en enda standard uppgift. Väldigt konstigt och dåligt!» (Nej, inte alls)
- examinationen var under all kritik, ännu en gång läser jag en kurs på chalmers där examinationen är så låg och inte uppfyller kraven på vad man skall kunna, det ska bli roligt att se hur många procent som klarat tentan! » (Nej, inte alls)
- Den testade enbart ifall eleven kunde exakt allt i boken utantill och därefter dra egna slutsatser för att lösa problem» (Nej, inte alls)
- examinationen testade bara 35% av kurs innehåll.vilket det var ofattbar för oss» (Nej, inte alls)
- Den testade målen, fast på en mycket högre nivå än vad boken var tänkt att göra.» (Nej, inte alls)
- Att en fråga behandlar något som gicks igenom i fem, tio, minuter under en sjuveckorsperiod är dåligt. När det finns så mycket skilda saker att hålla reda på utan formelsamling så tycker jag inte att det är okej. Det känns helt enkelt inte rimligt att man ska kunna komma ihåg varje femminutersperiod från alla föreläsningar under en hel kurs. Det som sätter sig är ju givetvis det läraren trycker mest på. Examinationen testade helt enkelt hur bra man kunde komma ihåg saker och inte hur väl man förstått innebörden och hur man använder den.» (I viss utsträckning)
- Examinationen tycktes vara av väldigt varierande karaktär. Tentamen skrevs med mycket ojämn svårighetsgrad, vilket försvårade en målinriktad inlärning. » (I viss utsträckning)
- Svårt att avgöra då Sverkers tentamenstes är handskriven och svårläst.» (I viss utsträckning)
- Årets tenta skiljde sig en hel del mot föregående års. » (I viss utsträckning)
- Var inte så många poäng teori som det stod i kursplanen att det skulle vara.» (I viss utsträckning)
- Jag är VÄLDIGT skeptisk till hur 89% av eleverna kan ha fått underkänt! Jämför vi tentorna som vi på Lindholmen fick med matematikprogrammet så är våra tentor större. Med större menar jag att de tar längre tid att lösa, för att de har fler uppgifter och uppgifter som har fler delmoment. Det betyder att även om man kan matematiken för att lösa uppgifterna, så är tentan en kamp mot tiden. Och en kamp mot stress. Jämfört med tentorna som gick år 2011 och dessförinnan är nuvarande tentor också svårare.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var anpassad för över-överbeyg, alla uppgifter var anpassade för minst en 4a, inga godkänd uppgifter , jag har ändå hängt med 100% i kursen, gjort alla övningar och uppgifter som finns i boken och utöver det. » (Ja, i hög grad)
- Tentan var i en klass för sig jämfört med tentor från andra lärare i samma kurs, svårighetsgraden var i hästvägar över en normal godkändnivå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»19 39%
Ganska liten»18 37%
Ganska stor»7 14%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 1.91

- Inte lärt mig ngt under föreläsningarna trots 100% närvaro samt antecknande. Helt meningslöst. Att kalla det för undervisning känns missvisande, han körde sitt race vid tavlan även om ingen kunde förstå hans uppgifter. "Det här ingår inte i kursen men med en vägledande mening så kan ni KANSKE lösa den" var en ständigt upprepad mening under "föreläsningarna".» (Mycket liten)
- Man måste anteckna så fort att man inte hinner tänka efter på vad Sverkar egentligen säger.» (Mycket liten)
- Har bara varit en enda stor anteckningsorgie utan tid för frågor. Om du frågade något blev du dumförklarad..» (Mycket liten)
- Ingen har någonsin varit så dålig på att förklara enkla saker.. istället måste man förstår genom youtube..» (Ganska liten)
- Föreläsarens nedlåtande kommentarer på föreläsningarna orsakade en stor brist i motivationen till att inta kunskap från densamme.» (Ganska liten)
- Johnnys föreläsningar var ganska bra men under Sverker får man gång efter annan höra att man borde kunna detta redan. Lätt att säga från en matematiker med 40 års erfarenhet!» (Ganska liten)
- lärare undervisningsmetoder var inte hjälpsamma» (Ganska liten)
- En del saker var hyfsat enkelt att hänga med på föreläsningarna men en del fattade man inte alls hur det gick till och fick istället sitta i studiegruppen och klura ut hur man gjorde...» (Ganska liten)
- Den överväldigande majoriteten av matematiken har jag lärt mig själv, genom att läsa boken, göra övningsuppgifterna i boken och träna på gamla tentor. Föreläsningarna tog upp det som » (Ganska liten)
- Var nog bra att gå på föreläsningarna eftersom jag mestadels använde mina egna anteckningar till att plugga. » (Ganska stor)
- Flreläsningarna höll en bra takt med många exempel, det märks att Sverker vet vad han pratar om och att han brinner för sitt ämne. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»21 42%
Mycket stor»18 36%

Genomsnitt: 3.14

- Använde bara boken till övningsuppgifter.» (Ganska liten)
- Håkan Blomqvists böcker är avsevärt bättre än de böcker jag mötte på gymnasiet och andra inlärningsinstanser. Tyvärr är det fortfarande svårt att förstå matematik i ord. Det hade varit trevligt om det fanns kompletterande skriftligt material som steg för steg gick igenom både mindre komplicerade och mer komplicerade uppgifter och att detta material var bättre indexerat än vad boken är.» (Ganska liten)
- Boken var tydlig och lättförståelig.» (Ganska stor)
- Enbart boken som man lärt sig från.» (Mycket stor)
- Enda settet man kan lära på i denna kurs med denna förelesaren är att läsa kurslitteraturen» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur!» (Mycket stor)
- All inlärning har, pga utebliven hjälp från lärare, kommit från boken.» (Mycket stor)
- Har suttit många timmar med boken...» (Mycket stor)
- Kursboken är helt central.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»32 65%
Ganska dåligt»14 28%
Ganska bra»3 6%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Sverker har ej rört hemsidan, dessutom fanns inga rekommenderade uppgifter i boken. » (Mycket dåligt)
- Vi hade ingen kurshemsida, vilket var väldigt dåligt. Hade varit bra att ha gamla duggor och tentor att öva på.» (Mycket dåligt)
- Inga utdelade material, en hemsida som dök upp efter halva kursen, kurshemsidan uppdaterades aldrig efteråt heller.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan kom upp först ett par veckor in i kursen.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen förrän i slutet av kursen trots ständiga klagomål. » (Mycket dåligt)
- Vi fick vår kurshemsida i läsvecka 5» (Mycket dåligt)
- Under all kritik. » (Mycket dåligt)
- Fanns ingen alls förrän de sista veckorna. Detta var en stor brist i undervisningen! Även de handskrivna duggorna och tentorna var under all kritik.» (Mycket dåligt)
- webbsidan fungerade inte under första halvan av läsperioden. Det fanns endast en gammal tenta tillgänglig att se på innan tentan» (Mycket dåligt)
- den första månaden hade vi ingen kurshemsida, ÄR DET VERKLIGEN CHALMERS JAG GÅR PÅ??!! , ska det behöva vara så här , jag trodde jag gick på en skolan där allt var profissionellt hanterat men tydligen så hade jag fel! Att sitta och inte veta vad vi ska gå igenom var värsta, ingen kurshemsida på en månad som sagt.» (Mycket dåligt)
- läraren var analog så kom ju knappt nån info ut på nätet och alla duggor plus tentan var ju handskriven!» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan kom igång efter mycket om och men.Dock inte lärarens egen utan föregående lärares. » (Mycket dåligt)
- det fanns ingenting på hemsida som man kan ha nytta av» (Mycket dåligt)
- * Kurshemsidan skapades halvvägs igenom kursen. * Inga av de tidigare tentorna med den nya läraren finns utlagda. * Listan över bevis och satser vi skulle kunna fanns inte tillgängligt förrän halvvägs igenom kursen. Förslag: Avlasta de föreläsare som ber om det från bördan att behöva hantera kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Tog lång tid innnan hemsidan var uppe. Och Håkans tentor verkar vara enklare än Sverkers. (Håkans gamla tentor fanns på hemsidan)» (Ganska dåligt)
- Under andra perioden av kursen fanns det länge ingen kurshemsida. Föreläsare ansåg att det gick lika bra att använda föregående års sida.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var en kopia av föregående års. Den uppdaterades aldrig.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»7 14%
Ganska dåliga»13 26%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»7 14%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 2.87

- Så fort man ställde en fråga blev man dumförklarad.» (Mycket dåliga)
- som jag beskrivigt tidigare så fick jag bara dumma svar när jag ställde frågor , om man jämför med andra kurser så var detta under all kritik , jag är hundra procent säker på att de flesta i klassen tycker samma som jag. » (Mycket dåliga)
- Läs ovan» (Mycket dåliga)
- Sverker fanns visserligen tillgänglig på övningstillfällen men allt som oftast fick man bara en snabb genomgång av uppgiften som man inte riktigt förstod, något som oftast kändes svårt att påpeka. Det faktum att han dessutom inledde kursen med att skryta om att mindre än 40% klarat hans tenta föregående år och att han skriver elaka kommentarer på rättade duggor gjorde att man inte gärna vände sig till honom oavsett hur svårt det kändes.» (Ganska dåliga)
- Kursansvarige svarar ej på sin email.» (Ganska dåliga)
- Bra med schemalagda timmar för räkning med "handledare".» (Ganska bra)
- Ställde mycket frågor på både övningstillfällen och på föreläsningar, men ofta blev svaren mer eller mindre idiotförklarande att man skulle kunna vissa saker för att kunna räkna sådana tal. Lärare är inte där för att döma utan för att hjälpa oavsett hur långt man kommit och istället guida personen till att lära rätt och inte idiotförklara.» (Ganska bra)
- övningstifällena var till stor hjälp» (Mycket bra)
- Jättebra förklaringar av Sverker på "egenplugg" excercise. Dock så hade man ofta saker att lämna in i annan kurs som gjorde att man inte gick på alla dessa tillfällen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»21 42%
Har ej sökt samarbete»6 12%

Genomsnitt: 3.59

- Eftersom jag inte förstått så mycket under föreläsningar så har kompisen varit nästa steg för att kunna hjälpa varandra» (Ganska bra)
- Har trevliga klasskamrater.» (Mycket bra)
- Vi har suttit många tillsammans i klassrum och räknat på tavlor tillsammans och även enskilt, vad som kändes mest bekvämt per tal.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 16%
Hög»25 51%
För hög»16 32%

Genomsnitt: 4.16

- Det är en svår kurs och det tar tid att förstå.» (Hög)
- Var tvungen att åsidosätta andra kurser för att ha tid nog att plugga dill denna.» (För hög)
- Svårt att komma in i matten, väldigt bra att det var en introkurs först.» (För hög)
- Eftersom föreläsningar under kursens senare del inte gav önskad effekt så tvingades man söka sig till självstudier istället, vilket ökade belastningen avsevärt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 32%
Hög»26 53%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.81

- Som tur var var övriga kurser inte i närheten av denna vad gäller svårighetsgrad.» (Hög)
- Var svårt att få ihop tiden, och hann inte lära mig tillräckligt för Sverkers svåra tenta.» (Hög)
- 100% självstudier tillsammans med rapporterna i FFR101 gjorde läsperiod 4 till en extremt intensiv och otrevlig upplevelse.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»22 44%
Dåligt»14 28%
Godkänt»6 12%
Gott»5 10%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sympatilös föreläsare och i övrigt innehåll som inte kommer tillämpas i arbetslivet såvida man inte väljer att bli matematiker. Och då hade man ju läst en sådan linje, eller hur?» (Mycket dåligt)
- Lärde mig absolut inget från föreläsningarna, det enda man fick med va vilka avsnitt som kommer att komma med i examinationen. Duggorna som blir rättade får en att känna sig förnedrad.. En klasskamrat fick kommentaren "Har du varit på semester?" på sin rättade dugga pga dålig resultat. På den sista duggan fick över 90% mellan 0-10 poäng utav 25p. Kursen är inte svår, men att ha Sverker som lärare gör kursen 4 gånger svårare än vad det behövs. Hade vi en annan examinator skulle jag ha fått en 5:a i betyg.» (Mycket dåligt)
- Läraren hade inte förmågan att lära ut på ett bra sätt vilket gjorde det ännu svårare att hinna lära sig de alldeles för många ställda målen.» (Mycket dåligt)
- Enbart pga "läraren".» (Mycket dåligt)
- Jag vet inte vad vår lärare Sverker vill med kursen. Då han går igenom hela boken snabbare än vad som behövs, vilket resulterar i att han blir klar 2 veckor innan tentan och vi studenter har inte förstått ett dugg av det han gått igenom så snabbt.» (Mycket dåligt)
- Kursen är väl planerad med bra mål och lagom belastning. Tyvärr försvårades inlärningen markant av frånvaron av kurshemsida. Stämningen på föreläsningarna var heller inte bra då föreläsaren hade en tråkig attityd gentemot en yngre generation till synes, detta gavs uttryck för via "lustiga" kommentarer kring kunskapsnivån. Examinationen var som sagt svår att få grepp om, svårigheten på tentorna varierade kraftigt från gång till gång. Även att utdelat material var handskrivet och därmed otydligt försvårade examinationen.» (Mycket dåligt)
- Jag hade mycket svårt att lära mig med Sverker som föreläsare» (Mycket dåligt)
- jag är besviken, jag satt ner i 2 veckor dag in och dag ut för att plugga till slut tentamen men när jag väl fick tentan så var det som att det stod på ett annat språk, ett exempel: På kurshemsidan stod det att det minst kommer att vara 15 poäng på bevis/definitioner som man skall kunna, och detta klargjordes tydligt på lärarens gamla tentor från förgående år och omtentan från detta året , han hade då tagit med minst 15 poäng på de, men på våran tentan var det bara 6 poäng med definitioner och bevis? hur kommer det sig, jag har suttit och övat in varenda bevis och definition eftersom jag kände att det kunde vara en väg ut för att klara detta men när jag såg tentan kände jag mig knockad. Hur ska man kunna få motivation när detta förekommer? Jag tycker och ni borde sänka godkänt gränsen på denna tentan.. om ni vill kan vi alla elever skriva under ett papper för jag vet att dom flesta tycker detsamma » (Mycket dåligt)
- Känner mig lurad av det läraren sagt om mål och att man hela tiden blivit dumförklarad. Något som skapat dåligt självförtroende och förvirring.» (Mycket dåligt)
- Det är svårt att få något annat intryck än att kursen så som den gavs är ganska dålig. Under läsperiod 4 har vi en föreläsare som verkar gilla att trycka ner sina elever. Under lp3 har vi en föreläsare som förväntar sig att vi, till skillnad från allting vi tidigare fått lära oss, inte ska skriva ut kompletta lösningar på tentamen och att vi ska kunna se vilka delar vi kan klippa bort.» (Mycket dåligt)
- Tentamen var orimlig.» (Mycket dåligt)
- Mycket besviken på tentan...se nedan.» (Mycket dåligt)
- Tentamen drar ner på betyget.» (Dåligt)
- Önskat mer kommunikation samt kurs-pm och levande informationskanaler» (Dåligt)
- med tanke på lärare och en orättvis examen» (Dåligt)
- Svårt» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- "Poäng" för närvaro»
- Läraren.»
- Lokalerna var det ju inget fel på.»
- kurslitteratur»
- Duggor, hjälper inlärningen.»
- Räknehjälpen.»
- Kursboken var guldvärd»
- Inget som sticker ut till det bättre tyvärr.»
- Kursliteratur»
- Sverker vid exercise tillfällena, samt hans mycket goda humor!»
- inget.»
- Håkans bok.»
- Håkans bok»
- Duggor»
- Målen och litteraturen.»
- kurslitteraturen»
- Boken och Johhny är bra.»
- Mycket bra med räknestugor!»
- kurslitteratur»
- Håkans bok är bra.»
- Inget!»
- Allt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- studietakten»
- "Poäng" för närvaro»
- tentan var svårare än de som Hålan skrivit. Finns inga "G-uppgifter" på sverkers tentor.»
- Nästan allt. Att kunna bevisa Lagranges medelvärdessats kommer vi inte ha så mycket användning för. Att kunna räkna med hjälp av den däremot kanske är bra att kunna. Ändra kursupplägget så att studenterna inte behöver känna sådan extrem ångest över kursen som vi gjorde nu. Byt föreläsare till någon som kan acceptera att studenterna inte kan lika mycket som honom i ämnet och som inte på ett subtilt sätt förolämpar dem.»
- Tydligare anteckningar uppskattas av läraren samt mera längre stöd tillfällen.»
- Byt lärare, bättre kursinformation och uppdatering.»
- Minska innehållet i kursen, det tror jag skulle leda till ett normalare utlärningstempo och större förståelse bland studenterna.»
- Kursansvarig: Han antar för mycket, föreläser dåligt, och lämnar otrevliga kommentarer på både skrivningar och när man ber om hjälp om något han tycker är självklart.»
- Annan föreläsare!!»
- Ny förelesare!!!!!! Hitta en lärare som kan lära bort till andra, inte bara skriva allt han kan på tavlan och seja att dom som inte fattar är dumma.»
- Lås dörrjäveln, så otroligt störande med folk som droppar in konstant första halvtimmen. Försöka förklara mer vad som händer på tavlan. Samt en godkänt del på tentamen.»
- Ny föreläsare»
- Läraren.»
- Sverker»
- Ny lärare som är teknisk nog att lägga upp en hemsida för kursen och uppdatera den efter varje lektion. och även en lärare som är mer strukturerad. »
- Hemsidan»
- fler övningstentor med facit»
- Bör sätta upp en fungerande kurshemsida i tid. Duggor och tentor bör EJ längre vara handskrivna. En trevligare atmosfär i föreläsningssalarna.»
- Föreläsare/examinator»
- Läraren!»
- Lärare, tydligt upplägg, fungerande hemsida som uppdateras m.m.»
- En annan föreläsare än Sverker Mattson, inget närvarokrav på lp4-föreläsningarna (Sverker hävdar visserligen att det bara ger bonuspoäng att skriva på hans närvarolista men eftersom detta är "bonus" som alla kan få så är min och många andras misstanke att han kompenserat genom att höja poängkraven på tentan istället och därmed har det blivit ett defacto närvarokrav på hans föreläsningar).»
- Kursens tempo.»
- Hemsidan skall finns från dag 1 och läraren skall vara mer aktiv på denna. »
- Kursansvarige bör svara på sin email. Kurshemsidan borde hållas uppdaterad.»
- lärare»
- Lärare»
- Tentamen bör göras tillsammans med annan lärare och stämmas av mot kurs-pm och läroplanen. Vad jag förstått följde inte tentamen läraplanen och vad som ska ingå i tentamen. Hade den gjorts tillsammans med annan lärare i samma ämne hade det knappast hänt. Kändes som om Sverker ville sätta dit oss, för att han tyckte att alla kunde det dåligt. Ovanligt att 89% kuggar tentan! Många som tyckte Sverker var dålig. Jag tyckte att han var helt ok på föreläsningar men på gränsen till elak på övningstillfällena.»
- Allt! Främst läraren!»
- * Kurshemsidan bör finnas från dag 1. * Lista över vad som ingår i kursen (vilka bevis och satser) bör finnas från dag 1. * Tentan skulle kunna ha färre uppgifter med högre kvalitet, utan att tentan för den delen blev "enklare". Tentan behöver bli mindre tidskrävande, så att man slipper att stressa igenom uppgifterna. I stället för att testa ALLT som ingått i kursen, kan tentan vara utformad för att göra kvalitativa stickprov.»

16. Övriga kommentarer

- Poängen hjälpte att få dit studenter som oftast skippar föreläsningarna i andra kurser problemet med detta är att det droppade in studenter upp till 25 minuter in i föreläsningen vilket störde klassen och Sverke.»
- Det är inte en lyckad kurs när 60% inte ens tänker försöka skriva tentan, och 36% är säkra på att de kommer misslyckas. Har vi tur är det kanske 3 pers som klarar sig.»
- Det är ju på allvar ett skämt att vi får tentan handskriven med tuschpenna på ett rutigt papper. Kladdigt och plottrigt. Detta hade ju förmodligen ingen brytt sig om om det funnits några positiva saker att ta med från kursen. Det skulle nog också vara fördelaktigt om man hade samma lärare i alla mattekurser under läsåret. På så vis vet läraren vad vi kan och man vänjer sig vid dennes utlärningssätt. Läraren kan då också göra återkopplingar till tidigare undervisning t.ex. när en "gammal" metod används för att lösa en ny metod.»
- Att i duggor få tillbaka meningar som "Hemskt!" "vulgärmatematik" är, ursäkta språket, åt helvete! Haglat kommentarer från många studenter som tagit emot liknande kommentarer. Hur är man funtad om man ständigt klankar ner på dom man skall undervisa???? Vi fick under ett flertal föreläsningar höra hur dåliga vi var.»
- Sverker är en trevlig person. Tyvärr leder hans totala vägran att använda teknik från detta seklet till att vi studenter hamnar i en position där vi får sämre utgångsläge för att klara tentorna. Då tänker jag främst på att duggor/duggor är inscannade kopior av något han skrivit för hand istället för datorskrivna. Vi studenter hade verkligen uppskattat datorskrivna duggor/tentor så att man kan se vad det står på dem. Tack. »
- Nivån på tentan var överdrivet hög.»
- ...»
- Den här kursen har gjort mer för att knäcka mitt självförtroende än alla andra kurser tillsammans.»
- För mycket skulle läras ut på för kort tid. Det verkade viktigare att ha gått igenom ett visst antal kapitel per föreläsning än att verkligen lära ut någonting, vilket säkerligen kommer att visa sig då tentorna är rättade.»
- Rolig kurs!»
- Man fick ofta intrycket att föreläsaren själv ansåg alla lösningar eller dellösningar på problem så självklara att han hoppade över att förklara hur man kom dit. som student är det väldigt lätt att tappa bort sig helt och hållet om det så bara är en liten del av en lösning man inte riktigt förstår just när det är nytt för en. Med andra ord hade det inte skadat med mer pedagogiska förklaringar på föreläsningar. även lätta saker som man egentligen redan borde kunna tål att gås igenom lite snabbt för att fräscha upp studenternas minne.»
- Önskade jag hade klarat av den här kursen, men gick tyvärr inte alls på tentan. Den var alldeles för svår och extrema fall som inte ens fanns med i boken. Jag hörde att omtentan i sommar var lika svår igen och eftersom jag befarade att Sverker skulle göra den i sommar gjorde jag istället annan omtenta. Jag hoppas att den blir normal (enligt kursplan) till nästa gång jag provar.»
- Bra att det inte är en "typtenta."»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2
Beräknat jämförelseindex: 0.25


Kursutvärderingssystem från