ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Master"s Thesis Spring 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-30 - 2013-09-30
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Saddek Rehal»


About You

1. What is your gender*

0 svarande

Female»0 0%
Male»0 0%

Genomsnitt: 0

2. In which studio have you been working with your thesis

0 svarande

Design for Sutainable Development»0 0%
Future vision»0 0%
Architecture and Urban Design»0 0%
Matter Space and Structure»0 0%

Genomsnitt: 0

3. What was your main topic?


Preparation to start thesis work

4. Have you followed one of the preparation course before you started your thesis work?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0


Information

5. What is your opinion about the information and guidance to start the thesis work?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

6. What is your opinion about the relevance and accessibility of the information on the website?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

7. What is your opinion about the information regarding the different procedures from start to final public presentation?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

8. What is your opinion about the information regarding the requirements to achieve a good thesis work?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0


Thesis work, supervision, examination, work environment and administration

9. What is your opinion about the supervision you got during your thesis work?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

10. What is your opinion about the mid seminar?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

11. What is your opinion about feedback and comments from/to students during your work process?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

12. What is your opinion about the final seminar (examination), have you been judged seriously by the jury?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

13. What is your opinion about the physical work environment?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

14. What is your opinion about the administration and coordination of all the events from registration to final presentation?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0


Exhibition and public presentation and censors’, roll

15. What is your opinion about the value of the public presentation?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

16. What is your opinion about the organization of the exhibition?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

17. What is your opinion about the presence of a censor at your presentation?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

18. Was the plenum meeting with the censors of value for you?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

19. As you know the role of the censors is to assess the whole school, what is your opinion about it?

(Very bad 1 - Very good 5)

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0


Advises from the students

20. What is your overall opinion about the whole process of the master thesis work?

Please comment

21. What was good and should be preserved?

Please comment.

22. What was not so god and must be changed?

Please comment


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från