ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 2, VT13, FFM521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-28 - 2013-06-11
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

38 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
7 18%
24 63%
5 (över förväntan)»5 13%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man har ju hört att Mek-tvåan tar en i tvåan men jag känner mig tyvärr inte alls rövknullad...» (2)
- o.O» (2)
- Christian är bra och pedagogisk. Bitvis gjorde han ett bra jobb med att göra teoretiskt svåra koncept lättbegripliga. I andra sammanhang kändes det emellertid också som att en del relevanta moment inte hanns med att tas upp på föreläsningarna. Ibland förkortades det ner på grund av brist på tid och vissa saker som kanske borde tas upp hoppades över.» (3)
- Jag antog att kursen skulle vara svår, vilket infriades.» (4)
- Roligare än väntat! Intressanta ämnen!» (4)
- Kursen var väldigt svår men kändes iallafall överkomlig, den kändes alltså snäppet lättare än vad man hört från äldre studenter. Den analytiska delen var väldigt kul med! » (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

38 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
14 37%
5 (mycket relevant)»23 62%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.62

- Framför allt strategierna att strukturera upp problem känns relevanta.» (4)
- Kursen är ganska relevant då den kopplar till ett flertal kurser längre fram under utbildningen. Dels så introduceras man till grundläggande vektoralgebra som återkommer inte minst i vektorfältkursen och elfältkursen utan även i fluidmekanikkursen samt hållfasthetskursen (för de studenter som väljer att läsa denna kurs). Kapitel 8 med svängningsrörelse blir även den relevant i kursen elektriska nät och system samt kursen reglerteknik för de som väljer att läsa den. Det jag saknar med mekanikkurserna är en starkare koppling till termodynamiken och den statistiska fysiken som man läser i trean. Inom termodynamiken så definieras det något som heter termodynamiska potentialer som innefattar tryck, temperatur, Gibbs fria energi, Helmholtz, entalpi entropi, osv. När man tar upp partikelsystem så anser jag att man borde göra en koppling till dessa termodynamiska potentialer. Det skulle vara till stor hjälp längre fram så att säga. Vidare så tycker jag att kapitel 6 i boken är lite väl "vektorfientlig". Jag tycker att även om man endast betraktar plan rörelse så kan man ändå göra en starkare koppling till vektoralgebran än vad boken gör.» (4)
- Den här kursen tillsammans med mekanik 1 lägger verkligen grunden för fysiken.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 10%
8 21%
13 35%
5 (Mycket bra avvägt)»12 32%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev inte tentan.» (?)
- Jag tycker att kursens innehåll har varit väldigt bra men det speglades inte riktigt på tentan. Till exempel var harmonisk svängningsrörelse bara representerad lite i första uppgiften trots att det var en ganska stor del av kursen.» (2)
- Jag upplever att kursboken och examinatorn har olika ambitionsnivåer och syn på mekaniken. Boken är pedagogisk med mycket eleganta räkneuppgifter. Men jag tycker att uppgifterna som hör till kursPM inte är särskilt representativa till de uppgifter man skall lösa på tentan. Jag tycker helt enkelt att man borde ha 3-5 svårare "tentauppgifter" för varje vecka med i kursPM. Annars tycker jag duggorna är ett riktigt bra initiativ.» (2)
- Lite för lite från kap 5, dvs kinematik» (3)
- Blir svårt att få med allt på endast fyra frågor. Detta gör att man kan ha tur eller otur om man inte har koll på hela kursen.» (3)
- Jag vill dock påpeka att det inte kändes givet med avseende på vad som tröghetsmomenten i uppgift 5 var givna. Det känns tråkigt att misslyckas med uppgiften på grund av ordklyveri!» (4)
- Jag gillade den» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

38 svarande

<25%»4 10%
25-50%»2 5%
50-75%»6 15%
>75%»26 68%

Genomsnitt: 3.42

- Goda föreläsningar men bor så långt från Chalmers att jag tjänade mer på att arbeta självständigt.» (<25%)
- Runt 40-45%» (25-50%)
- Borta en vecka pga sjukdom samt hoppade över den analytiska mekaniken» (50-75%)
- Missade många föreläsningar under Cortègeveckan då jag bestämde mig för att läsa hemma den tiden istället.» (50-75%)
- Jag närvarade på alla föreläsningar» (>75%)
- Föreläsningarna var något skakiga, med enligt min åsikt lite många härledningar. Vad som skulle kunna förbättras är t.ex. att tydligare peka ut vilka resultat vi faktiskt kommer använda i våra beräkningar sedan» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
3 7%
20 52%
5 (mycket bra)»14 36%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för få räkneexempel! Teorin kunde man mestadels hitta i boken, till skillnad från meningsfulla exempel.» (2)
- Hade gärna sett att precis som schemalagt att det fanns dedikerade storgruppsövningar kanske inte behöver vara varje fredag, men åtminstone att man skiljt på teori och dessa övningstillfällen.» (3)
- mycket beräkningstunga bitar som skulle hinnas med, kändes inte som att det lämnades mycket tid över till reflektion och funderingar» (3)
- Christian bra pedagogisk! Very good job!» (4)
- Bra, men blev något förvirrad av skillnaden i beteckningar mellan boken och föreläsningar» (4)
- Bra, men kunde haft mer exempel och lösningar av uppgifter.» (4)
- Bra och pedagogiskt det som togs upp. Det som inte togs, mindre bra.» (4)
- Goda föreläsningar men bor så långt från Chalmers att jag tjänade mer på att arbeta självständigt.» (4)
- Christian är en bra föreläsare. Experiment som visas och vi kanske får testa själv (typ cykelhjulet) är kul och lärorikt.» (5 (mycket bra))
- Gillade Christians val av lägre tempo till förmån för tid för eftertanke samt gemensamma lösningar av exempelproblem. Är utvecklande.» (5 (mycket bra))
- Många illustrativa exempel (tennisracket, wanted, speciellt mycket tyckte jag om svängning på lutande plan), och tydlig planering» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 6%
14 46%
11 36%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Något överflödiga» (2)
- Tyckte mycket bra om Von Schultzs (?) räkneövningar. Sno hans koncept rakt av till nästa år!» (3)
- Bra övningsledare, men ibland hög ljudnivå bland studenterna så jag gick oftast inte på dem.» (3)
- VISSA individer (individ) hade monopol på räkneövningsledaren och uppehöll honom hela övningarna. Felet ligger givetvis hos hen som uppehåller, men övningsledarna borde vara mer vakna på det och se till allas behov.» (3)
- Bra att det anordnas tillfällen där man kan få hjälp med uppgifter man har kört fast. Jag upplevde ibland att Emil hade vissa svårigheter att hjälpa med vissa uppgifter, framförallt när det gäller uppgifter i den analytiska mekaniken. Men var i andra sammanhang ganska bra insatt. Per Salomonson var däremot insatt i alla uppgifter. Bra initiativ av honom att demonstrationsräkna ett par uppgifter inom analytisk mekanik. Också bra initiativ av Christian von Schultz att diskutera "fallgropar" när vi var inne på svängningsrörelse.» (3)
- Mer exempel på tavlan tack!» (3)
- Von Schultz var iofs bästa räkneövningsledaren» (4)
- von Schultz var lite mer aktiv än Emil vilket uppskattades. Hans övningar kändes väldigt "matnyttiga"» (4)

7. Hur fungerade lärandet av kapitlet "stelkroppsdynamik i rummet" med hjälp av föreläsningarna och inlämningsuppgiften?

Reflektera gärna kring hur du tror att din inlärning skilde sig jämfört med om detta avsnitt hade examinerats på en skriftlig sluttentamen.

38 svarande

1 (inte så bra)»0 0%
3 8%
10 28%
18 51%
5 (mycket bra)»4 11%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade föredragit examination på ämnet istället. Kändes då man gjorde uppgiften mest som om man bara pluggade in formeln och lät datorn göra jobbet utan att införskaffa sig någon djupare förståelse.» (2)
- hade inte riktigt full koll på stelkroppsdynamiken och det blev inte riktigt bra :/» (2)
- För mig hamnade fokus mer på matlab och latex än på själva ämnet» (2)
- Det var nog bra med en inlämningsuppgift, man blev tvungen att lägga tid på att förstå det (någorlunda) ordentligt.» (3)
- Det var lite kort tid mellan att Christian gick igenom uppgiften och att den skulle vara klar, det blev lite stressigt. » (3)
- Tyckte det var svårt att komma igång, med del 2 av uppgiften. När uppgiften introduceras antar jag är samma varje. Denna gången blev det olyckligt att vi hade så mycket ledig tid från mekaniken precis efter så möjligheten till att ställe frågor minskades.» (3)
- Att sitta och bråka med matlab och felsöka gjorde att man repeterade in tredimensionell tröghetsmoment in i det oändliga. Kanske skulle det inte skada att baka in lite "krångligare" beräkningar av tröghetsmoment och deviationsmoment så kan man avlasta föreläsningarna från dessa. Någon klurig uppgift för lösning av Eulers ekvationer som man kan relatara till den femte uppgiften i tentan (gyroskoprörelse) skulle inte heller skada. Som det är just nu så är det ganska löst kring huruvida man skall lösa inlämningsuppgiften numeriskt eller analytiskt och minnet hur man löser sådana ekvationssystem analytiskt sviker ...» (3)
- Tyckte inlämningsuppgiften var lite diffus.» (3)
- Man fick antagligen en bättre helhetsförståelse i och med inlämningsuppgiften.» (4)
- Det var ett mycket vettigt upplägg av kursen» (4)
- Själva idén med inlämningsuppgift är mycket bra, tar bort ett stressmoment från tentan. Men det hade varit bra att få uppgiften tidigare så att man hade mer tid på sig.» (4)
- Inlämningen var bra, då en sådan uppgift lämpar sig bäst att räkna på i t.ex. matlab. Också bra inför nästa årskurs att lära sig skriva vettiga rapporter.» (4)
- Det hade blivit mycket arbete om man fick en sådan uppgift på tentamen.» (5 (mycket bra))

8. Hur var svårighetsgraden och arbetsbelastningen på inlämningsuppgiften?

38 svarande

1 (alldeles för hög)»1 2%
2 (för hög)»7 18%
3 (lagom)»28 73%
4 (för låg)»2 5%
5 (alldeles för låg)»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- blev nog fel alltihop:/» (1 (alldeles för hög))
- Svårigheten var lagom, men tidsbristen gjorde att arbetsbelastningen blev onödigt hög.» (2 (för hög))
- Det hade varit bra att ha introduktionen av inlämningsuppgiften längre innan den skulle lämnas in. Kanske skulle man se till att det var lättare att börja med vissa delar av uppgiften tidigare, även om alla teori inte gåtts igenom.» (2 (för hög))
- Den var svår (iallafall den asymmetriska kroppen) och tog tid, men det är väl så det ska vara. » (3 (lagom))
- På gränsen till för hög.» (3 (lagom))
- Den var svår att få till, men när allt väl var genomfört så hade man lärt sig massor.» (3 (lagom))
- Uppgiften som sådan vara egentligen inte så svår, men det rådde delade meningar mellan grupperna kring hur den skall lösas.» (3 (lagom))
- Den var tung, och kunde kanske ha introducerats tidigare. Men det gick vägen» (3 (lagom))

9. Vad tyckte du om kursmomentet kring resultathantering?

Kommentera gärna kring upplägget / introduktionsföreläsning / Pingpong

37 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
6 16%
17 45%
8 21%
5 (mycket bra)»3 8%

Genomsnitt: 3.05

- Varför höll fackspråk och inte Christian i den? Det enda av värde som framkom var det som Christian inflikade.» (1 (inte alls bra))
- Tillförde ingenting nytt alls som inte redan tillförts i tidigare kurser (EP-labbarna och till viss mån teknisk kommunikation)» (1 (inte alls bra))
- Fackspråkssnubben var oväntat dålig, han verkade inte ha koll på vad vi pysslar med. Tror Christian hade gjort en mycket bättre föreläsning.» (2)
- Tycker att det inte sades särskilt mycket om det. Dock kan det tilläggas att jag bara gick på en föreläsning om det då jag missade en hel del under Cortègeveckan.» (2)
- Förstår ej frågan» (3)
- Deltog ej på föreläsning.» (3)
- Förstår tyvärr inte frågan.» (3)
- Ping-pong är ju lite tråkigt att ha och göra med. » (3)
- Det var bra saker som togs upp av Magnus på fackspråk och det är nog bra med en introduktion av hur man skriver rapporter. Men det var frustrerande att dels hitta en labkompis och dels att hitta en kamratgrupp. En tydlig anslagstavla som sammanfattar vem som skall bedöma vem hade underlättat en hel del. Sedan upplevde vi det som oklart kring hur bedömningen skulle förmedlas och vem som skall göra vad. Man skulle också kunna förtydliga att första halvan av uppgiften är menad som en introduktion. Sedan upplevde jag att gruppen som bedömde oss betraktade oss som "rivaler". Det kändes inte som bedömningen de skrev var konstruktiv utan den var snarare nedlåtande. Det är inte trevligt att känna att man vilar i händerna på personer som inte vill en väl och trots ett ganska hårt slit med att få till uppgiften så får man inte gehör för de element som man lyckades bra med. Men PingPong suger och det står bortom all rimlig tvivel.» (3)
- Lätt att lämna in» (4)
- De dåliga exemplen var bra på att visa hur man inte skulle skriva. Jag gillar hela inlämningen, behåll den!» (4)
- intressant föreläsning» (4)

10. Känner du att du hade tillräckliga förkunskaper sen Mekanik 1?

38 svarande

1 (nej, inte alls)»1 2%
2 5%
7 18%
13 34%
5 (ja, absolut)»15 39%

Genomsnitt: 4.02

- Jag hade några brister, men det berodde inte på att det var något dåligt med Mekanik 1.» (3)
- Hade röstat 5 om jag hunnit plugga överbetygsdelen på mek1...» (4)
- I stort ja, men kunskaperna hur man löser kopplade differentialekvationer i flera variabler såsom den med Eulerekvationerna har bleknat en del.» (4)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»3 7%
4 10%
7 18%
10 26%
5 (Mycket stor)»14 36%

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde iofs redan allt men...» (1 (Mycket liten))
- Läser mest på egen hand.» (1 (Mycket liten))
- Det har mest handlat om att sitta och själv försöka lösa uppgifter i boken. Den aktuella teorin återfanns i boken (samma teori som i föreläsningsanteckningar), men var alldeles för sällan till någon hjälp. Den undervisning som hjälpt mig har varit övningarna, men när man fastnar på nästan varje uppgift är den tid som ges inte tillräcklig. Fler räkneexempel som visar principer (och inte det mest avancerade man kan göra) skulle behövts!» (2)
- Mycket stod ju redan i boken om man säger så...» (3)
- Egen läsning verkar ha varit det allra viktigaste, sen har föreläsningarna hjälpt en plocka upp de små sakerna man missat.» (3)
- Eftersom kurslitteraturen är på engelska så var det bra med genomgångar på svenska.» (4)
- Med endast boken hade jag inte kommit långt.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.82


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

38 svarande

Ja»1 2%
Nej»37 97%

Genomsnitt: 1.97

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
14 36%
19 50%
5 (För hög)»5 13%

Genomsnitt: 3.76

- Tung kurs, men inte för tung» (3)
- Bra arbetsbelastning, var lite segare i slutet än början dock.» (3)
- Trots att jag arbetade mycket med kursen så hann jag inte göra alla rekommenderade uppgifter ändå. Vissa tog väldigt lång tid att göra eftersom de var kluriga. Därför var arbetsbelastningen för hög.» (4)
- Svårt att hinna med alla uppgifter.» (4)
- Arbetsbelastningen är väldigt hög för att vara en 4,5p + 1,5p kurs.» (4)

14. Tycker du att kursen bör göras lättare?

Om ja, vad tycker du bör förändras?

38 svarande

Ja»5 13%
Nej»33 86%

Genomsnitt: 1.86

- Det känns inte som att något moment är överflödigt, men eftersom det är svårt att hinna med att göra allt man måste så kanske kursen går att lägga upp på ett bättre sätt.» (Ja)
- Inte gå in i detalj för mycket, samt fokusera mer på problemlösning. Att man förklarar problemen mer i detalj än teorin. Teorin är bättre att läsa sig till än att gå igenom. Sen kan man ju fråga om teorin om man inte förstår, det tar sådan tid annars och man hänger inte med - bättre att kunna sitta i lugn o ro och tänka på teorin.» (Ja)
- Jag vill nog som student inte uttala mig i denna fråga huruvida man skall sänka examinationskrav osv men en del ändringar tycker jag man skulle kunna göra: Kompendiet i analytisk mekanik tycker jag man skulle kunna arbeta vidare på för att göra mer lättbegripligt. Ett sådant kompendium bör "förädlas" år efter år från feedback från studenter som läser kursen. I de första fem kapitlena borde man kunna göra övningsuppgifterna mer "illustrerande", teoridelen är ganska bra här. Däremot anser jag att teoridelen i kapitel 6 borde förbättras. Exempelvis "energi" E borde man vara tydligare med vad man menar. Man borde förtydliga här att man menar att _all_ energi endast är kinetisk och potentiell energi. Sedan borde man förklara tydigare med vad man menar med "funktionalderivata" och utveckla vidare hur denna är definierad. En starkare koppling till vektoralgebra i kapitel 6 i Meriam-Kraige efterlyser jag.» (Ja)
- processionen var svårförgriplig» (Ja)
- Både ja och nej. De flesta har ju valt F för att utmana sig själva och mek2 är definitivt en utmaning.» (Nej)
- Det ska vara hög nivå, det är väl tanken med programmet?» (Nej)
- Den ska ju vara svår, annars skulle den sluta omnämnas med respekt och vördnad.» (Nej)
- Att introducera inlämningsuppgiften var förbättring nog» (Nej)

15. Vilken kurs har du lagt mest tid på, LANA eller Mekanik 2?

38 svarande

1 (mest LANA)»8 21%
3 7%
3 (lika mycket på båda)»2 5%
9 23%
5 (mest mek. 2)»16 42%

Genomsnitt: 3.57

- Jag kände att jag var tvungen att prioritera en kurs och det blev LANAn för att den är tråkigast att plugga in senare.» (1 (mest LANA))
- Har satsat på mek2 som tusan, nu måste jag hetsplugga LANA för att ha en chans att klara den också.» (5 (mest mek. 2))
- Roligare med mek2!» (5 (mest mek. 2))

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»26 68%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.84

- Samarbetet på inlämningsuppgiften gick bra.» (Mycket bra)
- bara massa n00bs i klassen. such is life.» (Har ej sökt samarbete)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»11 28%
Har ej sökt hjälp»8 21%

Genomsnitt: 3.6

- Det känns fel när inte ens övningsledarna klarar av de rekommenderade uppgifterna. » (Ganska dåliga)
- Önskar det fanns mer övningstillfällen, det var ganska ofta det var en lång kö vid övningstillfällena och ibland fick man bara hjälp med en enda uppgift för tiden räckte inte till.» (Ganska dåliga)
- Jag anser att det är för få räkneövningsledare och då vänder man sig helst till andra studenter, vilket i och för sig funkar mycket bra.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

37 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
1 2%
15 44%
10 29%
5 (mycket prisvärd)»7 20%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.61

- Fett dålig bok. Teorin presenterades dåligt, lösningsteknik fanns, men representerade inte uppgifterna. Det bästa med boken var uppgifterna, många av dem var bra. Men många var också dåliga, och eftersom det inte fanns lösningsfacit till alla uppgifter var det lätt att fastna.» (?)
- Boken är nästan inte till någon hjälp alls för att förstå kursens innehåll. » (1 (ej prisvärd))
- Den har många och bra uppgifter, men det är alldeles för mycket text, vilket gör det svårt att ta till sig någonting nytt ifrån den eftersom man måste bläddra mellan flera sidor. Många av exemplena är också svåra att följa eftersom den envisas med att använda siffror i stället för symboler.» (2)
- Mycket text med lite innehåll. Uppgifterna är många men dåligt knutna till givna exempel och därmed ofta väldigt svåra att förstå och lösa.» (3)
- Boken är på engelska, vilket inte underlättar, samt är jobbig att läsa. Uppgifterna är relativt bra dock.» (3)
- handböckerna var dyra jämfört med hur mycket de användes, men dem har man väl användning för senare så det jämnar la ut sig =)» (3)
- Bra bok, vettiga uppgifter, men för få lösningar för att det ska bli högre betyg.» (3)
- Amerikansk bok. Mycket snack.» (4)
- Fick låna boken, men den hade varit värd pengarna!» (4)
- Boken var densamma som i mek. 1 vilket var trevligt kostandsmässigt. Angående formelsamlingarna var Physics handbook bra i både tentamen och inlämningsuppgiften. Beta använde jag dock aldrig.» (4)
- Hade redan kursboken från mek1, sen fanns ju kompendiet om analytisk mekanik på hemsidan, så kurslitteraturen blev ju i princip gratis.» (5 (mycket prisvärd))
- Lösningen med samma böcker i mek1 och mek2 fungerar utmärkt. Det blir både billigt och böckerna kan självständigt täcka relevant material.» (5 (mycket prisvärd))
- Den senaste upplagan av den amerikanska boken finns som PDF med äkta vektorgrafik att ladda ner gratis på de flesta stora fildelningssajter därute. SI versionen går att låna på bilblioteket. Skillnaden mellan SI och amerikanska versionen är att i SI versionen så är alla uppgifter i SI enheter medan i den amerikanska versionen så är c:a hälften SI och hälften AES enheter (pounds, tum, fot osv).» (Köpte inte boken)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»3 7%
2 5%
6 15%
16 42%
5 (Mycket stor)»11 28%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Då jag inte har gått speciellt mycket på föreläsningar har den hjälpt. Jag anser dock att vbl har hjälpt mycket med gamla föreläsningsanteckaningar.» (3)
- Boken är på engelska, vilket inte underlättar, samt är jobbig att läsa. Uppgifterna är relativt bra dock.» (3)
- Har läst mer föreläsningsanteckningar än i boken, men boken har ju övningsuppifterna så det är ju ganska värt. Däremot känns det rätt ovärt med den senaste upplagan, då det inte finns lösningsförslag direkt för den! Det är guld värt när man sitter ensam sent på kvällen och har fastnat på en uppgift (vilket hände mig hela tiden). » (4)
- Uppgifterna i Dynamics är bra pga av dess svårighetsgrad så de förbereder en väl inför tentamen. Tyvärr är det för lite teori i boken så om man missar föreläsningar finns det risk att det inte förklaras bra i boken.» (4)
- Kurslitteraturen har varit helt central för min inlärning då jag har suttit i flera hundra timmar med boken och uppgifterna däri. Däremot kan det ju diskuteras huruvida uppgifterna och teorin är _representativ_ för den examination som föreligger för denna kurs.» (4)
- Boken var den enda källa jag hade att lära mig ifrån, tyvärr.» (4)
- Kursboken var bra och likaså extramaterialet om generaliserade storheter.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

38 svarande

Ja»35 94%
Nej»2 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.05

- Det är vissa små otydligheter här och var. Dels så var jag exempelvis osäker kring hur många personer per grupp som skall göra inlämingsuppgiften eller om man kan göra den ensam. Se tidigare kommentarer för mer om detta.» (Nej)
- Det hade varit bra att få mer detaljerad information om vad som krävdes i inlämningsuppgiften.» (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Von Schultzs typ av räkneövningar. Christians föreläsningsstil.»
- Christian är en bra föreläsare. Han bör bevaras.»
- Lösningar på tentamen! Det ska påpekas att jag syftar på de lösningar som gavs för årets tenta (2013-05-27) och inte föregående års "lösningar" vilka inte hjälpte speciellt mycket.»
- Möjligheten att få bonuspoäng är bra och att inlämningsuppgiften ersätter ett moment på tentan är också bra.»
- Inlämningsuppgiften»
- Experiment/illustrationer ...när Christian tog exempel "i verkligheten" och visade, så var det lättare att ta in, tänka till och förstå. ex: infinitesimala rotationer vs finita (när man själv snurrade på en bok eller liknande), cykelhjulet, rullande cylindrar, "konståknings plattan"... detta var väldigt bra! =) sen var mythbusters inspirerande också!»
- strukturen på kursen»
- Christian»
- Svårighetsgraden.»
- Det som är bra.»
- Inlämningsuppgiften, alla bra exempel, demonstrationer, youtubefilmer»
- God kurslitteratur.»
- Att inlämningsuppgiften är ett eget kursmoment. Christians praktiska experiment.»
- Duggorna tyckte jag var bra kunskapskontroll, de bör bevaras.»
- Hemsidan är toppen. Tycker de föreläsningar jag var på var bra också. Lagom avslappnad stämmning och lätt att hålla sig vaken. ,)»
- Kurshemsidan är väldigt bra!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha en fackspråksnisse som inte kan något om fysik föreläsa. Christian saknade nog knappast kompetensen att lära oss hur våra rapporter ska se ut, tvärt om... Mer live-experiment (om det går). »
- En mindre pratig bok hade varit bra»
- Tempot?»
- Fler exempel måste ges! Framförallt grundläggande men även lite mer avancerade exempel. »
- Fler exempeluppgifter och fullständiga lösningar till dessa på tavlan. Det hade varit bra med möjlighet till kanske 2 bonuspoäng i stället för bara 1.»
- Bättre lösningsförslag till gamla prov och gärna lite fler typ exempel på uppgifter inför tentan. Förövrigt var Godkänt-delen lite för svår för dem som bara kan satsa på en trea.»
- lösningar till uppgifter»
- Kanske mer övningstillfällen eller mer handledare?»
- Vet inte.»
- Det som är mindre bra.»
- Skulle personligen föredra examination av stelkroppsdynamik i rummet framför en inlämningsuppgift.»
- Inget»
- Kurslitteraturen.»
- Ta von Schultz som räkneövningsledare!»
- Tydligare med ping-pong-inlämingen.»
- Kanske byte av bok, eller åtminstone ett alternativ till den boken.»

23. Övriga kommentarer

- Ting kurs i en tung period.. Kursen är dock väldigt kul och relativt relevant.»
- Bra bra bra...»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från