ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sustainable Design, ARK 190

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-26 - 2008-04-07
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Michael Edén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expectd to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

1. Learning outcome 1

Formulate or contribute to a programme with goals about sustainable architecture

11 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»8 72%
Excellent»3 27%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.27

- A good excersize to learn to combine sustainable practices in an actual design. » (Sufficient)

2. Learning outcome 2

Design a housing project fulfilling goals concerning sustainability issues with focus on urban design, landscaping and Storm water treatment

11 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 9%
Sufficient»7 63%
Excellent»3 27%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.18

- The time that we get for this project was a little bit too short if you are in a group with only three people, four would have been excellent. » (Sufficient)
- Not the ideal site on urban design scale (which was plentyfully discussed), stormwater treatment was present but could have been deeper still. Landscaping was used sufficiently.» (Sufficient)

3. Learning outcome 3

Design a housing project fulfilling goals concerning sustainability issues with focus onuse of solar energy, both thermal and electrical

11 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 9%
Sufficient»9 81%
Excellent»1 9%
No opinion»0

Genomsnitt: 3

- mostly my fault that I haven"t studied enough» (Insufficient)
- I would have learn more in detail the working procces of solar energy, concerning to designing. Probably it was not the goal, there is wwas onloy a one week workshop. » (Sufficient)
- Good lecture, good pre-excersize (3A) that provided the frame for being able to implement it in this design.» (Excellent)

4. Learning outcome 4

Design a housing project fulfilling goals concerning sustainability issues with focus on use of proper materials

11 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»4 36%
Excellent»7 63%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.63

- good lectures and literature» (Sufficient)
- This was the best part of these course. Lectures like the one of Varis were fantastic, it gives you a good starting point to design, and the feeling that you want more of these, cause we can learn a lot of them. » (Excellent)
- Great lectures (and excersize) beforehand, providing proper knowledge to implement it.» (Excellent)

5. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

Design a housing project fulfilling goals concerning sustainability issues with focus on energy efficiency

11 svarande

No, the goals are to elementar»2 18%
Yes, the goals are reasonable»9 81%
No, the goals are too ambitious»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.81

- 1. Vi har goda förkunskaper om planering och området från höstens kurs med Lena Falkheden. Det hade vart bra om även du tog del av den informationen. Då kanske vi hade sluppit motsättningen angående vår site och tillägget i strömstad. I alla fall jag kände att våra kunskaper från förra kursen inte togs emot och förvaltades så väl i denna kursen. Om det är två kurser i samma masterprogram ska de väl stärka varandra? Nu tyckte jag att våra tidigare kunskaper blev lite trampade på. Diskussionen om hur man tar sig an ett sådant här projekt och gör det bästa av det när det egentligen går emot det man står för hade kunnat bli lärorik och intressant. Men nu blev det bara irritation för läraren var inte påläst om vad vi faktiskt gjort i tidigare kurs. Tråkigt. 2. Med mer information och framförallt handledning kunde vi kommit mycket längre. Det känns som att vi gjorde det vi redan visste. Det var inte så många aha-upplevelser om nyheter och nya sätt att bygga. Det skulle vart intressant att kunna göra projekten lite mer nytänkande i val av konstruktion och material. Det tror jag det hade kunnat bli med fler kontakter utifrån eller med mer handledning. Eller med en veckas mer projekttid och fokus på att söka bra men inte konventionella lösningar.» (No, the goals are to elementar)
- My Bachelor education went further in depth on this issue. A master-degree should be more elaborate.» (No, the goals are to elementar)

6. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

Integrate the environmental approaches in architecture that meets the users’, needs and demands, especially universal design

11 svarande

Too small scope in relation to credits»0 0%
Reasonable scope in relation to credits»9 90%
Too wide scope in relation to credits»1 10%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.1

- Good support for research, design, ... the expectations on some key areas could have been higher.» (Reasonable scope in relation to credits)
- or the problem is that we"re too amitious» (Too wide scope in relation to credits)
- confusingly formulated question» (No opinion)


Education and course administration

7. What support have you got for your learning from course literature and other material?

11 svarande

Very little»0 0%
Rather little»3 27%
Rather big»6 54%
Very big»2 18%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.9

- There is so many material to read in the library, so maybe an seminar with obligatory literatur would have been nice to focus on what we really need for these design. Otherwise, no comments. » (Rather little)
- Enough support/material was available. The pressure could have been higher.» (Rather big)

8. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

11 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»1 10%
Rather well»7 70%
Very well»2 20%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.1

- Mötet i Strömstad kunde vart mer förberett. Det blev ju bra med det kunde blivit bättre om vi hade haft mer kontakt med dem innan. Vi borde bestämt saker som till exempel redovisningsspråk i förväg. Då känns det mer lugnt och seriöst. » (Rather bad)
- the exeption is the critic days which has been so helpful» (Rather well)


Work environment

9. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

11 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»1 9%
Rather well»3 27%
Very well»5 45%
I have not asked for assistance»2 18%

Genomsnitt: 3.72

- Some more support throughout the project would have been good.» (Rather bad)
- Alltid lätt att nå läraren för att få svar på frågor. bra! Gärna mer handledning!» (Rather well)
- There are not so much consultations, but we could knock your door any time, so if we need assistance it was possible.» (Rather well)
- Regular consults/presentations with selected professionals provide the ideal frame.» (Very well)

10. How has the cooperation between you and students in your group been?

11 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»1 9%
Rather good»4 36%
Very good»6 54%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- i find there has been lack of motivation in some of the students. » (Rather bad)
- It is difficult with the swedish students, as an international student...maybe the groups have to be balanced with more international students in order to maintain fairness, concerning language and other cultural issues. Maybe every student has to receive a lecture on cultural differences, respect, group work, before the real course starts...» (Rather good)
- mostly my fault as I"ve been abscent» (Rather good)


Concluding questions

11. What is your overall opinion of the course?

11 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Passed»1 9%
Good»7 63%
Very good»3 27%

Genomsnitt: 4.18

- i hoped for enthusiastic group work, but now i would rather work alone..» (Passed)
- I would have liked some more time for the project, and that it was not split up in 3 different parts, it would have been more efficient to work on the project for 4 weeks in a row. I think I would have reached further if that was the case. I would also have liked some more assistance and more critics.» (Good)
- my expectations were high, there I extend my Erasmus program for these semester. I only missed a bit of theory in the form of lectures, cause then we could have leran more in detail. » (Good)
- Very interesting task, very educational.» (Very good)

12. What should be preserved next year?

- Bra ,med parallela kurser.»
- It was fun to work with a real site, and a housing project was very good. It was also good to present it to a real client.»
- The mix of the two courses, 3A and 3B. The fact that it is all groupwork, and all the oral presentations!»
- the research of materials worked out really well! Essential tools like searching information and ecological statistics was gained»
- Realistic frame, regular consults/deadlines/feedback, short timeframes»
- The alternating of the courses A and B, I liked that dynamic.»
- small housing priject, lecture with varis bokalders. he was fantastic»

13. What shuold be changed the nest year?

- En mer urban site. Komma bort från tänket att ett hållbart och miljövänligt hus är en stuga i skogen. Vi måste lära oss att ta oss an staden också!»
- The course should be 4 weeks in a row, with more assistance and some architect from outside the school to give critics. I also think we (the students) should give critics to each others projects. »
- The time os presenations takes sometimes to long of the time you need for the next task. If there are consultations, put them as much as possible in the beginning of the procces. »
- more collaboration with teacher»
- more freedom in projects? Individual research? the first 2 project where formed like for the first year students- more fredom! Let the different disiplines learn from each other. »
- More variation in presentation ways, clearer & more expectations in each phase. »
- Nothing.»
- we should get a lecture with Michael»

14. Other comments

- Good job! Thanks for the course.»
- Providing work from previous years gives too much insinuations.»
- More information should be given about group work and cultural differences.»


Kursutvärderingssystem från