ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande logistik och transportekonomi, LUP620

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-19 - 2008-03-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den information som vi fått har varit tillräcklig för min del» (Bra)
- Tydlig och klar.» (Mycket bra)
- Bra information inom bolaget» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

8 svarande

Dåligt»1 12%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 87%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker inte kursen var bra upplagd med antal lärare. Det blev för snurrigt. Dessutom tycker jag inte att jag fick ett seriöst bemötande. Inte som det jag tidigare har fått genom mina studier på GU. vi fick betygen välidigt sent och vissa lärare verkade inte bry sig om oss alls. Nivån på casen var ganska dåligt och inte på höskolenivå. » (Dåligt)
- Minska ner på antalet lärare det hade räckt med 2-3 stycken.» (Bra)
- För många föreläsare. Då det är en grundkurs kan det vara bättre med färre föreläsare. Lite mer tid till presentationer/diskussion kring casen. » (Bra)
- Jag tycker kursen som helhet har varit bra. De flesta föreläsningar har varit bra. Det ända som jag har varit lite missnöjd med en eller ett par föreläsares angagemang.» (Bra)
- Kursen var bra och intressant, det enda dåliga vi upplevde var att vi inte fick någon feedback på något case, faktiskt inte förrän alla case var gjorda så fick vi feedaback på första caset. Det hade varit bra att få det så fort som möjligt, senast innan nästa case skall göras.» (Bra)
- Svårt i början med grupparbetet, eftersom min första kompis var borta mycket och sen hoppade av. När jag bytte blev det bra. » (Bra)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

8 svarande

Dåligt»1 12%
Mindre bra»2 25%
Bra»4 50%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ont om tid för att plugga!» (Dåligt)
- Jag hade hellre velat ha mer tid i skolan för diskussion/seminarier än att lägga så mycket tid på casen (som inte behandlades seriöst). » (Mindre bra)
- Vi i vår grupp upplevde att det var ganska svårt att få tid till att hinna med casen, om personerna i grupperna bor långt ifrån varandra så måste man ju försöka arbeta ihop under arbetstid med caset och det är väldigt svårt att få tid till det. Alternativet blir att var och en sitter hemma och jobbar vilket är betydligt svårare.» (Mindre bra)
- Upplägget med heldagar är ett måste tycker jag för att få ut så mycket som möjligt av lektionerna. Lagom med två veckor mellan kursdagarna» (Bra)
- Ibland var det lite kort tid mellan utdelning av case och redovisning. Kursen känns krävande, men det behöver inte vara helt fel. Men mängden hemuppgifter gör ju det svårt för vissa att orka med. Jag har kunnat göra en del på arbetstid, vilket var tur.» (Bra)
- Lite fler kortare pauser (bensträckare), eventuella rökare hade uppskattat det.» (Bra)
- Bra med case. "Tvingas" läsa i böckerna och utdelat föreläsningsmaterial.» (Mycket bra)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 12%
Bra»7 87%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se tidigare svarade frågor.» (Mindre bra)
- Bra grundläggande kunskaper.» (Bra)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 25%
Bra»5 62%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa var väldigt bra. Medans andra var värdelösa. Inget intresse eller engagemang i föreläsningen. Synd eftersom de slösande bort värdefull tid. » (Mindre bra)
- Vissa föreläsningar var tråkiga!» (Mindre bra)
- De flesta var intressanta men tyvärr så bytte någon föreläsning från fm till em vilket gjorde att Johan Woxenius inte riktigt hann gå igenom alla bilder. Tråkigt!» (Bra)
- Generellt bra. En del föreläsare hade lite för många "irrelevanta" slides dvs de hoppades bara över på föreläsningen och gav inget när man läste dem efteråt. Någon demonstrerade ett ruttplaneringsprogram vilket jag tyckte var helt meningslöst. För övrigt bra och relevanta föreläsningar.» (Bra)
- De flesta förläsarna var väl pålästa och stimulerande att lyssna på. Tyvärr fanns det ett par undantag som inte gav specielt mycket» (Bra)
- Färre lärare skulle vara bättre. » (Bra)
- Det ända negativa var väl att det kändes lite som att det hoppades lite fram och tillbaka, emot slutlektionerna kändes det lite som man fick reda på en del av det tidigare under kursen. Sen även kanske lägga Bernt Saxin"s föredrag tidigare i kursen, i samband med Martin Öbergs.» (Bra)

6. Vad tyckte du om pärmen och utdelat material?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 37%
Bra»5 62%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Väldigt rörigt med många olika stiler i det som delades ut.» (Mindre bra)
- Vi fick inte tillgång till alla genomgångar och därför bristar tyvärr pärmen som info källa. Själva upplägget med en pärm tycker jag är bra.» (Mindre bra)
- Gick ine att läsa texten» (Mindre bra)
- Pärmen gör att det blir lätt att följa med. Bra böcker.» (Bra)
- Vissa hand outs var lite för små, det var svårt att läsa. Några borde kanske välja "hide" på bilder som han inte egentligen kommenterar under föreläsning. Viss statistik var lite gammal, kanske fanns det ingen färskare eller så borde den bytas ut. Annars var materialet i sig bra.» (Bra)
- Kan ha blivit lite för mycket papper att stå i när man nu inför tentan skall "läsa på".» (Bra)

7. Vad tyckte du om boken: Logistik (Jonsson och Mattsin)?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 75%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.25

- Intressant» (Bra)
- Den var mer lättläst än Lumsdens...» (Bra)
- Klar och tydlig. Läste mycket i den. Tur att den fanns.» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om boken: Fundamental of logistics (Lumsden)?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 25%
Bra»6 75%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Lite mycket begrepp och trockliga meningar, lite mindre lättläst än Jonsson och Mattssons.» (Mindre bra)
- Intressant» (Bra)
- Relevant och kompleterades bra med Jonsson och Mattson.» (Bra)

9. Vad tyckte du om case 1?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 25%
Bra»6 75%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tyckte inte case upplägget var ett bra val i denna typen av kurs. Men caset i sig var bra.» (Mindre bra)
- Intressant, ligger mycket i linje med det jag jobbat med och därför kunde jag ta del av min egen erfarenhet.» (Bra)
- Kunduppgiften (tror jag) Bra, mycket analys, ganska fri. » (Bra)

10. Vad tyckte du om case 2?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 12%
Bra»7 87%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Något lurigt med uträkningar. » (Bra)
- Intressant med räkneuppgifter. Nyttigt att lära sig att det är många faktorer som ingår i olika transportupplägg (frakt, lagerhållningskostnad i tillverkning, transport, hos grossist)» (Bra)
- Om man inte är så bra på matematik så var detta ganska svårt, det skulle kanske behövts mer lektionstid för att gå igenom räkneexempel osv.» (Bra)
- Logistikkostnadsuppgiften (tror jag)Lite svår, Patrik gick igenom allt ganska fort, och det var svårt att gå tillbaka till sina egna anteckningar sen och minnas allt.» (Bra)

11. Vad tyckte du om case 3?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 25%
Bra»6 75%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra på så sätt attman fick tänka över kunder, marknad och vad som krävs osv men då det bara blir "skrap på ytan" hade det kanske varit bättre med en annan vinkling.» (Mindre bra)
- Den var svår. Kanske lite för vid och lite avgränsad. Kräver kunskaper som jag inte känner att vi fick på kursen. Det blev mycket gissande. » (Mindre bra)
- Kunde fått lite mer info/ramar att hålla sig inom. Starta åkeri är ganska omfattande. » (Bra)
- Kanske lite för komplicerat med tanke på min kunskapsnivå i ämnet. Men samtidigt mycket intressant att sätta sig in i ämnet.» (Bra)

12. Vad tyckte du om case 4?

8 svarande

Dåligt»1 12%
Mindre bra»2 25%
Bra»5 62%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt luddigt och inte så relevant. Alla svarade på samma sätt. väldigt svårt case att föra en diskussion kring.» (Dåligt)
- Jag tycker det var bristfälliga instruktioner för att kunna göra en rättvis bedömning.» (Mindre bra)
- Svårt att hitta referenser i boken» (Mindre bra)
- Arbetet blir ganska stort då man inte bara kan öka omsättningshastigheten utan man måste titta över hela kedjan. Intressant» (Bra)
- Kan kanske varit lite mer avgränsat på vad det skulle innehålla.» (Bra)
- Bra case men lurigt eftersom det hette "Inköpsprocessen" . Det kändes som om det handlade om lite av varje, att ha ett helhetsperspektiv på bolaget. Den blev ganska omfattande därför. (kanske var det meningen??)Transportinköp täcks dåligt av litteraturen och kanske borde förstärkas i föreläsningen, om det här caset ska vara kvar.» (Bra)

13. Vad tyckte du om kursinnehållet?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 25%
Bra»5 62%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se mina tidigare svar.» (Mindre bra)
- Materialet från lärarna var mindre bra.» (Mindre bra)
- Är nöjd med det mesta. » (Bra)
- Det mesta var bra, känns skönt att få lite kött på benen gällande Logistik, då man jobbar inom det.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.76


Efter kursen

14. Svara på följande:

Matrisfråga

- Tråkigt att det var ganska många som slutade kursen. VLC borde vara tydligare och att man måste prioritera kursen om man väljer att gå den. Chefen måste vara införstådd med att man behöver viss tid till case på dagtid. »
- Man lär sig alltid nåt genom att sluföra en kurs. Vissa moment var väldigt givande tex kundservice, logistiksystem och transportdelen. Men helheten var inte bra. Ingen fokus på oss och dåliga case med dålig respons gällande betyg. Vilket gjorde att man inte blev så motiverad. »
- Jag rekommenderar kursen för den som har tid att läsa på arbetstid»
- Känns verkligen som en utbildande kurs som var ganska bred och utbildande i allmänhet för mig som truckförare, kul att få lite större inblick i "logistiksystemet" som man kan relatera till här på Volvo Logistics.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
8 svarande

Ja»7 87%
Nej»1 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.12

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
8 svarande

Ja»8 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
8 svarande

Ja»2 28%
Nej»5 71%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.71

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
8 svarande

Ja»7 87%
Nej»1 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.12


Övrigt

15. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 37%
Mycket bra»5 62%

Genomsnitt: 3.62

- Jupiter våning 5, ljusa väldigt fräscha lokaler.» (Mycket bra)
- Konferanssalen på våning 5 var en utmärkt lektionssal. 218 på våning 2 var lite mer instängt och inte alls samma avslappnande pausrum som konferensrummet, (det säger visserligen sig självt, men den var mer uppskattad)» (Mycket bra)

16. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 12%
Bra»3 37%
Mycket bra»4 50%

Genomsnitt: 3.37

- Kortare, tätare pauser. » (Mindre bra)
- Mycket god mat på Restaurang Äran.» (Bra)
- Maten i lunchrestaurangen var mycket bra varje gång...» (Mycket bra)

17. Är det OK att vi tar kontakt med dig längre fram för en mer djupgående utvärdering?

Kommer att handla om ett möte där vi diskuterar igenom resultatet på denna utvärdering och vad som ev. behöver ändras i framtiden.

8 svarande

Ja»8 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.82
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från