ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-4 Datakommunikation, EDA343|DIT420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-13
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande frågor

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

52 svarande

Göteborgs universitet»4 7%
Chalmers tekniska högskola»48 92%

Genomsnitt: 1.92

2. Går du i tvåan på D-programmet?

Studienämnden på Datateknologsektionen bjuder på gratis afterschool, en gång per läsperiod, till den klass i Datasektionen som har högsta svarsfrekvensen på utvärderingsenkäterna. För att underlätta för Studienämnden, svara gärna på frågan nedanför.

52 svarande

Ja»22 42%
Nej»30 57%

Genomsnitt: 1.57


Din egen arbetsinsats

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»24 46%
Cirka 20 timmar»18 34%
Cirka 25 timmar»2 3%
Cirka 30 timmar»6 11%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 1.92

- Har nog lagt i runda slängar 30h på hela kursen, ändå kändes den lite väl lätt :/» (Högst 15 timmar)
- På tok för enkel kurs för att vara 7,5 hp.» (Högst 15 timmar)
- Var föreningsaktiv och det tog upp mycket tid.» (Cirka 20 timmar)
- Lade mycket tid på ciscokursen som bör ses som en frivillig del.» (Cirka 30 timmar)

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»5 9%
25%»16 30%
50%»10 19%
75%»13 25%
100%»8 15%

Genomsnitt: 3.05

- Såg under första föreläsningen en föreläsare utan passion som aldrig kom till saken. Att lyssna i en timma på kuriosa för att sedan ägna en kvart åt att faktiskt lära sig något är ett slöseri med tid som jag inte ställer upp på. » (0%)
- Gick på ett par föreläsningar men dem var alldelles för sega vilket resulterade i att min hjärna bara stängde av och jag lärde mig ingenting. Så skippade föreläsningarna. Det hjälpte inte att var föreläsning startade med 30min administrativt snack.» (0%)
- Tre första föreläsningarna. Det gick lite för långsamt framåt, jag kunde det mesta från början.» (0%)
- Undervisningen halkade efter direkt så det kändes mer givande att plugga på egen hand» (25%)
- Föreläsningarna är dåligt planerade och görs på färdigskrivna powerpoints från univeristy of massachussets av låg kvalitet. fick nog efter 25% av kursen.» (25%)
- Cisco-materialet» (25%)
- Föreläsningarna har ej varit särskilt givande. Då känns ostrukturerade och är på tok för mycket administrativt prat.» (25%)
- Fann det bättre att läsa kurslitteraturen själv.» (25%)
- Studerade på egen hand» (25%)
- Självstudier och webbkurs, gick ej på föreläsning» (25%)
- De flesta föreläsningarna men nästan inga räknestugor. » (50%)
- Hann inte gå på föreläsningarna i slutet då jag hade en annan kurs som var tidskrävande. Dock räckte föreläsningsslidesen bra för att förstå.» (50%)
- Tyckte mer om bokens sätt att förklara än föreläsarens.» (50%)
- Tröttnade på föreläsningarna i slutet, kände att jag fick mer gjort genom självstudier.» (75%)
- De första veckorna låg man alltid två-tre föreläsningar före med hjälp av ciscokursen. På så vis gav inte de föreläsningarna så mycket. » (75%)
- Var inte på alla övningar.» (75%)
- Var med på alla labbar etc, men inte all föreläsningar. Var med på dem i början, men slutade då jag inte tyckte att det var särskilt bra.» (75%)
- Jag tycker att föreläsningarna var bra och Ali är en engagerad föreläsare med intresse för sitt ämne.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

5. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 59%

Genomsnitt: 2.55

- ej läst» (Målen är svåra att förstå)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 11%
Ja, målen verkar rimliga»44 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.9

- ej läst» (?)
- Kursen är på tok för lätt. Den hade passat bättre på gymnasienivå. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag lärde mig precis lika mycket (om inte mer) under min gymnasietid. Jag tycker inte att det är Chalmers-nivå på kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen är inte särskilt tung. Man memorerar fakta mer än man löser problem.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»19 37%
Ja, i hög grad»30 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.6

- ej läst» (?)
- Tentan bestod, i princip, endast av frågor tagna från äldre tentor. Räckte att memorera svaren på dessa frågor.» (I viss utsträckning)
- Punkterna 5 och 7 från lärandemålen saknades i examinationen.» (I viss utsträckning)
- Det är omöjligt att få med en hel kurs innehåll i en tenta utan en tenta kommer alltid bara kunna testa ett stickprov av kursen. Därför borde laborationer och inlämningsuppgifter istället bestämma betyg då det faktiskt är möjligt att testa allt om man har många inlämningsuppgifter och labbar under kursens gång. » (I viss utsträckning)
- Väldigt rakt på sak på tentan, inga konstigheter. Däremot väldigt fult gjort att kräva att vi ska resonera i enlighet med bokens definition. » (Ja, i hög grad)
- Det är alldeles för lätt att dum-plugga på gamla tentor, eftersom det är nästan exakt samma frågor varje år. » (Ja, i hög grad)
- Examinationen testade de väldigt lågt ställda målen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»17 33%
Ganska liten»20 39%
Ganska stor»13 25%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.96

- Gick inte på föreläsningar» (Mycket liten)
- Oinspirerad föreläsare. » (Mycket liten)
- Ali föreläser väldigt långsamt och hinner inte gå igenom alla bilder.» (Mycket liten)
- Var inte på så många» (Mycket liten)
- Som sagt, gick ej på föreläsningarna. Mycket av det kunde jag redan sedan tidigare intresse. Det som gav mycket var labbarna, dem var väldigt positiva. Inte förvirrande eller obegripliga som en del andra labbar kan vara, t.ex dem i Elektriska Kretsar och Fält» (Mycket liten)
- Jag har gått på ett gäng föreläsningar, men jag har inte funnit dem särskilt givande. T.ex. ägnade läraren för mycket tid åt att prata om annat än det faktiska kursmaterialet.» (Mycket liten)
- Det mesta lärde man sig på Cisco-kursen. Föreläsningarna var dåliga i början av kursen, men blev något bättre på slutet. Det lades för mycket tid på administration under föreläsningarna. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit ostrukturerade, lite flummiga(i början då det var prat om vad internet var fram till DNS-servrarna). Svårt att förstå hur allt hänger ihop om man inte redan från första föreläsningen poängterar vikten av OSI-modellen. De två första föreläsningarna handlade mer eller mindre om inläämningsuppgifter, kurssidan och deadlines för cisco-kursen, istället för undervisning i ämnet. Dessa två saker gjorde att jag slutade gå på föreläsningar.» (Mycket liten)
- Slutade gå på föreläsningarna då de var svåra att hänga med i, inte på grund utav kursinnehållet, utan föreläsarens förmåga i att undervisa. Jag tycker » (Mycket liten)
- Föreläsaren spenderade för mycket tid på enskilda slides och på onödig detaljnivå. Han följde nte sitt egna föreläsingsschema (Tog sig igenom en tiondel av de upplagda slidsen under föreläsning), Vid nästa föreläsning hade han inte koll på att han redan hade föreläst om ämnet och började om. » (Mycket liten)
- Ciscon gav mest utav det grundläggande, därefter självstudier med gamla tentor.» (Ganska liten)
- Lite "flummiga" föreläsningar, och förklaringar av olika sätt gjordes onödigt komplicerade.» (Ganska liten)
- Föreläsnings-slidsen och cisco var väldigt bra.» (Ganska stor)
- Jag tycker inte om att facit för frågorna ofta refererade till förra årets kursbok, man borde alltid ha en uppdaterad version av den nya kursboken. Allt var väldigt otydligt när det gällde frågor och var svaren fanns så jag skippade nästan totalt att arbeta med övningarna vilket jag tror hade lärt mig mer.» (Ganska stor)
- Cisco är bra» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»10 19%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»21 40%

Genomsnitt: 2.9

- Använde knappt boken. Läste slides ibland.» (Mycket liten)
- Boken var värdelös och förklarade dåligt, fick kolla upp i stort sett allt på wikipedia.» (Mycket liten)
- Har fått förlita mig i stor grad på wikipedia och andra utomstående resurser.» (Ganska liten)
- Lärde mig mycket från Cisco kursen. Även från andra källor på Internet.» (Ganska liten)
- Boken är bra» (Ganska stor)
- Se kommentar ovan.» (Ganska stor)
- Om Cisco-materialet ses som "annat kursmaterial".» (Ganska stor)
- Boken är bra och underhållande. Cisco-kursen är också bra. » (Ganska stor)
- Kursboken var bra. » (Mycket stor)
- Då jag inte var på föreläsningarna fick jag använda annnat.» (Mycket stor)
- Ciscokursen hjälpte mycket.» (Mycket stor)
- Mycket bra att kursen utgår ifrån en bra kursbok!» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var bra.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»15 29%
Ganska bra»23 45%
Mycket bra»11 21%

Genomsnitt: 2.84

- Det Var lite kaos med all information Om kursen» (?)
- labbarna är direkt tagna, återigen, från university of Massachusetts, men då föreläsaren inte ansett att vi skulle göra hela labbarna var vissa delar utgråade i powerpointen. Ja, han var för lat för att ta bort det, utan gråade istället ut det. Givetvis gråade han ut fel uppgifter, påstod att man skulle göra fel antal uppgifter etc. Överhuvud taget väldigt slarvigt gjorda. De föreläsningsanteckningar som finns upplagda är i stort sett värdelösa att plugga på, och gamla tentor var den resurs som gav mest inför tentan» (Mycket dåligt)
- Informationen på hemsidan är mycket dåligt strukturerad. Det är svårt att få en överblick över text som har många olika färger, fonter och formatering valda utan logik. » (Mycket dåligt)
- Blev väldigt struligt med rättandet av inlämningar och labbar. Har tagit väldigt lång tid.» (Ganska dåligt)
- Pingpong alltså, tack och lov har de flesta kursansvariga vett nog att dumpa det skräpet och kör egen kurshemsidan. Dokument fanns och gick att hitta. Labgrupp, inlämningar och framförallt anmälning till lab var inte lätt att hitta. » (Ganska dåligt)
- Det var rörigt med respons för inlämningar. Vi tror t ex att vår grupp fick respons både för vår och för någon annan grupp.» (Ganska dåligt)
- Informationen på hemsidan var ofantligt fragmenterad och man fick rota runt en del för att hitta det man letade efter.» (Ganska dåligt)
- Ping-Pong är väldigt dåligt. T.ex. måste deltagarna i en labbgrupp, utöver att gå med i en gemensam grupp, båda två var för sig anmäla sig till samma labbtillfälle. Sedan är hemsidan klottrig och jobbig att läsa på. » (Ganska dåligt)
- Pingpong är väldigt ointuitivt att använda. » (Ganska dåligt)
- svårt att hitta rätt/relevant information» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att förstå riktigt hur kurshemsidan fungerade, och föreläsaren vill inte vara tillhjälplig.» (Ganska dåligt)
- Ganska rörig. Men allt fanns ju där om man bara letade tillräckligt länge.» (Ganska bra)
- Gamla tentor ftw» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»19 36%
Mycket bra»12 23%
Har ej sökt hjälp»15 28%

Genomsnitt: 3.67

- Föreläsaren verkade inte alls ha tid för studenterna.» (Ganska dåliga)
- Ibland måste Ali(examinatorn) tänkta efter och verkligen lyssna på vad eleven frågar efter. För vid vissa tillfällen känns det som han drar förhastade slutsatser och svarar innan han har förstått frågan. » (Ganska dåliga)
- Snubben med käppen som var med och handledde labbarna är min nya idol!! » (Mycket bra)
- Ali lade väldigt mycket tid på att hjälpa studenterna.» (Mycket bra)
- Förutom på labbarna, de handledarna jag hade (två svenskar kan ej erinra mig om deras namn) De var väldigt pedagogiska och förklarade saker man inte riktigt förstod väldigt bra. Har dock hört från andra att andra handledare inte var lika bra. » (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»32 61%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.8

- Har inte direkt behövts i denna kurs, utöver labbar och tentaplugg.» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»6 11%
Låg»5 9%
Lagom»34 65%
Hög»7 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Fanns aldrig incitament att lägga någon tid på kursen. Labbarna var för lätta och det saknades veckobaserade uppgifter som kändes givande. SISCO-kursen med SISCO-answers var ett skämt. » (För låg)
- Om man inte gjorde cisco-kursen (vilket jag ej gjorde) var belastningen från denna kurs ofantligt liten. Utöver labbar så fanns det bokstavligen inget att göra förutom att läsa lite i kursliteraturen. Och eftersom labbarna var "gör-på-plats"labbar med väldigt lite förberedelser tog inte dem någon större tid heller.» (För låg)
- Detta är inte en kurs värd 7,5 poäng. » (För låg)
- När man kom in i tempot på ciscokursen blev belstningen lagom. I början kändes det lite högt.» (Lagom)
- Beror på om man gör Cisco-kursen (ej obligatoriskt moment i kursen) eller ej. Jag började med den, men kände att jag ej hade tid.» (Lagom)
- Beror på hur man ser det. För hög om man läser Cisco-kursen och dessutom tar sig igenom annat kursmaterial blir det mycket. De flesta gjorde ett val: antingen Cisco eller kursboken. Gör man så blir det lagom.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»2 3%
Låg»4 7%
Lagom»21 41%
Hög»21 41%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.37

- Men skönt att kunna jobba 20-40h vid sidan av Chalmers. » (För låg)
- DST:n gav lite mer att tugga i men inte nog så att de vägde upp för datakommunikationen. I och med att man kunde spendera all sin tid på DST:n var det inga större problem att klara labbar och dylikt där.» (Låg)
- Läste samtidigt matematisk modellering som i sin tur kräver mycket tid.» (Lagom)
- Läste kandidatarbete. Siktade man på femma var arbetsbelastningen hög.» (Hög)
- Matematisk modellering tog mycket tid» (Hög)
- Läste 3 kurser, varav en tog 30< timmar i veckan.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»12 23%
Godkänt»16 30%
Gott»16 30%
Mycket gott»6 11%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant kursinnehåll men på för grundläggande nivå och för lite incitament att lägga tid på kursen. En Oinspirerad föreläsare underrättade inte. » (Dåligt)
- Jag vill ge kursen godkänt men det är svårt med Ali som föreläsare. Jag började att skriva något om att den var godkänd men insåg att jag varken tyckte föreläsningarna var bra eller att arbetsbördan var hög nog. Ali behöver jobba på sitt tempo när han föreläser och behöver också inse att eleverna klarar att navigera en hemsida på egen hand. Han betedde sig lite mer som en gymnasie/grundskolelärare där han ständigt påminnde oss om saken som vi själva skall hålla koll på. Det är ju trevligt med en påminnelse men inte en halvtimme var lektion.» (Dåligt)
- Labbarna kändes inte särskilt givande, lärarens föreläsningar var inget vidare, hela kursen kändes väldigt tråkig. Kan delvis bero på ämnet, men jag tror ändå att det går att göra en kurs som känns mer relevant och som gör en lite mer sugen på att syssla med datakommunikation.» (Dåligt)
- Min kunskap i ämnet kommer ifrån det jag lärt mig av Cisco-kursen samt youtube-föreläsningar och labbar.» (Dåligt)
- För långsamma föreläsningar, det kändes som att innehållet repeterades för ofta och att det aldrig gick framåt.» (Dåligt)
- Kan förbättras betydligt med hjälp av lättare förklaringar(och inte lika komplicerade), då Ali har lite svårt att förklara enkelt på tydlig svenska kanske lite förenklingar är bara. Försöka vara med pedagogisk.» (Godkänt)
- Examinatorn är engagerad vilket är bra! Men som jag skrev på fråga 11 så måste han tänka igenom vad eleven verkligen efterfrågar.» (Godkänt)
- Vettigt innehåll, men något seg.» (Gott)
- Spännande ämne och föreläsaren har gått inför kursen.» (Gott)
- Intressant kunskap. Allmänbildande» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken och snubben med käppen. »
- Cisco - guld värt som självstudiematerial.»
- Labbar på Lindholmen.»
- Labbarna och inlämningsuppgiften»
- Cisco-delen, den hjälpte väldigt mycket. Labbarna var bra.»
- Ali och boken och labbarna»
- Den andra labben var bra.»
- Cisco med bonus poängen»
- Labbarna, utan tvekan. Det hade dessutom varit trevligt att kanske få in en tredje labb. Vad den skulle handla om vet jag inte riktigt men labbarna gav så mycket att jag känner att det vore väldigt bra för kursen.»
- ciscokursen <3»
- Det är kul att man får möjlighet att göra Cisco-kursen.»
- Cisco»
- Läraren»
- Gillade att man fick chans att ta cisco-cert»
- Möjlighet till Cisco kursen.»
- Cisco »
- Labb 2 om subnät.»
- Cisco»
- Cisco kurseng»
- Fortsatt bra föreläsningar»
- Boken, den var bra »
- Cisco är tidskrävande men bra!»
- Möjligheten att få göra Cisco är underbart och Ali som orkar jobba med detta är underbart och kämpar mycket med denna kursen. Stort tack till honom.»
- Laborationerna.»
- Cisco-kursen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan borde ha originella frågor.»
- Gör kursen svårare och med obligatoriska veckouppgifter. Ali skulle behöva komma till saken snabbare när han föreläser.»
- Ha färre bilder och föreläs snabbare.»
- Föreläsningarna, då de var väldigt mycket upprepningar och onödiga och långa förklaringar som man ändå inte förstod. »
- Det bör läggas mycket mindre tid på introduktionskapitlett.»
- Uppdateringen av facit så att man inte behöver leta efter svar till frågorna i boken. »
- Första labben känns inte lika genomtänkt som den andra. Känns som det ska vara mer förberedande inför den.»
- Skulle nog kunna minska antalet timmar i början du går igenom pingpong :P»
- Föreläsaren bör ersättas med någon som faktiskt vill undervisa»
- Som tidigare nämnt, Alis föreläsningsteknik samt kanske en till lab. »
-
- Kursboken, eftersom dess material är förklarat i onödigt långfattade meningar, så det blir svårt att förstå.»
- Föreläsaren har ett sätt att behandla studenters frågor som gör att de känner sig illa till mods. »
- Tydligare mål och mer handledning.»
- Systemet att anmäla sig till labb-grupper bör ändras»
- Strukturen på föreläsningarna. Labb 1 (HTML, DNS, TCP) ger ej så mycket då det ända man följer är ett steg-för-steg häfte utan givande reflektioner. Vet att IT har en labb som går ut på att sätta upp en web-server, den hade jag gärna gjort.»
- Fler labbar där man själv får koppla ihop ett nätverk. Känns lite väl teoretiskt när man inte ens har fått sätta i en nätverkskabel i ett nätverkskort någon gång...»
- Kurs bok»
- Informationen. Man bör kunna kolla i förväg och lättare kunna söka information. Mycket material kom upp dagen innan deadline»
- Tycker den var bra så har ingen kommentar om nått speciellt»
- Tenta borde ersättas av annan form av examinering som tex inlämningsuppgifter och labbar. »
- Första labben var väldigt stor och förvirrande.»
- Ny föreläsare, mer och djupare kursinnehåll. Har du varit i kontakt med nätverk och kan lite om hur det fungerar inför kursen blir innehållet under kursens gång alldeles för enkelt. Labbarna som utfördes var i mina ögon helt meningslösa och var inte ögonöppnande som det är tänkt att de ska vara. »
- Mer tydligt VAD man skall kunna inför tentamen.»
- Vet ej»

18. Övriga kommentarer

- Ibland är det lite svårt att tyda frågor och solutions på gamla tentor. Det är också något otydligt med datummarkeringar och liknande på övningstentor/solutions. På någon tenta stod det VT 2011 på tesen och VT 2010 på solutions. Hade kanske varit mer gynnsamt med en ordentlig datummärkning på både tes och svar så slipper man sitte och jämföra frågor och svar för att para ihop rätt tentor.»
- Schyssta rättning av tentor. Ali är lite för hård.»
- Bra med ciscokursen men kraven var ganska höga för att få poängen. Bra kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från