ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (13), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-19 - 2008-04-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra utskick inför varje omgång.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.38


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»8 61%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra tid mellan datumen. Lagom längd för att kunna ta till sig all info.» (Mycket bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»4 30%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket fokus på större företag.» (Mindre bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»11 84%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket fokus på större företag.» (Mindre bra)
- För långa pass, vi var inga skolungdomar med läsvanan kvar, borde vara kortare eller annat upplägg.» (Bra)
- Bra och intressanta gästföreläsare.» (Mycket bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 50%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket av Martin Arvidsson, med kvalitet och sex sigma» (Bra)
- Dock kunde kopiorna på de slides som gavs ut för varje avsnitt vara tydligare samt även utrymme för noteringar.» (Bra)
- Mer praktiska exempel.» (Mycket bra)
- Lite för mycket på engelska.» (Mycket bra)
- Mycket bra. Tungt material att gå igenom. Personligen jobbigt med engelskan men det går om man ge det lite tid.» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 53%
Mycket bra»6 46%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lean spelet var en höjdare!» (Mycket bra)
- Har spelat Lean spelet förr och man får alltid samma aha upplevelse.» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 15%
Bra»7 53%
Mycket bra»4 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En förläsning gick ut på att sälja programvara» (Mindre bra)
- Delvis fortsättnign på TPM men med lite blandat innehåll, övningar blandat med fabriskbesök.» (Bra)
- Underhåll var lite väl teoretisk» (Bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 15%
Bra»7 53%
Mycket bra»4 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som helheten i Lean var det bra eftersom det ingår som en viktig hörnsten. Men det var ett något "jobbigare" pass med mycket teroi och bilder.» (Mindre bra)
- TPM bra men föreläsaren från Solme mindre bra.» (Mindre bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

13 svarande

Dåligt»1 9%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 72%
Mycket bra»2 18%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Six Sigma-föreläsningen var inte bra, brister i både innehåll och föreläsare. Intressant föreläsning om Motivation och grupporganisation men tyvärr retade jag mig hela tiden på en för kaxig föreläsare.» (Dåligt)
- Dag 7 var för detaljerad nivå Dag 8 var kursens bästa» (Bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 54%
Mycket bra»5 45%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför används inte hela sista dagen?» (Bra)
- Intressanta föreläsare» (Mycket bra)
- Väldigt intressant att få en inblick i andra företag om hur långt de hade kommit i sin process - kul med projektarbetet!» (Mycket bra)
- En intressant dag med tanke på dom redovisningar som gjordes. Roligt att höra att det finns dom som har kommit en bit på vägen i sitt Lean arbete.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- För långtid för rättningar och feed back på uppgifterna.»
- Tycker att upplägg och innehåll i kursen var mycket bra. Har lärt mig mycket mer om Lean än vad jag kunde innan.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
13 svarande

Ja»12 92%
Nej»1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.07

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
13 svarande

Ja»12 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
13 svarande

Ja»9 81%
Nej»2 18%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.18

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
13 svarande

Ja»12 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

13 svarande

Dåligt»1 7%
Mindre bra»6 46%
Bra»4 30%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 2.53

- Vi hade två olika varav en var katastrof - kallt och dragit.» (Mindre bra)
- Lokalen ute i fabriken var helt kass. annars Ok» (Mindre bra)
- Jag deltog i Sibhults kursen där lolkalerna inte var anpassade» (Mindre bra)
- Dock ej kärnmakeriet för föreläsningar.» (Bra)
- Den gamla gjuterilokalen var under all kritik. Topline något trång, men fungerade. Breanäs fungerade bäst.» (Bra)
- Färe var helt ok. Lokalen i verkstaden var inte bra. Bäst var Breanäs efter som vi bodde på samma ställe. » (Bra)
- förutom den gången vi var på Breanäs.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»11 84%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 3.15

- God mat och service» (Bra)
- Lagom långa raster samt mycket god mat. Bra att få en fralla och kaffe på morgonen för att komma igång.» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.28
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från