ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Sannolikhet, statistik och risk, VT13, MVE300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-28 - 2013-06-11
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

26 svarande

1 (inte alls)»4 15%
10 38%
10 38%
1 3%
5 (över förväntan)»1 3%

Genomsnitt: 2.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag trodde den skulle vara kul och intressant men den var tråkig och platt (kan ha berott på oengagemang från läraren) » (1 (inte alls))
- Det var väl lite väl luftigt, kan man säga.» (2)
- Jag visste inte så mycket av vad en kurs i sannolikhet innehöll och fick inte så mycket information om det i början av kursen. » (2)
- Jag hade väldigt höga förväntningar vilket kanske inte uppfyldes helt.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

26 svarande

1 (ej relevant)»2 8%
5 20%
4 16%
7 29%
5 (mycket relevant)»6 25%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.41

- Inom matematikämnet känns denna kurs mycket relevant och jag hoppas vi kommer få läsa mer liknande kurser» (4)
- Den har introducerat bergrepp från statistiken som används inom många andra områden, vilket känns "bildande". » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

26 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 11%
9 34%
11 42%
5 (Mycket bra avvägt)»3 11%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- To be honest it only touched on the easier stuff in the course.» (2)
- skrev inte tentan..» (3)
- Väldigt mycket lättare än vad man är van vid på F/TM.» (3)
- Tentan var mycket svårare än vad man trodde eftersom Igor sa att den skulle vara lättare eftersom vi inte fick ha boken. Men den var nästan svårare än de tidigare tentorna!!» (3)
- uppgifterna var mycket lika övningsuppgifterna vilket var mycket bra för då testades om man verkligen hade lärt sig det man gjorde. » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

26 svarande

<25%»2 7%
25-50%»9 34%
50-75%»4 15%
>75%»11 42%

Genomsnitt: 2.92

- Igor var väldigt tråkig att lyssna på och gav inget engagemang» (25-50%)
- Jag hade mycket svårt att förstå vad föreläsaren sa så föreläsningarna gav inte så mycket, vilket gjorde att jag ofta valde att studera själv på de timmarna som föreläsningarna låg på» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»10 38%
11 42%
4 15%
1 3%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Igor var väldigt tråkig att lyssna på och gav inget engagemang» (1 (inte alls bra))
- Powerpoints på engelska och så föreläste Igor på svenska med mycket brytning vilket gjorde det svårt att hänga med på vad han menade. Ofta förstod man inte om han frågade en fråga eller bara sa ett påstående.» (1 (inte alls bra))
- var inte på så många, men upplägged med power point var dåligt. det var jobbigt att kolla på och det blev skit och inget med anteckningarna.» (1 (inte alls bra))
- Krävs grundläggande förklaringar, antingen på föreläsningar eller i boken.» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för rörigt, jobbigt när otydlig svenska blandas med otydlig engelska. Exemplen som löstes på tavlan var också alldeles för otydliga. Det var jättesvårt att hänga med överhuvudtaget.» (1 (inte alls bra))
- Var väldigt otydligt och ingen struktur. Var svårt att förstå vad vi höll på med och så hoppade han mellan olika ämnen och Igor skrev först på en tavla och sen lite på en annan osv. » (1 (inte alls bra))
- Därav låg % av närvarande på föreläsningarna» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för mycket text på powerpointen, och jobbigt att den var på engelska när han pratade svenska, de gjorde att man hade svårt att ha koll på orden som användes mycket i kursen. Det var även en väldigt rörig struktur när han gick igenom exempel på tavlan, många gånger visste jag inte vilket exempel det var han gick igenom.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsningarna tappar en hel del på att litteratur och Igors slides är på engelska, menas Igor föreläser på svenska. Det kanske vore bättre om allt var på engelska, eller i värsta fall svenska. Upplägget är lite märkligt, både i litteraturen och på föreläsningar. Vi går igenom olika begrepp utan någon egentlig metod, och det är bitvis väldigt svårt att finna en röd tråd mellan de olika delarna av kursen.» (2)
- tycker föreläsaren borde visa mer intresse och entusiasm under föreläsningarna och verkligen visa varför sannolikhet & statistik är så bra.» (2)
- Svårt att hänga med, då det var svårt att förstå och då det ofta var dåligt strukturerat. » (2)
- Det jag tyckte var mindre bra med föreläsingarna var bland annat att om ett exempel skrevs på tavlan gick föreläsaren inte igenom det så noga och direkt efteråt suddade han ut det som var skrivet eller drog en annan tavla för så att man inte kunde kolla mer på det själv och försöka förstå. » (2)
- sleep-enducing. In my oppinion, powerpoint is not the way to go» (3)
- Slides på engelska och tal på svenska krockade endel.» (3)
- Jobbigt med blandning av svenska och engelska.» (3)

6. Hur upplevde du strukturen på föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»10 40%
10 40%
2 8%
3 12%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ingen aning om något upplägg. hade varit bra om man fick reda på kapitel som föreläsningen gäller. se till att nämna planen men rekommenderade uppgifter. hittade den pdf.en i 6 läsveckan.» (1 (inte alls bra))
- Extremt svårt att hänga med. Blir rörigt på tavlan när det inte finns någon struktur.» (1 (inte alls bra))
- Ingen struktur över vad han skulle gå igenom i början av kursen/föreläsningen.» (1 (inte alls bra))
- Det kändes inte som att det var någon som helst struktur på föreläsningarna över huvudtaget. Vi fick inte en övergripande plan eller liknande i början av kursen om vad vi skulle läsa under kursens gång och förläsningarna kändes inte heller strukturerade utan mest som att föreläsaran läste innantill från PowerPoint-presentationerna. » (1 (inte alls bra))
- Se tidigare kommentar» (1 (inte alls bra))
- Bra upplagt på powerpointsen men extremt rörigt med exemplen som togs upp då Igor aldrig ofta inte berättade vad frågan var eller vad man skulle räkna ut.» (2)
- Se föregående. Jag tycker för övrigt inte alls om praxis med att visa massa slides/overheadbilder/dyl. » (2)
- Exempel som räknades på tavlan kändes ofta ostrukturerade. » (2)
- bra slides. » (2)
- Det svårt att hänga med, framförallt i det som skrevs på tavlan. Då man inte visste vad som skulle skrivas, om det var ett exempel eller om han bara skulle förklara nått. Sen var det på tavlan inte sammanhängande, det var bara enstaka räkningar. » (2)

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 22%
6 33%
6 33%
5 (mycket bra)»2 11%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Roza är väldigt duktig men pratar ibland så snabbt så det var svårt att förstå och hänga med. Även här var det svårt med språket..» (2)
- Exemplena som gicks igenom var otydliga och hastades igenom. » (2)
- Roza är duktig, men då föreläsningarna har varit svåra att förstå blir det svårt att förstå hur man ska räkna på räkneövningarna.» (3)
- Det kunde dock ha varit fler än en och då kanske en där man räknar själv och en där läraren räknar på tavlan gemensamt med eleverna. Då är det lättare att ställa frågor och man får en inblick hur man ska lösa olika sorters problem bättre vilket är bra när man sedan ska lösa uppgifter själv. Det blir mycket svårt om man inte har gått igenom hur man löser uppgifter av detta slag över huvudtaget. » (3)
- Jag var bara där en gång men jag upplevde att man fick bra hjälp» (4)
- Hade gärna sett mer storgruppsövningar som kompliment till föreläsningarna och räknestugorna. Då man får en annan förståelse av att se någon räkna på ett problem istället för att bara prata om det.» (4)
- Hade svårt att förstå engelskan, men tyckte hon förklarade bra. » (4)

8. Anser du att räkneövningsledaren borde gå igenom exempeltal på tavlan?

26 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja»21 80%
Nej»3 11%

- Helt klart att räkneövningana borde bestå till viss del av räkneexempel på tavlan » (Ja)
- Jag tycker man borde kombinera med genomgångar och egen räkning på räkneövningarna.» (Ja)
- var ej där» ()
- Nja. Det är väl meningsfullt att få en genomgång av något man inte riktigt klarar upp, men det är mer meningsfullt om man får den hjälpen direkt av räkneövningsledaren. Själv är jag inte speciellt intresserad av att sitta och titta på hur andra får hjälp på stora tavlan med något som kanske inte alls är ett problem för mig att lösa.» (Nej)
- Skulle vilja ha haft långsamma och tydliga exempelgenomgångar. De exemplen som gicks igenom under räkneövningarna hastades bara igenom och man antogs kunna alldeles för mycket.» (Ja)
- Man borde ha långsamma och tydliga exempel där man inte antar att eleverna redan kan allt!» (Ja)
- Then i would"ve gone to them» (Ja)
- Tycker även att hon borde räknat kanske 2-3 uppgifter i början av varje räkneövning, då jag lärde mig väldigt mycket när hon gick igenom tentauppgifter sista lektionen.» (Ja)
- Det är mycket bra för att förstå hur man ska lösa olika sorters problem, samt få en förståelse för vad som efterfrågas i de olika uppgifterna » (Ja)
- Det ska inte vara för långa exempel, man ska få tid att räkna, för de är bra.» (Ja)

9. Anser du att det borde vara fler räkneövningar?

26 svarande

Ja»11 57%
Nej»8 42%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.42

- minst 1 gång i veckan genomgång på tavlan och 1 gång i veckan räknestuga.» (Ja)
- Ev. att man har en att räkna på och en till att gå igenom övningar på tavlan. » (Ja)
- Helst två per vecka, räkneövningarna är mycket viktiga för att tillämpa det som föreläses» (Ja)

10. Vad tyckte du om datorlaborationerna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»6 23%
5 19%
8 30%
5 19%
5 (mycket bra)»2 7%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- många labbar, svårförståeliga. är osäker på om de hade något med föreläsningarna vi hade samtidigt.» (1 (inte alls bra))
- För mycket "kopiera in kod och trycka på efter".» (1 (inte alls bra))
- Risigt! Med tanke på vad vi knåpade ihop i LANA-kursen som gick parallellt med statistiken så känns det fånigt att vi här ska få massa uppgifter som i princip handlar om att mata in given kod i MATLAB. Om man ämnar ha kvar laborationerna bör de göras om från grunden.» (1 (inte alls bra))
- Otydliga labbar, de gav mig ingenting. Man vet fortfarande inte om man är godkänd på dem heller, de borde ha rättats på plats tycker jag. » (1 (inte alls bra))
- Man lärde sig inget på labbarna. De var otydliga och svårt att förstå syftet med de! Ibland var det bara klistra och klippa. Dåligt att man inte blir rättad på plats för man har fortfarande inte fått reda på om man klarade de eller inte! Om man rättar på plats så kan man lära sig av sina misstag. » (1 (inte alls bra))
- De tillförde inget. Man gjorde dem bara för an var tvungen och man lärde sig inget på dem. » (1 (inte alls bra))
- Tids uppskattning per fråga som man fick var väldigt lite. Jag rekommenderar att utöka tiden eller minska frågorna.» (2)
- Ibland var det väldigt tight med tid på datorlabbarna, någon som jag upplevde som stressande.» (2)
- Mycket bara göra, utan att själv lista ut hur eller varför.» (3)
- Bestod till mesta dels av att man kopierade och klistrade in i matlab. Väldigt varierande svårighetsgrad mellan laborationerna och deluppgifterna. Jag tyckte också det framgick dåligt om man blev godkänd på dem eller ej.» (3)
- Upplägget skiljde sig väldigt mycket från labbar i andra kurser, detta orsakade stor förvirring. » (3)
- Väldigt konstiga uppgifter ibland, labb pm var otydligt och det framgick inte vad man skulle göra/redovisa.» (3)
- Det var stressigt att hinna klart och därför hann man inte lära sig lika mycket som man annars kunde gjort. » (3)
- Det var ibland svårt att förstå vad det var som efterfrågades och ibland kändes det inte som att uppgifterna hade att göra med det som vi lärt oss eller som föreläsaren gått igenom » (3)
- Relevanta och lärorika» (4)
- Good labs, but we never got any response back. No idea when we answered right or wrong, or if we even passed..?» (4)
- Helt ok, man fick lära sig matlab bättre. Bra del i kursen.» (4)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»7 26%
8 30%
7 26%
3 11%
5 (Mycket stor)»1 3%

Genomsnitt: 2.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag blev mest arg av att gå på föreläsningarna.» (1 (Mycket liten))
- Kändes som slöseri med tid, man lärde sig inget. » (1 (Mycket liten))
- Mostly learned from doing my own reading in the book which i must say was well written.» (2)
- Jag fick plugga mycket själv med kamrater.» (2)
- jag har fått göra mycket själv, men läraren på räkneövningarna har varit bra på att förklara om det är något jag undrat. Dock var det lite få tillfällen som man träffade henne och kunde fråga. » (2)
- Undervisningen har inte varit speciellt bra, men det har inte litteraturen heller, så föreläsningarna kommer man nog inte undan helt.» (3)
- Den var bra för att lära sig grunderna och några begrepp, sen fick man själv lära sig använda det och lära sig hur allt hörde ihop. » (4)
- Föreläsningarna gav mig inte jättemycket, samtidigt var jag inte på så många. Labbarna + Gamla tentor utgjorde i princip all min inlärning.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.55


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

26 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 11%
21 80%
1 3%
5 (För hög)»1 3%

Genomsnitt: 3

- Egentligen en lätt kurs. Men otydliga föreläsningar mm gjorde den svår. » (3)
- många formler att hålla reda på samt svårt att veta i vilket sammanhang de ska användas i.» (3)
- 5 labbar, ett projekt och en tentamen. vi har haft sju andra kurser, i alla dessa så har man antingen haft 4 labbar och en tenta, eller ett projekt. vill man ha kvar projektet får man ta bort några labbar. fast projektet kändes väldigt onödigt. man lärde sig inget. skippa projekt och fokusera på labbar. » (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»17 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»6 23%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.26

- Det fanns möjlighet att ställa frågor men fick inget riktigt svar! » (Ganska dåliga)
- För lite räknetillfällen» (Ganska dåliga)
- Blev bara ännu mer förvirrad av svaren jag fick.» (Ganska bra)
- Bra möjligheter att ställa frågor men inte alltid så raka svar.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

26 svarande

1 (ej prisvärd)»4 40%
2 20%
2 20%
1 10%
5 (mycket prisvärd)»1 10%
Köpte inte boken»16

Genomsnitt: 2.3

- Det hade varit bättre med en annan bok. Dessutom spränger den 70kr/hp-gränsen med råge - 800kr på Cremona för en bok som är lika tjock som Kalle Ankas pocket.» (1 (ej prisvärd))
- Dock fanns ju boken som e-bok, men det passar inte alls mig.» (2)
- Gratis på nätet! Boken ej prisvärd ny!!» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var gratis på internet, fick dock en fysisk version som gåva av äldre student.» (Köpte inte boken)
- Skrev ut boken då jag tyckte boken var alldeles för dyr» (Köpte inte boken)
- Mycket bra att kursboken finns att ladda ned på biblioteket.» (Köpte inte boken)
- Kan behövas en bättre lärobok. Boken är svår och kortfattat och det krävs bättre och mer intuitiva förklaringar. Priset 700kr var också förmycket» (Köpte inte boken)
- Fanns som e-book, vilket var bra.» (Köpte inte boken)
- Fanns som e-book :)» (Köpte inte boken)
- Boken är inte prisvärd att köpa ny, men begagnad är det prisvärt. » (Köpte inte boken)
- hittade den aldrig » (Köpte inte boken)
- Jag har läst en del i den på nätet dock, men jag tycker inte den hade varit värd att köpa helt ny. Begagnad och utskriven hade nog känts prisvärt dock» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»4 15%
7 26%
5 19%
6 23%
5 (Mycket stor)»4 15%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var alldeles för svår och krånglig att läsa!» (1 (Mycket liten))
- Inte speciellt stor hjälp! För att få den minsta förståelse om hur NÅNTING fungerar får man sätta sig på internet eller i biblioteket och kolla igenom annat material. I boken förklaras i princip ingenting av bakomliggande teori. Man bemödar sig inte ens med att ge nån slags "förklaring" till metoderna på populärvetenskaplig nivå. Om man inte bedriver nån form självstudier utanför kursmaterialet blir således kursen en övning i att slå i formelblad och tabeller.» (2)
- Det var svårt att förstå boken.» (2)
- Boken var svårförståelig. Det tog oss en timma att läsa och förstå ett exempel som var på en sida! Och det var för att det förklarades dåligt » (2)
- tabeller och kompendie med formler har varit mycket användbar och viktig för min inlärning» (3)
- Boken funkar ganska bra som refernens, men att faktiskt lära sig kursens innehåll direkt av den var svårt.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.96


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

26 svarande

Ja»12 57%
Nej»9 42%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.42

- Igor har varit förvirrad hela tiden» (Nej)
- Väldigt dålig information om antal bonuspoäng man har fått. Även dålig information om projektet, tex vilket språk rapporten skulle skrivas på, hur lång rapporten skulle vara samt information om redovisningen (språk mm)» (Nej)
- Skulle gärna vilja ha tydligare information angående projektet. Tydlig mall på rapporten, tydlig deadline för inlämning.» (Nej)
- en tydlig plan över uppgifter och föreläsningar som intoduceras i första föreläsningen. tog som sagt 6 veckor innan jag upptäckte planen.» (Nej)
- Otydliga riktlinjer, det hade varit mycket bättre om det klart och tydligt hade stått på kurshemsidan vad som verkligen gäller. Varken för projektet eller för tentan så stod det tydligt vad som gällde vilket skapade förvirring.» (Nej)
- Svårt att förstå vad som gällde för projektarbete och man fick ingen bra information om vad man fick ha på tentan! Vilket borde stå tydligt på hemsidan! Jag visste inte att man fick ha ordbok på tentan vilket hade behövts! » (Nej)
- jag tyckte att informationen till vad som förväntades av det projekt som vi gjorde i slutet av kursen var bristfällig, i synnerhet den skrifliga rapporten. Annars har det varit lätt att hitta information. » (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och projektet, man lär sig ganska bra på dem.»
- övningsledaren»
- Det här är förmodligen mycket mer konstruktivt än det låter: jag har svårt att se varför något ska bevaras överhuvudtaget.»
- Roza»
- Räkneövningarna, men fler!»
- Räkneövningarna men fler av dem. »
- the computer labs»
- Roza »
- Projekten. »
- Labbarna. »
- Inget, kursen behöver om struktureras»
- tenta upplägget»
- projektet: jag var negativ till det i början, men jag insåg sen att jag ändå lärt mig en hel del på det. Kan dock förbättras med t.ex tydligare instruktioner och mer tillfällen till hjälp. »
- Laborationer som inte är alltför svåra. Det lär man sig på utan att det blir för mycket.»
- Projektet, för jag tyckte det var kul att man fick utforska en liten del lite mer, så man lärde sig i alla fall det väldigt bra.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna bör ha lite mer krav på eget tänkande.»
- Igor borde bli mer engagerad eller byta lärare»
- Projektet var alldeles för svårt och för stort i vårt fall. Jag känner själv att jag mer hade behövt räkna och lära mig kursens innehåll istället för att försöka tolka vad jag skulle göra med projektet. Projektet var dåligt formulerat och vi visste inte vad som krävdes av oss eller vad vi skulle göra. Quizen borde även förändras. Konstigt formulerade och svårt att förstå vad man skulle göra och svara på. Föreläsningarna borde struktureras upp. Extremt svårt att hänga med när projektorn visar engelska och Igor pratar svenska. Allt borde vara på samma språk för att underlätta. Igors exempel på tavlan borde också förändras eftersom de varit väldigt röriga och ibland vet jag inte ens om Igor visste vad vi skulle få ut i slutändan. Bonuspoängen borde även förändras. Jag har ingen aning om hur många jag har, om jag ens har fått några. Då man skulle redovisa sitt projekt framför klassen uppstod även något som borde förändras. Igor avbröt de som redovisade som i sin tur ledde till att de kom av sig och att alla fick höra då han berättade för dem vad som var fel mm. Individuella samtal borde planeras in så pinsamheter kan undvikas och så ingen ska behöva känna sig utpekad och få klagomål när de försöker redovisa. Om redovisningarna över huvudtaget ska behållas så behöver de ändras i alla fall!»
- inget projekt, satsa på ordentliga labbar som man faktiskt lär sig nåt på. se till så att parallellen mellan labbar och föreläsningar är tydligt, alltså labba på sånt vi nyligen gick igenom på föreläsningen. »
- Byt litteratur, ge Igor en vitamininjektion och revidera kursinnehållet en aning: Vissa delar av kursen - Bayesiansk statistik t ex - känns som att dom kommer ivägen för det mest grundläggande. Kanske skulle man kunna ta bort dessa moment helt och fokusera på det mer grundläggande för att bygga en starkare intuition kring detta. Ärligt talat, vad är meningen att bedriva studier i matematik på det här viset? Det påminner lite om hur man lärde sig saker på gymnasiet, man pluggade in massa trams helt utan någon bakomliggande förståelse. »
- Kursboken och upplägget på föreläsningar. + Fler räknestugor»
- Tydligare information i allmänhet och mycket mycket tydligare genomgångar och struktur. Det här är en väldigt fluffig kurs med en massa formler som kan göra det svårt att hänga med och då krävs det tydlighet. Annars blir det som nu att det fallerar. Även labbarna borde ändras så man förstår vad man håller på med. Jag tyckte inte om boken heller, alldeles för svårtydd.»
- Strukturen, tydligare information. Verkar som om många inte förstod vad som sades på föreläsnignarna och då borde man kanske ha de på engelska. Kursboken borde bytas till en tydligare och enklare variant. Labbarna borde göras tydligare, hellre att man har färre uppgifter som är tydligare och som kan ta lite längre tid så att man inte hastar igenom de. »
- give some feedback from the computerlabs, and i would preffer lectures without powerpoints. Personally I stop being active when everything is on a powerpoint and i know i can find it online later. If the lecturing is all on the chalkboard you become forced to focus and take notes, although i guess this could all be attributed as my own personal problem :/»
- Förnya föreläsningarna, bättre engagemang från föreläsaren som trots allt är BÄST på just detta ämne. Ändra bonuspoänguppgifterna så de görs på ett annat sätt.»
- En annan kursbok och en annan lärare»
- En annan föreläsare samt en annan kursbok. Föreläsningarna gav ingenting och var ostrukturerade. »
- Labb pm och föreläsningarna.»
- Att övningsledaren ska gå igenom uppgifter på tavlan. »
- fler räknetillfällen och föreläsningar som är mer stukturerade, läsa en PowerPoint kan man göra själv. Man kan ha den som grund att utgå ifrån men lite förklaraingar till vad det som står betyder. Jag tycker också att fler övningar ska räknas gemensamt»
- Powerpoint på svenska, och med mindre text, så de blir mer lättförståeligt»

21. Övriga kommentarer

- Jag förstår inte varför vi inte läser kursen TMA321 - Matematisk statistik tillsammans med F2. Den verkar innehålla ungefär det man tänker sig att ingenjörer behöver lära sig i en introduktionskurs, men framförallt verkar de vara nöjda med sin kurs.»
- Tråkigt att ha en föreläsare som inte verkar vilja föreläsa, det sprider varken inspiration eller motivation. Allt känns bara oseriöst.»
- Kändes som läraren inte ville ha kursen, vilket han även sa! Vore roligare med en lärare som engagerade sig, var lite mera pedagogisk och ville lära ut! »
- Föreläsaren är duktig inom ämnet, visa det! tror kursen hade varit mycket roligare om den varit lite mer uppstrukturerad!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.6
Beräknat jämförelseindex: 0.4


Kursutvärderingssystem från