ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthetslära 1, MTM020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-19 - 2008-04-11
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

77 svarande

Högst 15 timmar»10 12%
Cirka 20 timmar»18 23%
Cirka 25 timmar»21 27%
Cirka 30 timmar»15 19%
Minst 35 timmar»13 16%

Genomsnitt: 3.03

- Väligt svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)
- Saknade böcker ty cremona var slut... gjorde att totala tiden plugg blev mindre...» (Cirka 25 timmar)
- uppgifterna tar väldigt lång tid att göra» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

77 svarande

0%»0 0%
25%»3 3%
50%»4 5%
75%»19 24%
100%»51 66%

Genomsnitt: 4.53

- Krockade tyvärr med andra kurser» (25%)
- snarare 85% - 90%» (75%)
- var borta i en vecka men annars allt» (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

77 svarande

inte alls»5 6%
någorlunda»39 50%
ja»33 42%

Genomsnitt: 2.36

- Läste i princip ingen mekanik på gymnasiet.» (inte alls)
- Ibland antar föreläsaren och öv.ledarna att man vet vad vissa ord betyder och hur vissa mekaniska saker fungerar. Vissa vet, andra har ingen aning.» (någorlunda)
- Pga uppehåll under gymnasiet var kunskaperna inte så färska.» (någorlunda)
- Det var inte lätt att hänga med i hållfen från början då det kom väldigt mycket nytt som ej har påtalats under gymnasiet.» (någorlunda)
- men det ligger nog mer hos mej än undervisningen» (någorlunda)
- äldre årskurs» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

77 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»18 23%
instämmer helt och hållet»59 76%

Genomsnitt: 2.76

- Tydlig motivering under första föreläsningen Hållfasthetsläran finns i allt som tillverkas» (instämmer helt och hållet)
- Ganska självklart ,)» (instämmer helt och hållet)

5. Har kursens mål framgått?

76 svarande

nej, inte alls»0 0%
någorlunda»13 17%
ja, men kunde varit tydligare»14 18%
ja, tydligt»49 64%

Genomsnitt: 3.47

- » (någorlunda)
- Nämdes första lektionen och fanns på kurshemsidan» (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 15%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 44%

Genomsnitt: 3.11

- Kurslitteraturen var inte alls så givande utan övningarna hängde mycket på ett visst sätt att betrakta övningar/exempel på. Att fråga t.ex. Mikael Öhman eller Mikael Enelund personligen gav mer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»57 87%
Nej, målen är för högt ställda»8 12%

Genomsnitt: 2.12

- vet inte riktigt» (?)
- Nästan =)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men jag var tvungen att lägga mycket mer tid vid mekaniken än vid matten som skulle vara en lika stor kurs, jag tror mina vänner instämmer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Poängantalet är rimligt. Dock bör kanske svårighetsgraden på duggorna och därmed också poängantalet sänkas lite.» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

69 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 23%
Ja, i hög grad»47 68%
Vet ej/har inte examinerats än»6 8%

Genomsnitt: 2.85

- vet inte riktigt» (?)
- fokuserade lite snett på innehållet i kursen tycker jag personligen, men var relativ tlik gamla tentor så man var ändå berädd.» (I viss utsträckning)
- Få uppgifter gör att resultatet beror på vilka uppgifter man får.» (I viss utsträckning)
- saknade examination av datorkunskaper inom området.» (I viss utsträckning)
- Har inte läst målen men frågorna täckte det genomgångna materialet.» (Ja, i hög grad)
- De 5 uppgifterna täckte i stort sett hela kursen förutom kanske Maxwell/Kelvin material samt lina lindad runt sträv cylinder. Uppgifterna var vädligt lika de som funnits på tidigare tentor.» (Ja, i hög grad)
- tänkte inte så mkt på det» (Vet ej/har inte examinerats än)

9. Vad anser du om examinationsformen, övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

77 svarande

Dålig»0 0%
Acceptabel»25 32%
Bra»52 67%

Genomsnitt: 2.67

- Tycker att övningsskrivningarna var väldigt svåra. Det hade inte framgått att standarden skulle hållas så pass hög.» (Acceptabel)
- Tentan och andra övningsskrivningen var för svåra» (Acceptabel)
- Lite synd att sista duggan var så svår, fick vissa att tappa lusten» (Acceptabel)
- övninsskrivningarna var för svåra.» (Acceptabel)
- Tycker att duggorna var lite väl svåra förhållande till tentan» (Acceptabel)
- Termodynamikens ide med att man kan få 3 i betyg genom duggorna är mycket bra!» (Acceptabel)
- tentan är för lång, uppgifterna tar för mycket tid att göra och man blir okoncentrerad och gör lätt slarvfel » (Acceptabel)
- duggorna var för svåra, för att man skulle få bonuspoäng » (Acceptabel)
- Förlång skrivtid. Det är omöjligt att kunna koncentrera sig i 5 timmar untan att kunna ta en rast och röra på sig. För min del kunde man lika gärn bryta efter 3 timmar då man ändå inte tillräckligt klar i huvudet för at kunnna göra något vettigt på de sista två.» (Acceptabel)
- Övningsskrivningarna ger mycket bra övning inför tentan samtidigt som de sporrar en att ligga i fas. » (Bra)
- vissa av uppgifterna (övningsskrivningarna) skiljer sig ganska mycket från uppgifterna vi fått att räkna på själva i exempelhäfte osv» (Bra)
- Mycket bra med duggor men tyvärr kändes det somm att det krockade en del med duggorna i Linjär Algebra. Det blev väldigt ryckigt i pluggandet då man i princip var tvungen att plugga ämnena varannan vecka.» (Bra)
- jätte bra med övningstentor, ger en översyn över vad man måste öva på» (Bra)

10. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

77 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»11 14%
Instämmer helt och hållet»65 84%

Genomsnitt: 2.83

- Övningsskrivningarna är ett bra sätt att stämma av elevens kunskaper. Men samtidigt är det också ett sätt att stressa upp oss mitt i allt. Prioriteringarna hoppade från vecka till vecka mellan övningskrivningarna inför respektive kurs vilket innebar att man la ena kursen åt sidan när det var övningsskrivning i den andra.» (Instämmer inte alls)
- Bra sätt att inte komma efter och få koll på vad man förstått och inte. Extra sporre med bonuspoäng» (Instämmer helt och hållet)
- MKT BRA!» (Instämmer helt och hållet)
- Behövs tydligare information om när dessa ska äga rum, speciellt om man läser flera kurser parallelt. Skriv gärn i kurs-pm datum för övningsskrivningarna» (Instämmer helt och hållet)
- det är bra med duggor» (Instämmer helt och hållet)
- Krocka tyvärr med linalgen... blev ej kontinuerligt pluggande.» (Instämmer helt och hållet)
- vill ju få bra med poäng» (Instämmer helt och hållet)

11. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

77 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer delvis»25 32%
Instämmer helt och hållet»52 67%

Genomsnitt: 2.67

- Ger dock samtidigt lite ångest» (Instämmer delvis)
- Som sagt, svårighetsgraden var för hög. » (Instämmer delvis)
- Mikael Enelunds teori om att positivt tänkade och positiv nedlagd tid ger bra resultat må stämma. Men att med dåliga resultat redan från början se de duktigare eleverna närma sig en lättare medtod att uppnå godkänt på kan jag inte se hur de elever som har svårt för kursen alltid ska ha så lätt att finna motivation till att plugga ännu mer. Dock är väl detta personligt också.» (Instämmer delvis)

12. Övningsskrivningar är dåliga, jag kan ta ansvar för min egen inlärning

.

76 svarande

Instämmer inte alls»54 71%
Instämmer delvis»19 25%
Instämmer helt och hållet»3 3%

Genomsnitt: 1.32

- Övningsskrivningar är bra men jag kan ta ansvar för min egen inlärning.» (?)
- Man tar ändå ansvar för sin inlärning då man har övningsskrivningar» (Instämmer inte alls)
- Man måste ta ansvar för sin egen inlärning ändå» (Instämmer inte alls)
- Kan visserligen ta ansvar ändå, men de är ändå bra. » (Instämmer inte alls)
- blri lätt att man skjuter upp arbetet om man inte har något annat fast mål än tentan» (Instämmer inte alls)
- blir en extra morot med övningsskrivningarna» (Instämmer delvis)


Undervisning och kursadministration

13. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

77 svarande

inga eller få»3 3%
runt hälften»3 3%
de flesta»71 92%

Genomsnitt: 2.88

- andra kursr som krockade de jag dock var på var bra» (inga eller få)
- alla» (de flesta)

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»19 24%
Ganska stor»45 58%
Mycket stor»9 11%

Genomsnitt: 2.76

- föreläsaren kändes under många gånger osäker på vad han gjorde.» (Mycket liten)
- Kändes ibland som föreläsaren talade ett annat språk och trodde att man visste mycket mer än avd man gjorde.» (Ganska liten)
- Kändes som att föreläsningarna var mer "allmän" kunskap kring ämnet än rakt på sak. Men det» (Ganska liten)
- Visst är det bra att Mikael härleder formlerna, men det känns som det tar mycket tid. Jag vill veta mer om hur alla dessa sorters krafter, moment osv. uppstår. Känns som ända till slutet i kursen var det flera kamrater som inte förstod det här med reaktionskrafter/moment ordentligt.» (Ganska liten)
- Vissa delar lärde jag mig mest av genom att läsa i böckerna.» (Ganska liten)
- men har fått en liten grund, men det mesta har man fått från räkneövningar» (Ganska liten)
- Jag borde ha läst i boken lite innan så man kunde följt med lättare» (Ganska stor)
- De är bra, men mer konkreta exempel och LUGNA genomgångar för att bygga upp metoden att betrakta probelem på bör sättas mer tyngd på.» (Ganska stor)
- Bra med härledningar för förståelse. Mycket tydliga illustrerande bilder är viktigt» (Mycket stor)
- kändes som de lektioner jag inte var på var svårare att få in kunskapen om» (Mycket stor)
- bra anteckningar, lätta att följa» (Mycket stor)
- Utan föreläsningar vet man inte ens vad man ska läsa om, vet man inte det så kommer man inte lära sig speciellt bra heller.» (Mycket stor)

15. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

77 svarande

inga eller få»4 5%
runt hälften»5 6%
de flesta»68 88%

Genomsnitt: 2.83

- Bra, ibland något stressade.» (de flesta)
- Tempot på övningarna har varit för högt, korta hellre ned antalet uppgifter som läraren ska gå igenom och lämna härledningar till de andra. Hellre kvalitet än kvantitet. » (de flesta)
- Missat var tredje. » (de flesta)

16. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

77 svarande

Totalt:

Mycket liten»2 2%
Liten»7 9%
Stor»38 49%
Mycket stor»30 38%

Genomsnitt: 3.24

Fördelat på olika grupper:

Välj räkneövningsgrupp: (11 st)
Mycket liten2 18%
Liten2 18%
Stor4 36%
Mycket stor3 27%

Genomsnitt: 2.72

- har varit hos alla, ingen har dock varit bättre än nån annan» (Liten)
- Blev olika eftersom det blev en hejdlös rusch till de bästa övningsledarna och vissa salar blev därmed fulla. Övningsledarna håller väldigt olika kvalite» (Stor)

a (Anders Boström): (25 st)
Mycket liten0 0%
Liten2 8%
Stor9 36%
Mycket stor14 56%

Genomsnitt: 3.48

- Var i olika grupper.» (Liten)
- Anders är bäst, mer anders!» (Stor)
- Anders Boström är en mycket pedagogisk och metodisk övningsledare. Likaså Mikael Enelund. Om man glömt av en räknemetod eller liknande visare de eleven detta istället för att nonchalant säga att det är en nödvändig kunskap som eleven får gå till "matte läraren och fråga om" som Peter Möller t.ex. sa till en elev med något elak ton. Sånt beteende är inte välkommet gentemos teknologer anser jag. Vi är här för att lära oss och inte för att må dåligt. Eleven som vart bemött på detta sett såg tydligt nedstämd ut efter Peters bemötande. » (Stor)
- Anders Boström har varit jätte bra!» (Stor)
- Mycket bra lärare!!!» (Stor)
- Pedagogisk som tusan. Man fick köa för att komma in på Anders övningar.» (Mycket stor)
- och Peter Möller» (Mycket stor)
- han var den bästa av dom alla» (Mycket stor)

b (Peter Möller): (23 st)
Mycket liten0 0%
Liten2 8%
Stor14 60%
Mycket stor7 30%

Genomsnitt: 3.21

- Inte Peters fel att han hade så många tal att gå igenom. Hellre färre tal och lägre tempo.» (Liten)
- eftersom det inte fanns så många lösta exempel var uppgifterna man räknade på räkkneövningarna till bra hjälp» (Stor)
- Mycket tydlig lösningsgång! Logiska resonemang, man förstår Varför. Mycket nöjd med Peter» (Mycket stor)

c (Bo Peterson): (0 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor0 0%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 0

d (Johan Sandström): (3 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor1 33%
Mycket stor2 66%

Genomsnitt: 3.66

e (Mikael Öhman): (15 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 6%
Stor10 66%
Mycket stor4 26%

Genomsnitt: 3.2

- var bara på en räkneövning» (Liten)
- Det som inte gick fullt ut under föreläsningen brukar släppa här» (Stor)
- Men den hjälp de har varit kom först vid slutet då man gick igenom anteckningarna. Under periodens gång var de inte till någon större hjälp.» (Stor)
- Det varierade. Om man var i fas hjälpte dom mycket men om man inte var i fas fattade man ibland ingeting. Istället för att ha räkneövningarna direkt efter föreläsningarna borde man fått testat på att räkna några lätta uppgifter först för att förstå de grundläggarna delarna.» (Stor)
- Mikael är duktig och hjälpsam även utanför lektionstid» (Stor)
- Men man lär sig mer av räknestugorna. » (Stor)
- Varit hos olika» (Stor)
- Ohman is tha man!» (Mycket stor)

17. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

77 svarande

inga eller få»19 24%
runt hälften»26 33%
de flesta»32 41%

Genomsnitt: 2.16

- Saknade bok pga cremona.. tappa sugen rätt snabbt» (runt hälften)
- pga sjukdom. Annars bra med så många lärare!» (runt hälften)
- De har varit mycket bra. Men det är tydligt hur vissa salar är fullsatta och väldigt högst prioriterade utefter lärarnas pedagogiska förmåga.» (runt hälften)
- Mycket bra!!! Behövs fler! Det är så lätt att fastna då behöver man kunna fråga!» (de flesta)
- Kunde varit någon mer övningsledare där så att det går lättare att få hjälp.» (de flesta)
- För få räknestugor i jämförelse med antal räkneövningar.» (de flesta)
- bra grej» (de flesta)
- För lång väntetid. behövs fler lärare » (de flesta)

18. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

73 svarande

Mycket liten»14 19%
Ganska liten»18 24%
Ganska stor»26 35%
Mycket stor»15 20%

Genomsnitt: 2.57

- var inte på någon räknestuga» (?)
- Bra för att få hjälp med uppgifter som kört fast. Men blir mer okoncentrerat och mindre effektivt arbete när det är mycket folk runtomkring. Bra koncept men föredrar att plugga själv.» (Ganska liten)
- Hade inga böcker pga cremona och tappa suget att plugga på räkneövningarna.. Körde stenhårt på gamla tentor sista veckan dock..» (Ganska liten)
- Pga det lilla antalet» (Ganska liten)
- De gav resultat men för mig men personligen så gav den mig inte mycket resultat.» (Ganska liten)
- Räknade mest själv och tog hjälp en gång så jag hade lika gärna kunnat sitta någon annanstans» (Ganska stor)
- Tog lite lång tid att få hjälp ibland. Skulle inte skada om 1-2 lärare till var närvarande.» (Ganska stor)
- Skulle gärna se att fler tillfällen finns.» (Ganska stor)
- Introducerar de olika sorters problem man kan få men svårt att hänga med på de specifika fallen.» (Ganska stor)
- det var förmånga som behövde hjälp och läraren vae sträsad och man hann max med två frågor!» (Ganska stor)
- bra att få räkna själv men ha möjligheten att fråga när man kör fast» (Ganska stor)
- Man kunde själv klura på tal och hade ständigt tillgång till hjälp av lärare om det skulle behövas. Borde planeras in fler under läsperiodens gång och inte enbart när det var övningsskrivning eller tenta.» (Mycket stor)
- Bra att man får sitta och räkna själv, sen fråga ifall man behöver hjälp.» (Mycket stor)
- Man kan ju fråga om hjälp och få svar direkt» (Mycket stor)
- fick bra hjälp där» (Mycket stor)
- detta är en mkt bra studieform, då man får räkna självständigt men det finns hjälp att få om så behövs.» (Mycket stor)

19. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära.

76 svarande

nej, inte alls»6 7%
ja, men kan göras bättre»22 28%
ja»48 63%

Genomsnitt: 2.55

- har gjort projektet tidigare» (nej, inte alls)
- Tycker bara att det förstör kursen, då slutar man att fokusera på räkningen, resultatet i kursen blir lidande.» (nej, inte alls)
- för mej gav det inte så mycket» (nej, inte alls)
- Lite mer "hands on" hade varit kul, bygga en liten bro i glasspinnar eller vad som helst.» (ja, men kan göras bättre)
- Lite praktiska exempel skulle ju inte vara fel?» (ja, men kan göras bättre)
- Om den inte ger poäng så bör den itne finnas med. Alla större labbar bör ge poäng som registreras även om inte tentamen klaras av.» (ja, men kan göras bättre)
- Kanske en aning för lätt» (ja, men kan göras bättre)
- Kunde förklarats bättre före projektet började.» (ja, men kan göras bättre)
- Blev övertygad om att datorberäjningar är absolut nödvändiga vid arbete med större datamängder/matriser» (ja)
- Den kan dock formuleras något tydligare. Det var lätt att missförstå vissa delar. Bör vara betydligt tydligare i vad som är givet, från vilken deluppgift värdena kommer.» (ja)
- Den var intressant och fick mig att förstå bättre» (ja)
- Ja, det var mycket bra. Men man skulle vilja ha lite mer praktisk anknytning till kursen. Även andra kurser. Alltså få saker och ting i verkliga livet.» (ja)
- Det var svårt att få hjälp! För många elever per lärare. Vid första tillfället fick jag inte ens plats i datasalen vilket var väldigt jobbigt» (ja)
- Men dess omfattning är lite för stor. Själva programmeringen tog alldeles för stort utrymme i labben.» (ja)
- Eftersom att alla utgår från samma problem och använder matrisformulerad förskjutningsmetod så får ni räkna med att lösningarna liknar varandra och inte insinuera att studenterna har fuskat» (ja)
- Bra och intressant labb men skulle behövts fler lärare. Verkade som de lärare so var där hade för många att hjälpa.» (ja)
- Bra uppgift!» (ja)
- kändes som om alla lärare sa olika när man frågade. bätra på hjälplistan, så det blir rättvist!» (ja)

20. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

77 svarande

5-10»27 35%
10-15»22 28%
15-20»20 25%
20-25»6 7%
mer än 25»2 2%

Genomsnitt: 2.14

- Gick väldigt bra, med häftet matrisformulerad förskjutningsmetod som "manual"» (5-10)
- ej gjort projektet» (5-10)
- Ville bli klar snabbt för att kunna plugga annat men den var inte för lätt» (5-10)
- yeah!» (5-10)
- Gick smidigare än väntat.» (5-10)
- Jag och min partner hade inte läste matlab tidigare vilket höjde svårighetsgraden för oss och ökade tiden det hela tog.» (10-15)
- lagom svår om man jämför med tex termodynamiken där den tog alldeles för mycket tid » (10-15)
- En jättebra uppgift, det var den jag lärde mig mest på i hela kursen. Synd att en liknande uppgift inte examinerades på tenta.» (15-20)
- vi gjorde den ordentligt» (20-25)

21. Till hur stor hjälp har läroboken Mekanik av Grahn och Jansson varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»21 27%
Ganska stor»35 46%
Mycket stor»12 15%

Genomsnitt: 2.67

- Man behövde ju bara de 6 ekvationerna och lite småkraft så var man hemma =)» (Mycket liten)
- Den var ganska bra men jag läste inte så mycket i den.» (Mycket liten)
- har inte ägt denna bok» (Mycket liten)
- Läser inte lärobäckerna» (Ganska liten)
- bra för mekanikdelen vilken i sig var en liten del av kursen.» (Ganska stor)
- bra exempel. Hade dock behövt härledning till uppgifterna flera gånger. » (Mycket stor)
- Jättebra. Solklara formuleringar rakt igenom» (Mycket stor)

22. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»6 7%
Liten»21 27%
Stor»36 46%
Mycket stor»14 18%

Genomsnitt: 2.75

- Jag tycker den är ganska värdelös. Antingen ska det vara en formelsamling eller en lärobok. Den gröna boken är en stor soppa. Jag tar hellre alla formler i en smet än att blanda in dem i den förklarande texten.» (Mycket liten)
- Använde den en del när jag räknade» (Mycket liten)
- Bra bok men lite svårt att börja räkna efter att ha läst i den.» (Liten)
- Att man får ha med boken på tentan tycker jag säger en del om pedagogiken i den. Snarare en formelsamling med exempel än en lärobok» (Liten)
- Läst igenom det mesta som vi gått igenom, men tycker att bokens förklaringar och exempel är riktigt dåliga. Borde vara mycket mer utförliga och fler exempel på mer avancerade problem. Har endast haft användning av den som formelsamling» (Liten)
- Mekanikboken hade tydligare förklaringar och exempel.» (Liten)
- användes mest för att ta reda på formler» (Liten)
- Bra bok att ha som förmelsamlingdå man löser uppgifter, men värdelös för inlärning.» (Liten)
- Användes mest som formelsamling. Inte så pedagogisk som lärobok.» (Liten)
- inte mkt för inlärning, mest för att se formler.» (Liten)
- Bra att kunna skriva av formler» (Stor)
- hade behövts fler räkneexempel i boken» (Stor)
- Använde formlerna i den väldigt ofta.» (Mycket stor)

23. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»10 12%
Liten»21 27%
Stor»38 49%
Mycket stor»8 10%

Genomsnitt: 2.57

- Bökiga uppgifter som inte gav mig något, slutade göra dem efter halva kursen» (Mycket liten)
- Mycket svårläst bok. Det behövs en mycket bättre bok för en såpas svår ämne.» (Mycket liten)
- svår att hitta i » (Liten)
- utan ledning i svaren är det inte till mycket hjälp...» (Liten)
- Saknar ett femte "lagom" alternativ här.» (Liten)
- Några enstaka formler i slutet av boken ko till användning» (Liten)
- Tycker det borde finnas ett mer utförligt facit. När man ska lösa problem av den här typen är det lätt att göra åtminstonde ett litet fel och då ens svar väldigt olikt facit. man behöver veta om man är på rätt väg eller inte.. » (Liten)
- i hållfastheten fanns ingen fakta att läsa för att få veta vad som gäller och för att få förståelse till vad man skulle krävas för att räkna på vissa uppgifter.» (Liten)
- Bra uppgifter men facit är alldeles för svårt att förstå. Skulle ha ett facit med fler steg så man har möjlighet att följa uträkningen.» (Liten)
- Det är övningsuppgifter man lär sig på i sådana här ämnen.» (Stor)
- Problemen blev för svåra för fort. Jag behöver mer "uppvärmningsproblem"» (Stor)
- Många olika sorters problem i den.» (Stor)
- lär sig bäst när man räknar uppgifter» (Stor)
- däri man har räknat» (Stor)

24. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»5 6%
Liten»24 31%
Stor»29 38%
Mycket stor»18 23%

Genomsnitt: 2.78

- Har inte använt mig av dem» (Mycket liten)
- Hade alternativet "mitt i mellan" funnits på denna punkt hade jag valt det.» (Liten)
- Bra utdelat material, men jag lär mig mer på att skriva själv under föreläsningarna» (Liten)
- Blev oftast att jag läste stycket i boken när jag inte förstod vad jag skulle räkna. Kollade föreläsnings anteckningarna när jag inte förstod boken. » (Stor)
- Men mindre än de ovan.» (Stor)
- Gör det lättare att hänga med på föreläsningarna.» (Stor)
- Tycker det är jättebra att du delar ut föreläsningsanteckningar så man kan följa med i dom och skriva egna anteckningar. » (Stor)
- De har varit en räddande ängel från den gröna boken i vissa lägen.» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningarna förklarade det gröna lundh lämnade osagt» (Mycket stor)

25. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»28 37%
Mycket bra»46 62%

Genomsnitt: 3.62

- har inte varit inne och använd den speciellt mycket för att kunna ha en åsikt resp. läst/kollat på det.» (?)
- Bäst hittills! Underbart när allting fungerar som det ska!» (Mycket bra)
- Uppdaterades bra och all info fanns där som man behövde.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

26. Hur trivs du med att studera mekanik och hållfasthetslära?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Så där»17 22%
Bra»37 48%
Mycket bra»22 28%

Genomsnitt: 3.06

- kul ämne, men man tappade intresset efter att föreläsaren gjorde ämnet till en börda mer än kunnande iom den till synes stora osäkerheten» (Så där)
- uppgifterna tar för lång tid att räkna, om man då får fel svar är det också svårt att veta vad man gjort för fel » (Så där)
- Hållfen känns lite svår och det kommer mycket nytt på samma gång känns det som.» (Så där)
- Men det är ett svårt ämne.» (Bra)
- Frustrerande när jag inte kom nägonstans, klarade inte studera själv utan var tvungen att stämma träff med andra studenter.» (Bra)
- Är ganska svårt» (Bra)
- rolig kurs» (Mycket bra)
- Det märks att kursen har hängt med ett tag och att den har utvecklats efter tidens gång. » (Mycket bra)
- tog dock mycket tid, uppgifterna var svåra» (Mycket bra)

27. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

77 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»11 14%
Ganska bra»26 33%
Mycket bra»30 38%
Har ej sökt hjälp»10 12%

Genomsnitt: 3.5

- Fler räknestugor skulle underlätta.» (Ganska dåliga)
- det var just i detta avseendet föreläsaren kände sig osäker, oförberedda frågor.» (Ganska dåliga)
- Lite tid på räkneövningarna. Men räknestugorna var kanon!» (Ganska dåliga)
- Oftast lite för många per sal och lång väntetid» (Ganska dåliga)
- Jag skulle vilja få upp räkneövningarna på nätet. När vi har så mycket att lära på så kort tid tycker jag det är slöseri med tid att sitta och titta på när någon annan räknar. Men jag behöver anteckningarna att titta på när jag kör fast.» (Ganska bra)
- Det var mycket folk på räknestugorna så personalen räckte inte riktigt till.» (Ganska bra)
- Räkneövningarna var bra så att man fick tid att fråga» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp vid övningstillfällena, annars bra.» (Ganska bra)
- Tog lite lång tid att få hjälp på datorövningen.» (Ganska bra)
- Finns alltid någon på institutionen man kan fråga.Toppen! » (Mycket bra)
- Upplägget med möjlighet till räknestugor finner jag till stor belåtenhet» (Mycket bra)
- Både Peter Möller, Mikael Enelund och Öhman har gärna svarat på frågor när man sökt deras hjälp.» (Mycket bra)
- Under föreläsningarna fungerade det mycket bra. Vissa övningsledare verkade känna sig illa till freds med att vissa teknologer ställde frågor. Som ett sätt att ifråga sätta deras undervisning.» (Mycket bra)
- Men kommer kanske göra det i nästa kurs» (Har ej sökt hjälp)

28. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 23%
Mycket bra»53 68%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.76

- Ingen delar med sig av sina böcker,, fan ja hade ju inga större delen av kursen pga cremona... de var segt. » (Ganska bra)
- Största delen av studierna har jag studerat med andra.» (Mycket bra)

29. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 28%
Hög»47 61%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.77

- Välplanerad kurs. Jag blir dock frustrerad av att jag inte känner att jag har bra koll på allt trots att jag gjort alla övningsuppgifter etc. Det är ju detta ämnet vi på maskin ska vara bäst på så då vill man inte sluta kursen med frågetecken. T ex har jag fortfarande inte begripit vad S-A-stjärna är för något. Boken (den gröna) är dålig på att förklara.» (Lagom)
- Programmeringsuppgiften tog väldigt mycket tid och den kom då man hade som mest att göra. Jag tror man fått ut mer av den om den lagts lite tidigare och givits mer tid till att göra. Det blev väldigt stressigt och man var med fokuserad med att bli klar än att förstå uppgiften.» (Hög)
- förväntar mig att mek 2 blir tung.» (Hög)
- Som väntat på en chalmers kurs... ibland kändes det dock övermänskligt, men dte gick ju tillslut efter hårt slit.» (Hög)
- Mycket nytt som skulle förstås varje vecka.» (Hög)
- fick sitta varje helg på skolan för att hinna räkna alla uppgifter» (Hög)
- men samtidigt väljer man ju själv hur mycket man vill arbeta med det.» (Hög)

30. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»23 29%
Hög»46 59%
För hög»6 7%

Genomsnitt: 3.72

- Förutom under projektupg.» (Låg)
- Fast den andra kursen jag läste var mekatronik från andra året.» (Hög)
- Mekaniken var helt klart mer krävande än linjära algebran, men så ska det väl vara.» (Hög)
- låste 4 kurser så därför för hög» (För hög)

31. Skulle du önska att läsperioden förlängdes med en vecka?

Idag läser vi på Chalmers 15 högskolepoäng på 8 veckor (7 veckor plus en tentamensvecka). Normal studietakt är 15 högskolepoäng på 10 veckor.

75 svarande

nej»50 66%
ja»25 33%

Genomsnitt: 1.33

- Bättre att sista läsperoiden är 8 veckor för de kurserna verkar svårare, men om båda ska vara 8 veckor är väl det också bra. Viktigare egentligen att LP2 är 8 veckor.» (nej)
- Sedan beror det helt på vilka kurser man läser. Det hade varit skönt med en extra vecka i mekaniken men sedan kändes det som det räcker med sju veckor för matten» (nej)
- Skönt att kunna vara ledig lite längre. Komma ifrån mentalt, och kunna jobba lite.» (nej)
- men däremot en extra vecka mellan lv.7 och tentap utan lektioner som vi kan plugga på om vi känner att vi ligger efter på. jag tror att kuggprocentetn skulle minska betydligt. bättre för alla.» (nej)
- Jag tycker att det är bra som det är! Fungerar jättebra!» (nej)
- Det är faktiskt skönt med långa lov, vilket ger en möjlighet att arbeta om man behöver.» (nej)
- Gillar att ha högre intensitet under läsperioderna och destu mer ledig tid» (nej)
- bra med långa lov, då hinner man jobba och koppla av» (nej)
- Jag vet inte riktigt» (nej)
- Väldigt skönt med långa lov, även om det är hektiskt när man väl pluggar.» (nej)
- Helldre plugga hårt i få veckor och ha längre ledighet. » (nej)
- längre läsperioder innebär kortare lov dvs kortare tid att vila/arbeta/annat man vill göra på sin lediga tid.» (nej)
- tycker jag verkligen inte, är jättebra som det är eftersom loven blir längre och man då får möjlighet att vila upp sig ordentligt.» (nej)
- 3 månader sommarlov är för mkt om man skulle kunna få stressa mindre under terminens gång.» (ja)
- Det skulle vara bra med en vecka läsvecka 8 där man inte hade några nya genomgångar, bara möjlighet till att gå på någon typ av räkneövning, tentaplugg eller vad man ska kalla det!» (ja)
- skulle antagligen förbättra studieresultaten, men de långa loven är uppskattade» (ja)
- Mitt största problem är tempot, vilket jag inser måste vara högt på en skola som Chalmers, men då man ofta är 8-17 i skolan orkar man inte plugga när man kommer hem, vare sig man vill eller inte...» (ja)
- Ja gärna!» (ja)
- DEFINITIVT! Eventuellt att första året är längre. Övergången mellan att vara gymnasielev eller att arbeta deltid eller vad man många gjort innan Chalmers är extrem. Det bör därför vara lämpligt med en vecka längre läsperiod.» (ja)
- Hade varit bra med en vecka till så att man kan få mer tid på dagarna till att plugga, nu måste man sitta kvar ofta efter skolan och det gör att man kommer hem sent och sömnen kan bli lidande.» (ja)
- gillar loven, men det är väldigt jobbiga perioder, men o andra sidan så är det skönt att jobba för fullt i 7 veckor o sedan ha lov. men då finns det en risk för omtenta... så jag skulle föredra att ha mindre lov, o längra perioder, ger mindre stress.» (ja)

32. Hur trivs du med att studera på M?

77 svarande

Dålig»0 0%
Så där»4 5%
Bra»28 36%
Mycket bra»45 58%

Genomsnitt: 3.53

- Socialt sett mycket bra, men jag är tyvärr alltid stressad vilket ger mig huvudvärk mm» (Så där)
- Bilden av att "studera i grupp" som många nämner existerar inte riktigt ute i det verkliga livet. Maskins lokaler är ganska tråkiga och våra föreningar gör inte direkt något för vår del än att arrangera fester som inte direkt gynnar vår miljö eller våra studier.» (Så där)
- Jag tycker de flesta kurser har ett bra innehåll. Däremot undrar man ofta hur man ska hinna med allt. Det värsta jag vet är att göra saker halvhjärtat, så ibland hinner man inte ens handla mat om man ska få allt gjort. » (Bra)
- Har just bytt till M så helhetsutrycket är bristande.» (Bra)
- Tror att jag har hamnat rätt» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»22 28%
Gott»34 44%
Mycket gott»19 25%

Genomsnitt: 3.93

- Missnöjd med tentan» (Gott)
- Jag har inga förkunskaper, förutom gymnasiefysiken och matten. Det kändes som att det förutsattes att man visste lite om mekanik som ämne sen tidigare, vilket jag tror att många inte gör. Hade varit skönt med lite mer grundläggande ibland. Behandla oss gärna som mer korkade än vad vi är!» (Gott)
- Söker mer koppling till verklighet, och inte fullt så mycket inriktning på att kunna göra beräkningar. Mer information inom vilka områden kunskapen är viktig och kommer att tillämpas.» (Gott)
- rolig kurs, riktigt maskinämne » (Mycket gott)
- väl utförmad, relevant och bra att mek och hållf blandas» (Mycket gott)
- intressant» (Mycket gott)
- Som sagt, det känns som ni har tagit till er tidigare kritik och hela tiden förbättrat kursen. Bästa kursen än så länge» (Mycket gott)
- Engagerad föreläsare och bra övningsledare, bra möjligheter till hjälp under lektionstid och på institutionen.» (Mycket gott)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datauppgiften»
- Mikael Ehnelund som föreläsare.»
- Läroböckerna och uppläggningen av kursen»
- FÖ anteckningarna»
- Anders Boström, Mikael Enelund, övningsskrivningar och konstruktionsuppgiften»
- bra med många räkneövningar o räknestugor, behåll dem!»
- Allt:P»
- Lärarna! Mycket motiverade att lära ut, gör att studenterna också blir motiverade»
- Anders»
- Anders Boström!»
- bra att börja med mekanikdelen, kändes naturligt »
- räknestugor, och lägg till fler!»
- Övningsskrivningar»
- Administrationen runt omkring kursen.»
- Det mesta.»
- Att vi får ut föreläsnigsanteckningar under föreläsningen. Äntligen hinner man skriva in de små förklaringar man vill i texten, som kan ge mkt förståelse.»
- Duggor»
- övningsskrivningar»
- Mikael Öhman och Anders Boström <3!»
- Utdelningen av föreläsningspappren och Mikael Enelund.»
- Projektuppg, roligt.»
- Övningsskrivningarna»
- Projektuppgiften»
- räknestugorna»
- övningsskrivningarna»
- räkneövningar och räknestugor»
- Generellt bra kurs.»
- Projektuppgiften»
- Upplägget med två övningsskrivningar är bra, annars skulle tentan blir alldeles för omfattande»
- Datorövningen var rolig och man fick exempel på verklighetsbaserade problem som kan lösas med ens kunskaper»
- räknestugorna»
- Jag tycker allt varit bra.»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Lite mer tid till programmeringsuppgiften och inte lika svåra övningsskrivningar.»
- Mer tid till balken. Det var många nya saker att hålla reda på på slutet. En del av dem har jag inte koll på ens nu efter kursen är slut. Mer diffekvationer. (=mer tid?)»
- Tentan, exempeluppgifterna och föreläsningarna, fick inte ut så mycket av dem»
- CREMONA! gröna lund tog snabbt slut och de hade ett väldigt nonchalant sätt att bemöta problemet. fick tillslut tag på ett begagnat ex nån vecka före tentan, då var de full panik. TOG MYCKET ILLA vid mig av detta.»
- inte så tidiga föreläsningar, när man är trött blir det svårt att hänga med»
- Att man får testa att räkna några lätta uppgifter innan man kommer till övningarna.»
- Mer platser i datasalarna för arbetet»
- Möllers attityd mot teknologerna»
- Peter Möllers attityd mot eleverna»
- Jag tror Mikel inte förstår hur svåra en del räkneuppgifter var, kanske borde han se över dem.»
- Kanske förklara fysikaliska fenomen lite mer, ibland förlorade man en del tid på att man saknade förståelse för tex plasticering mm.»
- Storleken på matlabuppgiften.»
- fler räknestugor»
- Vissa övningsledares pedagogik och inställning.»
- Någon mer övningsledare.»
- Flera Räknestugor»
- Möjligheterna att få hjälp, har i vissa fall kännts som man har dragit sig för att fråga när man sitter med många i ett klassrum...»
- Ingen projekt upg, ta bort denna, lärde mig mycket lite av denna. Fler lektionstillfällen att räkna, mindre föreläsningar.»
- ge fler lösta exempel till hållf delen, eftersom de uppgifterna var så omfattande är det svårt att reda ut vart man har gjort fel i uppgifterna »
- övningsskrivningarna var svårare än tentan det var lite konstigt.»
- Fler räknestugor. Matten var svårare än man trodde, och det förutsattes att man skulle klara integralerna mm utan genomgång. Kunde vara bra att gå igenom det lite långsammare.»
- Föreläsningsanteckningarna behöver egentligen bara delas ut på kurshemsidan»
- Fler räknestugor»
- kan höja nivån på föreläsningarna, även om manhar fattat dom betyder inte det att man fattar övningen sen»

36. Övriga kommentarer

- Bra med gamla tentor, skapade en bra uppfattning om vad som förväntades»
- CREMONA! gröna lund tog snabbt slut och de hade ett väldigt nonchalant sätt att bemöta problemet. fick tillslut tag på ett begagnat ex nån vecka före tentan, då var de full panik. TOG MYCKET ILLA vid mig av detta. Fick höra att det är kursansvarig som "bestämmer" antalet böcker... BESTÄLL in så de räcker nästa gång ? som sagt, detta krossa totalt all min studiemotivation under periodens gång och de var extremts stressande för mig. // Kim Henriksson»
- svårt att komma ikapp när man väl hamnar efter, det vore kanske bättre att dra ut kursen under 10 veckor istället för 8 veckor för att sänka tempot en del»
- Overall bra. Men skulle vilja ha lite mer exempel från verkligheten. Kanske en studiebesök!:P»
- En god adminstritation förenklar studierna mycket, då man kan känna i sig trygg i kursinnehållet! (vilket har varit fallet i denna kurs)»
- Längre läsperioder och en extra omtentavecka innan sommarlovet! Man måste ju inte tenta om om man inte vill men möjligheten borde finnas!»
- Kanske ej passar in i detta forum, men hur som helst tycker jag att något borde göras åt studiehallens ljudnivå. Känner mer som ett "allrum" än ett ställe för god studiemiljö»
- mek delen är bra(bra bok med lösta exempel), hållf delen mindre bra (beror främst på att det är svårt att reda ut vart i uppgifterna man har gjort fel och därmed svårt att lära sig av sina misstag)»
- skönt med en kurs som var väl planerat!!»


Kursutvärderingssystem från