ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (12), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-19 - 2008-04-04
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 90%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag fick den information som behövdes» (Bra)
- Informationen inför kursträffarna kunde ev. skickats ut lite tidigare. I övrigt var informationen mycket bra. Utlovat material på portalen dröjde lite ibland.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.09


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 72%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var bra, men det hade varit bättre och roligare om det var tre dagar i stöten och internat. Vi har så mycket att lära av varandra och jag tror att vi i framtiden skulle få mer ut av varandras framsteg och misstag då.» (Bra)
- Tror inte det går att ha ett bättre/effektivare upplägg. Svårt att balansera med ett heltidsjobb bara.» (Bra)
- Trevligt att vissa föreläsningar hölls ute på företagen.» (Bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 90%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det har gett en djupare förståelse för Lean.» (Bra)
- Vår tanke var mer i utbildningssyfte och inte något som vi ska inplementera. » (Bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 90%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Här fans hela skalan från dåligt till super bra, helheten är bra.» (Bra)
- På slutet var det föler med erfarenhet från verkligheten och det var bra. Jag tror att det kunde varit bra att fått med någon tidigare för att få med den "kritiska" delen också.» (Bra)
- En del av föreläsarna var för akademiska, de föreläsare som hade varit ute i "verkligheten" var bäst eftersom de hade verkliga fall att relatera till» (Bra)
- Blandat vad gällde de som föreläste. Lärare LM bör bytas ut. TY tämligen ok. Glen Heiman kunde vi varit utan. Övriga bra.» (Bra)
- Men saknar lite mer exempel från lite mindre företag.» (Bra)
- Blandat...vissa helt kanon, andra mindre bra !!» (Bra)
- Kunniga och drivna föreläsare...» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 63%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det mesta fanns med. Föreläsningen om gruppdynamik var för avancerad, blev lite besviken på den.» (Bra)
- Önskar mer praktiska exempel från svensk industri och då gärna exemepl som ej rör fordonsindustrin,,,» (Bra)
- Att kurslitteraturen var på engelska. Det tyckte många var ett hinder inkl. mig.» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

10 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 20%
Bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant med filosofin kring lean, men leanspelet står mig upp i halsen. Har förstått att andra uppskattar spelet och det har jag också gjort. Men jag har spelat det en gång för mycket.» (Mindre bra)
- Det var lite pang på och det var nog bra. Vi hade en bra mix i gruppen med olika bakgrund så det hade varit fel att börja "mjukt". Vi med mindre bakgrund tycker jag ändå hängde på bra.» (Bra)
- Bra introduktion till Lean. Lean spelet är bra vilket även gjorde att man lärde känna varandra i kursen rätt snabbt.» (Bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 18%
Bra»7 63%
Mycket bra»2 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var trevligt att besöka Kendrion, dock kändes föreläsningen på eftermiddagen/kvällen något forcerad trots att den gick på övertid. Intressant men för mycket material på för kort tid.» (Mindre bra)
- Bitvis väldigt ostrukturerat under fredagen.» (Mindre bra)
- Dag 5 värdeflödesanalys var super bra, bra företag att ha övningarna på. Mycket av kursens behållning ligger här. Dag 6 började lika bra som dagen innan med dragande system och kanban, men det var dåligt när det började pratas kontinuerliga flöden. Har man något att säga så får man förbereda sig även om det är ett ämne man doktorerat på.» (Bra)
- Tycker dock att underhållsbitarna skulle kommit senare i kursen. Lokalerna i Ljungby kunde varit bättre. Trångt och dålig luft. Det finns bättre lokaler i huset. Studiebesöket var bra.» (Bra)
- Lite sämre föreläsare men intressant» (Bra)
- Bra upplägg att utföra en VSM på ett företag. Dag 6 deltog jag inte» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 81%
Mycket bra»2 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra om TPM och OEE. Reklaminslaget om SOLME var onödigt» (Bra)
- Perfekt att få se annnan verksamhet. Tycker att Mefa bjöd på ett bra upplägg.» (Bra)
- Snabba omställningar (demonstration av datorprogram för bl.a. ställtidsanalys): Detta kändes mest som en enda lång reklampaus/promo och var inte särskilt lärande.» (Bra)
- Hade önskat mer vistelse ute på verkstadsgolvet för tex OEE-beräkning» (Bra)
- Bra förläsare med verklighetsförankring. Bra med besök på annat föreatag.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

11 svarande

Dåligt»3 30%
Mindre bra»1 10%
Bra»4 40%
Mycket bra»2 20%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dag 7 var ok, dock var en dag alldeles för lite för att verkligen förstå 6sigma. Så istället hade det räckt med en kortare genomgång. Ska man använda sig av detta så måste man ändå läsa på mycket mer! Dag 8 var riktigt dålig! Hade höga förväntningar, för ämnet tycker jag är intressant. Men detta kändes som en bortkastad dag! » (Dåligt)
- Dag 7 deltog jag ej. Gruppdynamik delen var inte bra, för akademisk och djup, fick inte ut mycket av den.» (Dåligt)
- Bortkastade dagar !! dåliga föreläsare, som "slarvade bort" intressanta ämnen !!!» (Dåligt)
- Föreläsningen om organisation och motivation var svår att få grepp om samt att den med de förusättningar jag hade gick lite djupt i vissa fall.» (Mindre bra)
- Kvalitetsavsnittet var sådär, konstigt att sex sigma framställdes som ett alternativ till lean snarare än ett möjligt verktyg att nyttja inom ramen för leanfilosofin. Avsnitt gällande motivation, lagarbete är ett viktigt inslag.» (Bra)
- Dag 7 var bra. Dag 8 var oerhört intressant, motivation och grupporganisation är vad allt handlar om. Det var nog kursens bästa dag.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 44%
Mycket bra»5 55%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var mycket bra gästföreläsare båda dagarna, de fick en verkligen sugen på ett ta tag i det egna företagets problem. Jag tycker att många av kursdeltagarna gjorde dåliga pressentationer, det gör att jag tröttnar och känner att det blir bortkastad tid. Det fanns de som gjorde det bra, det vill jag tillägga.» (Bra)
- Båda föreläsarna var mycket bra! Och det var väldigt roligt/intressant att höra redovisningarna.» (Mycket bra)
- Här kryddades praktik och teori och det var bra. Nyttigt att få lyssna på andras redovisningar också.» (Mycket bra)
- Bra presentationer från kursdeltagarna och de föreläsarna som fanns med var mycket bra» (Mycket bra)
- Kanonbra !! Framförallt mannen från Scania.» (Mycket bra)
- Trevlig avrundning med redovisningar och bra föreläsare.» (Mycket bra)
- Var utomlands tyvärr» (Deltog ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Denna period har också inneburit 50-60 h arbete i veckan så tiden för att läsa på inför kurserna har varit begränsad. Det är jag inte nöjd med. Litteraturen finns dock kvar så en repetitions runda skall göras under våren.»
- Som helhet var kursen bra. Vi var dessutom ett väldigt bra gäng där vi lärde mycket av varandra genom att utbyta erfarenheter. Bra blandning med några företag som redan kommit en bit och företag som precis börjat. Många bra diskussioner»
- Vi kommer att ha MYCKET STOR NYTTA AV KURSEN !!»
- Har nyss börjat mitt nuvarande arbete och känner mig lite grön, jämfört flertalet av kursvännerna»

Är du nöjd med dina egna insatser?
11 svarande

Ja»10 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 18%
Bra»8 72%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Lokalerna var för små med tanke på att vi var många deltagare» (Mindre bra)
- För litet» (Mindre bra)
- Helt ok. Möjligen lite trångt.» (Bra)
- Gärna mer ute i (verkligheten) på företagen om detta är möjligt» (Bra)
- Lite problem med luftkvaliteten i vissa lokaler. (Garvaren i Ljungby)» (Bra)
- Ständigt återkommande problem i de flesta lokaler är att luftväxlingen är för dålig.» (Bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

10 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 10%
Bra»6 60%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.2

- Frukt som komplement till kakor hade sannolikt varit uppskattat av många kursdeltagare!» (?)
- Jag tycker att det är lite slafsigt på matstället vid TEK i halmstad. Fikat har varit bra.» (Mindre bra)
- Även detta var bra. Nyttigt med lite frisk luft också.» (Bra)
- Lite frukt kanske...? som som ett alternativ till dom för övrigt goda "kaloribombskakorna"... :)» (Bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.13
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från