ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (11), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-19 - 2008-04-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

15 svarande

Dåligt»1 6%
Mindre bra»1 6%
Bra»8 53%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skickades till fel email adress, ett förslag är att ni begär bekräftelse på att emailen kommit fram» (Dåligt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 71%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Önskemål om ett upplägg för enbart administration» (Bra)
- Stor mängd inläsning som är svårt att hinna med när man arbetar 100 % ändå.» (Bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 21%
Bra»5 35%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var svårt ibland att relatera till annan produktion då allt och alla hänvisade till bilindustrin.» (Mindre bra)
- inte riktigt lyckat att blanda kommunal verksamhet med industri, blir för dåligt utbyte mellan liknande verksamheter. Hade också förväntat mig mer riktat mot annan industri än fordonsindustrin.» (Mindre bra)
- Bitvis mycket intressant bitvis utanför mina kompetensområden. För mycket Lean Production och för lite Lean Administration. Större målgruppsanpassning efterlyses.» (Mindre bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»9 64%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer fokus på det som skett/sker utanför bilindustrin bör ske för att övriga verksamheter skall kunna ta del av erfarenheter mm.» (Mindre bra)
- Det var svårt ibland att relatera till annan produktion då allt och alla hänvisade till bilindustrin.» (Bra)
- Varierande dock.» (Bra)
- Initierade men ibland väldigt generella.» (Bra)
- Scania-killarna Mycket bra TPM - Mindre bra» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»12 85%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se pkt. 4» (Mindre bra)
- Det var svårt ibland att relatera till annan produktion då allt och alla hänvisade till bilindustrin.» (Bra)
- Avsnittet om kvalitetsfilosofi va väl inte så intressant för min del men i övrigt var det väldigt bra.» (Bra)
- Eftersom halva kursgruppen inte kom från tillverkningsindustrin borde detta tagits större hänsyn till.» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 63%
Mycket bra»4 36%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplägget bra men lite förmycket fokus på bilindustri.» (Bra)
- Lean-spelet mycket givande.» (Bra)
- Leanspelet var väldigt bra» (Mycket bra)
- Leanspelet var otroligt bra!» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»11 78%
Mycket bra»2 14%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var svårt ibland att relatera till annan produktion då allt och alla hänvisade till bilindustrin.» (Bra)
- Upplägget bra men lite förmycket fokus på bilindustri.» (Bra)
- Om jag minns rätt var det här vi spelade Lean Administration spelet samt gjorde en värdeflödesanalys. Detta var riktigt bra.» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»9 64%
Mycket bra»4 28%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om jag minns rätt var det mycket taktberäkningar m.m. som var kolossalt riktat mot tillverkningsindustrin. Intressant i och för sig men inte tillämpbart i min vardag.» (Mindre bra)
- Det var synd att vi inte fick se datorprogrammet för ställtidsanalys» (Bra)
- Upplägget bra men lite förmycket fokus på bilindustri.» (Bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 28%
Bra»8 57%
Mycket bra»2 14%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det pratades bara om de olika kvalitetsverktygen, önskvärt hade varit att även få prova dem (7QC, SPS osv.) T.ex. Hur räknar man ut 6 sigma.» (Mindre bra)
- Blev bara en dag.» (Mindre bra)
- Upplägget bra men lite förmycket fokus på bilindustri.» (Bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»7 50%
Mycket bra»6 42%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplägget bra men lite förmycket fokus på bilindustri.» (Bra)
- Intressant att se de övrigas presentationer.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.17


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- I kurshemsidan skall det finnas kursmaterial för de olika dagarna men det har lyst med sin frånvaro. Fanns bara för den första träffen. Även nu, 2 månader efter är det tomt i de flesta mapparna. Det kan ju vara bra att ha dessa för framtida behov.»
- Önskar att kursen kunde genomföras ännu en gång på så nära håll, då skulle jag rekommendera den för fler på företaget.»
- Det tog väldigt lång tid att få svar på inlämningsuppgifterna. Har fortfarande inte fått intyg på att jag gått kursen.»
- Har inte hunnit ge kursen den tid som behövts. Med bättre målgruppsanpassning kan jag rekommendera kursen.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
14 svarande

Ja»12 85%
Nej»2 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.14

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
14 svarande

Ja»13 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
14 svarande

Ja»10 76%
Nej»3 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.23

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
14 svarande

Ja»12 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 57%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.42

- Trevligt och gemytligt ställe» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 57%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket intressanta diskussioner med kollegorna.» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från