ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp4åk3: TME060 Hållfasthetslära och maskinelement

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-21 - 2013-08-21
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
13 svarande

0 0%
0 0%
2 15%
7 53%
4 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
13 svarande

0 0%
1 8%
3 25%
6 50%
2 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
13 svarande

0 0%
0 0%
3 25%
6 50%
3 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
13 svarande

1 7%
1 7%
2 15%
4 30%
5 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
13 svarande

2 15%
2 15%
2 15%
4 30%
3 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
13 svarande

0 0%
1 7%
1 7%
5 38%
6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Tycker du att det vore bra med ytterligare en dugga i kursen?

13 svarande

Ja»8 66%
Nej»4 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.33

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Maskinelement»
- Dugga»
- Duggan som prövar grunderna i hållfasthet är bra att ha tidigt i kursen. Det var även bra att få föreläsningsmaterial utdelat på papper. »
- Göran Brännare. Inlämningsuppgifterna, fast i annan enklare form.»
- Göran Brännare var till mycket stor hjälp! Hans kontor var också uppskattat»
- Lika engagerad lärare som vi har haft i år.»
- Duggan»
- dugga, räkneövningar där vi får ut lösningar på papper (blir lätt att hänga med då). »
- Jag gillade Brännare, att han alltid fanns tillgänglig. Sen tyckte jag även det var bra att det fanns lösningsexempel som Brännare hade på sitt kontor.»
- Duggan var bra. Inlämningsuppgifterna är bra för att lära sig, men låg på en för hög nivå»

4. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej»
- Saknade struktur på vissa föreläsningar. Kursen uppfattas som ganska svår och det hade hjälpt med extra tydlighet i genomgångar och vid exempelräkning, som förklaring till vad som görs och varför. Sedan fungerar det inte att ha övning i en föreläsningssal, det är svårt att få plats med alla böcker och svårt att ta sig fram till läraren, försök boka en vanlig övningssal till nästa år. Göran Brännares vilja att hjälpa alla studenter är bra men det blir inte så bra när han inte är på plats under övningslektionerna för att ha hjälper någon annan på annat håll. Då förloras själva vitsen med övningen. »
- En bättre och tydligare bok i maskinelement»
- Lite mer praktisk användning av de saker vi håller på med»
- Det hade varit intressant med mer teori. Ibland kändes det som att det var lite mycket räkneexempel.»

5. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej»
- De fyra inlämningsuppgifterna i maskinelement. Dessa tar så mycket tid att vi inte hinner räkna något i böckerna. Tror att mer tid för egen räkning hade gett mer faktiskt då inlämningarna är kluriga uppgifter som vi tvingar prioritera före alla andra självstudier. »
- Vissa för svåra delar i hållf.läran. som inte kom på tentan ändå och som inte känns relevanta för I-ingenjörer.»
-
- Kursen är inte anpassad till en nivå som passar för en student på industriell ekonomi.»

6. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det är väldigt stort omfång på kursen. Och ibland fokus på detaljer mer än på själva förståelsen. Svårt att ta till sig bilder. Hade varit bra om man visualiserade exempelvis maskinelementdelen och de bilder som finns i uppgiterna så att man förstår vad det är för något man räknar på, och vad "saken" är till för, så man förstår vikten av att dimensionera den rätt tex.»
- Så som kursen ligger nu, intill kandidatarbetet skulle det inte fungera med en till dugga mitt i slutfasen av kandidatarbetet, men ja, en till dugga i hållf skulle kanske hjälpa till för att hålla en bättre kontinuitet i hållf-studierna.»

Att få hjälp och svar på frågor
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 61%
Lärorikt»5 38%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.38

Föreläsningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 15%
Lärorikt»8 61%
Mindre lärorikt»3 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.07

Övningar
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 41%
Lärorikt»5 41%
Mindre lärorikt»2 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Projektarbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 25%
Lärorikt»6 50%
Mindre lärorikt»3 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Laborationer
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Studiebesök
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.5

Kurslitteratur
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 33%
Lärorikt»5 41%
Mindre lärorikt»3 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.91

Självverksamhet
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 75%
Lärorikt»3 25%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.25

Tentamen
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 33%
Lärorikt»5 41%
Mindre lärorikt»3 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.91

Tillfällen för kritik (feedback)
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»3 75%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.75

Matlab
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från