ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp4åk2: IAR072 - Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-21 - 2013-08-21
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
49 svarande

4 8%
17 34%
20 40%
8 16%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
49 svarande

10 21%
15 31%
16 34%
6 12%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
49 svarande

9 19%
17 36%
12 26%
5 10%
3 6%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
49 svarande

0 0%
5 11%
20 47%
10 23%
7 16%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
49 svarande

0 0%
3 6%
8 16%
21 43%
16 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
49 svarande

6 12%
7 14%
22 46%
11 23%
1 2%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Lean på tjänstesektorn, allts implementering av lean på sjukhus eller liknande. Får en att tänka lite outside the box. »
- Övningstillfällena bör vara kvar, gärna fler. Studiebesöket.»
- Mats å Torbjörn är duktga föreläsare ! Studiebesök !»
- Studiebesöket till volvo, PVI-caset»
- PVI caset var riktigt bra och man borde kolla på att göra fler sånna här case»
- Volvobesöket, jättekul!»
- Ser inte skillnaden mellan denna och verksamhetsutvecklingen.»
- Studiebesöket på Volvo. »
- Volvo-besöket, PVI-caset, JIT-övningen.»
- JIT övningen med att packa lådor som Ludvig hade. Studiebesöket på Volvo Tuve! »
- Tentamen som examinationsform och övningarna. »
- Gruppövningarna och peas-caset. Skönt att ha ett litet case för omväxlingen skull»
- Studiebesöket på volvo var bra. »
- Jag tycker att samtliga övningar var jättebra! »
- Studiebesöket, Just-in-time övningen. PVi fallet var också intressant och bra struktur på den räknestugan. »
- Naghmeh är en fantastisk handledare! Väldigt tillmötesgående, tillgänglig och mån om vårt resultat. Studieresan till Volvo kändes relevant. Räkneövningarna, övningen med lådorna och miljömomentet var också roliga och bra.»
- Bra föreläsare och ett överlag givande ämne. Jag uppskattade verkligen övningstillfällena, det var extremt illustrativt för t.ex. fördelarna med pull framför push. Det är positivt att vi äntligen börjar få räkna lite (linbalanseringen t.ex.) istället för att bara prata abstrakt om principer.»
- Ludvig Lindlöf involverade alla under övningstillfällena, vilket var bra. »
- Torbjörn har gjort kursen otroligt intresseväckande, och verkade verkligen bry sig om studenternas lärande. Räkneövningarna var väldigt bra, och borde nästan ha varit fler (speciellt de praktiska är roliga!). Studiebesöket var också givande.»
- Studiebesöket på Volvo, gav en bra bild av hur det kan se ut i en produktion. Alla praktiska övningar, JIT m.m.»
- Gästföreläsningen i miljö med killen från Accenture. Besöket på Volvo. Övningarna var också i stort mycket bra!»
- Föreläsarna och handledarna, särskilt Torbjörn och Ludvig. Boken är bra!»
- Övningarna var bra. Framförallt PVI-caset och räkneövningarna. Både Accenture och Volvos föreläsningar var riktigt bra.»
- Studiebesöket. »
- Volvobesöket. Främst för att det var intressant då jag inte hade besökt en så stor fabrik förut. »
- Just in time övningen, besöket på Volvo»
- Det faktum att tentorna inte var speciellt typade gjorde att man var tvungen att plugga på hela kursen, och inte bara det som kommer på tentan (som i verksamhetsutvecklingen). Detta kanske inte var så bra för mitt betyg, men gjorde trots allt att jag lärde mig mer, vilket man väl får anse vara överordnat. Volvo-besöket var bra, men till nästa gång hade det ju varit så mycket mer intressant att åka runt tillsammans med platschefen (rätt titel?) i tåget och få information relevant för oss, istället för att få en lång skrytharang om hur många nyanser av vitt deras lastbilar kunde levereras i (och liknande data-rabblingar). Föreläsningen efteråt kan man ju dra ned på i så fall, kan inte säga att jag minns ett ord av den idag. Miljömomentet var det bästa hittills. Stort minus för att en av föreläsningarna där dock innefattade utdelande av A3-papper åt alla närvarande. Knappast i linje med hållbar utveckling. »
- Klustring, linjebalansering, »
- Övningarna tycket jag var lärorika och konkreta. Jätte bra! Miljöföreläsaren var också bra »
- VOLVO-besöket!!! Även ett liknande case, dock med ett annat upplägg för hur man genomför det. Att samla alla och dela upp i grupper och göra caset som workshop under typ en heldag hade varit bättre. Följt av en genomgång i slutet av dagen. "Räkneövningarna" var bra också.»
- Räkneövningarna med linjebalansering och cell-layout var bra, men borde låtit oss räkna själva. Annars kan de vara en vanlig lektion med hela klassen i Vasa A. »
- volvo-studiebesöket räkne-övningarna! (de enda tillfällena jag lärt mig nånting)»
- PVI-caset, studiebesöket på Volvo och räkneövningarna (dock gärna med praktiska inslag)»
- Operations management inom tjänster. Healthcare var riktigt kul och bra att lära sig.»
- Volvo besöket, "räkneövningar"»
- Övningstimmarna.»
- Räkneövningarna var mycket bra och lärorika. Även de räkneövningar som egentligen var "föreläsningar i lektionssal" kändes roligare än de vanliga föreläsningarna. »
- Torbjörn var intressant att lyssna på, även övningarna var bra. De bör behållas, kanske borde man ha fler. Kursen känns annars ganska tunn»
- Jag tror att Torbjörn kan göra ett bra arbete med att strukturera upp kursen då han också är delaktig i IVUn. Han bör därför behållas.»
- Studiebesök, fast med mer koppling till en föreläsning. »
- Studiebesöket på Volvo»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Se "kommentarer till svaren".»
- En röd tråd. Oklart vad som skiljde kursen från Verksamhetsutvecklingen. Kanske bör fokus för IAR072 ligga mer på beräkningar ?»
- struktur å ordning, vad ska vi egentligen lära oss?»
- Gästföreläsare»
- Mer handledning till caset. Svårt att bedöma vad som är rätt/fel vilket resulterar i att man får det tillbakaskickat.»
- Tydlig information av vad kursen som helhet ville förmedla. Kändes bara som ett ihopplock från samma teorier från IVU.»
- Riktiga räkneövningar där man kan få uppgifter att räkna på och där föreläsaren kan ta exempel på tavlan. Känns konstigt att tentera en stor räknefråga när det enda vi fått göra under kursen är att ha vanliga föreläsningar där det endast berättas i teorin om vad ex genomloppstid är. »
- Tentan speglade inte kursen som helhet utan utgick bara från föreläsningar. Större koppling till litteratur efterfrågas. »
- Svårt att säga»
- Jag upplevde kursmålen och kursens syfte som lite otydliga. Tycker det var bra med de case som vi gjorde fast de borde varit fler till antalet och vi borde börjat direkt med caselösning i kursen, inte väntat tills halva kursen genomförts. Sedan kan jag tycka att det är fel att ägna ca fem minuter åt Porters femkraftsmodell och därefter skriva en tentafråga om den. Personligen kunde jag svara på den frågan eftersom jag använt mig av modellen tidigare, men eftersom den bara passerade i periferin under en föreläsning och vi aldrig använde oss av den vid caselösning tycker jag att inte att den hörde hemma på tentan.»
- Det behövs bättre struktur, kanske mer beräkningar för att det inte ska vara så likt ind. verksamhetsut. och fler föreläsningar. »
- Tydlighet. Kursen kändes väldigt bred och det var svårt att veta vad vi skulle lägga fokus på. Vi blev tillsagda att läsa på det centrala i kursen och när vi kom ut från tentan så var det många som ifrågasatte frågorna då många av dem inte alls kändes speciellt centrala. Jag hade velat föreslå att man tar bort Jan Linders föreläsning om inlärning och även supply chain föreläsningen då de inte hänger ihop med de andra delarna i kursen. Fokus bör ligga på strategi. Tentan var riktigt dålig och tentorna fr tidigare år speglade kursen mer än vad årets tenta gjorde. Kursen har varit väldigt intressant och föreläsarna har varit bra! »
- Tydligare skillnad mellan IVU:n och denna kurs. Att faktiskt räkna i räknestugorna och inte ha ännu mer föreläsning vid dessa tillfällen. Ännu tydligare fokus på räkning. Resterande delar av kursen känns endast som en upprepning av förra kursen. »
- Struktur, hade inte någon aning om vad som egentligen skulle kunna komma på tentamen eller vad det "viktigaste" i kursen egentligen var.»
- Ett tydligt mål. Kursen ska vara en uppföljning till verksamhetsutvecklingen, men det fanns ingen tydlig gräns mellan de två, vilket ledde till att det inte kändes som att jag lärde mig något nytt. Helhetskänslan efter varje föreläsning var "det här har vi redan gjort". Det har varit frustrerande och förvirrande att inte veta vad som ÄR kursen, och därmed inte veta vad jag borde kunna på tentan och ta med mig till framtiden.»
- Mer räknande och praktisk tillämpning under kursen»
- En klar och tydlig struktur. Nu kändes det som om kursen handlade om tusen olika saker varvid man inte fick något sammanhang. Många av de saker som berördes på djupet hade redan tagits upp tillräckligt i föregående kurs medan väsentliga saker bara snuddades vid.»
- Arbetsbelastningen kanske hade blivit för hög, men ett ordentligt case hade inte skadat, då det ofta är det man lär sig mest. »
- Uppföljning av Volvobesöket!»
- Tycker att kursen egentligen är lite otydlig, då den flyter ihop lite med kursen i verksamhetsutveckling.»
- Det känns som att detta och förra kursen borde vara en 15 poängskurs snarare än två 7.5. Den är inte helt upprepande den här kursen, men det är egentligen inte särskilt mycket nytt heller. Man pratar bara om det på ett lite lite annat sätt. Tenta är också ganska annorlunda uppbyggd. Hade varit mer naturligt att ha det som 15 poäng. Eller lägga in något helt nytt i denna.»
- En tydligare struktur i vad vi förväntades kunna. Fler föreläsningar hade varit önskvärt.»
- Sammanhang. »
- Case:et var ganska överflödigt. Ett G-case kan inte bedrivas i grupper om 6, det blev otroligt liten arbetsinsats, och nästan omöjligt att fördela det lilla som skulle göras jämt. Ha då istället mindre grupper och tidigare deadline, för att slippa flaskhals framåt tentan. Dessutom hade jag gärna sett en djupare analys av räkne-metoderna. »
- Struktur. »
- Ja mer räkneexempel och räkneövningar. Det var alldeles förlite.»
- Föreläsningar, snarare fler föreläsningar om man ska vara mer specifik. Jag saknade även en tenta som faktiskt speglade kursen...»
- Tydlighet och en röd tråd. Kursen är rörig och osammanhängande. Har på några punkter dessutom samma innehåll som i industriell verksamhetsutveckling.»
- tydlig kommunikation av vad som ingick/var viktigt»
- Det här var den i särklass sämsta kurs jag hittills läst under min tid på Chalmers, tyvärr. Med få undantag kändes föreläsningarna som repetition av den förra kursen (industriell verksamhetsutveckling). Tycker således inte att den tillförde så mycket. Om kursen ska vara kvar som en självständig kurs säger jag bara, gör om - gör rätt! Praktikfallet var otydligt och handledaren var inte inläst på caset, vilket gjorde att han i princip inte kunde besvara en enda av våra frågor. Lärorikt? Inte ett dugg! Trots att vi vid flera tillfällen besökt honom och försökt få hjälp via mail, har vi nu en komplettering att göra. Inte alls det man vill göra just när man fått ett efterlängtat och välbehövligt sommarlov..... Tentan speglade heller inte kursinnehållet på ett bra sätt. Små delar som endast tagits upp i periferin, fick stor vikt på tentan och räkneuppgifterna var väldigt annorlunda mot de som togs upp på räkneövningarna. Vidare var frågorna för omfattande/för många till antalet vilket gjorde det svårt att lämna genomtänkta och kvalitativa svar. Som vanligt var miljödelen ett skämt. En halv föreläsning till att rita concept maps och sedan färglägga dem?! Och att det dessutom kom på tentan.... SUCK!»
- Saknade tydliga mål, fler föreläsningar och det var för lite fokus på räkningar. Hade uppskattad en mer kvantitativ kurs eftersom ni föreläste mycket kring mätetal: "If you can"t measure it, you can"t manage it". Sedan hade vi elever uppskattat att göra riktiga praktikfall som vi presenterar för företag. Ni som håller på med Kaizen borde nog jämföra (Läs benchmark:a) er mot Handels i Stockholm. Hur kommer det sig att de är så mycket bättre och mer eftertraktade? Jag vet att de inte är ingenjörer men denna kurs är ingen ingenjörskurs i mina ögon.»
- Det känns som att det borde varit mer individuellt engagemang i kursen kontinuerligt, nu var det så att alla lite halvt inte brydde sig om kursen och sedan satt sista tre dagarna och ändå klarade sig. Borde inte gå på den här nivån.»
- Struktur och fler föreläsningar.»
- Jag saknade inget specifikt, men jag tycker att den hade kunnat fyllas med betydligt mer teoretiskt innehåll. jag tror inte det var många i klassen som lade ner mycket tid på den här kursen under läsveckorna.»
- Fler exempel på hur det vi lär och oss och konkret vad det inneburit i för olika företag. Både lyckade och misslyckade förändringar. »
- Struktur och mer träning i beräkning av kötider. Det har varit svårt att greppa vad som förväntas av studenten i kursen. Det bör därför tydliggöras, tex genom en punktlista i Kurs-PM inför varje lektion. Bättre träning i beräkning av kötider bör ges. Då vi endast fått ett uppladdat case utan att föreläsarna tryckt på detta har vi inte kunnat träna tillräckligt mycket i förhållande till hur viktigt det var på tentan. »
- Jag saknade en röd tråd genom hela kursen. Det blev lite spretigt med de olika föreläsningarna. Jag tror det är viktigt att det tydligare framgår vad som är viktigt med varje del.»
- Struktur och liktänkande mellan alla inblandade lärare/handledare/föreläsare i kursen. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Se "kommentarer till svaren".»
- Svårt att säga vad som ska bort när det är relativt oklart vad som faktiskt var med i kursen.»
- caset, gör ett riktigt case eller ta bort skiten. »
- Borde vara ett tydligare upplägg kring miljödelen. »
- Peas caset!»
- Caset. När det bara är ett godkänt case lär man sig inte lika mycket. Gör det till ett seminarium istället.»
- Slumpade grupper till caset. Det blir väldigt svårt att planera in gruppmöten när vi går fyra olika baser. De som läser IT-basen gör det på Lindholmen. Det är väldigt svårt att planera in med dem. »
- Föreläsaren Jan Lindér är tyvärr under all kritik. Han är säkert erfaren och har stor kunskap inom ämnet, men hans pedagogiska förmåga är inte av den klass som kan förväntas av en skola som Chalmers. Det förvånar mig fortfarande att Sveriges bästa tekniska högskola misslyckas med att ha pedagogiska föreläsare. Även miljöföreläsningen med Björn törs förbättras, då den på två timmar hade högst tio minuter "värdeadderande tid".»
- Det känns som att denna kursen och verksamhetsutvecklingen är för lika varandra. Ta bort det som repeteras, kanske Lean ska ingå endast den senare kursen och göra lite andra saker i första? Peas grupparbetet kändes tyvärr ganska orelevant, kanske för att vi var för många personer per arbete så man gjorde en så pass liten del. »
- Praktikfallet i dess nuvarande form. »
- Supply chain. Vi går igenom det för lite för att få en förståelse samt att vi har en logistikkurs direkt efter sommaren. Momentet känns lite felplacerat»
- Jag tycker inte att Peas-caset var tillräckligt lärorikt.»
- Inlärningsföreläsningen med Jan Lindén»
- Alldeles för mycket kurslitteratur. Artiklar i kompendie och dessutom fler utöver det och bok. Caset borde struktureras om. Väldigt oklara direktiv och svårt att få hjälp med hur man skulle göra. Dessutom leder ett G/U arbete till att ingen bryr sig och därför kan det vara svårt när man har mixade grupper. Nån får allt ansvar och ingen är egentligen intresserad av att få ordning på det. »
- En ensam föreläsning om inlärning, som inte tenterades. Kanske borde den ha hört till verksamhetsutvecklingen?»
- Grupparbetet kändes väldigt improviserat och vi fick olika info från olika föreläsare/handledare. »
- Övningstillfällena om linjebalansering och GT var inga övningstillfällen utan vanliga föreläsningar. Hade varit trevligt om alla kunde involveras och själva få göra uppgifter på detta. Annars kan man likväl ha de i helklass i Vasa A. »
- Inlärningsföreläsningen i början kändes inte relevant för resten av kursen. Också miljömomentet kändes malplacerat.»
- Praktikfallet Peas. Detta gav ingenting nyttigt. Den uppgiften kändes på något sätt som en enklare matteuppgift där det gick ut på att få ihop en ekvation genom att leta fram information i kompendiet. Men jag förstår inte riktigt vad detta ger. Rent matematiskt så är det en barnlek att räkna fram alla olika värden för dessa ärtors väg, inga integralberäkningar precis. Anledningen till att alla grupper fått retur beror på att ingen har tagit denna uppgiften på allvar. Jämför man med tidigare case eller projekt som vi har haft på utbildningen så är detta en mycket liten uppgift, varför den inte prioriterats. Att man tvingar ihop grupper om sju personer för att skriva knappt 2 st A4 sidor är för mig väldigt märkligt. Det tar mer tid att försöka få till ett möte mellan alla dessa personer än vad det tar att lösa uppgiften. Dessutom får man ingen bra sammanhängande bild av uppgiften eftersom frågeställningarna delas upp bland personer i gruppen, varje person fokuserar bara på just sin frågeställning. »
- Projektarbetet var mindre givande tycker jag. Antingen får det ställas högre krav så att det blir mer seriöst gjort eller så ska det tas bort.»
- Praktikfallet var inte bra upplagt.»
- Miljömomentet. Skulle uppskatta om alla miljömoment samlades i en och samma kurs. Känns bara väldigt halvdant när man bara får två föreläsningar.»
- Caset»
-
- Allt som inte tillför värde bör tas bort för att få en even, swift flow.»
- Praktikfallet kändes otydligt. »
- Föreläsningen om Inlärning, vad gav den egentligen? Ta en om Start Up Management istället om det ämnet nu är så viktigt.»
- Caset. Dåligt upplägg och dålig feedback.»
- lösa hängenade delar i kursen som inte berörts på tentan på flera år»
- Praktikfallet. Jag skulle gärna skriva tentan också, men det är kanske att hoppas på lite för mycket...»
- Studiebesöket.. Eller åtminstone styra upp det för det kändes som en lång presentation av Volvo och som Chalmerist har man hört den historien 7 gr redan i år två.»
- En del föreläsningar.»
- Projektarbetet eftersom det inte gav särskilt mycket. För många i varje grupp.»
- Ta bort caset! Det lilla man lärde sig där hade man kunnat lära sig mycket effektivare på egen hand.»
- Jan Linder, han läser ändå bara innantill och svarar inte på frågor utan hänvisar endast till litteratur. »
- Studiebesöket på Volvo bör förändras och konkreta och relevanta förändringar för effektivitet i produktionen borde ges under rundturen.»
- Peas caset, mycket ostrukturerat och inte direkt givande.»
- Praktikfallet som det under våren var utformat. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Jag tycker att förra kursen borde heta produktionsledning och att man där involverar linjebalansering. Där hade vi ett case som fokuserade just på en fabrik och vad layout och så förändrade. Där gick vi ju även igenom en hel drös "ledning" vilket verkligen borde höra ihop med "produktionsLEDNING". Den här kursen var väldigt spretig: Ena stunden var det Supply Chain, andra R&D, sen lite organisationsplanering (PVI caset) och strategi. Allt detta tycker jag personligen bör heta Verksamhetsutveckling. Mitt tips till er inför nästa år är att antingen: * Separera tydligt det som är kopplat till produktion (i en fabrik, flöden, little"s law etc. gärna med egen gjorda eller ecch.com köpta mindre case, kanske 3 stycken, eller ett bamse-case där vi verkligen får reda ut vad minskade lager etc. gör för genomloppstid och prestationsmålen. * så en kurs, som går igenom operations, strategy, organisationsplanering, varför välja att placera min verksamhet just här? vertikal integration, supplychain. Allt som har att göra med utanför och runtomkring fabriken. Här kan ni om ni vill ha ett normalt case, finns många bra på ecch.com, om att flytta eller utöka sin verksamhet? ta sig in på nya marknader, involvera en lättare marknads analys samt en produktionsanalys. SWOT, riskbedömning, osv. Då skulle det bli ett mer tydligt flow och det skulle bli roligare då man verkligen kan koncentrera sig på en sak i taget. Focused Factory please, mina herrar. :) »
- Vet inte vad man har lärt sig, tydliggör vad man ska kunna !»
- Sett över hela kursen är den väldigt bra! Lite rörigt kring miljödelen.»
- Volvo-besöket och övningarna (tre tillfällen?) bar upp hela kursen, vilket tyvärr måste vara ett dåligt betyg på kursen.»
- Miljömomentet är ganska vagt, kanske kunde blandat ihop det med grupparbetet istället för att ha det på tentan? »
- Otrolig flummig tenta med frågor som borde kunnat formuleras på ett rakare på ett kort och konsivt sätt. »
- Överlag har jag fått uppfattningen att ingen egentligen förstått vad som har varit meningen med kursen och jag kan väl inte annat än stämma in. Det skulle nog kunna bli en väldigt bra kurs eftersom den tar upp många relevanta saker för utbildningen. Just nu känns den dock alldeles för spretig och osammanhängande. »
- Ta bort de alternativ som inte finns med i kursen, det är bara förvirrande. Matlab?»
- Hela kursen kändes något ostrukturerad och spretade lite åt alla håll. Det hade varit bra med tydligare återkoppling till verksamhetsutvecklingen. Vissa delar var nu identiska istället för att vara påbyggnad (ex.kvalitetsdelen). Antingen har man olika områden i de båda kurserna eller så får den ena vara grundkurs och den andra påbyggnadskurs. »
- Man fick ingen bra helhet i kursen. Den kändes flummig och väldigt lik verksamhetsutvecklingen. Det kändes som det fattades något. Tentamen kändes inte bra med tanke på kursens innehåll. »
- Bry er inte om eventuella kommentarer om att tentan var kass, det är bara från folk som är bittra över låga betyg. Den täckte in mycket som inte tidigare tenterats, vilket är viktigt för att bibehålla motivationen att plugga på alla delar i kursen lika mycket. »
- Examinationen avspeglade INTE kursens mål eller det vi gått igenom på föreläsningarna. Det var en bra kurs överlag men jag anser man ska tentera något som mer speglar var fokus legat. Föregående års tentamen hade mycket bättre samspel på nivån med tentamen och kursens fokus. »
- Tentan, igen här kommer det. Den kändes inte rätt alltså.»
- Taskig tenta, om man ser till vad som fokuserats på på föreläsningar. Riktigt elak.»
- Hoppas svaren hjälper er med utvecklingen av kursen. Ha en trevlig sommar»
- Känns som en väldigt rörig kurs där man inte alls vet vad man skulle lärt sig eller skulle kunnat efter föreläsningar. Tentan blev som ett stort frågetecken, tyckte inte man gått igenom det som frågorna speglade alls! »
- Oklart vad man förväntas lära sig och känns som att mkt bara är övergripande. Man lär sig ute riktigt hur det fungerar samt att man genom att bara plugga slides och lära sig rabbla listor kan klara av tentamen. Känns som att genom att erbjuda lösningsförslag till extentor hade man haft en chans att känna av ad man förväntas lära sig och på vilket djup. »
- Accentures miljöföreläsning var mycket bra. Även Nagmeh som handledare var bra.»
- Jag skulle vilja lyfta kritik mot hur grupparbetet i kursen var utformat och hur det leddes från de kursansvarigas sida. När kursansvarig väljer att använda sig av grupparbete i en kurs ger detta att studenterna lägger stor tid och engagemang för att gemensamt prestera goda resultat inom nämnda moment. I detta fall kändes det helt meningslöst att ens sätta sig in i arbetet. För det första så gavs indikationer om att det var ett väldigt fritt arbete där studenterna förväntades använda sig av kursmaterialet men utifrån det dra egna slutsatser. När det väl kom till kritan förväntades dock exakta beräkningar enligt hur handledarna hade tolkat praktikfallsbeskrivningen (något de för övrigt verkade ha gjort på helt olika sätt). Detta ledde till både förvirring och irritation då man fick höra olika saker från olika håll hela tiden. Just att alla som var inblandade i praktikfallet inte verkade ha samsyn på hur det skulle genomföras, vem som skulle rätta det, vad som var rätt och fel eller att de över huvud taget hade satt sig in i fallet ställde till det ytterligare och försvårade arbetet avsevärt. I övrigt tycker jag att kursen var allmänt flummig, där man valde att ta upp få saker från mängder av olika områden utan att fördjupa sig i det det minsta. Jag är mycket väl medveten om att kursen ska vara övergripande och att vi läser på grundläggande nivå, men när innehållet i kursen bara består av fragment från olika teorier och tankegångar slutar det hela med att det blir en kurs med enbart "utantillinlärning", något som inte direkt förbättrar teknologernas kreativitet eller problemlösningsförmåga. »

Att få hjälp och svar på frågor
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 16%
Lärorikt»16 44%
Mindre lärorikt»14 38%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.22

Föreläsningar
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 13%
Lärorikt»31 67%
Mindre lärorikt»9 19%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.06

Övningar
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 55%
Lärorikt»15 33%
Mindre lärorikt»5 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.55

Projektarbete
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 14%
Mindre lärorikt»36 85%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.85

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 20%
Mindre lärorikt»4 80%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 2.8

Laborationer
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 66%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 1.33

Studiebesök
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 33%
Lärorikt»22 48%
Mindre lärorikt»8 17%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.84

Gästföreläsare
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 12%
Lärorikt»26 63%
Mindre lärorikt»10 24%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.12

Kurslitteratur
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 24%
Lärorikt»20 44%
Mindre lärorikt»14 31%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.06

Självverksamhet
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 55%
Lärorikt»14 35%
Mindre lärorikt»4 10%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.55

Tentamen
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 6%
Lärorikt»18 40%
Mindre lärorikt»23 52%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.45

Tillfällen för kritik (feedback)
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 6%
Lärorikt»12 41%
Mindre lärorikt»15 51%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2.44

Matlab
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.97


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.97
Beräknat jämförelseindex: 0.49

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från