ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp4åk1: TIF190 Fysik för ingenjörer 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-21 - 2013-08-21
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
47 svarande

0 0%
1 2%
5 10%
20 42%
21 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
47 svarande

0 0%
1 2%
13 30%
18 41%
11 25%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
47 svarande

0 0%
2 4%
4 9%
22 50%
16 36%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
47 svarande

0 0%
3 6%
4 9%
18 40%
19 43%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
47 svarande

0 0%
1 2%
2 4%
18 38%
26 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
47 svarande

2 4%
2 4%
7 15%
24 52%
11 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Föreläsaren skötte sitt jobb utmärkt, måste vara en av Chalmers bästa. »
- Övningstillfällen»
- åke,»
- Oftast var det väldigt bra och givande föreläsningar.»
- Mycket bra, intresseväckande och lärorika föreläsningar!»
- Åke!»
- Mekanik»
- Åke <3»
- Föreläsaren! Han är pedagogisk och grymt bra!!!»
- Kurshemsidan. Tycker det fanns mycket information, och mycket övningen. Kan dock tycka den är något rörigt, och skulle behöver en omstrukturering. »
- Åke, otroligt bra pedagog! Antagligen den bästa läraren jag haft.»
- duggorna, Åke, boken, att man får ha vafri miniräknare och fusklapp till tentan.»
- Jag tycker att duggorna var bra! Det var väldigt bra att duggapoängen var relativt lätta att få. Hade man inte haft duggorna hade man inte pluggat på lika bra under läsperiodens början/mitt utan kanske bara satsat på plugget i slutet.»
- Åke Fäldt är väldigt duktig och pedagogisk och bryr sig verkligen om att eleverna ska förstå det han pratar om.»
- Demonstrationer av läraren.»
- Tillfällen att ställa frågor som vi hade innan tentan.»
- Laborationen var lärorik och på en lagom nivå. Det skulle dock vara bra med en lite tydligare genomgång av den. Jag tror att det hade varit bra om Åke gick igenom laborationen under en föreläsning.»
- Föreläsaren var kanonbra! Utan honom hade kursen inte varit densamma!»
- Bästa examinatorn hittills.»
- Allt»
- Bra lärare, bra upplägg»
- Åke! Den klart bästa föreläsaren hittills på Chalmers.»
- Den konsekvent informella dialogen mellan föreläsare och studenter.»
- Gillade alla föreläsningar, mycket bra föreläsare.»
- Lektionerna. »
- Allt. Kursen var helt klart terminens bästa. Både hur den sköttes och hur den upplevdes.»
- Undervisningen var oerhört bra, och framförallt rolig och inspirerande.»
- Jag tyckte det var smidigt att det fanns föreläsningsanteckningar gjorda av lärare, blev som ett extra hjälpmedel att lättare lära sig vad som sades på föreläsningen.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Först och främst saknade jag tydliga regler vad gällde formelsamlingar. Hade varit fantastiskt om kursen utgick från "formelbok x", för nu kändes det som en enda röra av häften och gymnasietabeller. Hälften av ämnet fysik handlar ändå om formelhantering, och de otydliga reglerna försvårade en situation helt i onödan.»
- Övningstilllfällen»
- åke var rolig att lyssna på när han berättar men väldigt otydlig med att ta anteckningar ifrån honom, han skriver en ,sak på en tavla och en på en annan. mer organisering hade varit bra! mer övningstillfällen, alldeles för lite! »
- Struktur. Konkreta uttalanden om vad som är vad (om möjligt).»
- Inte direkt. Det är en fysikkurs som innehåller det man förväntar sig.»
- Med tanke på kursens namn borde det funnits någon form av koppling till hållbar utveckling.»
- Lite mer struktur»
- bättre kurshemsida!!! den är helt värdelös!! Åke kontakta Patrik Olsson han kan göra en hemsida åt dig i sommar»
- Fler räkneuppgifter i boken som liknade tentauppgifterna. Jag tycker att tentauppgifterna var mycket svårare än de som tilldelats i boken. Kanske en uppdelning av räkneuppgifter med lätta/mellan/svåra uppgifter. Blir mycket enklare att planera sitt plugg då! »
- Räkneövningar»
- Det hade varit intressant att få information om något som kopplade kursen till utbildningen och framtida yrke. Även undervisa på lite fler olika sätt såsom videos och demonstrationer(fler). Bra anteckningar av föreläsaren saknades, det var ganska rörigt. Tentorna är dessutom upbyggda så att frågorna är anpassade för högre betyg enbart. Det bör finnas lättare frågor för godkäntgränsen.»
- Nej.»
- En mer uppdaterad hemsida, mindre rörig och mer aktuell.»
- Nej»
- Det border verkligen funnits fler räknestugor. Jag vet att vi inte var så många som gick på dem så det hade räckt med en lärare vid vid varje tillfälle och hellre fler tillfällen.»
- Inte direkt»
- En dugga till. »
- Hade varit bra med lite större vikt på grunderna innan specialfall sattes i fokus»
- Mer tid vid laborationen.»
- Nej.»
- Genomgångar och räknestugor. »
- Lite mer struktur i föreläsningarna.»
- Nej.»
- Möjligheten att kunna räkna mer med handledare.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Laborationen kändes väldigt irrelevant, särskilt när min grupp fick laborera inom ett område som vi studerade för över en månad sedan. Med facit i hand var den ändå lärorik, men vid helt fel tidpunkt.»
-
- Laborationsmomentet»
- Det som fanns med kändes relevant.»
- Jag tycker Åke var bra, men kan tycka att han är lite rörig. Skulle gärna se lite mer struktur och inte hoppa från olika exempel hela tiden under föreläsningarna..»
- labben är jag lite osäker på. Jag lärde mig ganska mycket och tyckte det var kul iochförsig kan jag fortfarande inte räkna på carnot processer. Men vissa tyckte labben var tråkig och förstod inte syftet. »
- Labben. Den gav mig absolut ingenting. Dock var det extremt bra att den inte krävde någon större arbetsinsats. Man hade inte haft tid till det. Kursen krävde mycket ändå.»
- Laborationen, den var ostrukturerad och alldeles för abstrakt och svår för att överhuvud taget förstå vad som hände.»
- Nej.»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- De två uppgifterna med sannolikhetslära kändes inte alls som att de hörde hemma»
- Nej.»
- Laben»
- Nej. Den var perfekt.»
- Laborationsmomentet var något som var mer anpassat för gymnasister.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Kurshemsidan var verkligen fruktansvärt rörig och otydlig, detta måste ändras på. Man fick stressymptom bara av att gå in på den. Upplägget i kursen var konstigt. Termodynamiken som representerade halva tentan motsvarade en vecka och mekaniken tog upp sex veckor. Märkligt. Jag tycker också att duggorna låg dåliga tider. Hade varit bättre med tre mindre duggor. Att ha tre kapitel till en dugga och nio till en annan gjorde den andra mycket "tung". »
- Bra och angelägen kurs för utbildningen.»
- Elektro hade ju kursen samtidigt så hade varit otroligt kul att göra nått med dom tex att när vi labbar så är hälften Iare och hälften elektro eller ett studiebesök tillsammans»
- De tilldelade räkneövningarna och gamla tentor var a och o för att man skulle lära sig! Boken var bra och nice med ett tydligt schema! »
- Jag tycker att Åke Fäldt var bra som föreläsare men ibland så antog han att vi kunde mer än vad vi egentligen kunde. Det var bara vissa i klassen som svarade på hans frågor varje gång och dessa elever var bland de bättre på fysik så det var troligtvis därför Åke antog att vi kunde så mycket. Jag tycker att det gick alldeles för fort när vi gick igenom termodynamik. Vi hade minst två lektioner varje dag i en vecka och sen hade vi nästan inget mer om det. Jag tycker vi hade kunnat ta detta avsnitt mycket lugnare eftersom vi ändå hade väldigt många veckor då vi senare bara repeterade mekaniken.»

Att få hjälp och svar på frågor
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 27%
Lärorikt»21 56%
Mindre lärorikt»6 16%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.89

Föreläsningar
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 50%
Lärorikt»18 40%
Mindre lärorikt»4 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.59

Övningar
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 30%
Lärorikt»13 36%
Mindre lärorikt»12 33%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.02

Projektarbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»2 66%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 2.66

Laborationer
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 13%
Lärorikt»11 29%
Mindre lärorikt»21 56%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.43

Studiebesök
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 3

Kurslitteratur
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 32%
Lärorikt»17 42%
Mindre lärorikt»10 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.92

Självverksamhet
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 69%
Lärorikt»9 27%
Mindre lärorikt»1 3%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.33

Tentamen
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 23%
Lärorikt»23 58%
Mindre lärorikt»7 17%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.94

Tillfällen för kritik (feedback)
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 10%
Lärorikt»9 45%
Mindre lärorikt»9 45%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.35

Matlab
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från