ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp4åk1: MVE021 Linjär algebra I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-21 - 2013-08-31
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
46 svarande

2 4%
9 20%
17 37%
15 33%
2 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
46 svarande

1 2%
3 6%
8 18%
16 37%
15 34%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
46 svarande

0 0%
4 10%
5 13%
17 44%
12 31%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
46 svarande

2 4%
3 7%
11 26%
10 24%
15 36%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
46 svarande

0 0%
2 4%
10 22%
22 48%
11 24%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
46 svarande

0 0%
1 2%
4 8%
18 40%
22 48%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Bra koppling till läroboken (samma kronologiska ordning av momenten) och ganska snarlikt innehåll. Matlabarna, trots sin ofantliga tråkighet, kändes relevanta för kursen. Hur gärna jag än vill klaga på dem så går det inte att komma ifrån att kopplingen mellan datorer och kursens matrisoperationer är viktig.»
- Läroboken, sjukt bra!»
- Övningstillfällen»
- Det är en mattekurs, inte mycket att säga här. Allt?»
- Tycker övningstillfällena var bra, och vill absolut behålla dem. Vet att många inte deltog, men tycker att det ska finnas för dem som faktiskt vill.»
- Väl fungerande duggor, examination och kurshemsida. Målen var tydliga och kursadministrationen verkade fungera bra!»
- Matlab-delarna är viktiga. behåll!»
- Genomgång innan matlab»
- Duggorna har vart jättebra!»
- tenta upplägget med godkänd och överkurs del»
- Duggorna under kursens gång var bra då de inspirerade till att hålla uppe tempot även i början av läsperioden!»
- Det är inte olika moment i denna kurs men ja, anteckningarna till föreläsningarna var mycket lätta att göra eftersom läraren var mycket strukturerad och organiserad. Innehållet i kursen var också väldigt klart för läraren. Kursboken är mycket bra och lätt att förstå.»
- Räknestuga där man kan ställa frågor och få hjälp i sin egen takt av kursansvarig.»
- Tentamens struktur.»
- Räkneexempel på föreläsningar. Det var först när dessa exempel visades som jag förstod teorin.»
- Matlab handledarna var mycket pedagogiska och hjälpsamma. Tack vare dem fick jag en förståelse för vad kursen innebar.»
- Det var bra att det fanns många typtentor, vilket gjorde det lättare att förstå kursen och dess innehåll, då föreläsningarna var oerhört svåra att hänga med på.»
- Allmänhet bra kurs och upplägg »
- Lärarledda lektioner och genomgångar med läraren. Riktigt bra att man fick undervisning i matlab!»
- Matlab. Var betydligt mer konkret än föreläsningarna. Oftast kunde man lära sig samma sak på halva tiden till och med.»
- Räknemomenten, att öva mer och mer och mer.»
- Genomgång i Matlab, första gången vi haft det och det var riktigt bra»
- Bra föreläsningar, duggorna»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- En lärare men några som helst pedagogiska färdigheter. Kursen har för min del uförts hemma, då lektioner ofta varit helt obegripliga. Även de moment som i boken varit mycket simpla (som simpel matrismultiplikation) har verkat som raketforskning. Språkbarriären mellan lärare och elever är också något som rejält sänkte kvaliteten på undervisningen, och jag tror både lärarinnan och eleverna hade föredragit om lektionen varit på engelska istället för knackig svenska.»
- I början av kursen var det svårt att förstå vad linjär algebra innebar. Det hade varit trevligt med någon slags introduktion där man berättar vad som kommer att hända sedan. Radreducering känns sjukt omotiverat och tråkigt i början av kursen innan man inser att det finns en djupare mening med det hela.»
- Fler övningstillfällen samt mer försök under föreläsningarna att rita bilder och koordinatsystem för att få en bättre förståelse för hur saker ser ut då kursen annars blir mycket abstrakt.»
- Jag tyckte inte det var bra att Matlab-tillfällena var schemalagda samtidigt som räkneövningarna. Eftersom Matlab kräver mycket mer än två timmar i veckan var det väldigt få som kunde gå på räknestugorna.»
- Struktur. Betoning på kritiska delar, som är viktiga för vidare förståelse. Mer pedagogik i förhållande till mängden information. Föreläsaren gav intryck av att anse att det som nämnts en gång borde sitta i ryggmärgen som grundläggande kunskap.»
- En bra föreläsare.»
- Föreläsaren borde tänka mer på att det här är helt nytt för oss. Hon borde välja ut det som är viktigast och gå igenom det noggrannt med flera exempel så att vi hinner förstå(eller åtminstone ha en chans att förstå när vi i efterhand läser igenom våra anteckningar). Att skriva upp fem satser på tavlan hjälper oss för det mesta inte alls om vi inte först sett något exempel så att vi förstår vad satserna handlar om. Att börja varje föreläsning med ett räkneexempel från det man gick igenom på förra föreläsningen kan vara bra, så att man får friska upp minnet lite. »
- Kanske lite mer förklaringar vid genomgångar. Det blev lätt så att Iulia bara skrev upp allt på tavlan och sedan sa exakt de hon skrev. Skulle gärna vilja att hon berättade lite mer..»
- Pedagogiska föreläsningar och kurslitteratur.»
- En mer pedagogisk lärare. Att endast 30-40 elever deltar på föreläsningarna säger rätt mycket om kvalitén på undervisningen. »
- Jag saknade en annan synvinkel på problem/bevis/uppgifter under föreläsningarna - allt som förklarades kändes direkt kopierat ur boken.»
- Jag tycker det var bra. Kan inte komma på så mycket. Kanske att föreläsaren är lite mer öppen för och uppmuntrande till att folk har frågor. Fick lite intrycket av att Iulia inte kunde sätta sig in i att linjär algebra är extremt svårt och abstrakt för vissa. Jag hade gärna sett att föreläsningarna var på en lite lägre nivå och att de som vill satsa på ett överbetyg får studera boken själv utefter de instruktioner på teori för överbetyg som fanns.»
- Läraren kan ha tagit fram mer visuella bilder etc. för att öka förståelsen vilket man dock till viss del får genom matlab. Ibland var dock matlab före själva föreläsningarna vilket gjorde att man inte kunnat läsa in sig på det specifika ämnet innan man gör matlab. Därigenom fuskar många när de gör matlab. Läraren förståd inte alltid vad som frågades av eleverna vilket gjorde det ineffektivt att ställa frågor under föreläsningarna vilket givetvis är synd.»
- Nej.»
- Mer givande föreläsningar. Vill ha en föreläsare som är mer engagerad och entusiastisk. Vi hade nog lägsta närvaron på föreläsningar hittills under tiden på I. Vilket beror på en osäker föreläsare som bara håller sig till sitt manus på papper, och kan inte svara på frågor och är inte det minsta flexibel.»
- Det skulle vara bra med ännu fler exempel på föreläsningarna.»
- Föreläsaren var INTE bra. Hon var en trevlig person men svenskan var inte tillräcklig vilket gjorde det svårt för mig att ta in det hon sa. Hon skrev super snabbt och litet på tavlan. Jag får dock lyfta fram att hon faktiskt försökte lyssna och anpassa sig då hon i slutet av kursen tog fler exempel så man förstod vad hon pratade om. Men trots det så uppfattade jag föreläsningarna som snurriga och gav inte mycket, tyvärr.»
- Tillräckligt med hjälp. Tycker att föreläsningarna gick för fort fram och var svåra att hänga med på, trots att man la ned mycket tid vid sidan för att vara förberedd innan. Likaså vid övningstillfällena fick man endast förklarat för sig på ett sätt och förstod man inte då var det typ "kört". Hade alltså gärna haft fler handledare som kan förklara på olika sätt, för Iulias sätt att förklara på passade definitivt inte mig.. Likaså hade det varit bättre med mer handledning även i Matlab.»
- En lärare som lär ut på ett språk hen behärskar »
- Fler genomgångar med läraren (som inte är samtidigt som matlab lektioner). Mer matlab lektioner»
- Jag saknade struktur så att innehållet i matlaben inte ligger före innehållet i föreläsningarna.»
- Mer illustrativa förklaringar. Kändes mer som en språkkurs vid vissa tillfällen. Mycket av det som skrevs på tavlan upplevdes som väldigt abstrakt tills man fick det framför sig på Matlab-genomgången.»
- Bättre förklaringar då boken var på engelska, och undervisning på svenska. Svårt att hänga med ibland.»
- Mer info om vad linjär algebra används till i "riktiga" världen.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Lektioner över huvud taget. Lägg pengarna på något annat, förslagsvis gratis matteböcker åt alla elever. »
- Matlab, om det inte kan genomföras på bättre sätt. Borde finnas mer timmar med handledning och mer genomgångar.»
- Dåliga föreläsare.»
- Föreläsaren.»
- Inget särskilt»
- Matlab, otroligt mycket tid går åt till det här momentet och man lär sig i princip ingenting och det man lär sig har man glömt nästa vecka eftersom det är så tråkigt och känns så meningslöst att kunna.»
- Systemet med en godkänt-del och en vg-del på tentan är ondskefullt. inte helt okej. »
- matlab»
- Matlab.. men det är mest för att jag inte ser poängen med det. Förstår dock att momentet måste finnas.»
- Föreläsaren var värdelös och extremt pedagogisk. Matlab-momentet fungerar som vanligt inte. Vi förväntas sitta och programmera i ett programspråk som vi är helt självlärda i. Väldigt få elever i klassen har kunskaper inom programmering tidigare, att dessutom kombinera dessa bristande kunskaper med att programmera matte som man kanske ännu inte förstått är helt omöjligt. Det leder bara till att skript kopieras och hela syftet med momentet blir därigenom ingenting. Gör enklare uppgifter som folk faktiskt kan lösa, så lär man sig i alla fall någonting. FLER handledare behövs!!!»
- Nej.»
- Matlab. Blir bara ett stressmoment då det enda som krävs är att visa upp färdiga uppgifter. Kräver ingen kunskap, bara att man kan redovisa ett antal uppgifter. Detta gör att hela momenten känns väldigt onödigt när man ser till hela kursinnehållet. »
- Lite av teorin kan uteslutas. Det blir alldeles för mycket teori för att lära sig allt.»
- Byt ut föreläsaren.»
- Borde byta föreläsare.. Hon var snäll, men inte bra på att lära ut.»
- Matlab. »
- Julia var ingen pedagogisk föreläsare, bör göras något åt det.»
- Överbetygsdelen uppgjordes av väl många bevis som till viss del kändes överflödiga.»
- Matlabmoment är även i denna kursen långt fel ute i planeringen, vilket gör att man inte förstår något på labbarna, eftersom vi inte gått igenom detta på föreläsningar. På samma sätt är det omöjligt om man använder sig av självstudier hemma, då matlaben inte alls avspeglar det vi lär oss i boken. Precis samma som i de andra mattekurserna!»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Noteras bör att matlab kanske inte lärde mig något inom "matematiken" (dvs det som tentamen handlar om), men var lärorikt för att förstå hur matematik inom digitala system fungerar.»
- Föreläsningarna var mest en upprepning av vad som står i läroboken på dålig svenska. Förlåt, men det hade vart trevligt med någonting mer inspirerande.»
- Föreläsaren hade en strukturerad plan för vad hon skulle hinna med under varje föreläsning vilket skapade väldigt lite utrymme för reflektion och frågor. Generellt var föreläsarens svar på frågor dåliga och istället för att lägga ner tid på att förklara eventuella oklarheter fick jag känslan av att hon istället kände sig stressad att hinna med vad hon tänkt gå igenom. Jag hade önskat att hon var lite mer flexibel och verkligen tog sig tid att förklara oklarheter istället för att stressa igenom varje föreläsning.»
- Jag, liksom många andra, är mycket besvikna på Iulia Pop som föreläsare. Hon är snäll och gullig och så, och gör sitt bästa, men det räcker inte. Hon håller dåligt tempo, är inte särskilt bra på att förklara och ger 0 mersmak för matte. Jag väntar mig mer av denna utbildning. Kollar man på Youtube exempelvis så ser man exempel på hur oerhört duktiga vissa föreläsare är. VÄLDIGT FÅ SÅDANA FÖRELÄSARE HÄR. Jag slutade gå på matteföreläsningarna tidigt i kursen.»
- Jag gick på de flesta föreläsningarna, men ibland kändes det som att jag hade lärt mig mer av att läsa i kurslitteraturen. Föreläsaren är inte dålig, men kan behöva ändra på lite saker så att det blir mer pedagogiskt.»
- Bra kurs. Nöjd»
- Jag slutade gå på föreläsningarna efter nån vecka eftersom jag nästan inte förstod någonting. Istället försökte jag läsa kurslitteraturen, vilket i alla fall fungerade lite bättre men som fortfarande många gånger fick mig att känna mig efterbliven. Det var först när jag började kolla föreläsningar på Youtube som jag förstod att det inte var mig det var fel på utan att det var delvis boken men särskilt föreläsaren som inte verkade känna till begreppet pedagogik. Tyvärr började jag följa föreläsningarna på Youtube för sent in på kursen för att kunna ta i kapp alla kapitel inför tentan men nu vet jag i alla fall hur jag ska göra under nästa mattekurs. Men det jag vill ha sagt med det här är att jag tycker det är idiotiskt att det är betydligt mycket mer lärorikt att sitta hemma och följa gratis föreläsningar på sin dator när man har tagit sig in på ett av Sveriges mest ansedda universitet och program.»
- Tyvärr höll föreläsningarna inte alls samma klass som i föregående matematikkurser. Kurslitteraturen var väldigt bra! Matlaben hade förbättrats tack vare fler handledare och genomgångar i början av lektionen.»
- Mycket oproffsig dugga (den första) alla fick samma dugga, satt tajt och man kunde lämna in när som helst och börja diskutera uppgifterna eller kolla liknande lösningar i boken samtidigt som vissa fortfarande satt och skrev!! Mycket lätt att fuska! Samt tyckte jag att föreläsningarna inte gav något då de var exakta upprepningar av boken - bara mer förvirrande, det var inte heller tillräckligt med tid för matlab. Satt hela den utsatta tiden + 1 h varje vecka men hann ändå knappt redovisa i slutet!»
- Närvaron på föreläsningarna har vart relativt låg under kursens gång. Jag tror att detta kan bero på att de två första veckorna upplevdes lite "tråkiga och enformiga" ty föreläsningarna innehöll så mycket teori. Många valde därför att läsa in kursen mer på egen hand. Jag tror verkligen att många har förlorat på att inte gå på föreläsningarna då föreläsningarna har varit väldigt bra och lärorika.»
- Oscar var bra handledare i matlaben. En generell frågeställning vi borde ställla oss är att varför är det möjligt på chalmers att läsa in en kurs på två veckor. väldigt många studenter gjorde det i år. borde nivån höjas ännu mera eller är bara vi på I fruktansvärt smarta?»
- Som sagt, hade varit nice om Iulia varit mer uppmuntrande till frågeställning under föreläsningarna då föreläsningarna nästan exakt följde boken och man därmed kunde läsa sig till det mesta av teorin själv. Det man förväntas få på en föreläsning är sånt som inte finns i boken.»
- Jag tycker att Iulia Pop var bra som föreläsare. Första veckan tycker jag var den sämsta veckan från hennes sida men det var troligtvis för att det mest var ny och svår teori då. Efter första veckan var det många i klassen som slutade närvara på föreläsningarna och resten av veckorna var vi ca 20-30 personer som var där. Föreläsningarna blev mycket bättre efter första veckan och jag tycker inte det är rättvist mot Iulia om hon får dålig kritik från personer som inte har varit med på föreläsningarna.»
- Lärarens pedagogik var bristfällig på grund av komplexa ord som var olika på olika språk. Matlaben bör anpassas mer efter nivån.»
- Gick på de första föreläsningarna, men de gav inte mycket. Så läste i princip kursen från boken vilket funkade. Tror ett problem är att första läsveckan är innan påsklovet, vilket gjorde så att många inte pluggade den vecka och halkade efter ( + att många då tyckte det var Iulias fel att de inte fattade ngt )»

Att få hjälp och svar på frågor
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 8%
Lärorikt»11 30%
Mindre lärorikt»22 61%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.52

Föreläsningar
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 17%
Lärorikt»10 25%
Mindre lärorikt»23 57%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.4

Övningar
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 22%
Lärorikt»13 37%
Mindre lärorikt»14 40%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.17

Projektarbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 3

Laborationer
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 28%
Lärorikt»3 21%
Mindre lärorikt»7 50%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2.21

Studiebesök
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 3

Kurslitteratur
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 59%
Lärorikt»16 38%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.42

Självverksamhet
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 75%
Lärorikt»9 24%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.24

Tentamen
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 21%
Lärorikt»24 63%
Mindre lärorikt»6 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.94

Tillfällen för kritik (feedback)
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 31%
Mindre lärorikt»13 68%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2.68

Matlab
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 7%
Lärorikt»16 40%
Mindre lärorikt»21 52%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.45

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.85
Beräknat jämförelseindex: 0.71

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från