ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsutveckling_lärarenkät

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-20 - 2013-05-21
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Fakta om kursen

1. Kurskod och kursnamn:

- Lbt818»
- LBT818, Affärsutveckling»

2. Ges vid institutionen:

2 svarande

Bygg och miljö»1 50%
Energi och miljö»0 0%
Teknikens organisation och ekonomi»1 50%
Matematik»0 0%
Arkitektur»0 0%
Fackspråk»0 0%

Genomsnitt: 2


Input till institutionen och utbildningsområdet

3. Vilken tillgång till önskade resurser har du haft inom kursens ram?

0= resurserna har varit obefintliga
5= perfekta förhållandena

Matrisfråga

- Det finns inget stöd för löpande kurshemsidesadministration»
- Lärarresurser - jag förstår inte frågan Övriga resurser - jag hade önskat fast projektor i undervisningssal, hur ska jag svara för att få in det? Administrativt stöd - Ping-Pong? eller mänsklig administratör??»

Lärarresurser (gästföreläsare, handledare etc.)
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Övriga resurser (lokal, datorer, adm. stödsystem)
1 svarande

0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3

Administrativt stöd
1 svarande

0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3


Input till studentgruppen

4. Din uppfattning om studenterna som läst kursen

0 = extremt låga
5 = mycket goda

Matrisfråga

Studenternas förkunskaper
2 svarande

0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.5

Studentförberedelser inför olika moment
2 svarande

0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3

Studenternas motivation och engagemang
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Möjligheterna att kommunicera med studenterna
2 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3.5


Input till programansvarig

5. Din uppfattning om hur väl kursen fungerar i programmet

Matrisfråga

Kursen har bidragit väl till programmets röda trådar
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%

Genomsnitt: 5.5

Kursens placering i programmet är lämplig
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%

Genomsnitt: 5.5

Kurens mål har uppfyllts
2 svarande

0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.5

6. Har studenternas totala arbetsbelastning i läsperioden påverkat möjligheten att göra väl ifrån sig på kursen?

2 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 50%
Ingen uppfattning»1 50%

Genomsnitt: 2.5

- Studenternas relativa ovana att läsa kurslitteratur (i bokform) påverkar gör att de uppfattar kursen som "tung". » (Nej)
- Svårt att veta vid konkurrens med exjobb. Hur mycket tid som helst kan läggas på dessa.» (Ingen uppfattning)

7. Moment som föll väl ut och inte bör förändras:

- Projektet att ta fram en affärsplan»

8. Idé om en förändring att testa på kursnivå

- Mer seminarier som gör att studenterna måste bearbeta frågeställningar djupare.»

9. Idé om en förändring att testa på programnivå

- Möten med lärare som ingår i en "röd tråd" för att kunna jobba bed dessa mer utpräglat»

10. Övriga tankar om kursen och programmet

- Mer praktikfall med en verklig bakgrund tror jag är en bra pedagogik»


Kursutvärderingssystem från