ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk geologi VGE370 2013, VGE370 Teknisk geolo

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-27 - 2013-05-27
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Linn Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

0 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

0 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

0 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 0


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Till hur stor hjälp har materialövningarna (B1, B2, J1, J2) varit för din inlärning?

Matrisfråga

B1 - Mineraler
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

B2 - Bergarter
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

J1 - Kornfraktioner
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

J2 - Jordarter
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Till hur stor hjälp har metodövningarna (UM1, JL1, JL2, UM2) varit för din inlärning?

Matrisfråga

UM1 - Kartövning introduktion
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

UM2 - Kartövning tillämpad
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

JL1 och 2 - Jordlab
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Till hur stor hjälp har kemiövningarna (K1, Labb, K2, K3) varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Matrisfråga

Kursbok
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

Övningskompendium (2 st)
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

Exkursionsguider (4 st)
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

Föreläsningsbilder
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

9. Till hur stor hjälp har geologiexkursionen varit för din inlärning?

Matrisfråga

Sedimentberg - Kinnekulle
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0

Urberg - Undenäs
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0

Hydrogeologi/Vattenkemi - Töreboda
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0

Kvartärgeologi - Mölltorp
0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 0

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 0

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

0 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

0 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 0


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

16. Vad bör främst förändras till nästa år?


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från