ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-Kandidatarbete, MCCX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

10 svarande

Automation och mekatronik»0 0%
Datateknik»0 0%
Elektroteknik»4 40%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»0 0%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»6 60%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 6.6


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

10 svarande

Mycket högre»1 10%
Något högre»2 20%
Lagom»6 60%
Något mindre»1 10%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.7

3. Hur har du prioriterat kursen?

10 svarande

Mycket högt»5 50%
Högt»5 50%
Medel»0 0%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Jag gjorde i princip inte de andra kurserna, för det fanns inte tid till detta:-0» (Mycket högt)
- Jag har gjort det jag tagit på mig och inte tagit på mig mer än att jag hunnit med de viktigaste bitarna i de andra kurserna också.» (Högt)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

10 svarande

Mycket tydliga»1 10%
Ganska tydliga»6 60%
Inte så tydliga»3 30%
Något oklara»0 0%
Mycket oklara»0 0%

Genomsnitt: 2.2

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

10 svarande

I mycket hög mån»3 30%
I ganska hög mån»5 50%
I medelhög mån»2 20%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.9


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

10 svarande

Mycket tydlig»0 0%
Ganska tydlig»5 50%
Okej»4 40%
Mindre tydlig»0 0%
Mycket oklar»1 10%

Genomsnitt: 2.7

- Jag går F och där var endast två fackspråkstillfällen obligatoriska.» (Ganska tydlig)
- Hade full koll på institutionens roll, inte lika bra koll på generella kompetenser.» (Okej)
- Vet framför allt inte varför en svenska sammanfattning måste skrivas in man gör en rapport på engelska. Vet inte om detta är programspecifikt för F eller om det är så överallt, men det kändes väldigt löjligt!» (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

10 svarande

Mycket tydligt»3 30%
Ganska tydligt»5 50%
Okej»1 10%
Mindre tydligt»0 0%
Mycket otydligt»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Projektarbetet gick jättebra med väldigt god kontakt med handledare. Generella kompetenser hade jag inte lika bra koll på, men det hade nog inte varit så svårt att hitta rätt om jag hade haft frågor.» (Okej)
- Har alltid blivit hänvisad till hemsidan på studentportalen och denna har varit lurig att följa:-(» (Mycket otydligt)

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

10 svarande

Mycket tydlig»3 30%
Ganska tydlig»4 40%
Tillfredsställande»2 20%
Mindre tydlig»1 10%
Mycket otydlig»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Handledarna ville gärna ha möte då och då, så den sammanhållningen var bra. Den enda kontakt jag hade med en annan kandidatgrupp på institutionen var korrekturläsning innan inlämning, förutom opponeringsbiten då. Tror inte det behövs mer sammanhållning än så.» (Ganska tydlig)

9. Hur funkade det med PingPong?

10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 10%
Använde inte PingPong»9 90%

Genomsnitt: 5.9

- PingPong är segt och dåligt.» (Dåligt)
- Jag går F.» (Använde inte PingPong)
- Skulle gärna använt pingpong» (Använde inte PingPong)


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Hade min kurs i sökning i databaser hos biblioteket redan förra året. Har varken haft projektledning eller bibliotek under detta år.»
- Jag går F. Vi hade endast fackspråk.»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»3 30%
Bra»4 40%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 10%

Genomsnitt: 2.2

Biblioteket
9 svarande

Mycket bra»2 22%
Bra»1 11%
Godkänt»4 44%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 22%

Genomsnitt: 2.88

Projektledning
9 svarande

Mycket bra»1 11%
Bra»1 11%
Godkänt»5 55%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»1 11%

Genomsnitt: 3

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Fick inte ut något av biblioteksmomentet då F läser det i tvåan i samband med miljöfysiken! Fackspråkmomentet kändes väldigt varierande, det sista tillfället var kanon, de två andra riktigt kass:-(»
- Hade min kurs i sökning i databaser hos biblioteket redan förra året. Har varken haft projektledning eller bibliotek under detta år.»
- Jag går F. Vi hade endast fackspråk.»
- Mycket repetition från föregående biblioteksintroduktion.»
- De gav inget nytt och var ett slöseri med tid. Negativt då vi redan har haft genomgångar med Hans Malmström tidigare år. Dessa var dock grymt bra.»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»1 10%
Bra»5 50%
Godkänt»3 30%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 10%

Genomsnitt: 2.5

Biblioteket
9 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»1 11%
Godkänt»2 22%
Mindre bra»2 22%
Dåligt»4 44%

Genomsnitt: 4

Projektledning
9 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»3 33%
Godkänt»2 22%
Mindre bra»2 22%
Dåligt»2 22%

Genomsnitt: 3.33

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Jag går F. Vi hade endast fackspråk.»
- Återigen kommer kunskapen från tidigare möten med fackspråk. (Framförallt Hans Malmström)»

Fackspråk
10 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»7 70%
I viss mån»1 10%
I mindre mån»1 10%
Inte alls»1 10%

Genomsnitt: 2.6

Biblioteket
9 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»1 11%
I mindre mån»3 33%
Inte alls»5 55%

Genomsnitt: 4.44

Projektledning
9 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»1 11%
I viss mån»3 33%
I mindre mån»1 11%
Inte alls»4 44%

Genomsnitt: 3.88


Projektuppgiften

13. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

10 svarande

Mycket bra»4 40%
Bra»6 60%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.6

14. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Bra»3 30%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.7

15. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

10 svarande

Till stor hjälp»3 30%
Till någon hjälp»5 50%
Till lite hjälp»2 20%
Till mycket lite hjälp»0 0%
Till ingen hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Mycket viktigt att komma igång med skrivandet. En del kunde ju återanvändas i slutrapporten.» (Till stor hjälp)
- Överraskande nog använde vi planeringsrapporten en hel del. Dessutom var det nog väldigt bra att ha en tidig deadline.» (Till stor hjälp)
- Jag antar att den viktig att skriva för förståelse, men jag tror inte att vi efter den var skriven använde den så mycket!» (Till lite hjälp)
- Fungerade mest som en piska i ryggen för att öka tempot :)» (Till lite hjälp)

16. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

10 svarande

Mycket bra»4 40%
Ganska bra»4 40%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Alla gjorde det de skulle till den dag det skulle vara gjort för det mesta.» (Mycket bra)
- Skrev ej på ett kontrakt.» (Godkänt)
- Skriftlig version av övverenskommelsen upprättades inte. Men den muntliga följdes.» (Godkänt)

17. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

10 svarande

Mycket svår»1 10%
Ganska svår»0 0%
Lagom svår»9 90%
Lite för lätt»0 0%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Svrågiheten låg inte i uppgiften utan att vi i gruppen behövde lära oss mycket förkunskaper som vi saknade, vilket resulterade i tidsbrist vid implementering. Andra studenter med dessa förkunskaper hade nog klarat av projektet utan tidsbrist. I dagsläget hade nog vi också gjort det då vi nu har mer relevanta förkunskaper.» (Lagom svår)
- Det var klurigt ibland, men det gick att lösa.» (Lagom svår)
- Den blir så svår som man gör det till. (och har tid till.)» (Lagom svår)


Projekthandledaren

18. Hur blev ni bemötta av handledaren?

10 svarande

Mycket bra»8 80%
Bra»0 0%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Handledarna var mycket trevliga och hjälpsamma.» (Mycket bra)

19. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

10 svarande

Mycket bra»8 80%
Bra»0 0%
Godkänt»1 10%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Handledaren var på utlandsresa och var inte kontaktbar under drygt en månads tid. Två handledare hade varit bra för sådanna situationer.» (Mindre bra)

20. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

10 svarande

I mycket hög mån»8 80%
I ganska hög mån»0 0%
I medelhög mån»2 20%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Handledarna ställde ofta upp, inte bara med de tekniska bitarna utan även med utrustning och så.» (I mycket hög mån)
- Som behövdes?? Det fanns tillfällen då gruppen hade önskat mer hjälp men då den uteblev fick vi istället lösa problemen själva. Vilket antagligen är lärorikt och nyttigt för de kunskaper som kursen syftar till att man förvärvar. Det innebär dock att vissa problem tog längre tid än nödvändigt vilket också bidrog till tidsbristen.» (I medelhög mån)


Arbetet i kandidatgruppen

21. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Ganska Bra»2 20%
Okej»1 10%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Hela gruppen var ifrån samma program»2 20%

Genomsnitt: 2.4

- Vi kunde komplettera varandra för att lyckas med projektet.» (Mycket bra)
- Inga stora krockar...» (Ganska Bra)

22. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Bra»3 30%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- På grund av arbetsindelningen blev det mycket individuellt arbete.» (Godkänt)

23. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

10 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»0 0%
Till viss hjälp»0 0%
Mindre hjälp»0 0%
Ingen hjälp alls»1 10%
Har ej haft några konflikter»9 90%

Genomsnitt: 5.9

- Visst har man tyckt olika ibland, men då får man diskutera det och rösta om det.» (Har ej haft några konflikter)


Examination

24. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

10 svarande

I mycket hög mån»1 10%
I ganska hög mån»4 40%
I medelhög mån»1 10%
I mindre mån»3 30%
Inte alls»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Det är självklart svårt att bedöma individens bidrag. Väldigt mycket sker ju inom gruppen, till exempel vem som varit drivande och sammanhållande. I rapporten över individuella bidrag får man med ganska mycket. Det kan dock vara svårt att ta åt sig äran för vissa saker som kanske ändå borde ha påpekats.» (I ganska hög mån)
- Indviduella betyg är antagligen svåra att sätta för denna kurs. Finns i princip bara tidsloggar och en rapport om vem som gjort vad. Dessutom innebär indviduella betyg konkurans om uppgifter inom projektet. Vilket kan leda till att den med mest erfarenhet gör mycket medans den som måste lära sig mycket inom området inte gör fullt så mycket till en början. Processen i projektet skiljer sig för olika personer och beror i viss mån på tidigare kunskaper / erfarenheter. Det är också svårt att bedömma hur väl t.ex. kodskrivning eller felsökning utav kod är gjord. Om de är två olika personer som gör koden och som felsöker den. Bra kod, enkel felsökning. Dålig kod, jobbigare felsökning.» (I mindre mån)

25. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

10 svarande

Mycket bra»4 40%
Ganska bra»5 50%
Okej»1 10%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.7

- Oppositionen är väldigt oklar och det borde helt klart finnas exempel på studentportalen!» (Ganska bra)
- Oppositionen var svår och kändes ganska otydlig vad som gällde. Det var också svårt att som elektrostudent opponera på en rapport som behandlade rätt avancerad fysik.» (Okej)

26. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

10 svarande

Mycket tydligt»2 20%
Ganska tydligt»5 50%
Okej»1 10%
Mindre tydligt»2 20%
Mycket otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Här var det luddigt och jag tror att både examinator och handledare var osäkra själva.» (Mindre tydligt)

27. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

10 svarande

Mycket rättvis»2 33%
Ganska rättvis»3 50%
OKej»0 0%
Mindre rättvis»1 16%
Inte alls rättvis»0 0%
Har ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 2

- Svårt att jämföra.» (Har ingen uppfattning)

28. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

10 svarande

Mycket bra»2 20%
Ganska bra»5 50%
Okej»3 30%
Ganska bra»0 0%
Inte alls bra»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Har ej fått betyget än, men det känns som en rimlig uppdelning!» (Ganska bra)
- Det är två "Ganska bra"-alternativ. Jag menar det som är bättre än "Okej".» (Ganska bra)
- Svårt att få en uppfattning.» (Ganska bra)


Sammanfattande frågor

29. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

10 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Bra»3 30%
Mycket bra»7 70%

Genomsnitt: 4.7

- Om man jämför min kunskapsnivå nu och innan kursen startade är det väldigt stor skillnad. Det har varit bra att få göra en uppgift från grunden och göra den ordentligt i samarbete med andra.» (Mycket bra)
- Det var mycket roligt och lärorikt.» (Mycket bra)

30. Vad kan bli bättre i kursen?

- Lägg samtal med fackspråk senare så att rapporterna blir mer färdiga först. Nu så är det mycket data som inte är skrivet i rapporten (eller förberedelser för datainsamling). Detta gör att man inte kan tillgodogöra sig mycket från mötet med fackspråk.»

31. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Examinationsformen.»


Kursutvärderingssystem från