ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering av Linjär algebra 2008, TMV140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-18 - 2008-04-18
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 10%
Ja»20 71%
Inte läst det»5 17%

Genomsnitt: 3.07

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja»27 96%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Mycket info. Aktuellt och bra.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Peter Hegarty engagerat sig i kursen?

28 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 3%
Bra»10 35%
Mycket bra»17 60%

Genomsnitt: 3.57

- Jag har fler brev från Hegarty än vad jag har spam. Det visar på engagemang!» (Bra)
- Bra mailkommunikation också!» (Mycket bra)
- Pluspoäng för de x-tra insatta föreläsningarna i slutet av kursen!» (Mycket bra)
- man har alltid koll på vad som ska hända och hur läget ligger med Peter. Hemsidan uppdateras och man får mail stup i kvarten!» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Ganska bra faktiskt.»
- Peter Hegarty är den bästa läraren när det gäller kommununikation och flexibiletet på Chalmers. Man kan via mail få hjälp och information dygnet runt varje dag. (Låter som reklam från någon nattöppen affär.)»
- De två tentorna vid hade denna veckan låg för nära varandra.»
- Tentadatumet? MKT dåligt sammordnad tentavecka!»
- allting på just denna kursen var bra schemalagt. Labbarna var bra genomförda och flexibiliteten var inget att klaga på.»
- Öhh. bra, lite synd att det inte gick att flytta tentan till senare. Men whatever.»
- Det har varit bra.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Båda tidigare mattekurser vi läst.»
- Nej egentligen inte. Matten i sig var ganska trivial och den språkliga delen om on och into var något som ändå var nytt.»
- Inledande borde väl ha gjort det, men jag hoppade över kapitel tio så jag kunde inget därifrån.»
- Matte breddning - gymnasiet»
- Inledande matten»
- Alla matematiska kurser.»
- Ja från inledande matematiken även om jag fick underkänt på tentan pga. studiebrist så hjälpte mig vektorer ganska mycket i denna kurs.»
- Inledande matematik då man fick en lite inblick i vad som skulle komma på denna kurs. Även lite Envarialbel analys.»
- Ja, inledande matematiken»
- Man hade en del bra saker med sig från Inledande kursen som var nyttiga.»
- Inledandes matlab, envarres matlab. Sen har man väl säkert använt nån "vanlig" matte från de kurserna också, om än inte i särskilt stor utsträckning»
- Ja, både inledande matematik och envariabeln var bra att ha med sig. Inledande framför allt.»
- Inledande matematik»
- Inledande matematik.»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Demonstrationsräkningen gav mindre tid till handledning vilket var negativt.»
- Tycker att vid föreläsningarna så skulle man gå igenom fler exempel på tavlan, då man ser hur lösningar kan lösas.»
- Jag hade velat läre mig mer om Linjär Programmering. Skulle gärna också vilja ha lite fler verkliga tillämpningar av det vi lärde oss.»
- Både lätt och svårt på det jag kryssat i dubbelt på. En del föreläsningar kändes lite utsvävande...»

Labbar (Matlab)
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätta»10 35%
Svåra»8 28%
relevanta»23 82%
irrelevanta»1 3%

Duggor
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätta»8 28%
Svåra»10 35%
relevanta»26 92%
irrelevanta»0 0%

Demonstrationsräkning
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätta»9 32%
Svåra»3 10%
relevanta»21 75%
irrelevanta»1 3%

Föreläsningar
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätta»6 21%
Svåra»9 32%
relevanta»22 78%
irrelevanta»2 7%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

28 svarande

0 0%
0 0%
8 28%
18 64%
2 7%

Genomsnitt: 3.78

- Ja, vad ska man säga... stundtals obegripliga.» (3)
- Drar ofta över tiden.» (4)
- Ibland kunde det bli lite utsvävning på föreläsningarna. Sådant som ej var relevant för kursen. » (4)
- Föreläsningarna var bra. Men som med alla mattekurser är det utmattande att sitta under så långa perioder.» (4)
- Svårt att få sammanhanget, skulle varit bättre tillbaka koppling till föregående föreläsningar» (4)
- Peter är väl bra. jag kan tycka att han matar för mycket satser och bevis. Det hade varit bra med lite fler exempel. Hur man verkligen räknar är inte alltid lätt att läsa sig till i boken. Iofs är det ju en del räkneexempel på övningarna, han kanske har tänkt ut det så.» (4)
- Kunde varit några fler exempel med siffror istället för generella tal. Kanske några uppgifter från boken.» (4)
- Vad gäller innehåll så är föreläsningarna relevanta och intressanta. Dock har Peter ibland en ovana att tala mot väggarna eller tavlan så att det är svårt att höra i den bakre halvan av salen.» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»1 3%
75 - 90%»5 17%
90 - 100%»22 78%

Genomsnitt: 4.75

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- mer exempel även om teorin var nödvändig.»
- Plannerat arbetsbelastningen bättre, för mycket tid på de första kapitlen, för lite på de senare.»
- Skriva fler exempel på tavlan. Men annars var det utmärkt. »
- Visa något fler uppgift på tavlan under föreläsningarna.»
- Berättat vilket kapitel han var i så att det är lättare att läsa hemma och jämföra det som han gick i genom med det som stod i boken.»
- Dratt fler matteskämt»
- Repeterat och kopplat samman mer.»
- Peter är väl bra. jag kan tycka att han matar för mycket satser och bevis. Det hade varit bra med lite fler exempel. Hur man verkligen räknar är inte alltid lätt att läsa sig till i boken. Iofs är det ju en del räkneexempel på övningarna, han kanske har tänkt ut det så.»
- Varit lite mer flexibel angående skrivningstid av duggor?»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Bättre, bra att de körde demouppgifter första timmen»
- Övningarna är säker bra, men jag lär mig bättre av att räkna själv.»
- helt ok.»
- Ett jävla liv!»
- Övningarna hjälpte mycket när man väl behövde hjälp. Övningsledarna var bra pedagogiska. »
- Var aldrig på någon så ingen åsikt.»
- Det var bra med demostationsräkningarna men det får inte dra ut på tiden. Man tappar konsentration efter ett tag och då blir det svårt att hänga med.»
- Bra, bra diskussioner lärare-student»
- De var bra. Jag tyckte att det var bra att övningsledarna räknade igenom ett par uppgifter och diskuterade dea med eleverna.»
- Jag tycker oftast det är en ganska dålig studiemiljö. Så jag går bara dit om jag vill se på demonstrationsövningar.»
- Bra!»
- Lite mycket räkning på tavlan»

11. Hur många övningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»6 21%
25 - 50 %»5 17%
50 - 75%»9 32%
75 - 90 %»4 14%
90 - 100%»4 14%

Genomsnitt: 2.82

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

26 svarande

Peter Hegarty ML7»11 42%
Aron Lagerberg ML6»15 57%

Genomsnitt: 1.57

- Aron hade dålig koll. Peter var oftast effektivare, tydligare och kom i tid.» (Peter Hegarty ML7)
- Aron har en mjukare framtoning än Hegarty. Folk verkar inte vara lika rädda för att fråga honom om hjälp.» (Aron Lagerberg ML6)
- Båda okey.» (Aron Lagerberg ML6)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om labbarna?

Matrisfråga

- Lagom svåra labbar.»
- Fjärdelabben var galet svår! Fanns ingen möjlighet att på egenhand kunna komma fram till hur man skulle göra. Varken matematiskt eller med hjälp av matlabs loopfunktion...! Sedan berättade han efteråt om teorin bakom labben. Kunde behövts innan...»
- Lab1 var väldigt simpel. Lab2 var bara arbetsam. Tillämpningen på bron var intressant, men det svåra var ju inte att fatta utan att få koordinaterna på rätt plats. Lab4 var rolig men man behövde inte göra något själv. Man skrev bara av LabPM så man lärde sig inte så mycket.»
- egentligen rätt svåra men man fick så mkt gratis att de blev lätta. kanske hade varit bra med lättare labbar men mindra "gratis på tavlan". blir lätt att man skriver av utan att fatta riktigt.»
- »
- 1an var ganska svår.»
- Lab 1: Jättebra. Lab 2: Först kommer en massa tråkig text som tar 5 sidor på sig att säga vad som kunnat sägas på 10 rader. Sen kommer en uppgift som inte gav någon förståelse i LinAlg, utan bara i hur jobbigt det är att skriva i stora tabeller i MatLab. Labben gav inte någonting alls. Lab 3: Det finns nog mer intressanta och visuella exempeluppgifter som tillämpar konditionstal på matriser. Lab 4: Jättebra.»

Lab1
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»9 32%
Godkänd»14 50%
Dålig»2 7%
Ingen åsikt»4 14%

Lab2
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»5 17%
Godkänd»18 64%
Dålig»2 7%
Ingen åsikt»3 10%

Lab3
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»3 10%
Godkänd»11 39%
Dålig»0 0%
Ingen åsikt»13 46%

Lab4
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»17 60%
Godkänd»6 21%
Dålig»1 3%
Ingen åsikt»4 14%


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

David C. Lay, Linear Algebra and its Applications(3rd edition update), Addison-Wesley (2006)

28 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 3%
Bra»10 35%
Mycket bra, bör användas igen»17 60%

Genomsnitt: 2.57

- Engelskan försvårar faktiskt en hel del» (Bra)
- ofta tydliga förklaringar men inte alltid konsekvent med föreläsningar.» (Bra)
- Jobbigt med facit bara!» (Bra)
- Lättläst engelska. Lättare än Calculus.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Krångligt med att 50% av facit inte existerade.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Innehållet och förklaringar är mycket bra. Det kanske har med Nordamerika att göra men facit till kurslitteraturen är mizärdålig. Först finns det bara facit till hälften av uppgifterna och sedan är hälften av dem i sin tur bara tips eller kommentarer som "Du fuskar väl inte nu?" och "Gör uppgiften i stället för att tjuvkika". Det är helt värdelöst. När man ska lära sig något måste man veta om man har gjort rätt eller är på helt fel spår.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Den var lättläst och man förstod vad han menade och räkneövningarna var väldigt bra.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Tusen gånger bättre än Calculus av Adams.» (Mycket bra, bör användas igen)

15. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?


Tid:

16. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

28 svarande

0 - 10»3 10%
10 - 20»12 42%
20 - 30»10 35%
30 - 40»3 10%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Förtydliga frågan om det är totalt eller utöver schemalagt..!» (10 - 20)
- i förhållande till antal poäng??, men men» (20 - 30)

17. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1.8
2.Litteraturen2.2
3.Totalt exkl schemalagd tid2.6
4.Genomföra labb2.7
5.Förbereda labb3.2

- Totalt?» (?)
- Plugga tenta, sitta på föreläsning då? Luddiga alternativ» (?)
- Jag brukar alltid räkna mycket själv. inte så mkt för att läsa igenom allting. sedan tyckte jag inte det var så mycket att förbereda på labbarna.» (?)

18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 50/50 mellan matten och datakursen.»
- Mycket föreläsning, övningar tillsammans med räkning!»
- I början av perioden räknade jag två kapitel så att jag t.o.m. LV4 var en vecka före planeringen. LV5 skyfflade jag sand och LV7 räknade jag mycket.»
- ökning av nedlagt tid under kursens gång»
- Den har fördelats bra för jag hann med alla uppgifter och kunde förberreda mig bra inför tentan. »
- Mer och mer tid ju närmare tentan.»
- Mer på andra hälften då jag var bortrest en del i början.»
- Va?»
- LV 0-3 25% LV 3-5 35% LV 6-7 40%»
- ganska jämnt. förutom att jag var borta första veckan i alperna. jobbade ikapp det den andra veckan.»

19. Kommentarer på tiden:

- Sugit att vi vecka 7 skulle gå igenom sista av sex kapitel... när vi dessutom har tenta början av veckan.»
- Dygnet borde ha 42 timmar.»
- Tiden var bra.»
- Som alltid man behöver alltid lägga ner mer tid.»
- Tyckte jag höll bra tempo redan från början denna kurs.»


Pedagogiskt pris:

20. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

28 svarande

Ja»6 21%
Nej»11 39%
Vet ej»11 39%

Genomsnitt: 2.17

21. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

28 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 50%
Vet ej»14 50%

Genomsnitt: 2.5

- Peter är bra men kanske inte SÅ bra.» (Nej)
- Peter Hegarty, eftersom jag tycker att han är väldigt bra engagerad i sina elever (t.ex. så anordnar han extra föreläsningar inför tentan på sin egen fritid)» (Vet ej)


Tentan:

22. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

28 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»8 28%
Bra»13 46%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.85

- Men frågorna och framförallt språket skilde sig från tidigare. Ordval och hur de frågade efter saker var annorlunda. » (Ganska bra)
- Alla uppgifter på tentan var inte helt relevanta i förhålande till innehållet i kursen.» (Ganska bra)
- Övergripande och bra rättning» (Mycket bra)
- Lite svår tenta, men inte alls omöjlig.» (Mycket bra)

23. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

28 svarande

Inte alls»4 14%
Ganska bra»3 10%
Bra»9 32%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.03

- Tenta rulez!» (Inte alls)
- Vanligtvis tycker jag inte om tentor, eftersom jag tycker dessa speglar verkligheten mycket dåligt. Dock vad gäller matte är det svårt att spegla verkligheten. Jag tycker att projekt/labbar skulle vara den mest meningsfulla redovisningsformen för en mattekurs.» (Ganska bra)
- helt onödigt och jobbigt med anonymtenta» (Bra)
- Det skulle inte vara så lätt att ha det på annat sätt. » (Bra)
- Det enda som funkar är tenta.» (Mycket bra)
- Det är bara väldigt jobbigt att tenta matte på något annat sätt.» (Mycket bra)
- Matte är matte.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

24. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

-
- Det är faktiskt ganska tråkigt att svara på sånt här och det känns inte viktigt. Vi har ju gjort kursen nu liksom (för egen del). Svarade mest pga jag hade tråkigt..»
- Fråga 18 kanske borde ha formulerats på ett annat sätt. Min tid brukar fördela sig på 24 timmar varje dygn i perioden. (Förutom i söndags, då hade jag bara 23 timmar. På tok för lite!)»
- Jag saknar fråga 15.»
- Jag har (i vanlig ordning) mycket svårt för området tid, men det är bara för att jag är mycket dålig på den typen av utvärdering.»
- läs kommentarerna bara»


Kursbetyg:

25. Vad tycker du om kursen som helhet?

28 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»3 10%
Bra»20 71%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 3.07

- "Rolig" mattekurs, lärorik.» (Bra)
- Hegarty resonerar otydligt kring hans rättningar.» (Bra)
- En bra kurs i helhet, dock tycker jag att det var alldeles för få verkliga tillämpningar. Det var svårt att riktigt kunna tänka sig något konkret om det mesta i kursen.» (Bra)
- Lite flummig emellanåt. men det är kanske naturligt i denna kurs.» (Bra)
- Tror man kan komma att använda detta mycket!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från