ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-Kandidatarbete Elteknik, ENMX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

10 svarande

Automation och mekatronik»0 0%
Datateknik»0 0%
Elektroteknik»10 100%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»0 0%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

10 svarande

Mycket högre»0 0%
Något högre»6 60%
Lagom»4 40%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- La nog betydligt fler timmar än i de flesta andra kurser men det var roligare och mer intressant samtidigt.» (Något högre)
- Ca 425 h» (Något högre)
- 390 timmar i skrivande stund enligt min loggbok» (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

10 svarande

Mycket högt»8 80%
Högt»2 20%
Medel»0 0%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.2

- Lagt mer energi på detta än något annat tidigare under min Chalmerstid.» (Mycket högt)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

10 svarande

Mycket tydliga»2 20%
Ganska tydliga»6 60%
Inte så tydliga»1 10%
Något oklara»1 10%
Mycket oklara»0 0%

Genomsnitt: 2.1

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

10 svarande

I mycket hög mån»5 50%
I ganska hög mån»3 30%
I medelhög mån»2 20%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.7


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

10 svarande

Mycket tydlig»1 10%
Ganska tydlig»5 50%
Okej»0 0%
Mindre tydlig»3 30%
Mycket oklar»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Generella kompetenser har dock varit mer eller mindre helt onödigt» (Ganska tydlig)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

10 svarande

Mycket tydligt»4 40%
Ganska tydligt»2 20%
Okej»3 30%
Mindre tydligt»1 10%
Mycket otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.1

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

10 svarande

Mycket tydlig»5 50%
Ganska tydlig»0 0%
Tillfredsställande»2 20%
Mindre tydlig»2 20%
Mycket otydlig»1 10%

Genomsnitt: 2.4

9. Hur funkade det med PingPong?

10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»3 30%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%
Använde inte PingPong»7 70%

Genomsnitt: 5.1


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Biblioteksmomenten hade vi mer eller mindre redan gjort i introduktion (E1).»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»2 20%
Bra»2 20%
Godkänt»5 50%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.5

Biblioteket
10 svarande

Mycket bra»2 20%
Bra»2 20%
Godkänt»4 40%
Mindre bra»2 20%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.6

Projektledning
10 svarande

Mycket bra»2 20%
Bra»3 30%
Godkänt»5 50%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.3

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Bibliotekskursen var fullständigt meningslös. Fackspråk hade kunnat vara bra men handledarna träffar så många så de hinner inte ena ögna igenom ens arbete och då blir feedbacken man får av tveksam och mer generell kvalitet.»
- Fackspråk var bra, de kändes dock som fackspråk och examinator hade olika värderingar vad gäller rapporten vilket var konstigt. Första biblioteksmomentet var bra, resten var bara löjligt. »
- Biblioteksintroduktionen var bara upprepning av vad vi gjorde i ettan, alltså ganska meningslöst att göra det igen.»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»4 40%
Godkänt»6 60%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.6

Biblioteket
10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»2 20%
Godkänt»4 40%
Mindre bra»2 20%
Dåligt»2 20%

Genomsnitt: 3.4

Projektledning
10 svarande

Mycket bra»2 20%
Bra»1 10%
Godkänt»7 70%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.5

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- I princip helt meningslöst.»

Fackspråk
10 svarande

I mycket stor mån»1 10%
I stor mån»1 10%
I viss mån»6 60%
I mindre mån»2 20%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.9

Biblioteket
10 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»1 10%
I viss mån»5 50%
I mindre mån»2 20%
Inte alls»2 20%

Genomsnitt: 3.5

Projektledning
10 svarande

I mycket stor mån»2 20%
I stor mån»1 10%
I viss mån»4 40%
I mindre mån»2 20%
Inte alls»1 10%

Genomsnitt: 2.9


Projektuppgiften

13. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

10 svarande

Mycket bra»4 40%
Bra»4 40%
Godkänt»1 10%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Bra, men det har givetvis varit upp till studenten att ta reda på de flesta datum osv.» (Mycket bra)
- Handledaren var ganska ostrukturerad.» (Godkänt)

14. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Bra»4 40%
Godkänt»1 10%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.6

15. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

10 svarande

Till stor hjälp»1 10%
Till någon hjälp»4 40%
Till lite hjälp»1 10%
Till mycket lite hjälp»2 20%
Till ingen hjälp»2 20%

Genomsnitt: 3

- Vi la dessutom alldeles för mycket tid på att skriva en bra planeringsrapport och det gjorde att vår praktiska bit blev lidande.» (Till mycket lite hjälp)
- När planeringsrapporten skrevs tog den mycket fokus från projektet i sig och dessutom var den halvvägs in i projektet. Man behöver inte halva tiden för att planera hela projektet.» (Till ingen hjälp)

16. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

10 svarande

Mycket bra»7 70%
Ganska bra»3 30%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.3

17. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

10 svarande

Mycket svår»0 0%
Ganska svår»3 30%
Lagom svår»7 70%
Lite för lätt»0 0%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.7


Projekthandledaren

18. Hur blev ni bemötta av handledaren?

10 svarande

Mycket bra»8 80%
Bra»1 10%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Båda handledarna var bra.» (Mycket bra)
- Robert var kanon!» (Mycket bra)
- Kanon!» (Mycket bra)

19. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

10 svarande

Mycket bra»8 80%
Bra»1 10%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Kanon!» (Mycket bra)

20. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

10 svarande

I mycket hög mån»4 40%
I ganska hög mån»4 40%
I medelhög mån»0 0%
I mindre mån»2 20%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2

- Lite mer struktur hos handledaren hade varit önskvärt för att hjälpa oss med projektet så att framförhållning hade erhållits.» (I ganska hög mån)


Arbetet i kandidatgruppen

21. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

10 svarande

Mycket bra»3 30%
Ganska Bra»3 30%
Okej»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Hela gruppen var ifrån samma program»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- Väldigt kul det skulle jag gärna göra oftare.» (Mycket bra)
- Kompleterar varanda på ett bra sätt.» (Mycket bra)

22. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

10 svarande

Mycket bra»4 40%
Bra»6 60%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.6

23. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

10 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»1 10%
Till viss hjälp»1 10%
Mindre hjälp»0 0%
Ingen hjälp alls»2 20%
Har ej haft några konflikter»6 60%

Genomsnitt: 5.1


Examination

24. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

10 svarande

I mycket hög mån»2 20%
I ganska hög mån»3 30%
I medelhög mån»3 30%
I mindre mån»2 20%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.5

25. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

10 svarande

Mycket bra»6 60%
Ganska bra»4 40%
Okej»0 0%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.4

26. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

10 svarande

Mycket tydligt»2 20%
Ganska tydligt»5 50%
Okej»1 10%
Mindre tydligt»0 0%
Mycket otydligt»2 20%

Genomsnitt: 2.5

27. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

10 svarande

Mycket rättvis»3 60%
Ganska rättvis»1 20%
OKej»0 0%
Mindre rättvis»1 20%
Inte alls rättvis»0 0%
Har ingen uppfattning»5

Genomsnitt: 1.8

- Vi delade handledare och examinator med andra grupper och vårt projekt var inte lika intressant och fick därmed inte samma intresse från handeldare när vi var i behov av hjälp. Vår projekt krävde en hel del mekaniskt arbete som vi va tvugna att lösa med detta verkar inte tas hänsyn till då elektroniken var huvuduppgiften. Vårt arbete innnefattade många områden vilket tog mycket tid och studier medan andra grupper kunde lägga fokus på ett smalt område.» (Mindre rättvis)
- Inte fått något individuellt betyg än» (Har ingen uppfattning)

28. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

10 svarande

Mycket bra»2 20%
Ganska bra»5 50%
Okej»2 20%
Ganska bra»0 0%
Inte alls bra»1 10%

Genomsnitt: 2.3

- Inte fått betyg ännu men man kan ju hoppas det.» (Ganska bra)
- Har inte fått något betyg än» (Okej)
- Är generellt sett emot betygsättning på kandidatarbetet, hade varit bättre med bara U och G.» (Okej)


Sammanfattande frågor

29. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

10 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»3 30%
Bra»3 30%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 4.1

- Det hade blivit högre betyg om inte examinatorn drog över tiden med att lämna tillbaka feedback. Vilket nu innebär att vi måste jobba på sommarlovet (jag t.ex. måste nu jobba kvällstid med rapporten då vår feedback kom 1-2 veckor efter utsatt datum och mitt sommarjobb har redan börjat)» (Godkänt)
- Examinator verkar inte ta arbetet på samma allvar som vi studenter. Vi har fortfarande inte fått kursen godkänd och bearbetning av inlämnad slutrapport är oerhört utdragen. Examinatorn borde oavsett annat jobb lägga mer tid på kandidatarbetena. Vi känner oss totalt bortprioriterade. Inte OK att få respons på rapporten dagen efter att man redovisat och därmed har semester! Att sedan behöva sitta under sommaren och redigera för sedan skicka in igen för godkännande som aldrig kommer är dålig stil. Bättre planering av deadline för feed back hos examinator är ett måste.» (Godkänt)
- Mitt kandidatarbete är något av det roligaste jag gjort på Chalmers» (Mycket bra)

30. Vad kan bli bättre i kursen?

- Generella kompetenser kan göras mycket bättre eller slopas helt.»
- Planeringen. »
- 1. Sätt enbart U eller G. 2. Ta bort biblioteksintroduktionen»
- Generella kompetenserna, vissa föreläsningar var mindre bra.»
- Examinatorn får informera oss bättre med vad tanken med projektet är och bör även lägga mer tid på att ta hand om sina kandidatarbetsgupper!»

31. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- De intressanta uppgifterna»
- Det allra mesta»


Kursutvärderingssystem från