ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS vt13 - Matematik, del E, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-13 - 2013-09-16
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 15 timmar»9 13%
Cirka 20 timmar»15 23%
Cirka 25 timmar»14 21%
Cirka 30 timmar»17 26%
Minst 35 timmar»10 15%

Genomsnitt: 3.06

- Skrev "minst 35h" i fysik del C, men de var tänkt till både den här och den kursen.» (Cirka 20 timmar)
- Vet ej exakt. Har varit på alla föreläsningar, och suttit ett par timmar de flesta dagar, men håller ingen koll.» (Cirka 20 timmar)
- Ganska kul kurs.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

65 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»13 20%
100%»51 78%

Genomsnitt: 4.76

- Missat pga sjukdom.» (75%)
- Deltog endast i några övningar, långt från alla. » (75%)
- Alla föreläsningar, inte alla övningstillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

65 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 46%

Genomsnitt: 2.66

- Brukar inte läsa målen så noga, brukar få en ganska bra känsla för vad som krävs ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»46 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- Vet ej!» (?)
- Det är en väldigt svår kurs!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 10%
Ja, i hög grad»30 52%
Vet ej/har inte examinerats än»21 36%

Genomsnitt: 3.26

- Tentan var bra upplagd tycker jag. Kändes verkligen som om alla delar i del E kursen kom med. » (Ja, i hög grad)
- Men är rätt så säker på att den kommer att göra det, efter att titta på gamla tentor.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»15 23%
Mycket stor»47 72%

Genomsnitt: 3.66

- Det känns som att undervisningen är på en lägre nivå än vad man förväntas kunna materialet på. Tiden som kunde ha använts till att förklara det nya materialet bättre går ofta på 2+2 och frågor om detta till salen.» (Ganska stor)
- Jonny och Lasse är fantastiska lärare. Höj gubbarnas lön» (Ganska stor)
- Lars har vart en inspirerande föreläsare, jag tror att hans pedagogiska och underhållande sätt att förklara saker har hjälpt många.» (Mycket stor)
- Lars Westerlund var en riktig höjdare till föreläsare! 10/10» (Mycket stor)
- Då vi har haft en annan föreläsare än examinatorn så har det dock varit svårt att lita på en del av det material vi fått då Lasse förenklar en hel del, vilket i sig är rätt skönt för man förstår mycket mer och det verkar mer logiskt. Men när man ser Jonnys motsvarighet så vet man inte riktigt om man vågar gå på det vi fått från vår föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 12%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»28 43%

Genomsnitt: 3.25

- Använder böckerna för övningsuppgifter och för att kontrollera vissa saker, men använder mig allra främst av föreläsningar och anteckningar därifrån. Förstår inte böckerna särskilt bra.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

64 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»29 45%
Mycket bra»28 43%

Genomsnitt: 3.29

- Väldigt förvirrande med tentor och teoriuppgufter» (Ganska dåligt)
- Mattesidan på internet krånglat mycket! » (Ganska dåligt)
- Länken från studentportalen till kurshemsidan var nere under större delen av kursen. Det tog för lång tid att åtgärda. Bättre sent än aldrig... men detta är mer kritik mot IT-avdelningen än den här kursen.» (Ganska bra)
- det är en jävla labyrint att ta sig in i rätt mapp och komma åt rätt material. Visst, nu har man ju lärt sig men i början var det skitsvårt.» (Ganska bra)
- Studentportalen krånglade vid avanmälningar från omtentor vilket gjorde att man inte kunde avanmäla sig. Vet att andra hade samma problem och när de kontaktade supporten så fick dem svaret "för oss funkar det utmärkt".» (Ganska bra)
- Kurshemsidan var lite knasig ett tag dock...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»17 26%
Mycket bra»33 50%
Har ej sökt hjälp»11 16%

Genomsnitt: 3.76

- Borde finnas fler övningstillfällen då mattekursen är så stor.» (Ganska dåliga)
- Många studenter går på exercise tillfällena som inte är schemalagda för dem. Det blir väldigt trångt och svårt att få hjälp man behöver då salen är överfull av andra studenter. Man får också vänta väldigt länge på hjälp då man blir alldeles för många. » (Ganska dåliga)
- Bra, dock bör det vara strängare regler på att man går till den grupp man tillhör under övningstillfällena.» (Ganska bra)
- Undervisningen var mycket bra, men jag kände inte att jag fick den hjälp jag ville utav övningsledaren.» (Ganska bra)
- Damiano är för sjutton bäst. Jag struntar i att jag redan skrev det på förra utvärderingen. Dåligt dock att skjuta ihop två grupper på honom. Lasse får faktiskt ta hans egen grupp.» (Ganska bra)
- jag tycker att det har varit många som inte går i min grupp som gått på räkneövningen vilket har gjort att det tagit längre tid att få hjälp» (Ganska bra)
- Många som vill ha hjälp på exercise i denna kurs vilket resulterade i att man fick hjälp med en Max två uppgifter under ett pass, många kom dit med frågor redan från början för att få hjälp snabbare , samt skrev upp sig i kön innan de stött på ett problem» (Ganska bra)
- Vår excerciselärare, Anna, har varit kanon!!!» (Mycket bra)
- Vår övningsledare anna var bäst!» (Mycket bra)
- Vår övninglärare har varit till stor hjälp och är otroligt kunnig både akademiskt och pedagogiskt. Det enda negativa jag har att säga är att man slog ihop vår grupp med en annan vilket gjorde att det var svårt att få hjälp. » (Mycket bra)
- Övningstillfällena har varit bra och känner även att man har kunnat fråga föreläsarna. » (Mycket bra)
- Den enda gången jag var på ett övningstillfälle för att jag behövde hjälp med en lösningsgång till en rekommenderad uppgift så fick jag inte hjälp med den lösningsgången som frågades efter i boken.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»6 9%
Mycket bra»51 78%
Har ej sökt samarbete»6 9%

Genomsnitt: 3.93

- De som jag försökte samarbeta med hade större svårigheter med uppgifterna än jag.» (Ganska dåligt)
- Jag samarbetar inte så mycket, men i större utsträckning här än tidigare, och det borde ju rimligen vara ett gott betyg.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»29 44%
Hög»32 49%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.52

- Har dragit ut 6 tänder och satt in tandställning undr denna kurs så har fått jobba 150% då kan kunnat.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 40%
Hög»32 49%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.66

- Fysiken ställde till det» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 4%
Gott»30 46%
Mycket gott»32 49%

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bara övningatillfällerna hade fått två ledAre på två grupper hade kursen varit perfekt.» (Gott)
- Jonny & Lars är båda väldigt duktiga och pedagogiska. Behåll dessa guldklimpar!» (Mycket gott)
- Lasse är en stor anledning till detta betyg. » (Mycket gott)
- Hade väldiga problem med det här när jag läste det på gymnasiet, nu kändes det väldigt bra och det syntes i resultaten. Delvis beror det väl på att det fått sjunka in, men mycket så väldigt bra föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna»
- Föreläsaren har varit mycket bra.»
- Damiano fast han bör odla tillbaka mustaschen.»
- Det är till stor hjälp att ha typexempel med lösningsgångar i form av gamla tentor tillgängliga.»
- Excercise»
- Lasse»
- Matematiska bevis på tentamen »
- Jonny & Lars är båda väldigt duktiga och pedagogiska. Behåll dessa guldklimpar!»
- Lasse! Han är grymt pedagogisk och får nästan allt att kännas lättare än vad det hade gjort annars. Han är också rolig och lättsam vilket gör föreläsningarna mycket mer intressanta.»
- Johnny lindström»
- Föreläsaren! Upplägget var också bra.»
- kursplanering»
- Att bevis finns med på tentan. »
- Jag vet att Lasse var en av gruppernas övningsledare, den som sedan slogs ihop med oss. Det var dock väldigt bra de gånger som Lasse kom och man kunde fråga honom gällande matten. Det jag tycker man kan ta med sig till nästa år är att varje grupp får minst ett övningstillfälle med föreläsaren och övningsläraren tillsamans. »
- De är bra med några dar mellan tentorna, men 2 veckor kanske är lite väl mycket.»
- Lasse.»
- Lasse ska ju pensionera sig. Men han var väldigt bra, så jag får väl säga hans "anda". Även Johnny förklarar på ett bra sätt och gör matte till något som inte är det tråkigaste som finns. Var också smart att låta den som skrev tentan ha alla repetitionstillfällen, för det är ju trots allt tentan som är enda beviset på att man fattat något.»
- Bra tillgång till hjälp»
- Läraren!! Föreläsaren väcker intresse för ämnet»
- Lasse var bra :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstillfällen»
- Lasse! Kom igen nu. Gå på dina övningstillfällen! Be strong. Även om det är tidigt på morgonen och direkt efter lunch och så vidare.»
- Det är en del kluriga uppgifter bland rekommenderade uppgifter som det saknas exempel på. Man skulle kunna ta upp dem på föreläsningen.»
- Samarbetet mellan Lasse och Johnny.»
- Schemaläggningen, i synnerhet veckorna kring påsken som i år ledde till att undervisningen blev komprimerad eftersom vi hade långa lov/uppehåll mitt i läsperiod och fick lite eller ingen tid alls till repetition. »
- Som sagt så är Lasse grym! Men de två första veckorna hade grupp 1-5 en annan föreläsare. Då förstod jag nästan ingenting...»
- inget»
- tentan var för enkel»
- Att båda grupperna får mer lika undervisning. Vi som hade Lasse (som gjorde matten enkel och inte tog med onödigt) hade inte gått igenom en del detaljer som enligt Johnny var väldigt viktiga så vi fick lära oss en del nytt sista veckan vilket var ganska jobbigt. »
- Samarbetet mellan de båda föreläsarna, så vi studenter har lite klara besked angående vad vi kan använda på tenta osv.»
- Inte benämna det som en "monster-tenta"»
- Fler lärare i senare del av kursen»

16. Övriga kommentarer

- Jonny Lindström undervisar på ett mycket bra sätt. Inte enbart lär man sig det man skall utan man har faktiskt uppriktigt roligt på lektionerna. Hans sätt att ställa frågor och kommentarer på får en att le och skratta. Denna faktor är SÅ VIKTIG i undervisnig enl. min åsikt. Tack Jonny, för kunskap och skratt.»
- 👍, Skulle du ha iPhone skulle krumeluren till vänster vara en tummen upp. »
- Mycket stort plus till johnny, en utmärkt föreläsare!»
- Lasse är grym:)»
- Kul att vi hade Lasse även denna läsperiod, men det var bra att vi hade Jonny sista veckan så vi fick veta vad han tyckte var extra viktigt.»
- Mycket nöjd med hela kursen, Jonny är en duktig lärare och duktig på att lära ut.»
- Var en rolig kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.44

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.44
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från