ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-4 Objektorienterat programmeringsprojekt, TDA367|DIT212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»7 15%
Cirka 25 timmar»11 24%
Cirka 30 timmar»11 24%
Minst 35 timmar»15 33%

Genomsnitt: 3.71

- Lite olika och har inte fört loggbok över det.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt varierande från vecka till vecka.» (Cirka 25 timmar)
- Mestadels inlagt på de sista två veckorna» (Minst 35 timmar)
- Snitt, minde i början, mycket mer i slutet.» (Minst 35 timmar)
- All min lediga tid ungefär» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»3 6%
75%»12 26%
100%»28 62%

Genomsnitt: 4.46

- Blev sjuk och missade de få föreläsningarna.» (25%)
- Missade ett antal föreläsningar i början, sen var det inga mer senare.» (50%)
- Jag var sjuk lite» (75%)
- Gick inte på de workshops som fanns i större utsträckning. » (75%)
- Jag missade den sista föreläsningen, som visade sig vara en dubbelföreläsning, på grund av sjukdom. Självklart kan det vara kostnadseffektivt att hålla sådana föreläsningar, men det blir svårt att förbereda sig inför den situationen om det inte är utannonserat i förväg.» (75%)
- Behövde inte gå på alla workshops, typ git.» (75%)
- Missade en vecka då jag var på annan utbildning. Utöver det har jag deltagit i allt.» (75%)
- Tror det» (100%)
- Deltog inte i alla workshops.» (100%)
- Missade enbart någon workshop» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 70%
Jag har inte sett/läst målen»14

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Hade möjligen för mycket förkunskaper men inte kursens fel.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Eftersom det är en projektkurs sätter man de flesta målen efter sina egna kunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 27%
Ja, i hög grad»24 72%
Vet ej/har inte examinerats än»4

Genomsnitt: 2.72

- Projekt är bästa formen av examinering. Det testar riktiga färdigheter. » (Ja, i hög grad)
- Syns tydligt på git hur man har arbetat, iaf med koden.» (Ja, i hög grad)
- Lite svårt att säga, är inte helt klar på hur rättningen av kursen går till för att vara ärlig.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»18 40%
Ganska stor»18 40%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.33

- Projektkurs» (Mycket liten)
- Undervisningen jag var på var bra, men kunde sedan innan.» (Ganska liten)
- Jag hade ganska stor kunskap redan innan, så det är egentligen inget fel på undervisningen.» (Ganska liten)
- De handledningstillfällen vi hade gav en del, men förutom det var det inte jättemycket hjälp som gavs. » (Ganska liten)
- Var knappt någon undervisning. Det var en projekt-kurs.» (Ganska liten)
- Den hjälpte definitivt, men det mesta lärde man sig på egen hand.» (Ganska liten)
- Var inte särskilt mycket föreläsningar (handledarmöte var bra dock)» (Ganska liten)
- Man fick många bra tips i början när föreläsningarna var. Sen var det bra att få arbeta självständigt och få handledartid» (Ganska stor)
- SDD otydlig på föreläsningen.» (Ganska stor)
- Veckovis uppföljning underlättade mycket!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»24 53%
Ganska liten»14 31%
Ganska stor»7 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- Hade ingen» (Mycket liten)
- Har inte läst någon» (Mycket liten)
- Inte använt mig av detta.» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur har krävts i kursen.» (Mycket liten)
- Fanns ingen. Fanns förslag och de var bra.» (Mycket liten)
- ingen litteratur» (Mycket liten)
- Det trots allt ett projekt och mycket eget ansvar, men de tips vi fick om hjälpmedel( i.e STAN och JUnit) var till stor hjälp, även workshopsen tycker jag var bra.» (Ganska liten)
- Exampel bra men vi visste vad vi ville göra och hur.» (Ganska liten)
- All dokumentation och annat kring kursen otydlig. I olika dokument som skulle handleda oss och beskriva vad vi skulle göra stod det olika saker. Det var t ex förvirrande i början om vi skulle göra en analysmodell eller domänmodell och fanns ingen bra förklaring på hur vi skulle göra saker. Eftersom det var väldigt mycket i den här kursen som var nytt och man aldrig gjort förut skulle det behövas tydligare instruktioner hur man ska göra, t ex bättre förklaringar vad som ska vara med i SDD och RAD istället för bara ett exempel från ett monopoly.» (Ganska liten)
- Exempel projektet var till stor hjälp dock!» (Ganska liten)
- Vill verkligen slå ett slag för Clean Code som rekommenderades. Nästa år borde det verkligen understrykas nyttan av att läsa den.» (Ganska stor)
- Monopoly exemplet var bra, särskilt RAD och SDD.» (Ganska stor)
- De slides och länkar som har delats ut har definitivt varit till hjälp, men jag läste inte kurslitteraturen, så jag kan inte avgöra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 13%
Ganska bra»26 60%
Mycket bra»11 25%

Genomsnitt: 3.11

- Kurshemsidan fungerade mycket dåligt, när man tryckte på vissa flikar flyttades man inte vidare dit utan stod kvar på samma ställe.» (?)
- Informationen fanns där men ofta svår att hitta» (Ganska dåligt)
- Vi fick t ex instruktioner på saker vi kunde göra ungefär kl 22 på inlämningsdagen, alltså 2 timmar innan deadline. Det gjorde att vi inte kunde göra så mycket alls åt det. Informationen både vara tydligare och komma i bättre tid.» (Ganska dåligt)
- Som många andra kurshemsidor på chalmers är det inte det lättaste att hitta vad man söker.» (Ganska dåligt)
- Ofta svårt att hitta dokument som man var tvungen att hitta.» (Ganska dåligt)
- Inte självklart vart man skulle hitta informationen.» (Ganska dåligt)
- Gitinspector var bra» (Ganska dåligt)
- Hemsidan fungerade inte i början.» (Ganska bra)
- Lite rörigt med alla typer av dokument och var dessa definerades.» (Ganska bra)
- Det var bra exempel. Dock var det lite svårbegripliga exempel som inte var förklarade ibland. Vissa punkter i exempelvis SDD:n och RAD:en hade en knepig rubrik och endast texten NA. Då vet man inte alls vad som skulle kunna stå där.» (Ganska bra)
- Vissa instruktioner var ibland lite otydliga, men för övrigt fungerade det oklanderligt.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan ballar ur ibland, men det tror jag Joachim vet om.» (Ganska bra)
- Hemsidan var väl designad, länkar funkade som de skulle, kursansvarig svarade snabbt, tydligt och koncist och var tillmötesgående. Ibland betedde sig hemsidan dock konstigt på unix-datorerna på Campus, vilket innebar att navigationslänkarna inte reagerade vid interaktion. Utdelade slides var tillräckligt välformulerade, men krävde för bästa förståelse att de blivit förklarade av föreläsare. Anvisningar till gitinspector hade kunnat vara lite tydligare. Exempelprojektet som fanns var väldigt bra, men åtminsone en ytterligare iteration hade gjort mycket för att visa hur projektet ska fortskrida.» (Ganska bra)
- Sidan var ibland nere eller hade kånstiga problem.» (Ganska bra)
- Var väldigt otydligt ifall komplettering behövdes ifall man varit frånvarande vid ett/flera tillfällen som krävde närvaro.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»24 55%
Har ej sökt hjälp»2

Genomsnitt: 3.41

- Kurshandledaren var aldrig delaktig under projektets gång. Han följde inte upp våra framsteg med git-repot, och läste inte vår RAD/SDD innan vi visade den för honom på våra datorer.» (Mycket dåliga)
- Uppenbarligen var svaren från handledaren hur man låg till under hela projektet felaktigt då slutbetyget inte reflekterat det handledaren sagt under HELA projektet.» (Ganska dåliga)
- Jag hade viljat ha mer och djupare diskussion med handledaren om designfrågor och olika för och nackdelar. » (Ganska bra)
- Vår handledare har alltid svarat på frågor vi har ställt personligen, men var dålig på att besvara frågor per mail.» (Ganska bra)
- Då vi hade ett handledningsmöte i veckan så fanns det hela tiden möjlighet att få svar på funderingar m.m.» (Mycket bra)
- Svar på mail gick ricktigt snabbt» (Mycket bra)
- Adam är en superbra handledare. » (Mycket bra)
- Mailade man handledaren fick man snabbt svar och även på handledartiden. Kanon!» (Mycket bra)
- Jag har inte sökt särskilt mycket hjälp, men systemet med personliga handledare och regelbundna handledarmöten gjorde det väldigt enkelt att ställa frågor om man behövde det.» (Mycket bra)
- Vi kunde få tag i handledare när vi behövde.» (Mycket bra)
- Handledare mötena var guld.» (Mycket bra)
- Handledaren hade en viktig roll!» (Mycket bra)
- Veckomöten med handledare, bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»28 62%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.51

- Det var en del konflikter i vår grupp. Vissa var verkligen inte vana vid/kunde inte samarbeta. » (Ganska dåligt)
- Lärt mig mycket om gruppdynamik! Kommer ha nytta av det till androidprojektet. » (Ganska bra)
- Började okej men när man lärt känna varandra flöt det på bra.» (Ganska bra)
- Har försökt arbeta i grupp så mycket som möjligt» (Mycket bra)
- Både utanför och inom projektgruppen fanns en tillåtande atmosfär för kommunikation.» (Mycket bra)
- Bra grupp» (Mycket bra)
- Möte i stort sett varje dag, agila arbetsmetoder.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 51%
Hög»21 46%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.51

- Kändes bra att få omsätta sin kunskap man fått från året och göra det på en nivå som var lagom men inte enkel.» (Lagom)
- Beror nog mest på vilken sorts projekt man har valt att göra.» (Lagom)
- Det var många som tog det till en högre nivå, men så som arbetsbelastningen ser ut för att få de olika betygen är rimligt.» (Lagom)
- Tog på oss ett stort projekt» (Hög)
- Det blir så stort som man gör det» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 64%
Hög»15 33%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 13%
Gott»16 36%
Mycket gott»21 47%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen låter bra när man pratar om den, men det är inte så agil utveckling fungerar ute i industrin (iallafall inte på de ställen jag har erfarenhet ifrån). Sedan att handledaren säger något under hela projektet i hur man ligger till och det visar sig, via slutbetyget, att det inte stämde är väldigt frustrerande och missvisande. Att under en hel kurs höra att man ligger väldigt bra till och det är VG-nivå på det man gjort och sedan får ett G är inte så jättetrevligt.» (Dåligt)
- Kul att få använda de programmeringskunskaper man skaffat. Dålig kommunikation mellan handledare och kursledare.» (Godkänt)
- Kul att lära sig samarbeta med vänner från klassen.» (Godkänt)
- Frihet är bra» (Gott)
- Roligt med ett projekt som man styr över själv, kändes mer som arbete än som skola så att säga, vilket var roligt!» (Mycket gott)
- En bra kurs! Det är lite synd att det är så mycket dokument som ska genereras men programmerings projektet är grymt. Mycket nöjd.» (Mycket gott)
- Kul att få omsätta sin kunskap i något och motiveras. Man ser att man kan använda kunskapen i något.» (Mycket gott)
- En oerhört lärorik kurs, både teknisk och organisatoriskt. Våra tidigare kunskaper utmanades på ett välanpassat sätt.» (Mycket gott)
- Det var väldigt behagligt att jobba i projekt, det kändes inte lika stressigt som när man har en tenta att plugga inför. Det var jättekul att bara få sitta och jobba.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledning varje vecka»
- Joachim von Hachts föreläsningar med introduktion till agila utvecklingsmetoder.»
- Tycker det mesta var bra, har inget direkt att anmärka på.»
- Programmeringskärnan!»
- Samarbetet med kommunikationskursen. »
- Hela grejen med att få göra ett större projekt av valfri karaktär med vem man vill, var väldigt skoj.»
- Handledartiden och workshoparna»
- Kul att se de andras projekt.»
- Personliga handledare och regelbundna handledarmöten.»
- Handledartillfällena. »
- Jag gillar att det mesta i kursen var på engelska. »
- Att man själv får välja projekt och grupp.»
- obligatoriska mötena»
- Inget.»
- Valfriheten kring projektet.»
- Joakim von Hacht!»
- Att försöka programmera agilt. Denna typ av projekt är ett typiskt där agil programmering passar. Hade kanske varit ännu roligare om man fått någon sorts inriktning (kanske utlottad) utdelad till projektgrupperna för att realisera verkliga arbetslivet lite mer. Dock tycker jag att man någon gång under IT skall få välja projekt helt själv och kan tänka mig att detta är det tillfället där det passar bra. Hade dock varit kul att testa programmera mot en "verklig" om inte väldigt ospecifik "köpare". »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare mål om vad som examineras»
- Kanske lite tydligare instruktioner här o var»
- Tydligare RAD och SDD i caset och bättre feedback på RAD och SDD i lv 8.»
- Det enda jag kan komma på är att det skulle vara bra med en lite mer utförlig genomgång av hur man gör sekvensdiagram. Det fanns med ett exempel i monopolet, men det var väldigt litet och när man sen skulle göra ett eget mer avancerat så uppstod lite tveksamheter.»
- Mindre kul att jobba med ytterst oengagerad handledare.»
- Mindre dokumentation.»
- Skulle vara väldigt bra om kursen kunde introduceras ett par månader innan den startar, så att man får mer tid på sig att komma på ett bra projekt och skapa grupper.»
- Workshopen i git måste ändras då den inte fungerade. Git var i allmänhet svårt att förstå tills jag frågade en klasskompis som snabbt och lätt gick igenom det. Då förstod jag snabbt.»
- Jag hade gärna sett att man även fick lov att göra projekt som inte var så låsta i att de skulle vara en desktop-applikation, och kanske har något annat alternativ att jobba mot än use cases med enbart mänskliga användare.»
- Allt det jag skrivit ovan om dokumentationen. Dessutom borde man synka kommunikationskursen bättre med den här kursen om de ska hänga ihop så som den här gången nästa år. Inlämningsdagen för projektet borde vara på sista redovisningsdagen då det, om det som det här året är inlämningsdag dagen innan första redovisningsdagen, blir orättvist med mycket mindre tid för förberedelse inför presentationen för de grupperna som redovisar först.»
- Även om det är kul att kunna arbeta med vänner tycker jag om utmaningen och tror att det är mer lärorikt att ha ett projekt med personer man kanske inte umgås med annars. Jag skulle alltså vara för en lottning av grupper. Man kanske skulle kunna ha även föreläsningarna på engelska?»
- Bättre kommunikation mellan handledare och kursledare. Man förväntar sig att kursledaren ska få viktig information som man ger handledaren. Detta för att inte kursledaren ska behöva prata med alla individuellt. Denna brist på kommunikation ställde till problem för vår grupp.»
- Mer tydlighet kring hur mycket som behöver göras och hur mycket prototyp resp. färdigt projektet ska vara, samt att varna studenter att inte ta sig vatten över huvudet.»
- Tydligare exempel/instruktioner för dokumentationen, tipsa kursdeltagare om att använda verktyget FindBugs. Fler gemensamma moment med andra grupper, såsom analysmodellpresentationen i början. Uppmuntra handledare till att ställa kontrollfrågor som ska påminna grupperna om viktiga moment och kriterier.»
- mer flexibel gruppindelning»
- Allt. Ge er ut i industrin och se hur det fungerar och gör om kursen.»
- Engagemang hos handledaren.»
- Det var lite otydligt kring vad ni ville att vi skulle presentera på den första redovisningen, hade varit bra om ni tydligt sagt att "modellen är det viktiga, visa bara upp den", så att man inte förbereder en hel presentation i onödan.»
- All kommunikation som kommer ut på kurshemsidan BÖR nämnas för föreläsningar/ obligatoriska redovisningar/handledarmöten. Kanske inte ett spel som exempel-projekt? Majoriteten gör iof. spel... »

16. Övriga kommentarer

- Överlag en väldigt rolig och välorganiserad kurs, får tacka så mycket!»
- Utan tvekan den bästa kursen i första läsperioden.»
- Se till att synka allt med handledare innan kursen börjar så alla ligger på samma nivå och så att man får rätt information från sin handledare. Man ska inte få reda på, via slutbetyget, hur man legat till när man vecka efter vecka på mötena frågat hur man ligger till och får svaret "mycket bra, ni ligger på VG-nivå" för att sedan inte få det betyget.»
- Rolig kurs som suummerade kunskaperna man fått under de tidigare kurserna.»
- i min grupp hade vi lite problem några som inte ville skriva något på sdd och rad utan de ville bara programmera... sdd och rad är också en del av kursen men som lärarna inte ser vem som har skrivit och det fanns inte med på utvärderingen heller så man skulle kunna ge någon kommentar om det...»
- Definitivt nödvändig kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.29

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.29
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från