ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Gyllene pekpinnen 2013 - M:s pedagogikpris

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-07 - 2013-05-18
Antal svar: 125
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Anna Dean»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vilken föreläsare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2012/2013? Skriv in hans/hennes namn samt aktuell kurs och gärna en motivering.

- Nicklas Ericsson, Inledande Matematik För sin outtömliga energi, sin sprudlande entusiasm och en sällan skådad inlevelse. Nicklas lyckades få oss att förstå att matten på Chalmers nog inte är omöjlig ändå.»
- Peter Möller i FEM. Pedagogisk, bra struktur, skoningslös mot de som ej försöker. Namger alltid sina axlar»
- Carl Sandström, Programmering i MatLab»
- Magnus Rydén i termodynamik med energiteknik. Otroligt närvarande under föreläsningerna, och kan utan att varken skriva på tavlan eller ha powerpoints lyckas engagera alla studenter.»
- Anders Boström»
- Affe i strömning. Affe hade ett skönt sätt att föreläsa på som gjorde att man alltid blev nyfiken på ämnet. Man märkte att han var passionerad för ämnet vilket gjorde det roligt att gå på föreläsningarna»
- Anna Nyström-Klaesson »
- Magnus evertsson. Maskinelement. »
- Jonas Fredriksson, Mekatronik»
- Magnus Evertsson, maskinelement, hans bittra aura gav mig ett leende varje föreläsning! »
- Jan Möller, Industriell Ekonomi. På grund utav hans enda föreläsning han kunde ha för oss var den enda jag lyssnade på. Han hade ett sätt att engagera mig och lyssna, kanske mycket på grund av hans rykte men det kvittar.»
- Magnus Evertsson - Maskinelement Genom att ha en balanserad nivå på lärande teori och praktiska exempel gav han en fördjupande förståelse och inblick i kursen. Det var roligt att vara på hans lektioner då det kändes av att han ville att varje elev skulle förstå vad det handlade om.»
- Magnus Evertsson»
- Knut Åkesson - Reglerteknik»
- Peter möller, FEM. En av dom få som verkligen bryr sig om sina kurser.»
- Magnus Evertsson »
- Jonas Fredriksson, Mekatronik»
- Mikael Enelund, MTM026, hållfasthetslära»
- Peter Möller - Finit Elementmetod LP2»
- Christer Persson (Materialteknik M2), gjorde kursen intressant och lärorikt, även om innehållet var tråkigt. »
- Reglerteknik Knut»
- Magnus Evertsson»
- Magnus evertsson »
- Peter Möller - Finit elementmetoden »
- Antal Boldizar Hållbar produktutveckling Klar och tydlig med vad eleven skall kunna efter kursen. Otroligt pedagogisk och har ett mycket bra upplägg på föreläsningarna!»
- Michael Enelund»
- Magnus Eversson i TME035 Maskinelement. Kunnig och höll intressanta föreläsningar.»
- Sergei Zuyev, Matematisk statistik. Han är flexibel och snäll, fixar extradugga om man är iväg och krigar när det är ordinarie dugga. Antagligen anser han krig vara en ärorik syssla då han är ryss. »
- Stig Larsson - epic»
- Peter Möller, FEM, kung för fan!»
- Anders Boström, MTM021»
- Niklas Ericsson Inledande mattematik Väldigt bra föreläsare som var väldigt mån om att studenterna skulle förstå det han gick igenom»
- Peter Möller. Skriver aldrig fel på tavlan.»
- Gunnar Wramsby - IEK102 INDUSTRIELL EKONOMI För att han genom humor, närvaro och pedagogik lyckas hålla åhörarna fokuserade samtidigt som, tack vare en stor kompetens,en kvalitativ undervisning ges. »
- Niklas Eriksson i Inledande Matematik. Den första föreläsaren jag träffade på på Chalmers. En tydlig föreläsare som alltid visade upp sin bästa sida under föreläsningarna. »
- Anders boström - statik och hållfasthetslära»
- Vill passa på att berömma Niclas Ericsson i Inledande matematik för ett stort visat engagemang. Vinnaren för mig är dock Mikael Enelund, Hållfasthetslära. Han gör föreläsningarna både roliga och intressanta, förklarar bra samt pratar högt och tydligt. Han är den föreläsare som lyckats motivera mig mest till att studera och därför tycker jag att han borde vinna Gyllene Pekpinnen.»
- Anders Boström, MTM021 - Statik och hållfasthetslära.»
- Magnus Evertsson Motivering: Bra på att väcka intresse och göra föreläsningarna intressanta. Mycket bra kursupplägg på grund av att man faktiskt har nytta av konstruktionsuppgifterna på tentan. »
- Mikael Enelund »
- Niklas Eriksson, Inledande Matematik. Det som gjorde Niklas till bästa föreläsare är hans passion för och engagemang i att lära ut inom matematiken.»
- Magnus Evertsson, Man lärde sig innehållet på kursen tack vare de grymma föreläsningarna och konstruktionsuppgifterna. Tentan var också byggd på det innehåll som man lärt från just föreläsningarna och konstruktionsuppgifter. Föreläsningar om det som faktiskt kommer på tentan, är precis som det skall vara.»
- Magnus Evertsson, Maskinelement»
- Jan Lindér, Industriell produktion och organisation. För att han håller undervisningen intressant och rolig samtidigt som han förmedlar essensen av kursinnehållet.»
- Anders Boström Mekanik-dynamik»
- Niklas Eriksson i Inledande matematik tmv225 lp1. Han bör få den gyllene pekpinnen för sitt brinnande engagemang och sina humoristiska föreläsningar. Det var en fröjd att ha honom som föreläsare.»
- Magnus evertsson»
- Nicklas Eriksson, inledande matematik. En riktig stjärna som alltid gjorde tråkiga föreläsningar intressanta. »
- Anders Boström»
- Magnus Evertsson. Inspirerande föreläsningar med kunnig och engagerad föreläsare. »
- Peter Möller, FEM. För en väl strukturerad kurs med stora möjligheter att ställa frågor.»
- Magnus - Energidelen i Termodynamik-kursen Grymt kunnig och alltid bra förberedd, riktigt bra och pedagogiska powerpoints som man kan förstå och plugga på även i efterhand. »
- Stig Larsson, Matematisk analys i flera variabler. Stig förklarar de olika kursmomenten på ett lugnt och metodiskt sätt som gör det enkelt att förstå och hänga med i kursen.»
- Stig Larsson MVE255 Matematisk analys i flera variabler. Stig är en passionerad lärare som alltid vill sina elever det bästa. Detta visas genom engagerande föreläsningar och en positiv syn på det bästa. »
- Niklas Ericsson, Inledande matematik TMV225. Jag tyckte om hans entusiasm.»
- Alf-Erik Almstedt, strömmningsmekanik. Helt otroligt skön föreläsare! »
- Mikael Enelund. Hållfastihetslära MTM026. För intressanta föreläsningar med exempel från "verkligheten" samt för att vara inspirerande för eleverna.»
- Niklas Eriksson som vi ettor hade i inledande matematik för M1 vad jättebra!»
- Niklas Larsson, Inledande Matematik. Han lyckades alltid vara inspirerad och inspirerande»
- Jan Linder IPO»
- Mats Norell - Material och tillverkningsteknik Avslappnad föreläsare som blandade humor med bra förklarande pedagogik. Gjorde att man orkade hänga med och ville lyssna. Väldigt lätt att diskutera med när man kom med frågor. Kändes engagerad och ville få en att förstå.»
- Niklas Eriksson(?) - Föreläsare i inledande matematik. Pedagogisk, energisk, positiv, gjorde varje föreläsning värdefull»
- niklas eriksson? - inledande matematik»
- Niclas Ericsson, inledande matematik, grymt engagerad»
- Niklas, Inledande matematik»
- Magnus Rydén - Termodynamik med energiteknik. Mycket intresseväckande föreläsningar. Bra berättare!»
- Magnus Evertsson. Maskinelement. Rolig föreläsare med god förmåga att få åhörarna att lyssna aktivt.»
- Anders Boström Statik och hållf»
- Niklas Ericsson, kursen Inledande matematik. Han är oerhört pedagogisk och vill alla studenters bästa. Vid frågor och funderingar via mejl har han varit snabb på att svara och engagerat sig på ett trevligt sätt. Jag såg alltid fram emot hans föreläsningar, då jag kände att jag förstod det han pratade om, trots att det var svårt.»
- Niklas Eriksson, inledande matematik. »
- Magnus Rydén, Termodynamik M2 Otroligt påläst och välstrukturerad som även var flexibel då frågor och diskussioner dök upp!»
- Magnus Evertsson Maskinelement Kunnig samtidigt som han hade humor. »
- Mikael Enelund»
- Anders Boström, Mekanik-dynamik TME031»
- Niklas Ericsson. TMV225 Inledande matematik. Inspirerande och energisk undervisning.»
- Mikael enelund, hållfasthetslära. Bra pedagogik, han är intresserad av det han gör och bidrar till att ämnet blir mer intressant.»
- Anders Boström, Statik och hållfasthetslära»
- Peter möller - fem»
- Nicklas Eriksson inledande matematik»
- Magnus Evertsson, maskinelement»
- Jonas Fredriksson, mekatronik»
- Niklas Eriksson, Inledande matematik. Väldigt inspirerande, full av energi och bra pedagogik»
- Magnus Evertsson, Maskinelement»
- Gunnar Wramsby Industriell ekonomi»
- Antal Boldizar i kursen Hällbar produktutveckling. Antal är en väldigt strukturerad och kunnig föreläsare. Det är lätt att skriva ordentliga anteckningar då han har bra tavelteknik där han gärna listar punkter med underrubriker på tavlan. Gillas starkt. Jag har också fått väldigt bra och kunniga svar,snabbt, när jag skickat mejl till honom och bett om hjälp. En av de föreläsare som jag har mest förtroende för. Kan såklart till viss del bero på den stora kontrasten mellan honom och Anna, som han delade föreläsningar med i den aktuella kursen.»
- Sergej Matstat. Trevlig och hjälpsam. Det verkar som att han verkligen bryr sig om studenternas bästa.»
- Niklas Ericsson Inledande mattematik Gick igenom allt från grunden och hoppade inga steg. Pratade tydligt och hade framför allt ett sinne för humor.»
- Andreas dagman, datorstödd maskinkonstruktion»
- Peter Möller, FEM-analys»
- Mikael Enelund Hållfasthetslära, han är ett föredöme gällande upplägg av föreläsningar och främjar inlärning genom kreativa metoder »
- Peter Möller »
- Alexei Heintz, Matematisk analys i en variabel, detta då hans föreläsningar var intresseväckande och trevliga. »
- Magnus Rydén»
- Peter Möller »
- Mikael Enelund Hållfasthetslära»
- Anders Boström MTM021 Statik och hållfasthetslära»
- Mats Nornell»
-
- Magnus Evertsson (maskinelement)»
- Peter Möller»
- Magnus Evertsson»
- Magnus evertsson, maskin element. Väldigt underhållande och givande föreläsningar.»
- Jonas Fredriksson, Mekatronik SSY060. »
- Antal»
- Peter Möller FEM»
- Magnus Evertsson - Maskinelement Lätt att lyssna på samtidigt som han var pedagogisk och inspirerande. Skön snubbe rätt igenom!»
- Mikael Enelund, hållf. Han är helt enkelt helbra»
- Magnus Edvardsson, Maskinelement. För att ha skapat en intresseväckande miljö kring ett ämne som annars lätt kunde uppfattats som fyrkantigt och teoretiskt. Den starka entusiasmen för sitt ämne samt den genomgående humoristiska tonen var det som med hjälp av en tydlig och väl planerad kursplan hjälpte mig uppnå högsta resultat. Tack!»
- Nicklas»
- Andreas Dagman, Datorstödd Maskinkonstruktion (CAD), en engagerad och bra föreläsare med viljan att bara bli bättre.»
- Bertil Gustavssov, virtuell produktion. Hans sätt att inspirera och undervisa har gjort kursen extra rolig. Även hans brinnande intresse för ämnet samt studiebesöket under kursens gång gjorde att kursen särskiljde sig från övriga kurser i 3an. »
- Alf-Erik Almstedt»
- Magnus Evertsson»
- Gustav Holmqvist»
- Matthias Schmitz»
- magnus evertsson»
- Anders Boström - Dynamik»
- Mats Norell, Material och Tillverkningsteknik M2. God gubbe, ytterligare motivering överflödig!»

2. Vilken övningsledare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2012/2013? Skriv in hans/hennes namn samt aktuell kurs och gärna en motivering.

- Oscar Till, Inledande Matematik+En-variabelanalys För sin humor, sin saklighet och pedagogik samt sin förmåga att förklara med ord små skrämda ettor förstår. »
- Jacob Rubensson. Statik och hållf. Han lyssnar på metal »
- Robert Andersson, inledande matematik, analys i en variabel och linjär algebra. Välplanerade redovisningar, otroligt kunnig, engagerad och inspererande! »
- Robert Andersson. Han var övningsledare för m1 i de tre förta mattekurserna och hjälpte många många att klara av de kurserna. Han var lugn och pedagogisk och såg till stt alla hängde med. Samtidigt var han inte så mycket äldre än oss, vilket gjorde att han kunde förstå och prata vårt språk. »
- Patrick Moldenhauer i termodynamik med energiteknik. En övningsledare som inte ger sig förrän alla har förstått precis vad han menar. Väldigt bra och trevlig!»
- Peter Möller »
- Bastian i strömning. Bastian var duktig och påläst på ämnet. Han förklarade bra och var snäll. »
- Anna Nyström-Klaesson »
- Patrick moldenhauer. Termodynamik»
- Bastian i strömning. »
- Robert, maskinelement, engagerad och pedagogisk! »
- Mattias Schmitz, Termodynamik. Utöver hans genuina mål att få oss att förstå Termodynamik så tycker jag att följande beskriver hans person: Han satt med på flera föreläsningar och tog upp gick in djupare utifrån vad han hört Fredrik säga, utan att kritisera Fredrik eller något sådant. »
- Emil Nyholm - Termodynamik Emil hjälpte mig att förstå hela termokursen. Han var väldigt pedagogisk och drog svaren ur eleverna istället för att säga det rakt ut om man frågade. Han var duktig på att vrida frågor så man själv förstod och hjälpte till att få fördjupad förståelse för kursen. Därför tycker jag definitivt att han förtjänar priset.»
- Partrik Moldenhuer»
- Nasim Larijani i FEM. Otroligt begåvad övningsledare. »
- Patrik Moldenhauer »
- Bastian i strömning»
- Oskar Till, inledande matematik. Grymt bra. Bra genomgångar och gav precis lagom mycket ledning när man frågade om hjälp, för att man själv skulle fundera. »
- Isabella (Statik och hållfasthetslära)»
- Robert Andersson. Inledande mattematik, analys i en variabel och linjär algebra. Han var anledningen att jag och många andra inte kuggade dessa tre kurser då föreläsarna i de kurserna inte lärde mig något.»
- Isabelle Stockman, Statik och hållfastighetslära i LP3. En fantastisk övningsledare och en duktig pedagog som alltid värnade om studenternas bästa!»
- Patrick Molenhauer »
- Emil Nyholm Termodynamik och Energiteknik Pedagogisk och alltid tillgänglig för att hjälpa till! Mycket bra övningsledare!»
- Peter Möller»
- Stefan i MPR095 Material- och tillverkningsteknik och MTT085 Materialteknik. Motivering: Skön.»
- Guillaume, övningsledare i Strömningsmekanik! »
- Patrik Moldenhauer - german power»
- Oskar Till, TMV151»
- Robert Andersson Inledande mattematik, matematisk analys i en variabel, linjär algebra. Väldigt pedagogisk och lade till extra moment i övningarna (t.ex. extra genomgång om något som kanske var oklart) utöver de planerade.»
- Bastian Nebenführ. Grymt bra på att förklara, stoiskt uthållig.»
- Matthias Schmitz - MTF042 Termodynamik med Energiteknik För att han är kunnig, pedagogisk samt att ett stort engagemang för eleverna finns.»
- Robert Andersson. Övningsledare i Inledande matematik, Envariabelsanalys och Linjär Algebra. Han var enastående på att förklara matematiska problem samt en mycket ödmjuk och trevlig kille som alla i gruppen tyckte om. »
- Robert Andersson - inledande matematik, envariabelsanalys, linjär algebra»
- Svårt val. Skulle vilja berömma Mikael Öhman i Hållfasthetslära, Elin i Flervariabelanalysen samt Isabelle och Per-Åke i Statik och hållfasthetslära. Men vinnaren för mig är Anton Frisk Kockum i Inledande matematik pga att han visade ett stort engagemang i kursen och var väldigt mån om att det skulle gå bra för oss. Han kunde svara en fredag kl 23:00 på mailen om man behövde hjälp med matten. »
- Robert Johansson Motivering: Ofta tillgänglig, mycket bra på att förklara och framför allt bra på att avgöra vilken information som är relevant för att få oss att förstå, utan att för den delen lösa uppgiften för oss. »
- Tomten (linjär algebra). Gubbe me långt o tunnt vit hår Alt. Peter Torstensson »
- Daniel Runvik, Programmering i Matlab. Det som gjorde Daniel till bästa övningsledaren var hans vilja att lära ut och få en att förstå. »
- Patrick Moldenhauer, Han var den överlägset största anledningen till att jag klarade termodynamiken»
- Malin Källén, Termodynamik med energiteknik»
-
- Isabelle Stockman i Statik och Hållfasthetslära lp 3, hon framställde problemlösningarna på ett mycket pedagogiskt och lättsamt sätt.»
- Mathias schmitz»
- Johannes Qvist»
- Stefan på materialteknik. Kunnig övningsledare som inspererar till att göra uppgifter.»
- Rebecka Brommesson, FEM. För att hon gärna svarar på frågor och gör det på ett bra pedagogiskt sätt. »
- Peter Torstensson, Hållfasthetslära. Peter gör övningarna roliga på sitt eget sätt och drar gärna in studenterna i problemlösningen vilket skapar en stimulerande miljö.»
- Anton Kockum TMV 225 Inledande Matematik Väldigt bra lärare som alltid tar sig tid till eleverna vare sig det är lektion eller natt.»
- Oskar Till, Inledande matematik, Envariabelsanalys»
- Oskar Till. Inledande Matematik samt Matematisk analys i en variabel. För att hålla korta men effektiva genomgångar med bra förklaringar. Gjorde att man alltid fick bättre förståelse än från övriga övningsledare. »
- Isabelle Stockman, Statik och Hållfasthet »
- Oskar Till. Pedagogisk, trevlig, tydlig, ville verkligen hjälpa till»
- oskar till - inledande matematik, envarre. Sjukt pedgogisk!»
- Robert, inledande matematik, linjär algebra, pedagogisk »
- Robert andersson, Vi i maskinettan har haft honom i inledande matematik, envariabelsanalys samt linjär algebra. En mycket kunnig samt pedagogisk person som brinner för att lära ut och som verkligen förstår situationen eleven befinner sig i. Robert har framförallt medkänsla för det man gör och tar sig tid för att sätta sig in i vad man har problem med och sedan förklara tills man har förstått vad som menas.»
- Peter Möller Statik och Hållfasthetslära M1»
- Anton Frisk Kockum, Inledande matematik och envariabel.»
- Patrick Moldenhauer - Termodynamik med energiteknik. Mycket pedagogisk och extremt bra tavelteknik, fick ämnet att bli intressant!»
- Göran Brännare. Maskinelement. Kunnig och otroligt hjälpsam. Ställer gärna upp i andra ämnen och frågor.»
- Robert Andersson»
- Isabelle STockman, kursen Statik och hållfasthetslära. Hennes övningar var alltid mycket strukturerade och förberedda. Det var alltid kul att bläddra tillbaka i sina egna anteckningar till Isabelles övningar.»
- Robert Andersson!! (inledande matematik, envariabel och linjär algebra) Grymt bra på att förklara»
- Patrick Moldenhauer, Termodynamik M2 Med sitt fantastiska hår och tyska brytning tog han sig direkt in i mitt hjärta! Dessutom extremt pedagogisk och villig att hjälpa till!»
- Rebecka Brommesson Dynamik Hon var alltid hjälpsam och väldigt pedagogisk. »
- Robert Andersson»
- Matthias Schmitz, Termodynamik med energiteknik MEN042»
- Isabelle i statik och hållf. Grymt bra genomgångar där allt var tydligt ock dessutom bra på att svara och förklara när vi hade frågor.»
- Oskar Till, Inledande matematik»
- Oscar Till, Envariabelsanalys»
- Schmidt, att han är med på föreläsningarna bara för att kunna ta upp det som föreläsaren missat det säger väl allt? »
- Mathias Scmhidt, Termodynamik Otroligt engagerad och villig att elever ska lära sig. Alltid ett trevligt bemötande och duktig i sitt lärande »
- Rebecka, FEM»
- Anton Frisk Kockum, Matematisk analys i en variabel. Noggranna och ordentliga genomgångar med bra pedagogik»
- Robert Johansson, Maskinelement»
- Patrick Moldenhaurer som övningsledare i kursen Termodynamik. Mest kompetenta övningsledaren hittills kombinerat med en pedagogik som får en att hänga med i hans uppgifter gör honom till en värdig vinnare. Hade man några funderingar om något i kursen, vare sig konstruktionsuppgift eller labb, så var det Patrick man gick till.»
- Anders Jogansson. Powertrain mechanics. En riktigt go ledare som är både pedagogisk och vet vad han pratar om.»
- Anton frisk, inledande matematik»
- Oscar Till, inledande matematik och linjär algebra. Han gav oss en otroligt bra start i mattestudierna genom att förklara just det man vill veta och på en perfekt nivå »
- Rebecka brommesson »
- Xin Li, Statik och hållfasthetslära, detta då hennes genomgångar var utförliga och lättförståliga trots en viss diminutiv språkbarriär. »
- Patrick moldenhauer»
- Peter Möller »
- Anton Frisk Kockum TMV225 Inledande matematik»
- Malin Kallen »
- PETER TORSTENSSON! (hållfasthetslära) Oerhör härlig människa som är kunnig inom tillämpad mekanik. Han är pedagogisk, noggrann men också rolig och får alla att lyssna. För att uppmuntra att man ställer frågor och löser veckans problem brukar han dela ut ett pris, genialt!! »
- Bastian, Strömningsmekanik»
- Patrik Moldenhauer (?) (termo)»
- Hossein Abadikhah »
- Emil Nyholm, termodynamik. Bra struktur på övningarna, väldigt hjälpsam och trevlig. »
- Emil Nyholm - Termodynamik med energiteknik Mycket engagerad och tydlig i sin pedagogik. Kunde alltid komma och ställa frågor oavsett tidpunkt och tog sig alltid tid. Mycket bra!»
- Dawan, matemtisk analys i flera variabler. Engagerad och saklig, han vill verkligen att vi ska lära oss.»
- Patrick Moldenhauer, Termodynamik. I ett ämne som inte tydligt bygger på tidigare kunskap som dessutom saknar tydlig röd tråd genom föreläsningarna krävs något extra för att rädda situationen. Min räddning blev Patrick, som genom såväl tydliga övningar som de otaliga konsultationerna för råd om konstruktionsuppgifterna visade prov på sin goda pedagogik och hjälpsamhet. Bredvid mitt höga betyg i Ladok borde stå en liten stjärna som indikerar att Patrick bör få 50% av äran. Tack!»
- Peter Möller»
- Robert Andersson i Inledande matematik, envariabeln och linjär algebra. Väldigt kunnig kille med förmågan och viljan att lära ut. Många har honom att tacka för sina bra betyg i kurserna.»
- Hussein. Kan inte tänka mig att det finns någon bättre. Han är bäst!»
- Bastian Nebenführ. Han är bäst! :)»
- Robert Johansson»
- Emil Nyholm Emil balanserade rollen som övningsledare på ett mycket pedagogiskt sätt och man kände sig aldrig dum att fråga under hans övningstillfällen. Han tog sig tid åt studenterna, bjöd på sig själv och stannade gärna kvar och pratade. Ofta gled samtalen in på det aktuella ämnet och man såg ämnet från ett annat perspektiv, utan att någonsin bli oprofessionell. »
- Matthias Schmitz»
- patrick moldenhauer»
- Peter Möller - Dynamik»
- Rebecka Brommeson, mekanik/dynamik för M2. Sjukt taggad och pedagogisk övningsledare!»


Kursutvärderingssystem från