ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Kandidatarbete vt-13, ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 36%
Gott»4 36%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.9

2. Vad är viktigast att behålla i kandidatarbetets upplägg?

- Iterationsprocessen och skissandet. Inside-out, outside in fungerade bra.»
- Kopplingen mellan olika yrkesroller»
- Den styrda skissprocessen med uppmuntran att göra konceptmodeller &c. Också fokuset på koncept överlag.»
- En tävlingsuppgift kopplad till verkligheten! Akustiken är väldigt rolig. »
- De täta mellankritikerna.»
- Vet ej»
- inspirationen och gladjen som hela tiden fanns dar»
- Roligt att jobba med masterstudenter och att delta i en tävling. Bra med både interna och externa kritiker.»
- Samarbetet med masterelever ifrån andra områden.»
- Mycket kontakt med Mårten, gallerikritiken och de löpande kritiktillfällena inför alla grupper. Genom dessa ökade arbetstempot och kännslan av att hela tiden komma vidare i projektet. Oskar var även en mycket bra handledare!»

3. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort/förändra/utveckla och hur?

- Ta bort onödiga övningar som tar tid från ett redan mycket stressigt program. Årets film om proxemics var onödig och tog en vecka, likaså var ljudmätningarna kanske snarare en del i en akustisk utbildning än ett viktigt moment för projektet.»
- Det måste framgå tydligare hur mycket SaV-studenterna ska vara med i projektet.»
- Bara för att akustiken är med i tävlingen får inte arkitekturen komma på en andra plats. »
- Lite högre tempo i början så man kommer igång med projektet snabbare!»
- Tydlighet, att hålla sig till schemat, och mer stöd för gruppernas egen planering.»
- Upplägget med tävlingen, vi har knappt fått någon kritik på ett arkitekturprojekt utan istället på ett tävlingsformat.»
- battre struktur! manga i klassen upplevde onodig stress pa grund av att man inte visste var man skulle befinna sig och nar. handledningarna var ocksa orattvist fordelade, speciellt pa slutet. jag tycker att det ar synd att en sa bra kurs i ovrigt ska forsamras pa grund av nagot som ar sa enkelt att andra. skapa en kurshemsida INNAN kursen borjar och formedla information genom den och timeedit. det ar nagot alla larare pa v-sektionen klarar av, vi pa a borde val inte vara samre?»
- Kanske lägga lite mindre tid på assigments. Sektionen genom Gbg operan och modellerna gav mest.»
- Bättre planering och information. Peter har gjort ett jätte bra jobb, men fortfarande fanns det tillfällen som var rena kaoset. Sista handledning T ex fick några grupper flera timmars handledning, och sedan räckte såklart inte tiden till så andra grupper fick ingen sista handledning alls. »
- Slutkritiken blev för kort för de som inte gick vidare. Ett helt kandidatarbete som presenterades på 3 minuter och 12 minuters kritik. Känns som dessa arbete som vi laggt ner otroligt mycket tid och energi förtjänar ett ordentligare avslutnig, kanske att en redovisning bara för varandra skulle räcka. Det är alltid roligt att visa upp vad man har gjort.»

4. Övriga synpunkter

- Jag tycker att det är lite synd att vid valet av de projekt som skickades till tävlingen belönades starka koncept mycket mer än förslag med akustiska fördelar. Det hade varit kul om "vår" jury hade vågat skicka med projekt med kvaliteter inom flera olika områden och inte bara ett.»
- Mendel var lite för bitter på kritiken och kritiserade vårt projekt för att inte ha med vissa delar som vi visst hade. Det kändes som att han var besviken på tidigare projekt och tog ut det på oss. »
- Arbetsmiljön behöver också hanters på något sätt. Min grupp hittade ett annat ställe att sitta, vilket var tur, för jag hade mått jättedåligt av att sitta i ritsalarna. Jag behöver lite lugn och ro.»
- Det håller inte att lärarnas egna önskan om att ta hem alla tre högsta priserna i denna tävling ska styra så mycket. Favoriseringen har varit rätt uppenbar genom hela projektet, det blev mest uppenbart i slutskedet där lärarna valde att sista dagarna ge två timmars handledning till vissa projekt medan andra inte fick någon alls. Gör tävlingen till en extrakurs kanske då det redan från början känts rätt klart vilka som var favoriter. Det är även respektlöst att inte få någon som helst vettig kritik på själva projektet när det ändå är ett Kandidatarbete. Är det okej att lärarna lägger massa pengar på två kritiker för att eventuellt fjäska till sig en praktikplats o PR istället för att ta kritiker närmare ifrån, som tar sig tid att läsa in sig på förslagen och inte bara ge 7 min av "förstaintryck av vår LayOut"! Det finns naturligtvis mycket bra med kandidatarbetet också, det har varit ett spännande projekt och bra samverkan mellan arkitektur och teknik men tyvärr dras helhetsintrycket ned av att det inte kändes som att lärarna brydde sig om de enskilda studenterna, mer än så att de fick ut sina tre favoritprojekt som de fick skicka!»
- jag tycker att det vore roligt och bra om man kunde fa gora nagot annat an akustiktavlingen om man ville. manga har nog vid kandidatarbetets start en ganska god ide om vad de ar intresserade av att jobba med och vilken master de ska valja. for vissa tror jag darfor att det skulle vara mer givande att fa rikta in sig mer pa nagot de kanner att de har mest nytta av i framtiden. AT ar egentligen ett brett program med manga valmojligheter infor framtiden sa det ar synd att kandidatarbetet ar sa smalt.»


Kursutvärderingssystem från