ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


S3 2007/2008, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-06 - 2008-04-24
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

21 svarande

Nej»1 4%
Delvis»1 4%
Ja»17 80%
Inte läst det»2 9%

Genomsnitt: 2.95

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

21 svarande

Nej»1 4%
Delvis»10 47%
Ja»10 47%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Kan man inte ha en hemsidestruktur som tillåter oss som studenter att läsa och ladda ner utdelat mtrl från tidigare år? Varför vänta med att publicera tex gamla tentor till sista veckan?» (Nej)
- Det tog lite för lång tid för lösningsförslag att komma upp på hemsidan.» (Delvis)
- Skulle varit smidigt om tentalösningsförslaget samt betygslistan lades upp på hemsidan.» (Delvis)
- Hade varit bra om det kom upp lösningsförslag till tentan direkt efter. Och sedan vore det bra om man kunde få behörighet till tidigare års kurshemsidor, så man kan gå in och hämta tentor m.m. Annars var det bra med många bra dokument m.m.!» (Delvis)
- Svårt att få överblick över upplagt material. » (Delvis)
- Ants kunde lagt upp tentor tidigare och FLER! » (Delvis)
- Tentalösningar snabbare efter tentorna. Gamla tentor tidigare i kursen.» (Delvis)
- Ofta brukar en egenkonstruerad hemsida vara bättre än studieportalens alternativ.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige engagerat sig i kursen?

Matrisfråga

- Det var kul att vi fick möjlighet att åka till onsala observatoriet även om jag nu blev tvungen att avstå.»
- Kul med studiebesök.»
- Ants är lite sen att lägga ut viktigta grejer såsoom facit och gamla tentor»
- Ants kunde inte svar på en fråga kring Gunnars uppgift på tentan! och Gunnar var inte där. under all kretik»
- Tack för studiebesöket i Onsala!»
- väldig bra med repetition av material i början av de flesta förelasningar»

Ants Silberberg
21 svarande

Inte alls»0 0%
Sådär»1 4%
Bra»12 57%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3.33

Gunnar Elgered
21 svarande

Inte alls»0 0%
Sådär»2 9%
Bra»8 38%
Mycket bra»11 52%

Genomsnitt: 3.42

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Övningstentor kom ut för sent på hemsidan.»
- bra»
- Bra»
- Se kommentar fråga 2 ang flexibilitet. Varför är det så viktigt för Wille att veta vilken bänk man suttit på/sitter på? Är inte teknologens namn och personnummer det viktiga?»
- Ok, för mycket dock»
- Labbtentan i mättekniken går två ggr per år, värdelöst!»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Elektriska kretsae»
- El-krets har hjälpt en aning»
- matten kanske, elkrets»
- Elkursen samt mattekurser»
- Elektriska kretsar, mattekurserna»
- Elektriska kretsar och alla matte-kurser»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

21 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mätteknik»7 33%
LTI-system och dess egenskaper. Faltning.»2 9%
Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt dera»2 9%
Parsevals formel.»2 9%
Diskret Fouriertransform (DFT) - Fourierrepresentationer»2 9%
Laplacetransform och z-transform.»2 9%
Överföringsfunktion. Frekvenssvar och Bodediagram.»3 14%
Filterdesign. Analoga och diskreta filter.»3 14%

- tycker allt känndes relevant.» ()
- Tror ovanstående var svårast... det andra var också svårt, men efter att ha jobbat mkt med det under kursen kändes det helt okej på slutet.» (Mätteknik, Överföringsfunktion. Frekvenssvar och Bodediagram., Filterdesign. Analoga och diskreta filter.)
- hur kan en del både kännas relevant och irrelevant? Frågan går ej att svara på» ()
- Mitt svar avser svåra resp irrelevanta. Jag anser att mättekniken är en aning malplacerad i denna kurs. Samtidigt som Gunnar är en trevlig förläsare att lyssna på tycker jag det är grymt svårt att veta vad som är baskunskaper. Alltså: Många intressanta diskussioner, svårt att veta vad som är tentarelaterat.» (Mätteknik)
- Lätt är väl motsatsen till svår... Ska jag klicka i de delar som är lätta då eller? Pass» ()
- Det var en del statistik från Mättekniken som kändes svåra att ta in, kändes som om man skulle haft lite innan.» (Mätteknik)
- Ha den som separat kurs eller ta bort den helt.» (Mätteknik)


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

Matrisfråga

- Se tidigare kommentar ang Gunnars föreläsningar.»
- Ants måtye lära sig att skriva större och tydligare och koncentrera sig mer på att ta upp och betona viktiga saker.»
- Var på 90-100% på Gunnars föreläsningar. I del A slutade jag gå på Ants föreläsningar ungefär läsvecka 3. Men gick på alla i del B (Anna slutade)»

Ants Silberberg
21 svarande

0 0%
6 28%
6 28%
6 28%
3 14%

Genomsnitt: 3.28

Gunnar Elgered
21 svarande

0 0%
1 4%
7 33%
11 52%
2 9%

Genomsnitt: 3.66

8. Hur många föreläsningar var du på?

21 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50%»1 4%
50 - 75%»5 23%
75 - 90%»2 9%
90 - 100%»12 57%

Genomsnitt: 4.09

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

Matrisfråga

- Ants kan ge mer exempel. Speciellt efter saker introducerats. Det blir massa nya koncept som inte förankras.»
- Se tidigare kommentar ang Gunnar. Ants: Försök då föreläsningarna lite mer levande. Det är väldigt lätt att tankarna flyger iväg och man inte lyssnar. Mer konkreta exempel kanske..?»
- Gunnar - Mer överskådligt, systematiskt Ants - Anteckningar för föreläsning ute på nätet»
- se ovan.»
- Ants skriver en bok på tavlan och det är fel, lite mer koncist och relevant. Men de anstränger sig båda för att vara pedagogiska.»

Gunnar Elgered
Ants Silberberg


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra.»
- bra»
- Bra!»
- Peter är ju inte den mest sociala och framåt människa jag träffat även om han bättrat sig under kursens gång sen i höstas. Annars bra uppgifter som gås igenom.»
- Bra!»
- Mkt bra!»
- ok»
- Anna började övningen med lite teori och tyckte det var viktigare att förklara bra istället för att hinna med alla tal som stod på planeringen. Den korta teorin innan var så bra upplagd att Ants föreläsningar kändes överflödiga.»
- Mycket bra.»

11. Hur många övningar var du på? (%)

21 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50 %»0 0%
50 - 75%»2 9%
75 - 90 %»4 19%
90 - 100%»15 71%

Genomsnitt: 4.61

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

19 svarande

Ants R. Silberberg»13 68%
Peter Holdfeldt»6 31%

Genomsnitt: 1.31

- Var på alla Annas i del A, i del B var det jämt fördelat mellan Ants och Peter. Ibland rättade Anna sig själv ,"det var ju inte pedagogiskt", och det sammanfattar hennes övningar, de var pedagogiskt genomtänkta i varje detalj. Då blir det bra.» (?)
- peter blev duktigare» (Peter Holdfeldt)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Rangordna dem efter relevans och genomförande i kursen (Bäst överst).

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Lab Z3-Z4: Mätning av växelspänning1.9
2.Lab Z5: Töjningsmätning1.9
3.Hemlaborationen i matlab2
4.Lab Z1-Z2: Mätning av ström, spänning och resistans2.2
5.Lab Z6: Digital mätvärdesbehandling2.4

- Töjningsmätningen kom för tidigt i kursen. Hade behövt lära oss lite mer i hållfasten innan man började med den. Den labben var stökig och han Hans-Gerry var luddig» (?)
- Hemlaborationen och framför allt töjningslabben tog på tog för mkt tid. Man lärde sig i alla fall mkt av hemlaborationen, men töjningslabben kändes fruktansvärt onödig att göra. All tid man fick lägga på detta togs ifrån uppgiftsräknandet, vilket gjorde att det körde ihop sig ordentligt på slutet av kursen... Mindre labb/inlämningstid och mer tid att räkna på vore lämpligt!» (?)
- Hur ska ni veta hur bra en labb gentligen är nu med denna fråga, alla kanske var mycket bra men nu måste man ändå rangordna» (?)
- Första labben var alldeles för stor. Det inser man dock först efter/inför labbtentan... Töjningsmätningen knyter ihop mättekniken på ett bra sätt. Efter den är man dock helt omotiverad att göra Z6-labben. Hemlabben i matlab gav mycket bra helhetsbild av signaler/system-delen. Kunskapen från denna labb var till stor hjälp på/inför tentan!» (?)
- För mycket arbete.» (?)
- Alla kändes relevanta men Z5 var väldigt tung laboration.» (?)
- Svår, samt att lärarna själva inte hade koll på den. Meningslöst om inte lärarna kan svara på ens frågor...» (?)


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Köpte du ingen, skriv det som kommentar.

Matrisfråga

- Signal, systems and transforms skriver väldigt långt och komplicerat när han förklarar, jobbigt.»
- Lite dåligt med exempel i Signals, systems and transforms...Skulle behövas ordentliga lösningsförslag till alla övningsuppgifter!!»
- S3-boken använde jag enbart för uppgifternas skull. Läste inte en rad. Kanske kan man sälja uppgiftskompendium på DC? Mätteknikboken är alldeles för stor och för mycket text. Läste inte mycket just pga att det var så mycket. Relevanta utdrag till nästa år?»
- Använde S2 boken som "räknehäfte", för tung att läsa.»
- Facit till boken måsta ut i tid (Signals, Systems, and Transforms)!»
- Hade varit bra med en bok på svenska om det går att hitta.»

Signals, Systems, and Transforms 4th Edition - Charles L. Philips, John M. Parr, Eve A. Riskin
20 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 25%
Bra»10 50%
Mycket bra, bör användas igen»5 25%

Genomsnitt: 2

Kompendium i Mätteknik
21 svarande

Dålig, bör inte användas igen»4 19%
Bra»12 57%
Mycket bra, bör användas igen»5 23%

Genomsnitt: 2.04


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

19 svarande

0 - 10»0 0%
10 - 20»6 31%
20 - 30»6 31%
30 - 40»4 21%
> 40»3 15%

Genomsnitt: 3.21

- Svårt att räkna såhär i efterhand, klart är dock att denna kurs är en utav de mest krävande hittills. Labbarna tar väldigt mycket tid, något som "går ut över" de vanliga uppgifterna i veckoplaneringen. Jag ifrågasätter starkt om kursansvarig själv har räknat på hur många timmar alla olika moment förväntas ta..? Eller innehåller alla andra kurser (hittills) alldeles för lite stoff i förhållande till antalet hp?» (30 - 40)
- Tyngsta perioden hittils» (> 40)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.7
2.Genomföra labb1.8
3.Räkna uppgifter2
4.Förbereda labb2.1
5.Totalt exkl schemalagd tid3
6.Litteraturen4

- lp3 är sjuk för oss.. Vi hinner knappt plugga på tentarelaterat material i någon av kurserna tack vara inlämningsuppgifter.» (?)
- Vad innebär "Totalt exkl schema.."? :-S Labbrapporterna tog (orimligt?) mycket tid!» (?)
- Mycket tid gick på obligatoriska moment» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- bra»
- mest (Extremt mycket) sista 1-2 veckorna, annars lika mkt hela tiden.»
- 70% S3 30% Hållf»
- 25+ timmar / vecka»
- Räkneuppgifterna har varit jämtfördelat över läsveckorna. Men när labbarna, deras rapporter och hemlabben kom så kom de lite på samma gång, dessutom två tentor och redovisningar. Så då kändes det som om man la ner mest tid dessa veckor.»

18. Kommentarer på tiden:

- ingen»
- Tog för mkt tid pga töjningslabben och hemlaborationen!»
- Som sagt: ifrågasätter om ansvarig själv räknat på antalet timmar kontra antalet högskolepoäng...»
- Det har tagit för mycket tid för kursen. Hur många timmar har de tänkt att man ska lägga på kursen???? De verkar inte veta hur mycket tid man behöver lägga på kursen för att hinna med och klara av denna. »
- När det gäller dubbelkurser (t.ex Hållfasthet och Maskinelement eller Sensorer, Signarler&System) så känns det som om belastningen ökar (1,5 kurs).»


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

Matrisfråga

Ants Silberberg
21 svarande

Ja»2 9%
Nej»15 71%
Vet ej»4 19%

Genomsnitt: 2.09

Gunnar Elgered
21 svarande

Ja»3 14%
Nej»12 57%
Vet ej»6 28%

Genomsnitt: 2.14

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

Matrisfråga

Ants Silberberg
21 svarande

Ja»2 9%
Nej»16 76%
Vet ej»3 14%

Genomsnitt: 2.04

Peter Holdfeldt
21 svarande

Ja»0 0%
Nej»16 76%
Vet ej»5 23%

Genomsnitt: 2.23


Tentan:

21. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»9 42%
Bra»5 23%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 2.76

- Tentans innehåll varierar alldeles för mycket i förhållande till gamla tentor. Mättekniken bör hållas separat helt och hållet. » (Inte alls)
- gunnar borde nöja sig med alla sina labbar, det behövs inte en mätteknik del på tenta. det blir för mycket!!!!» (Ganska bra)
- Del A var orimligt mycket svårare än del B, varför?» (Ganska bra)
- Kunde ju kommit mer praktiska uppgifter» (Bra)
- Salstentorna, delA & delB, är skrivna på ett intressant sätt, lite kluriga. Labtentan var det knappt om tid och ganska svåra uppgifter.» (Bra)
- Bra tentor som alltid av Ants. Inga överraskingar vilket jag inte heller tycker det ska vara efter så mycket jobb som kursen krävt.» (Mycket bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

20 svarande

Dålig»0 0%
Inte bra»0 0%
Bra»14 70%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.3

- Allt förutom hemlaborationen och töjningslabben var mkt bra.» (Bra)
- Mer muntliga redovisningar kanske. En bra form som verkligen passar den som läst/förstått.» (Bra)
- Eventuellt ngn dugga i början av kursen för att få inblick på hur tentan kan komma att se ut.» (Bra)
- "Stora labrapporten" i mätteknik tog mycket tid under en period då vi hade för mycket att göra...» (Bra)
- Har aldrig haft munta elller hemtenta men antar att det inte passar denna kursen.» (Bra)
- Labbtenta kändes inte vettig någonstans.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

23. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- endel frågor är konstiga, man vet inte hur man ska svara t ex fråga 6»
-
- Tänk igenom frågorna innan»
- Se över svarsalternativen, speciellt fråga 6. Där är går det inte svara.»
- fråga 6, 13, 16 var konstigt formulerade frågor»
- se till att relevanta/orelevanta frågor skulle gå att svara på ordentligt!»
- Jag saknar en ruta för att ge Anna Gund pedagogiskt pris, tror att det är många som skulle fylla i det, även om det bara gällde delA.»


Kursbetyg:

24. Vad tycker du om kursen som helhet?

21 svarande

Dålig»2 9%
Ganska bra»4 19%
Bra»10 47%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 2.85

- Signaler och system delen var ju teoretiskt så det förslår iaf. Mättekniken var verkligen en bra oväxling till det teoretiska. » (Bra)
- Bra kurs. Två minus: lite tråkiga föreläsningar i s3, och grymt tidskrävande mätteknikdel.» (Bra)
- Lite mer praktisk tillämpning, annars mkt väl genomförd kurs!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från