ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Algoritmer och datastrukturer, LET375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»5 19%
Cirka 20 timmar»7 26%
Cirka 25 timmar»8 30%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.65

- Har inte läst denna kursen och studentcentrum har sagt att jag skall vara borttagen?» (?)
- Kursens laborationer spårade ur i tidskrav mot slutet» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»12 46%
100%»13 50%

Genomsnitt: 4.42

- Jag var på studentresor för ESTIEM under 2 veckor och har oturligt nog jobbat under labbtillfället-dagen vilket endast tillått mig att delta på 3/4 av tiden.» (25%)
- Frågan är om man ens kan kalla vissa föreläsningar för undervisning.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 23%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 42%

Genomsnitt: 2.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»14 58%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.91

- Upplevde att tentan fokuserade tungt på vissa delar. Kändes betydligt mycket svårare än tidigare års tentamen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 19%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 3.03

- Jag skiter fullständigt i lindholmens historia, bluej, grundläggande programmering som jag läste för länge sedan och C! Sådant ingår inte i kursen» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»7 28%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 2.8

- Wikipedias artiklar förklarade vissa problem på bättre sätt» (Mycket liten)
- Köpte aldrig kurslitteraturen (kostade så mycket), men det gick galant ändå!» (Mycket liten)
- Bra bok » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»14 53%

Genomsnitt: 3.46

- Varför Fire och inte pingpong? Hade dessutom viljat se kurshemsidan på pingpong.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt hjälp»5 19%

Genomsnitt: 3.88

- Uno är en väldigt bra och intresserad handledare. Jag har tyckt mycket om det här kursen, och han är en stor del i det.» (Mycket bra)
- Fungerade bra på hos handledaren, har ej sökt hos läraren.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.8

- Kritiskt för att klara kursen» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 57%
Hög»9 34%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.5

- Mängden och storleken på labbarna var bra.» (Lagom)
- Det började löjligt lågt, för att sedan totalt spåra ur! Första laborationerna tillhör enklare kurser! Kanske dum idé att blanda dataingenjörer med nybörjare i programmering?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 52%
Hög»10 40%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 19%
Gott»12 46%
Mycket gott»8 30%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt innehåll, några bitar värda att memorera, dock under 1%» (Mycket dåligt)
- Uno har gjort ett toppenjobb som föreläsare och labhandledare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingenting»
- Uno!»
- Nivån på och den tidsmässiga planeringen av labbarna -- det har varit jättebra att de repeterade förra veckans föreläsningar. Uno som lärare! Jag har inte stött på någon annan lärare på högskolan som brytt sig så mycket om sina studenter. Han tog sig tid att småprata med oss på rasterna, och välkomnade oss från Industriell ekonomi på Johanneberg jättebra, med exempelvis en introduktion till Lindholmen i kurs-pm.»
- Labbarna»
- Föreläsningarna med Powerpoint. »
- labbtillfällena»
- Strukturen i föreläsningarna och labbarna.»
- Inlämningarna var kul.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ALLT! Börja kursen i rätt tempo så den drastiska ökningen i svårighetsgrad undviks! Förbannat onödigt att föreläsare fyller ut föreläsningar med onödig information och avslutar tidigare för att senare gå över tiden och snabbt som fan springa igenom svåra delar»
- Möjligen borde, för pedagogikens skull, Uno läsa igenom sina anteckningar efter fel en extra gång innan föreläsningen. Det blir lite svårare att hänga med när man måste backa i tanken och ändra sig.»
- Utlärningingen kring hur man går till väga för att analysera en algorithm kring dess tidskrav kändes inte bra. Gick fort på tavlan och oftast förstod man inte riktigt hur föreläsaren gick till väga. Varje problem kändes unikt och det var svårt att strukturera sig kring en analys. Finns det inte regler, formler och annat att förhålla sig till? »
- övningstillfällen med handledare för att jobba med rekommenderade uppgifter ifrån kursboken, inte bara labbtillfällen för de olika inlämningsuppgifterna.»
- Vet inte. »
- Lättare labbar! Snabbare svar från handledare vid sena returer. Lägga i efterhand upp overhead bilder på hemsidan och kanske lärarens anteckningar från "tavelföreläsningar. " »
- mer utförliga powerpoints, inte enbart kod.»
- mer analysering av algoritmer.»

16. Övriga kommentarer

- Tack så mycket för en intressant, bra och stimulerande kurs, med en engagerad lärare! Jag hade gärna läst den en gång till (:»
- Bra kurs!»
- Mycket bra, strukturerad och organiserad föreläsare.»
- Jag kunde inte välja mitt program i första menyn.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från