ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-Kandidatarbete, SSYX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

49 svarande

Automation och mekatronik»20 40%
Datateknik»7 14%
Elektroteknik»10 20%
Informationsteknik»1 2%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»4 8%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»7 14%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 3.24


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

49 svarande

Mycket högre»10 20%
Något högre»17 34%
Lagom»19 38%
Något mindre»3 6%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Eftersom det arbete som jag och min grupp gjorde var ett eget förslag så fick vi själva sätta upp målen och hur ambitiösa vi ska vara. Således har det lett till att vi värderat arbetsinsatserna och slutprodukten väldigt mycket, vilket har gjort att vi har sänkt många timmar i projektet.» (Mycket högre)
- Projektarbeten, framförallt då man ska utveckla något, tar alltid längre tid än man tror. Då man tror att det viktigaste med projektet är att nå resultat lägger man ned väldigt mycket tid.» (Mycket högre)
- Bör vara högt, det är kandidatarbetet» (Mycket högre)
- Det blir väl mycket vad man gör det till» (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

49 svarande

Mycket högt»29 59%
Högt»14 28%
Medel»6 12%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Lagt ner övriga kurser under sita perioden för att prioritera kandidatarbetet.» (Mycket högt)
- Varierande på terminen. Mot slutet med högsta prioritet.» (Högt)
- Som vilken kurs som helst...» (Medel)
- Jag la all den tid som jag kunde avvara då jag var delaktig i Chalmers Cortège Committé vilket tar extremt mycket tid.» (Medel)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

48 svarande

Mycket tydliga»7 14%
Ganska tydliga»22 45%
Inte så tydliga»10 20%
Något oklara»7 14%
Mycket oklara»2 4%

Genomsnitt: 2.47

- Kommer inte ihåg dom» (?)
- fick ett 16 sidor kompendie om hur kandidaten bedömdes.» (Mycket tydliga)
- Information om opponering och presentation fanns inte i förväg. » (Inte så tydliga)
- Information från olika källor som inte stämmer överens med varandra, från Chalmers centralt och S2.» (Inte så tydliga)
- Man har väl haft någon hyfsad bild av av sig självt, men vi har fått väldigt knapphändig information.» (Något oklara)
- Jag sökte ett kandidatarbete som jag fick men att när jag sen kom dit var det inte alls det jag hade sökt.» (Något oklara)
- Framförallt om/hur mål är kopplade till betyg» (Något oklara)
- Väldigt krångligt om vad som skall göras och vilket som är frivilligt, vart sakerna anmäls och hur det skall göras etc etc» (Mycket oklara)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

46 svarande

I mycket hög mån»11 23%
I ganska hög mån»26 56%
I medelhög mån»8 17%
I mindre mån»1 2%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Vilka kursmål?» (?)
- Kursen har (som jag förstått det) gått ut på att man som student ska lära sig mer om de områden som man innan gått igenom i olika kurser. Personligen så känner jag att jag lärt mig mer under detta halvår än tidigare terminer, eftersom man varit tvungen att på egen hand sätta in sig i olika problem och leta efter relevant kunskap.» (I mycket hög mån)
- Väldig generella mål.» (I mycket hög mån)
- Vet inte» (I medelhög mån)


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

49 svarande

Mycket tydlig»5 10%
Ganska tydlig»16 32%
Okej»9 18%
Mindre tydlig»14 28%
Mycket oklar»5 10%

Genomsnitt: 2.95

- Institutionen var föredömligt tydlig. Programmet något mer svävande.» (Ganska tydlig)
- Ingen aning. Vi har ju bara haft med institutionen att göra» (Mindre tydlig)
- Vet inte vad institutionens roll har varit» (Mindre tydlig)
- Jag har fortfarande ingen aning» (Mycket oklar)
- Att det skulle så till så mycket för att förklara de almäna komp. Varför inte slå samman allt så att ALLA läser samma...» (Mycket oklar)
- Jag har inte fattat ett skit faktiskt. » (Mycket oklar)
- Samma här väldigt svårt att hitta information om detta och den informationen som man hittar skiljer sig beroende på vilken sida man hittar den på eller vem man pratar med.» (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

49 svarande

Mycket tydligt»7 14%
Ganska tydligt»12 24%
Okej»11 22%
Mindre tydligt»12 24%
Mycket otydligt»7 14%

Genomsnitt: 3

- Information omkring de generella kompetenserna har varit otydlig. Allt gällande projektet har varit tillräckligt tydligt.» (Mycket otydligt)
- Vi fick ingen info om det, men antog att vår handledare kunde hjälpa oss. Hes hade dock lika dålig koll som vi hade på de här sakerna.» (Mycket otydligt)
- Kursen är ju uppdelad i flera moment, där det var extremt jobbigt att hitta info om vad som är var. Vad hände med pingpong? Är det så svårt att ha allting på ett ställe? SERIÖST» (Mycket otydligt)

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

49 svarande

Mycket tydlig»7 14%
Ganska tydlig»10 20%
Tillfredsställande»16 32%
Mindre tydlig»11 22%
Mycket otydlig»5 10%

Genomsnitt: 2.93

- Vi har fått olika information ifrån examinator och handledare. » (Mindre tydlig)
- Den borde haft det, men info har kommit ut väldigt sent och otydligt, om alls» (Mycket otydlig)
- Det enda vi gjorde var att ha möten. Och så fick vi lite prylar inköpta, men våra egna inköp gick betydligt snabbare än institutionens. » (Mycket otydlig)

9. Hur funkade det med PingPong?

49 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»5 10%
Godkänt»8 16%
Mindre bra»1 2%
Dåligt»2 4%
Använde inte PingPong»31 63%

Genomsnitt: 4.81

- Mest för att vi slapp använda det för det mesta. » (Bra)
- Pingpong användes ju bara i ett litet delmoment, informationskompetensen.» (Bra)
- jobbigt att man inte kan anmäla sig som grupp utan att man måste anmäla sig en och en.» (Mindre bra)
- Vi fick inte tillgång till någon ping-pongsida» (Dåligt)
- Vi använde nästan inte pinpong fanns ingen använding för det.» (Dåligt)
- hade kandidatarbetet en "sida" på pingpong?» (Använde inte PingPong)
- Sjukt dåligt att inte använda pingpong. Hade gjort det lättare att lämna in de olika dokumenten som skulle in. » (Använde inte PingPong)
- Visste inte att ni använde Ping pong» (Använde inte PingPong)


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Det moment som vi fick göra i biblioteket var helt meningslöst. Detta eftersom vi gjorde exakt samma sak i inledningskursen när vi började läsa på Chalmers. Till och med själva uppgiftspappret för att referera till källor var exakt likadant som det som vi fick HT2010 (jag gick tillbaka och jämförde). »
- Vadå för projektledning?»
- Lite rörigt i början, men sen blev det ganska uppenbart.»
- Det var förrvirrande vad man skulle gå på, när de var, hur man bokade och vad de handlade om»
- Projektledning?»
- All info har vi behövt ta reda på själva. Fackspråk lyckades vi ta reda på det, men de andra delarna har jag fortfarande ingen aning om.»
- Gjorde generella kompetenser på maskin då vi var flest maskinare i vår grupp»
- Vad menar du med projektledning? »
- Lite svårt att hitta infosidorna kanske.»
- Läs tidigare kommentar»

Fackspråk
47 svarande

Mycket bra»7 14%
Bra»20 42%
Godkänt»13 27%
Mindre bra»6 12%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.44

Biblioteket
46 svarande

Mycket bra»5 10%
Bra»13 28%
Godkänt»15 32%
Mindre bra»8 17%
Dåligt»5 10%

Genomsnitt: 2.89

Projektledning
46 svarande

Mycket bra»4 8%
Bra»14 30%
Godkänt»14 30%
Mindre bra»9 19%
Dåligt»5 10%

Genomsnitt: 2.93

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Se kommentaren ovan»
- Vadå för projektledning?»
- Bibliotekets var ju i princip exakt samma sak som gjordes i ettan. Riktigt bra föreläsningar och handledningar från Fackspråk!»
- Alla på z hade redan gått på nästan samma information i 1:an»
- Projektledning?»
- Fackspråk var okej, de andra delarna har vi inte gjort, då vi inte hade fått reda på att det var något som skulle göras.»
- Slöseri med tid... informationen skulle lika gärna kunna delas ut digitalt»
- Biblioteksmomentet känns som att det tar upp mera tid än vad det är värt. Kompetensen övas upp mera informellt under arbetets gång.»
- När var det projektledning? Har HELT missat detta. »
- Tråkigt. Skulle ha föredragit välskrivna dokument istället för sega föreläsningar.»
- Handledningstillfällena var mycket bra!»

Fackspråk
48 svarande

Mycket bra»11 22%
Bra»18 37%
Godkänt»11 22%
Mindre bra»5 10%
Dåligt»3 6%

Genomsnitt: 2.39

Biblioteket
46 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»6 13%
Godkänt»15 32%
Mindre bra»12 26%
Dåligt»11 23%

Genomsnitt: 3.52

Projektledning
46 svarande

Mycket bra»5 10%
Bra»10 21%
Godkänt»19 41%
Mindre bra»7 15%
Dåligt»5 10%

Genomsnitt: 2.93

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Vadå för projektledning?»
- Projektledning?»
- Hade bara fackspråkshandledning av de ovan nämnda kompetenserna»
- Har skrivit en hel del rapporter under mitt första år på mastern (har läst kurserna som individuella val.»

Fackspråk
48 svarande

I mycket stor mån»8 16%
I stor mån»12 25%
I viss mån»18 37%
I mindre mån»3 6%
Inte alls»7 14%

Genomsnitt: 2.77

Biblioteket
45 svarande

I mycket stor mån»1 2%
I stor mån»0 0%
I viss mån»12 26%
I mindre mån»10 22%
Inte alls»22 48%

Genomsnitt: 4.15

Projektledning
46 svarande

I mycket stor mån»3 6%
I stor mån»5 10%
I viss mån»15 32%
I mindre mån»7 15%
Inte alls»16 34%

Genomsnitt: 3.6


Projektuppgiften

13. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

49 svarande

Mycket bra»6 12%
Bra»15 30%
Godkänt»16 32%
Mindre bra»8 16%
Dåligt»4 8%

Genomsnitt: 2.77

- Lite mycket decentraliserad information, men den har varit hyfsat lätt att hitta.» (Bra)
- Informationen kunde kommit tidigare» (Bra)
- De gemensamma momenten och deadlines borde finnas som en egen fristående kurs i TimeEdit.» (Godkänt)
- Det var svårt att ta reda på vad som skulle göras och när. Informationen var för utspridd och det skilde sig mellan program och institution vilket gjorde att man fick motstridig fakta» (Mindre bra)
- Som sagt, informationen har varit tvetydig och väldigt tätt inpå. Det skulle vara skönt att veta datum som presentation och demovisning i tid. Dels för att kunna planera inför sommaren och dels för att kunna anpassa sit eget arbete med andra kurser som tentas av veckan innan. » (Mindre bra)
- På gränsen till dåligt men jag känner mig snäll. » (Mindre bra)
- Alla de olika delarna var svåra att se helheten av. Då jag var på ITs första projektmöte så hjälptes alla åt att uppdatera en hemsida med alla dead-lines för anmälningar till olika föreläsningar och till viktiga delar av projektet. Väldigt praktiskt, rekommenderas!» (Mindre bra)
- Det som stod i beskrivningen var ej klart vid projektets början vilket medförde att man inte kunnat göra det som var tänkt» (Dåligt)
- Vi har fått extremt dålig information under kursens gång.» (Dåligt)
- Ingen har haft bra koll på detta, dålig information speciellt om vad som ska göras. Tex skriftlig och muntlig opposition borde skickats ut någon information om vad den ska innehålla och hur man ska skriva den.» (Dåligt)

14. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

48 svarande

Mycket bra»10 20%
Bra»19 39%
Godkänt»10 20%
Mindre bra»4 8%
Dåligt»5 10%

Genomsnitt: 2.47

- Ändrade fokus något under arbetets gång» (Bra)
- Projektet var bra, men man hade velat ha något som helst tecken på att institutionen/Chalmers brydde sig om det.» (Godkänt)
- se föregående» (Dåligt)
- Saker från institutionens sida blev inte klara i tid, alltså kunde inte arbetet fortsätta i den ursprungliga riktningen.» (Dåligt)
- Systemet vi skulle utveckla behövde delar som instutionen skulle ha färdigställt innan vi började, det är fortfarande inte klart.» (Dåligt)
- Var inte alls samma som jag sökte. Sökte bygga en robotarm och fick programmera ett mappingsystem» (Dåligt)

15. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

49 svarande

Till stor hjälp»9 18%
Till någon hjälp»16 32%
Till lite hjälp»14 28%
Till mycket lite hjälp»7 14%
Till ingen hjälp»3 6%

Genomsnitt: 2.57

- Mycket bra att komma igång med skrivandet så tidigt» (Till stor hjälp)
- Vi lade alldeles för mycket krut på den i egenskap av planeringsrapport, men det blev värt det för att mycket kunde användas i slutrapporten.» (Till någon hjälp)
- Det är bra att göra en planering, även om vi aldrig kollade i planeringsrapporten efteråt.» (Till lite hjälp)
- Vore kanske bättre att bara försöka att göra en mindre planering då det känns som att detta leder till att arbetet kommrr igång. Istället ska man skriva en administrativ rapport. » (Till lite hjälp)
- Min grupp hade lite iden att vi skulle vara väldigt öppna vid detta stadiet. Jag tror det skulle varit bättre om vi hade varit mer fokuserade.» (Till lite hjälp)
- Saker från institutionens sida blev inte klara i tid, alltså kunde inte arbetet fortsätta i den ursprungliga riktningen.» (Till mycket lite hjälp)
- Hade behövt vara bättre strukturerat i början pm vad som ska vara med och hur mycket.» (Till mycket lite hjälp)
- Möjligtvis kommentarerna på den. » (Till mycket lite hjälp)
- Mittrapporten (som vi på S2 får skriva) var däremot en fördel att ha gjort, eftersom man kan återanvända mycket meterial därifrån till slutrapporten. På så sätt redan var igång med slutrapportskrivandet redan vid mittrapporten. » (Till mycket lite hjälp)
- Eftersom vår projektledare var borta mkt på rep och spelningar med spexet så blev det inte mkt projektledning. » (Till mycket lite hjälp) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

47 svarande

Mycket bra»17 36%
Ganska bra»16 34%
Godkänt»11 23%
Mindre bra»1 2%
Inte alls»2 4%

Genomsnitt: 2.04

- Hade inget kontrakt. Funkade bra ändå (5 pers, endast 2 kände varandra sedan innan).» (?)
- Vi skrev inget men det verkade som om gruppen fungerade bra» (Ganska bra)
- De följdes aldrig upp. Kan ses som om vi inte behövde göra det.» (Godkänt)
- Vi hade inget Kontrakt...» (Godkänt)
- Eftersom vi sket i dem. » (Inte alls)

17. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

49 svarande

Mycket svår»4 8%
Ganska svår»18 36%
Lagom svår»25 51%
Lite för lätt»2 4%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.51

- Vilket inte är konstigt eftersom vi satte själva svårighetsgraden i min grupp.» (Mycket svår)
- Jag var delaktig i gruppen som utvecklade fordonståg. Vi var flest maskinare i gruppen vilket borde tänkas över till nästa år då våra kunskaper inom reglerteknik över lag är skrala. Borde vara åtminstone 3 Za studenter.» (Mycket svår)
- det var ett optimeringsfall som var svårt. i övrigt var svårighetsgraden lagom» (Ganska svår)
- Men bra! Ska vara utmanande» (Ganska svår)
- Snarare tidskrävande än svår.» (Ganska svår)
- Vi valde ju en svårare grej med flit. Så det var lagom svårt. » (Lagom svår)
- Lagom utmanande. Mycket av utmaningen har jag själv skapat när jag har velat utveckla något.» (Lagom svår)


Projekthandledaren

18. Hur blev ni bemötta av handledaren?

49 svarande

Mycket bra»22 44%
Bra»20 40%
Godkänt»6 12%
Mindre bra»1 2%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Hade önskat ett ännu bättre betygssteg än "mycket bra", dom har varit hur trevliga som helst!» (Mycket bra)
- Hjälpsam och engagerad» (Mycket bra)
- Våra var grymma!» (Mycket bra)
- Trevlig. Men inte till någon större hjälp» (Bra)

19. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

48 svarande

Mycket bra»22 45%
Bra»11 22%
Godkänt»12 25%
Mindre bra»3 6%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- veckomöten (inkl. nuläge, plan, frågor & tips)» (Mycket bra)
- Lite rörigt och ofta knappt om tid.» (Godkänt)
- Det var lite knaggligt i början sen så blev det bättre när det väl behövdes.» (Godkänt)
- Inte jättestort intresse visat ifrån handledaren, har i princip gjort allt själva i gruppen. Bra träning för oss men en mindre strukturerad grupp hade inte klarat det.» (Godkänt)
- otydligt när saker och utrustning skulle vara klara för oss att använda» (Mindre bra)
- Trevlig, men kom sent och missade ett planerat möte vilket absolut inte är kul.» (Mindre bra)

20. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

49 svarande

I mycket hög mån»20 40%
I ganska hög mån»15 30%
I medelhög mån»10 20%
I mindre mån»4 8%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Är väldigt nöjd med vår handledare!» (I mycket hög mån)
- Han var bortrest stor del de två sista veckorna då vi hade behövt mest hjälp» (I ganska hög mån)
- Tycker att handledaren kunde hjälpt mer med avgränsningar» (I ganska hög mån)
- Vi hade inte något stort behov av hjälp. » (I medelhög mån)
- Handledare hade inte all kunskap om de olika delarna i projektet. » (I medelhög mån)
- Det blev två kandidatgrupper på handledaren, när det egentligen bara var tänkt med ett. Alltså blev det knappt om tid för vår handledare.» (I mindre mån)
- Vi fick väldigt lite hjälp av vår handledare. Jag tror vi skulle klarat oss lika bra utan någon alls.» (I mindre mån)


Arbetet i kandidatgruppen

21. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

49 svarande

Mycket bra»31 63%
Ganska Bra»10 20%
Okej»3 6%
Ganska dåligt»2 4%
Mycket dåligt»1 2%
Hela gruppen var ifrån samma program»2 4%

Genomsnitt: 1.73

- Det har varit hur roligt som helst och en av nycklarna till att vi lyckades så bra.» (Mycket bra)
- var dock bara från två, hade varit roligt med mer variation.» (Mycket bra)
- Tycker det saknas i övriga kurser, det är stor skillnad på vilka infallsvinklar personer har på olika problem. Kul att det är blandat i kandidaten i alla fall!» (Mycket bra)
- Mycket vettigt att få de olika perspektiven.» (Mycket bra)
- Det är bra att få utbyte från andra program då de har andra kunskaper» (Mycket bra)
- Hade bara en medlem som var från ett annat program av sex personer. Kunde varit större variation.» (Ganska Bra)
- Men olika program har olika ambitionsnivå. Fysik skillde sig mest. De släpper allt annat i livet(även andra kurser) bara för att plugga och förväntar sig att alla ska göra på det viset. » (Ganska Bra)
- Kul med olika kompetenser, men är svårt att få lagom komplexitet samt att synka schema...» (Okej)
- Från vissa utbildningsprogram har man haft svårt att följa arbetet på grund av bristande förkunskaper.» (Ganska dåligt)
- Alla har olika kurser och det var JÄTTESVÅRT att hitta tid där alla kunde (kanske för att hela gruppen var egoistisk. "jag har planerat annat" kl 15 var inte en ovanlig grej att höra)» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

22. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

49 svarande

Mycket bra»20 40%
Bra»16 32%
Godkänt»10 20%
Mindre bra»3 6%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Vi var sex i gruppen. Denna delades sedan i två. Den ena gruppen tycks ha arbetat mer än den andra. En person i gruppen gjorde mycket lite för att få sitt betyg medans andra drog det stora lasset» (Godkänt)
- Hade en person i gruppen som var överambitiös och svår att samarbeta med. » (Godkänt)
- Det var bara jag och en till som gjorde mer eller mindre allt fram till 1 månad innan presentationen. Då började de andra inse att det fanns saker att göra. » (Mindre bra)

23. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

49 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»1 2%
Till viss hjälp»10 20%
Mindre hjälp»3 6%
Ingen hjälp alls»8 16%
Har ej haft några konflikter»27 55%

Genomsnitt: 5.02

- Det gick bra ändå, gruppen har fungerat väldigt bra!» (Mindre hjälp)
- ade inget kontrakt» (Mindre hjälp)


Examination

24. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

48 svarande

I mycket hög mån»3 6%
I ganska hög mån»12 25%
I medelhög mån»12 25%
I mindre mån»15 31%
Inte alls»6 12%

Genomsnitt: 3.18

- Jag vet inte klart hur betygen sätts» (?)
- Med hjälp av tidsrapportering och individuell utvärdering ger den nog en bra bild av hur arbetet fortgått.» (I ganska hög mån)
- Om det uppstår osämja i gruppen och någon är bra på att prata för sig, så kan den få högre/sänka alla andras betyg i gruppen» (I medelhög mån)
- Skulle vilja svara "i mycket liten mån."» (I mindre mån)
- Alldeles för lite, särskilt jämfört med andra institutioner jag känner till. Ni borde kolla på hur IT/Data gör det.» (I mindre mån)
- På individnivå så borde det bara varit jag och en annan som skulle få det betyget vi fick. Resten borde fått lägre.» (Inte alls)
- Examinatorn har ingen aning om individuella prestationer och inte handledaren heller egentligen.» (Inte alls)
- Även de som inte tillfört mycket har fått samma betyg.» (Inte alls)
- Är mycket tveksam på hur insatt vår examinator var i vårt projekt.» (Inte alls)

25. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

49 svarande

Mycket bra»20 40%
Ganska bra»22 44%
Okej»5 10%
Mindre bra»2 4%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.77

- Välorganiserat. Något kort kanske.» (Mycket bra)
- Det var kul och intressant.» (Mycket bra)
- Dessutom ett väldigt roligt moment!» (Mycket bra)
- Lite dålig info i förväg» (Ganska bra)
- Varför var handledaren ej med på någon av våra redovisningar?» (Ganska bra)
- Aningen skumt att behöva dela upp i olika grupper och opponera på två arbeten, inom samma pass dessutom.» (Okej)
- Hade varit bra om man haft erfarenheter från en tidigare opposition (programets fel/ansvar).» (Okej)
- man borde få tillgång till något exempel av en opposition som man kan utgå ifrån» (Okej)
- Dock för kort tid för att diskutera projektet i helhet vilket hade varit roligt.» (Okej)
- dumt att gruppen delades upp i två delar och att man gjorde en likadan presenation i samma klassrum med samma åskådare med en timmes mellanrum» (Mindre bra)
- Lite dumt att sitta och lyssna på "dubletter" av alla presentationer.» (Mindre bra)

26. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

49 svarande

Mycket tydligt»8 16%
Ganska tydligt»15 30%
Okej»9 18%
Mindre tydligt»15 30%
Mycket otydligt»2 4%

Genomsnitt: 2.75

- Handledaren har gjort allt, träffade examinator första gången på redovisningen. » (Mycket tydligt)
- Fick lite olika budskap om hur rapporten skulle läggas upp, vilket var lite förvirrande. » (Ganska tydligt)
- Examinatorn tydlig. Handledarens funktion inte tydlig.» (Okej)
- Vi träffade aldrig examinator och diskuterade egentligen inte vem som gjorde vad. Det kändes inte heller prioriterat att känna till.» (Okej)
- Examinator har ibland lite väl höga förhoppningar/förväntningar på studenterna.» (Okej)
- Examinatorn har varit totalt osynlig» (Mindre tydligt)
- Vår examinator verkar inte ha gjort någonting. Det känns högst tveksam om han kan vara tillräckligt insatt för att sätta individuella betyg.» (Mindre tydligt)
- Vi såg knappt susen av vår examinator.» (Mycket otydligt)
- Fattade inte vem som skulle göra vad. » (Mycket otydligt)

27. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

49 svarande

Mycket rättvis»13 50%
Ganska rättvis»4 15%
OKej»5 19%
Mindre rättvis»4 15%
Inte alls rättvis»0 0%
Har ingen uppfattning»23

Genomsnitt: 2

- antar jag» (Mycket rättvis)
- Det är svårt att ha en rättvis examination när det är så många olika examinatorer.» (OKej)
- Efter att vi lämnat in slutrapporten vid deadline fick vi respons på den och fick ytterligare två veckor på oss att åtgärda kommentarerna. Detta borde alla alternativt ingen få för att det ska vara rättvist» (OKej)
- Det återstår väl att se innan betygen kommer, men det är helt klart så att andra institutioner ger en mer grundlig examination som tar hänsyn till mer.» (Mindre rättvis)
- Eftersom de inte vet vem som gjort vad exakt så är det svårt att vara rättvis.» (Mindre rättvis)
- Har ej resultat än (< 1 vecka efter redovisningarna)» (Har ingen uppfattning)
- Känns som det går betygsinflation i kandidatarbetet. Tycke inte att alla i vår grupp var värda femmor, exempelvis är jag en av dem...» (Har ingen uppfattning)

28. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

45 svarande

Mycket bra»10 22%
Ganska bra»18 40%
Okej»12 26%
Ganska bra»4 8%
Inte alls bra»1 2%

Genomsnitt: 2.28

- Vet ej. Felaktig länk» (?)
- länken fungerar inte.» (?)
- Ja. Hur "process" betygssätts har jag dock ingen aning om.» (Ganska bra)
- "Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?" JA, vad skulle den annars grunda sig på. "bra" är inget svar på frågan. btw, länken är föråldrad. Tolkade frågan som: "Hur bra upplever du att betyget är korrekt fördelat mellan Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?" (svarade där efter)» (Okej)
- Det återstår väl att se...» (Okej)
- Vet inte!» (Okej)
- Formulera om frågan! Den är en ja/nej-fråga. Hur ska jag förresten bilda en uppfattning om hur examinatorn gjort sin bedömning?» (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

29. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

48 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 8%
Godkänt»11 22%
Bra»18 37%
Mycket bra»15 31%

Genomsnitt: 3.91

- Vet inte? » (?)
- Rolig kurs men väldigt dåligt uppstyrd.» (Mindre bra)
- Det kan nog vara bland de mer psykiskt påfrestande sakerna jag varit med om.» (Godkänt)
- Jag känner att jag gjorde väldigt mycket av vårt arbete. Svårt att säga vad ni kan göra åt det dock.» (Bra)
- Till skillnad från många andra grupper fick vi inte något rum att vara i, vilket medförde vissa komplikationer då vi genomförde ett konstruktionsprojekt.» (Bra)
- Jag har lärt mig otroligt mycket och är motiverad till vidare studier inom projektområdet (Mekatronik).» (Mycket bra)
- Den roligaste kursen hittills på Chalmers!» (Mycket bra)
- Arbetsamt, men vettigt.» (Mycket bra)
- Det var jätteroligt. Gillade det. Men jag fick ge upp MYCKET fritid medan de andra lattjade och jag tror inte att de förstår det. » (Mycket bra)
- Mycket roligt och givande att få göra ett praktiskt projekt med teknologer med olika bakgrund.» (Mycket bra)

30. Vad kan bli bättre i kursen?

- Bättre förberedelse av projektuppgiften samt bättre struktur med presentationerna»
- Ta bort biblioteksmomentet, behåll resten. »
- Tydligare beskrivning av arbetet som ska genomföras»
- Bättre central information, det måste verkligen bli tydligare. Det är väldigt rörigt kring vem som gör vad och var man ska inställa sig när osv.»
- Bättre information om vad som gäller med generella kompetenser och administration runt kursen.»
- Informationskompetensmomentet.»
- Vissa praktiska saker runt om.»
- Mindre spridd och tydligare information.»
- Informationen bör kunna sammanställas (samlas) betydligt bättre, den är för sprid i dagsläget. Det finns dessutom en för stor variation från kandidatarbete till kandidatarbete. »
- All administration och kontakt med institutionen. Allt gick extremt långsamt, info kom ut väldigt sent eller ibland inte alls, och överlag verkade kanditatarbetet vara någon som institutionen inte alls bryr sig om.»
- Fortsätt arbeta på att göra det mer tydligt vad som är vad med generella kompetenserna i början, och överväg huruvida de ger så mycket som de skulle kunna när de är obligatoriska istället för bara uppmuntrade.»
- Bättre enklare info om a.k.»
- Information och att arbetet får starta upp ordentligt ist för att ha en större planeringsrapport. Bättre att fokusera på problemidentifiering, planering och projektdagbok! Det krävs inte en rapport för detta»
- Få ut informationen om generella kompetenser och kringarrangemang något tidigare.»
- Någon central sida som inte ligger obskyrt gömd i studentportalen där alla datum, information och dylikt ligger TYDLIGT. en tabell är INTE tydligt. jobbigt att leta efter specifika grejer. dela upp i mindre bitar. »
- Bättre info»
- Välja studenter efter intresse istället för högskolepoäng.»
- * Skippa mittrapporten. Känns väldigt onödig. Tar massa tid och man skriver om en halvfärdig produkt. Det tar för mycket fokus från projektet och jag tycker inte vi fick ut något av det. * Inga engelska handledare»
- Bibliotekets kurs måste omarbetas. Det är 100% repetition av introduktionskursen.»
- Utdelning utav information så att man hittar det lättare och inte bara ge det muntligt. Även vilka delar som är obligatoriska och vilka som inte är det och hur man anmäler sig till dessa måste framgå på ett bättre sätt!»
- Mindre bibliotek, vi har ju trots allt haft exakt samma kurs i ettan, som en del av teknisk kommunikation»
- Dead-lines och samling av vad som ska göras för de olika institutionerna. Mer information till handledare/examinator»
- Vad ska man med de generella kompetenserna till? Känns som om de är väldigt spretiga (olika delar och inriktningar) och inte uppnår något egentligt syfte.»
- Det är bra som det är.»
- I första hand var all information otydlig, antagligen för att så många instanser var inblandade. Alla verkade förutsätta att någon annan redan hade gett oss den informationen vi behövde så det var ganska vanligt att vi blev tvungna att jaga examinator eller handledare för att få information om saker som vi uppenbart skulle blivit informerade om.»
- Gillar inte ansökningsförfarandet. tycker det vore bättre att hitta en grupp och därefter med viktat betyg söka projekt. Möjlighet att kunna bestämma grupper bör i alla fall ges för att få motiverade projekt! »

31. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Allt utom det jag nämnt under punkt 30»
- Allt annat»
- Allt!»
- Det mesta, är generellt en nyttig kurs tycker jag. »
- valmöjligheten och friheten.»
- Bredden»
- fackspråk. riktigt bra grejer. hade varit bra att få den kursen tidigare och inte när det nästan är försent. menmen. »
- Att studenterna själva får välja sina mål efter förmåga och intresse vilket var mycket bra.»
- Roliga projekt!»
- Det breda urvalet av projekt.»
- Att olika program gör samma projekt tillsammans!»
- Det stora hela, men det behöver finslipas»
- Allt.»


Kursutvärderingssystem från