ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-4 Industriell organisation, IAR075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»4 80%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.2


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

5 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»0 0%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»5 100%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 4

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3.2

7. Hur har den individuella inlämningsuppgiften fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 3.6

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3

9. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Om det hade varit mer än 5 föreläsningar så hade man ju kunnat kommentera detta.»
- Instabil portal när man skulle logga in för att anmäla sig till fackspråksgrejerna. (Först 3e inloggningsförsöket accepterades. Detta gäller för flera olika personer och olika tider, alltid 3e inloggningförsöket)»


Case

10. Vad är ditt sammanfattade intryck av casen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»3 60%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 4

11. Tycker du att casen bidrog till inlärningen?

- Det var ju inte så många case?»
- Inte så mycket»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 20%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 3.6

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%

Genomsnitt: 3.8

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

5 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»3 60%
Höjas lite»1 20%
Höjas markant»1 20%

Genomsnitt: 3.6

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

5 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»4 80%
Höjas lite»1 20%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»3 60%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter för att bidra till kontinuerlig inlärning.»
- Upplägget, mycket eget arbete, det var bra så man kunde ägna sig åt kandidaten mesta av tiden»
- Inriktningen»
- Mattias är en fantastisk resurs som hjälpte oss i mycket.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Administrationen för kursen har ju gjort ett horribelt jobb. Hur kan chalmers köpa en kurs innehållande 5 föreläsningar? De e ju skandal. Ringde examinatorn dagen innan då en massa scheman ändrades och alla som skulle läsa kursen var förvirrade, men han hade vart i val d"isere och kommit hem precis och fått lite panik....vilken stackare. Det som hade behövts i kursen är 7-8 föreläsningar till. Det är fan det minsta man kan begära.»

19. Övriga kommentarer

- Tycker inte man bör köpa in kursen nästa år. Alldeles för lite föreläsningar. Vad tänker man?»


Kursutvärderingssystem från