ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-4 Fysik, FFY401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»5 15%
Cirka 20 timmar»9 28%
Cirka 25 timmar»11 34%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.75


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»4 12%
75%»12 37%
100%»14 43%

Genomsnitt: 4.18

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

31 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»2 6%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 3%
Målen verkar rimliga»27 87%
Målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 3.8

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 37%
Ja, i hög grad»19 59%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.56


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»18 56%

Genomsnitt: 3.56

6. Hur bra har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»20 66%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 3.2

7. Hur fungerade laborationen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»18 56%

Genomsnitt: 3.43

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»15 48%

Genomsnitt: 3.45

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.59

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»18 56%
Mycket bra»11 34%

Genomsnitt: 3.25

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Kurshemsidan bör ändras. Det är svårt att hitta uppgifterna med mera..»
- Vad gäller undervisningen har den varit varierande, vågfysiken mycket bra, mekaniken ostrukturerad och icke givande. I mekaniken gicks i princip inte igenom något viktigt i avseende på tentamen förrän sista läsveckan - galet dåligt, och irriternade. Allt det vi lärde oss de första 7 veckorna var gammal gymnasiemat. Det sista var helt nytt för väldigt många, hastades igenom - och var i princip det enda som kom på tentamen.»
- Svårt att navigera på kurshemsidan.»
- Bra vågföreläsningar, väldigt pedagogiska och fina illustrationer i form av bilder på tavlorna i olika färger! Det blev jättefina anteckningar och lättare att förstå! Mekaniken var dock lite svajig i sina föreläsningar. Den bästa var tyvärr den sista. Lite lite hela exempel. Det började ofta ganska långsamt och pedagogiskt men mynnade ut i att sluta på alla möjliga tavlor och väldigt snabba räkningar.... »
- Svårt med bara ett övningstillfälle! Lärarna är bra och välinkörda även om det ibland känns som de dumförklarar en. Känns lite som om de glömt vad som är svårt.»
- Bra kurshemsida med mycket material! Dock använde jag kursboken väldigt lite och den kändes aningen överflödig.»
- Bra föreläsningar. Dock önskar jag ett schema om vad som ska tas upp varje vecka. Det blir lättare att planera sina studier efter ett veckoschema eller liknade. »
- Tog ett tag att hitta rätt på den gula hemsidan, men när man väl gjorde det fanns det väldigt mycket bra exempel osv!»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»17 53%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.65

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»21 65%
Vet ej/Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.84

14. Hur har det fungerat att samläsa kursen med ett annat program?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»18 58%

Genomsnitt: 3.58

15. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

32 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 9%
Förbli densamma»28 87%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.93

16. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

32 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 6%
Förbli densamma»27 84%
Höjas lite»3 9%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.03


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 18%
Gott»16 50%
Mycket gott»10 31%

Genomsnitt: 4.12

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att föreläsningsanteckningarna finns tillgängliga på nätet.»
- Undervisningarna funkade utmärkt. Övningstillfällen också.»
- Stig-åkes vågfysikföreläsningar (dock kan han minska ned en hel del på repetitionen som han inleder varje lektion med. Övningarna - guld värda.»
- Lärarna»
- Lärarna»
- Mkt bra och engagerade lärare! :)»
- Föreläsarna.»
- Duggan»
- Lärarna, fantastisk liten kille på på labben. Föreläsningarna låg på ganska bra tider i en hyfsad sal»
- Labben och upplägget med två föreläsare.»
- Repetitionsrutan som Stig-Åke skriver upp på tavlan. »

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurshemsidan!»
- Mekanikdelens upplägg! Helt och hållet. Bör vara följande: Gå kort igenom det som lärts in i gymnasiet/basåret för att fräscha upp, sedan direkt försöka relatera till det nya. Gå igenom hELA exempel, inte bara halva+svar. Gå igenom det nya grundligt och försöket att involvera 150 elever i en diskussion kan vara bra, men får man inte gensvar de första 5 gångerna lär det inte funka de nästa därefter heller. Detta är bara min uppfattning, men snälla lägg mer tid på det nya inom mekaniken!»
- Högre tempo på mekanik i början. Allt förutom rotation är man bekant med sen gymnasiet.»
- Gärna mer än ett övningstillfälle per vecka. »
- Lärarnas attityd, för jag upplevde att jag försummades ibland när jag ställde frågor»
- Kan inte komma på något särskilt som bör förändras.»
- Övningstillfällen! Boken är ett mordvapen, och känns tyvärr inte så bra rent studiemässigt heller. Vill ha lösningsgångar till svaren, inte bara en siffra»
- Bättre kommunikation mellan föreläsarna inför att tentan skrivs. Tyckte att den var dåligt balanserad i år. Och gärna fler övningstillfällen! Eller att man delar upp övningen, då jag aldrig kände att jag kunde arbeta effektivt i fyra timmar i sträck.»
- Tiden för övningarna. Ett fyra timmar långt pass är lite väl att ta i. Hellre två olika tillfällen på två timmar vardera, då hinner man göra lite övningar och samla på sig frågor och slipper då vänta en hel vecka med att ställa dem. »

20. Övriga kommentarer

- Inga som helst problem att samläsa med ett annat program.»
- Labben skulle ha varit givande om vi inte hade fått ett kasst mätinstrument. Laborationshandledaren varnade oss för att vi hade fått ett dåligt instrument men det fanns ju inget att välja på. Vi löste det dock ändå efter lite om och men. I övrigt tycker jag Stig-Åke skall bibehålla strukturen på sin undervisning (förutom det med repetitionen då).»
- Några repetitionsföreläsningarnvore inte fel...»
- Tentan var svår och annorlunda emot de tidigare.. »
- Jag tycker inte att tentan innehöll uppgifter som hade gåtts igenom på föreläsningar och övningar. Tenta uppgifterna var mycket svårare än föregående tentor och exempel »
- Föreläsningarna fick mig att bli mer intresserad av ämnet, kursen var bra.»
- Väldigt svår och otypad tenta. De tidigare tentorna i kursen har varit någorlunda lika varandra. Den här var inte alls som de. »
- Bra kurs, men lite spritt kursmaterial vilket gjorde det svårt att veta vad man skulle arbeta med när.»


Kursutvärderingssystem från