ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Samhällsplanering VT13, ARK325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

10 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»3 30%
Bra»4 40%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 4

- Bra inledning med referensprojekt från tidigare år» (Mycket bra)
- Framförallt bra med en kurs som faktiskt följer upp målen och kräver komplettering om de inte uppfyllts» (Mycket bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.8

- verkliga?mja, kanske det» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Bra»6 60%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.8

- kanns som att det var ett sa litet prohekt att manga hade hanterat det pa liknande satt. hade varit intressant att se lite storre bredd» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»1 10%
Bra»7 70%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.8

- Det var ett för litet område och blev snarare ett bostadsprojekt» (Ganska dåligt)
- det var löjligt med att det behövde vara liggande A1. I ettan tycker man det är skönt med sådana krav, i trean tycker man det är jobbigt.» (Bra)
- Detta lärandemål är beroende från person till person, jag tycker att det för mig har fungerat bra.» (Bra)
- Vissa föreläsningar kändes som abrovinker i en annars tydlig linje genom stadplaneringens historia och konst» (Bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.8

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Bra»6 60%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 4

- tycker inte att lararen i denna kursdel riktigt lyckades forklara hur det funkar. hon motsade ofta sig sjalv» (Bra)
- Bra med handledning men de kunde varit rakare med vad som förväntades.» (Bra)
- Rimlig nivå. Tycker inte att man ska grotta ner sig mer i just det ämnet, med risk för att döda eventuell kreativ lust» (Mycket bra)

7. Lärandemål 6

Kursen sjätte lärandemål är att ha känndom om förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Bra»3 30%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.4

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Den var rimlig. Tycker obligatisk närvaro på allting är väldigt hårt dock. herrgud. vi är väl här för vår egen skull»
- Den var låg både bland elever och lärare»
- Lagom»
- Bra!»
- Bra, det var lite svårt att ställa om sig efter Kandidatarbetet till att inte ha samma kravnivå.»
- Kraven var ganska höga, men ungefär på den nivå man kunnat förvänta sig om man inte redan gått andra arkitekturkurser på Chalmers. Jag tycker att det är bra med höga krav, krav på närvaro och på slutpresentationen.»
- De överensstämde väl.»
- Högre. Men bra»

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

10 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 10%
Bra»4 40%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 4.4

10. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»7 70%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 4.3

11. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»2 20%
Bra»5 50%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 4.1

- Såhär i efterhand tycker jag att mitt projekt blev mycket tråkigare efter att ha följt handledarens förslag. Jag skulle inte ha gjort så om jag gjorde om projektet. Jag känner mig vilseledd. Det är väl inte så bra. Men relevant var det väl egentligen. » (Ganska bra)


Kursinnehåll

Här följer några frågor om föreläsningar och andra moment i kursen

12. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningen som Mikael Ekegren höll?

- mycket bra»
- Bra!»
- Mycket bra.»
- bra och inspirerande»
- Bra för att få ett övergrepp av kursen»
- Bra, inspirerande.»
- Givande. Skapade intresse för kursen.»
- Svinbra»

13. Anders Hagson höll en föreläsning om stadsbyggnadsprinciper. Vad tyckte du om den?

- den var tråkig. Tråkiga slides, dålig struktur, mycket åskiter, lite fakta.»
- Ganska tråkiga tyvärr, han var inte så inspirerande. »
- Lite för mycket interna diskussioner "gubblärarna" emellan.»
- hade varit intressant att se lite mer moderna tillampningar jamfort med historiska exempel»
- Bra, ibland lite segt och speciellt när de andra lärarna satt längst fram och hade en intern debatt.»
- Hade kunnat ha en tydligare uppdelning och beskriva karaktäristik för de olika principerna.»
- Intressant.»
- Sådär. Lite sömnigt»

14. Vad tyckte du om Mikael Ekegrens föreläsning med internationella exempel?

-
- Bra men lite mycket Wien, kunde ha varit världen runt istället. »
- Bra»
- bra!»
- Vet ej, missade denna»
- Bra, men man hade kunnat gå in på bakgrunden och anledningarna till varför man gör olika i Sverige och utomlands. Men bra, aktiv föreläsning.»
- Ganska intressant.»
- Svinbra»

15. Anna Olsson föreläste om detaljplanering. Vad tyckte du om den föreläsningen?

- Kunde ha varit mer kärnfull, men var informativ.»
- den var också tråkig. jag vet inte hur den skulle kunna bli bättre. Men jag somnade»
- Bra men hon pratade lite otydligt så det var svårt att höra ibland. »
- Bra»
- ok»
- Hade önskat mer praktik än detaljplaneringshistoria.»
- Den var också bra.»
- Trist men nyttigt»

16. Vad tyckte du om Joakim Karlgrens trafikföreläsning?

- den var intressant»
- Bra!»
- Bra»
- den hade gott kunnat fa vara pa lite hogre niva, men helt ok»
- Intressant»
- Väldigt kort. Hade gärna haft en längre föreläsning med mer handfasta tips om trafikplanering.»
- Försov mig den dagen»

17. Vad tyckte du om Mika Määttäs föreläsning om samtida stadsbyggnad?

-
- Helt ok »
- Bra»
- kommer inte ihag»
- Vet ej»
- Minns ej.»
- Jag har svårt att ta den mannen på allvar»

18. Mikael Ekegren föreläste om Hållbart stadsbyggande. Vad tyckte du om den föreläsningen?

- Den var lite väl övergripande till en start tycker jag. Korta ner biten om vad hållbarhet är. Annars relevant att ta upp frågeställningen.»
- Började lite väl brett, vi kan klimathotet så han kunde börjat lite mer konkret som arkitekt»
- Bra»
- kommer inte ihag»
- Intressant»
- Helt ok.»
- Svinbra»

19. Vad tyckte du om stadsvandringen?

- Lärorik och kul.»
- Mycket trevligt och intrssant. BEHÅLL»
- Toppenbra!»
- Väldigt givande med bra diskussioner!»
- Va väldigt kul och lärorikt! Bästa delen av kursen!»
- jatterolig! en hojdpunkt :)»
- Mycket givande, rolig och intressant»
- Mycket bra!»
- Den var mycket bra.»
- Svinbra»

20. Vad tyckte du om övningen ni hade i kursen?

- kul. skönt med mjukstart»
- Väldigt bra! Gav god känsla för mått»
- Väldigt bra!»
- helt ok»
- Skulle kunna utformas bättre men bra att få komma ut och se dimensioner i verkligheten.»
- Kul att mäta upp stadsrum»
- Också bra.»
- Helt okej. »

21. Vad tyckte du om projektarbetet?

- det var bra i sak. Lite tråkigt med ett så litet område. Gick ju att göra bara ett kvarter. »
- Kul men det var tråkigt att vara tvungen att maximera antalet bostäder. Och det var lite litet för att vara ett samhällsplaneringsprojekt. »
- Kunde varit lite friare.»
- hade varit roligt med nagot lite storre och mer annorlunda an bostader, men med tanke pa tiden given var det kanske lagom»
- Kul men för att vara stadsplanering så kändes det som ett väldigt litet område.»
- Bra! Tillräckligt utmanande, inte för svårt. Möjlighet att tillämpa flera olika principer.»
- Också bra.»
- Hade gärna fått vara "större" men annars väldigt bra»


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 20%
Gott»3 30%
Mycket gott»5 50%

Genomsnitt: 4.3

23. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- stadsvandrig. föreläsningar är bra. projekt givetvis»
- Stadsvandringen»
- Stadsvandringen»
- Stadsvandringen»
- stadsvandringen!»
- Stadsvandringen»
- Upplägget med en mindre övning och därefter projektarbete.»
- Tidsplanen! Jag förstår inte folk som hellre hade velat ha lite innan och lite efter kandidatarbetet. Det hade förstört båda kurserna. Jag tycker att det är fånigt att folk lämnade in halvmessyrer till projekt, bara för att de kände sig "trötta". Det här är AT - go hard or go home»

24. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Större projekt tycker jag. »
- Kortare föreläsnignar, alternativt en bättre lämpad lokal.»
- Va helt slut efter kandidatarbetet vilket gjorde att kursen inte fick det fokus den förtjänade av mig. Kanske vore bra att ha kursen innan kandidatarbetet eller något i den stilen, vet inte hur det funkar schemamässigt osv, men hade nog varit bra för iaf min ork och ambition i denna kurs.»
- fler moderna exempel och kanske annu mer hur man analyserar stadsplaneringsprojekt. Mycket rolig och givande kurs sa inte mycket som maste andras!»
- Jag kan inte komma på något som bör förändras.»Kursutvärderingssystem från